5070 Arkturiánská skupina: Přezkoumání možností Marilynn Raffaele

[ Ezoterika ] 2023-09-12

Evoluční proces nutí mnoho lidí přehodnotit volby a rozhodnutí, která učinili v minulosti. Tento proces v mnoha lidech vyvolává pocit lítosti a studu, protože si uvědomují, že některá z těchto minulých rozhodnutí byla nerozumná, zraňující a založená na egu. Kdykoli jsou minulé činy zkoumány z nového a vyššího stavu vědomí, budou viděny novýma očima a jinak, než jak byly vnímány dříve.

Tato zkušenost je součástí evolučního procesu, kterým prochází každý, kdo se vyvíjí z jednoho stavu vědomí do osvícenějšího. Nepřijímejte ani si nepřivlastňujte stud nebo odpor k sobě samým, které mohou vzniknout při pohledu zpět na váš život - na vyřčené věci, vykonané činy, sebeospravedlnění nebo cokoli z minulosti, co ve vás nyní vyvolává pocit studu nebo nehodnosti. Jedinec může žít pouze ze svého nejvyššího dosaženého stavu vědomí a minulé činy pouze odrážejí předchozí stav vědomí. To neznamená, že omluva není nikdy potřebná a vhodná, ale snažte se nezabývat, nebo se dokonce pokoušet vrátit do předchozího stavu vědomí, který je nyní ukončen.

Během stovek životů jste na své evoluční cestě k vědomé JEDINOSTI se Zdrojem sehráli stovky rolí. Byli jste muži, ženami, homosexuály, heterosexuály, válečníky, zemědělci, otroky, králi/královnami, bohatými i chudými, nemocnými i zdravými, hloupými i chytrými a dělali jste to v tělech všech barev pleti, přičemž jste vyjadřovali stav svého tehdejšího vědomí. Neztrácejte čas snahou poznat a prozkoumat minulé životy, protože se to může snadno stát zbytečným a na egu založeným rozptýlením. Pokud je minulý život důležitý pro váš současný život a evoluční proces, nějakým způsobem si ho uvědomíte prostřednictvím snů, vzpomínek, duchovního kanálu, který ho zachytí, nebo jednoduše přítomností vlastností, darů, talentů a znalostí, které jste se v tomto životě vědomě nenaučili, což je pravda, která je základem ̋zázračných dětí ̋.

Rádi bychom hovořili o léčení, protože mnozí z vás v současné době zažívají fyzické, emocionální a mentální problémy, které jako by přicházely odnikud. Kapsy očišťující energie jsou často v nějaké formě znovu prožívány a často se vydávají cestou nejmenšího odporu, což bude oblast těla, která si ještě pamatuje minulé poškození nebo nemoc. Například člověk, který v několika životech zemřel na tuberkulózu, může čistit starou energii především skrze plíce v podobě častých infekcí nebo zdravotních problémů. Protože Božské vědomí je vším, co existuje, může vyjadřovat pouze samo sebe a nic jiného než sebe, neboť odkud by se mohlo vzít něco mimo všudypřítomnost? Kdyby byly nemoc, bolest a utrpení ztělesněny v Božském vědomí, byly by trvalé, navždy držené Božským zákonem, který by se nikdy nedal změnit, vyléčit ani odstranit.

Nemoc na všech úrovních je hmotným projevem kolektivní víry v oddělenost (od Boha, druhých a vlastního dobra), dualitu (nemocný/zdravý) a dvě síly ( že nad každým člověkem mají moc bakterie, prostředí, jídlo, věk, dědictví, okolnosti atd.). Přesvědčení, že vás cokoli může oddělit od vašeho skutečného já/JÁ, je falešné, ale živé, dobré a projevuje se v systému přesvědčení třetí dimenze a skrze něj, jak o tom snadno svědčí zdání.

Jak rostete v duchovním uvědomění, začínáte chápat, že Božské vědomí je nekonečně úplné a celistvé samo o sobě, a proto falešné sny, o nichž tolik lidí sní, nejsou jeho součástí. Lidé často říkají: ̋Jak mohl Bůh dopustit, aby se stalo to či ono? ̋. Odpověď zní: Bůh není ve snu a ani sen není v Bohu.

