5069 Uvědomění si nekonečného vědomí Kenneth Schmitt

[ Ezoterika ] 2023-09-12

Když jsme si vědomi kvalit energií v nás a kolem nás, můžeme si být vědomi lekcí, které nás čekají. Vyjadřujeme se prostřednictvím svého fyzického těla v empirickém světě, který je neustále uskutečňován přesvědčením lidstva. Vyzařujeme elektromagnetické energetické vzorce prostřednictvím našich mentálních a emocionálních procesů a řídíme svůj život tím, co se děje v našich myšlenkách a pocitech. Toto jsou energetické vzorce, které neustále vytváříme a kterými pronikáme do našich zkušeností. Uvědoměním si vibrační kvality našich myšlenek a pocitů si můžeme uvědomit, že je můžeme ovládat a řídit.

Všechno je energie a tuto energii vyjadřujeme svým vědomím. Fyzický svět je takový, jaký si ho představujeme. V našem vědomí vše existuje a my si můžeme být vědomi všeho, o čem si dovolíme vědět. Přichází k nám prostřednictvím našeho intuitivního poznání v hloubce naší podstaty. Je to vědomá životní síla v srdci našeho Bytí. Když to rozpoznáme, uvědomíme si, že to dobře víme. Je to naše vlastní přítomnost vědomí mimo prostor a čas.

Uvědomíme-li si, že žijeme mimo prostor a čas souběžně se svou lidskou rolí, můžeme porozumět celé složitosti lidské zkušenosti při setkání s negativní energií. Abychom tuto zkušenost mohli brát jako skutečnou, museli jsme si vytvořit svá omezující přesvědčení. Když si přejeme realizovat své pravé Já, musíme vědět, že se od nás nevyžaduje, abychom si udržovali omezující přesvědčení. Jsme fraktály univerzálního vědomí Stvořitele, díky čemuž jsme nekoneční v naší přítomnosti vědomí a se svobodnou myslí a emocemi, což nám umožňuje vytvářet jedinečné vzorce energie v neustálém rozšiřování vědomí.

Protože jsme si během mnoha životů uvědomili každou kvalitu zla, už nepotřebujeme naše omezující přesvědčení o sobě samých. Můžeme je vyřešit a uvolnit a otevřít naši realizaci naší nekonečné podstatě. Je to velmi osvobozující zkušenost pochopit velikost toho, kým jsme. Jsme navrženi tak, abychom pracovali s našimi myšlenkami a emocemi záměrně kreativními způsoby. Nemůžeme netvořit. Je naší přirozeností vytvářet energetický pocit z každé zkušenosti v našem životě.

Můžeme si vybrat kvalitu každé zkušenosti, kterou máme. Když si neuvědomujeme, co děláme, a své myšlenky a pocity si záměrně nevybíráme, věříme, že život je nahodilý a věci se prostě dějí. Jakmile se otevřeme mimo svá omezení, můžeme se ovládnout a vytvářet zážitky, které obohacují život všude, včetně toho našeho.

Dojmy našeho rozšiřujícího se vědomí
14.9.23
Jsme navrženi tak, abychom chtěli co nejúplněji prožívat kvalitu svobody, radosti, lásky a hojnosti. Toto jsou emanace vědomí Stvořitele a my se můžeme svobodně rozhodnout zažít jejich plnost v každém okamžiku. Když to uděláme, cítíme se dobře. Když se rozhodneme cítit jinak, dostaneme rezonující zážitky. Je-li tam byť jen nepatrný nádech strachu, cítíme ho, a pokud na něm visíme, přenášíme svou životní sílu do říše negativity a činíme ho pro nás aktuální.

Tím, že se trénujeme, abychom řešili a překračovali své ego-potřeby, jsme schopni být přítomni ve svém uvědomění a nechat všechny zkušenosti proudit naším vědomím, přitom si vybíráme ty, které milujeme, a přizpůsobujeme se jim. To udržuje naše vibrace vysoké a pozitivní a umožňuje nám to jasně chápat. Můžeme otevřít naše vědomí našemu vnitřnímu poznání. Vede nás k naplňování zážitků, které milujeme a užíváme si je.

Vše, co se nám nelíbí, je energetický vzorec, který držíme ve svém vědomí. Všechny zkušenosti se odehrávají v našem vlastním vědomí. Každý, koho potkáme, je aspektem nás samých v našem vědomí. Každý jsme přítomností uvědomění v nekonečném vědomí, jsme schopni vytvořit svůj lidský výraz a vše, co chceme zažít. Když následujeme svou radost, sladíme se s energií a zkušenostmi, kterými zlepšujeme život. Vytváříme je svou vibrační přítomností.

To, jak vděční jsme sami za sebe, nebo jak moc potřebujeme soudit a kritizovat ostatní nebo sebe, určuje vibrační povahu našich výtvorů a světa, který zažíváme. Negativní reakce na někoho nebo něco je založena na strachu a pocitu ohrožení. Bez našeho strachu nemá hrozba smysl. My jsme ti, kdo si dělají strach. Neexistuje žádný vnější požadavek. Můžeme svobodně vyjádřit svou lidskou osobu, jak si přejeme. Všechny naše zkušenosti jsou k nám přitahovány jako výsledek naší vibrační kvality. Když máme jen dobré pocity, naše životní síla z nás vyzařuje způsoby, které přitahují lidi a zážitky, které milujeme a jsme za ně vděční.

Být vděčný a milující v naší současné situaci, nám dává zářivou přítomnost, která do našich životů přitahuje více lásky a vděčnosti. Učíme se sladit se s vibračními kvalitami vědomí, které je naší podstatou, naší věčnou přítomností vědomí s nekonečnou tvůrčí silou. Jsme modulátory kreativních energetických vzorů bez omezení ve vědomí, které neustále vše vytváří.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/09/12/realizing-infinite-awareness/

Zpět