4871 Poselství od andělů: Přijměte Ann Albers

[ Ezoterika ] 2023-08-13

Energie na vaší planetě jsou nyní velmi intenzivní. Mnozí z vás pilně pracují na tom, aby zůstali ve vyšších vibracích. Vidíme a oslavujeme každé vaše laskavé a láskyplné rozhodnutí. Od nejkratšího okamžiku uznání až po hrdinský čin, kdy změníte své zaměření poté, co vám někdo ublížil, každá láskyplná volba má význam. Na každé laskavosti k sobě samému nebo k druhému člověku záleží. I obyčejná láskyplná myšlenka se rozlévá do okolí.

Víme, že je to teď náročné, a dnes vám jemně připomínáme, že jsme tu, abychom vám pomohli. Jsme tu, abychom vás milovali, uklidňovali, pomáhali vám, léčili vás a pomáhali vám stabilizovat se ve vibracích, které umožní, aby k vám přišlo to, co hledáte.

Musíme však ctít vaši svobodnou vůli. Pokud se rozhodnete přijmout naši pomoc a jste jí otevřeni, jsme připraveni a čekáme na vás. Nepřijímáte však svými slovy a myšlenkami. Pokud netrpělivě říkáte: ̎Samozřejmě, jsem otevřen přijímat! Přineste mi, co chci, ̎ pak se o to, drazí, pokusíme, ale ve vibraci netrpělivého nedostatku víry a rozrušení je pro nás těžké se k vám dostat. Žijeme a existujeme ve frekvenci lásky. Abyste mohli přijmout naši pomoc, musíte se otevřít přijímání lásky. Nemůžeme vysílat na žádné jiné frekvenci.

Tento koncept pochopíte, pokud jste se někdy pokoušeli mluvit s člověkem, který je rozrušený nebo nervózní do té míry, že ani neslyší vaše uklidňující slova. Kdyby se jen na okamžik nebo dva nadechli, mohli byste do jejich pole vnést svou láskyplnou energii. A naopak, pokud je člověk šťastný a dychtivý po radě, otevřený a ochotný a má v úmyslu ji přijmout, bude klidně naslouchat vašim slovům.

Po celou dobu s vámi vedeme energetický rozhovor. Šeptáme vám frekvence lásky, léčení, uklidnění, laskavosti a všeho, co potřebujete. Stačí se jen trochu zklidnit, abyste je mohli přijmout.

Je to vlastně docela snadné. Dostat se na správnou frekvenci pro přijímání je tak jednoduché, jako se rozhodnout sednout si, dýchat a přijímat. Věnovat si několik minut denně na posezení s námi je aktem sebelásky. Vědomé dýchání je aktem sebelásky. Záměrné přijímání je aktem sebelásky. Když sedíte v křesle a dýcháte - pomalu nadechujete a ještě pomaleji vydechujete - záměrně a vědecky uvolňujete své tělo, mysl a duši, abyste se mohli odevzdat naší lásce. Jste otevření a dovolujete nám, abychom vám pomáhali.

Když s vámi takto pracujeme, ladíme vás jako mistr hudebník ladí kytaru. Udržujeme vibrace, které jsou čistě v souladu se vším, co v životě chcete a kým chcete být. V tomto stavu uvolnění můžete začít tuto lásku vnímat. Můžete s touto láskou začít rezonovat. Můžete začít prožívat frekvenci budoucnosti, kterou chcete, jasnost, kterou hledáte, a především lásku, kterou hledáte ve všech svých přáních a snahách.

Naše doporučení pro jakýkoli problém nebo výzvu je jednoduché. Jděte k Bohu. Odevzdejte se lásce. Sedněte si a vědomě dýchejte, a tuto lásku obdržíte. Máte-li obavy o svět, jděte k Bohu. Máte-li zdravotní problémy, dýchejte a přijímejte. Máte-li neshody s přítelem, členem rodiny nebo spolupracovníkem, dýchejte a přijímejte. Jděte k Bohu. Otevřete se neuvěřitelné milující přítomnosti, která je zdrojem veškerého života. Nesnažte se přijímat. Jen dýchejte. Pomalu se nadechněte. Pomaleji vydechujte. Opakujte. To je vše, drazí. Dělejte to několik minut denně a důvěřujte. Sledujte, jak se nejprve změní vaše pocity a mysl, a pak váš život.

Jste milováni, ať už jste tomu otevření, nebo ne. Jste milováni bez ohledu na to, co děláte nebo neděláte. Jste milováni v nádherných pozitivních okamžicích i v nenávistných chvílích plných hořkosti a rezignace. Nikdy není nic, co byste mohli udělat nebo neudělat, abyste se od této lásky odpojili, ale můžete se od této zkušenosti odpoutat.

Zamyslete se nad vysíláním vašich rozhlasových a televizních stanic. Pokračuje, ať už je naladíte, nebo ne. Uvažujte o hloubce oceánu. Existuje bez ohledu na to, zda si vlna uvědomuje své kořeny v této hloubce, nebo ne. Uvažujte o jasné záři slunce. Existuje bez ohledu na to, zda si zatáhnete stínítka, nebo ne. Láska září neustále, ať už jí věříte nebo ji nepřijímáte. Čeká, až se otevřete. Drazí, nejste, nikdy jste nebyli a nemůžete být sami. Jste součástí něčeho mnohem většího. Této lásce se můžete otevřít a váš život bude plynout mnohem snadněji. Můžete udělat něco tak jednoduchého, jako několik minut dýchání denně a získáte obrovskou pomoc. Můžete se snažit najít vlastní řešení, spojení, uzdravení a odpovědi, nebo se můžete otevřít lásce a užívat si pomoci. Jste hodni této pomoci. Jste hodni této lehkosti. Jste hodni této milosti. Jste toho hodni.

V této době mnozí z vás potřebují péči, uklidnění, laskavost, soucit a ujištění. Naše frekvence lásky je zde a čeká, až se jí otevřete, kdykoli se rozhodnete. Dovolte nám, abychom vám pomohli, jednoduše tím, že budete sedět, dýchat a přijímat.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/08/13/message-from-the-angels-receive/

Zpět