Prosit nebo žadonit u nějakého konceptu Boha, aby změnil něco, čeho si Bůh není vědom, je zbytečné, představuje odloučení a ve skutečnosti znovu posiluje energii víry. Ano, občas se dějí zázraky, ale to souvisí spíše s duchovní smlouvou člověka než s lidskou prosbou. Dělejte pro sebe a pro ty, o které pečujete, to, k čemu jste intuitivně vedeni z hlediska zdraví, ale dělejte to s vědomím, že nemoc je trojrozměrný projev, o němž Bůh nic neví, protože Božské vědomí je, může a vždy vyjadřovalo pouze SVOU vlastní všudypřítomnou, všemocnou a vševědoucí přirozenost jako harmonii, lásku, úplnost, celistvost, hojnost, inteligenci atd.

Nezlehčujeme ty, kdo trpí fyzickou, emocionální nebo duševní nemocí. Průvodci a vysoce rezonující bytosti na druhé straně jsou vždy přítomni a přinášejí podporu a útěchu těm, kdo trpí na zemi, a zvláště, když je člověk blízko smrti. K trvalému uzdravení může dojít pouze tehdy, když nemoc již není ve stavu vědomí člověka považována za realitu, protože vědomí se vždy projevuje. Dokonce i ti, kdo si duchovně uvědomují, že nemoc není realitou, budou mít během života na Zemi určité zdravotní problémy. Protože jen málokdo dosáhl plného vědomí ne-skutečnosti nemoci a také proto, že žijete tam, kde víra v oddělenost tvoří kolektivní vědomí, budete pravděpodobně zažívat nějaké, ale mnohem menší než většina těchto projevů.

Když nebo pokud zažijete fyzické, emocionální, mentální nebo dokonce duchovní potíže, nejprve poznejte pravdu a pak udělejte to, k čemu jste vedeni. Pomoc je dostupná pro všechny úrovně vědomí a na všech úrovních, ale nechte se intuitivně vést, protože to, co mohlo být správným krokem v minulém roce, nemusí být správné pro dnešek. Nikdy neobdařujte zdravotní problémy mocí, i když vás dohánějí k šílenství, protože jediná moc, kterou skutečně mají, je ta, kterou jim propůjčíte vy. Mnohé z problémů, které lidi v této době trápí, jsou očisty, které v určitém okamžiku ustanou.

Je důležité si uvědomit, že fyzická smrt je volbou duše, která není učiněna vědomě, ale spíše na hlubší nevědomé úrovni. Když se duše rozhodne jít domů, často si vybere nemoc nebo situaci, která jí to umožní. Běžně se věří, že je třeba udělat vše pro to, aby člověk zůstal na zemi, ale pokud se rozhodl odejít, odejde, i když si to vědomě neuvědomuje. Porody mrtvých dětí nebo jejich úmrtí jsou často předem naplánované zkušenosti považované za nezbytné pro evoluční růst rodičů a zúčastněných.

Ježíšovo vědomí neobsahovalo žádné přesvědčení o nemoci nebo odloučení, a tak když k němu lidé přišli a vstoupili do jeho vědomí, kde přesvědčení o nemoci, hříchu a utrpení neexistovalo, zdání se rozplynulo, protože nemělo energii, která by je udržovala. Nikdy nezapomínejte, že jste stejné Božské vědomí se svobodnou vůlí vybrat si, co do něj vložíte.

Vezměte ty, kterým chcete pomoci, do mediace NE proto, abyste je napravili, ale abyste uznali jejich Božskost a zároveň si uvědomili, že vaše vědomá JEDINOST se Zdrojem automaticky tvoří jejich Jednotu se Zdrojem, protože existuje pouze JEDNO. Pozorujte a ctěte Světlo každého člověka navzdory jakýmkoli temným nebo těžkým troskám, v nichž se možná rozhodl v této chvíli stát. Toto je práce. Proto jste na Zemi, ne proto, abyste opravovali, měnili nebo léčili, ale abyste věděli, že nic není třeba opravovat, protože Bůh je vše, co je.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/12/the-arcturian-group-re-examining-choices/

Zpět