4859 Vynález peněz a jejich použití v různých společnostech Cosmic agency

[ UFO ] 2023-05-13

Mari Swaruu:
Oficiálně lidé začali používat peníze někdy před 5 000 lety v oblasti Mezopotámie, ačkoli jiné zdroje uvádějí, že se peníze objevily v Číně přibližně ve stejnou dobu. Je zcela oficiálně zdokumentováno, že mince původně pocházely z Mezopotámie a první papírové bankovky pocházely z Číny. Je těžké vědět, jakou roli Čína skutečně sehrála ve vynálezu peněz, protože v dnešní době prosazuje mnoho falešných dějin ve prospěch Číny a krutě se snaží vymazat nebo alespoň minimalizovat důležitost a platnost historie všech západních civilizací, včetně Egypta, takže informace obsažené na webu jsou vůči Číně značně zkreslené. Oficiální příběh o tom, jak a proč byly vynalezeny peníze, je nicméně vcelku logický a přesvědčivý.

Zpočátku lidé směňovali nebo vyměňovali jedno zboží nebo soubor zboží za druhé, což je mimochodem také základní princip fungování holistické společnosti. Ale na Zemi se pak lidé začali setkávat s problémy s výměnným obchodem, protože ne každý chtěl přijmout zboží, které jim ostatní nabízeli výměnou za své vlastní. Rybář možná chtěl vyměnit část svých ryb za chléb, ale místní pekař neměl ryby rád, takže rybáři neměli přístup k žádnému chlebu, což se pro členy této komunity nebo populace rychle stalo problémem. To vše způsobilo, že bylo nutné vymyslet nějakou formu výměny, která by byla zajímavá a uspokojivá pro každého člena skupiny.

První formy směny, které fungovaly jako peníze, byly těžko dostupné předměty, možná mušle a sůl. Používání soli jako peněz bylo ve starověkém světě široce používáno. Například tak platili příslušníkům armády, jak tomu bylo za první části Římské říše a odkud pochází pojem salary (plat).

Ačkoli výše uvedené je akceptovanou historií, dnes existují důkazy, že nějaký druh peněz byl používán již před 40 000 lety ve vyšším paleolitu, kde existují archeologické důkazy, že pazourek, pazourkové hroty a pazourkové zbraně byly používány jako peníze. Je tedy snadné vidět, že peníze jako takové existují přinejmenším od počátku civilizace a jsou základní součástí lidské kultury na Zemi. Tolik, pokud jde o zmínku o oficiálně uznávaném původu peněz.

S informacemi, které mám k dispozici, vidím, že je nemožné přesně datovat, kdy a kde byly peníze poprvé použity, protože všechny datovací mechanismy na Zemi jsou notoricky nepřesné, zvláště uhlík 14, který selhává natolik, že mě mate, proč ho vědci na Zemi nadále vůbec používají. Je schopen datovat minerály z dolu hluboko pod zemí jako z nedávného formování před pouhými několika sty lety a také běžně datují některé mušle z doby před miliony let, když je tvor, který je vytvořil, stále uvnitř, živý a zdravý.

Čas je pouze dílčí produkt vědomého pozorovatele, takže jakékoli datování zpět v čase, jak je vidět na Zemi, je prostě nemožné kvůli fenoménu dilatace času a expanze způsobené samotným vědomím, tzn. že čas není konstanta, takže není možné nic přesně datovat. Když však to, co se datuje, již není živé, je progresivně těžší a těžší cokoliv přesně datovat, čím dále jdete zpět.

Používání peněz je prý exkluzivní charakteristikou kultury na Zemi a také se říká, že se nepoužívají nikde jinde ve známém vesmíru, ať už to znamená cokoliv. Na základě oficiálních archivů Federace a také archivů Taygety, i když se značně překrývají, mnoho nepozemských civilizací použilo a nadále používá určitou formu peněz během svých transakcí a při jejich spolupráci. Ačkoli jsem nenašla přímý důkaz o ekonomice, jak je chápána na Zemi, je zcela jasné, že mnoho hvězdných civilizací má svou vlastní verzi ekonomiky, která může vyhovovat jejich potřebám spolupráce.

Hlavním cílem směny jsou samozřejmě vzácné kovy, jako je zlato. To nikoho nepřekvapí, protože se většinou používají v mezihvězdných civilizacích na nízké technologické úrovni. S příchodem moderních replikátorů se drahé kovy nepoužívají jako efektivní objektivní směna, protože je jakákoli civilizace může snadno masově vyrábět a kopírovat.

Kromě hvězdné verze výměnného obchodu jsem zjistila, že rádi používají umění jako svou hlavní formu směny. Originální kusy jakéhokoli předmětu vyrobeného jakoukoli civilizací pro ně mají velkou hodnotu, a čím vzácnější, tím větší hodnotu má. I když je možné replikovat cokoli, originály budou vždy mnohem více ceněny a nyní existují jasné a snadné technologické způsoby, jak zjistit, zda je předmět originál nebo replika.

A i když je možné zlato replikovat, je obzvláště snadné odhalit, zda bylo replikováno, nebo zda je jeho původ originální zlato pocházející z těžby. To si zachovává svou hodnotu a ocenění, zvláště když je aplikováno na šperky a umělecká díla. Replikované zlato má stále silnou hodnotu, ale ne takovou jako to původní nebo přírodní, a jeho hodnota je vnímána spíše jako průmyslový materiál ke konstrukci všech druhů technologických artefaktů, protože zlato lze molekulárně změnit tak, aby dosáhlo téměř dokonalé supravodivosti při pokojové teplotě. Je široce používané všude tam, kde musí být elektřina vedena kabely. Například se používá ve všech kabelech a ve všech systémech uvnitř hvězdné lodi.

Pro hvězdné civilizace tedy v zásadě existují tři druhy zlata, i když všechny mají své podvarianty:
1. Původní a přírodní, které má vysokou hodnotu zejména pro obchod a umění
2. Replikovaný typ, pro průmyslové aplikace
3. Speciální monoatomické zlato používané pro léčebné účely

Takže, na rozdíl od toho, co bylo řečeno v minulosti, peníze existují i mimo Zemi a vždy existovaly v té či oné verzi. Vím, že moji předchůdci říkali, že peníze se používají pouze na Zemi, ale mezi hvězdnými civilizacemi existuje jasná forma směny, kterou nedokážu popsat jiným slovem než peníze. Použití nějakého druhu peněz nebo ekvivalentu všemi těmi nesčetnými hvězdnými civilizacemi je zjevně omezené a používá se pouze tehdy, když neexistuje jiný způsob, jak dosáhnout směny zboží, která by byla uspokojivá pro obě strany a nebránila principu holistické společnost, kde se nepoužívají žádné peníze. Holistický sociální model je interně používán všemi těmi vyspělými civilizacemi, kde neexistuje žádná forma peněz a není používána žádná ekonomika.

Důvod, proč všechny ty mezihvězdné vyspělé civilizace mohou vnitřně fungovat bez peněz, je ten, že jejich společnost funguje s vysokou úrovní hojnosti zdrojů, kde je jich víc než dost pro každého a všechna přírodní, umělá a technologická aktiva jsou snadno dostupná. Kdokoli si může kdykoli vzít, co potřebuje nebo chce.

Civilizace, která funguje na takové úrovni hojnosti, nepotřebuje ekonomiku, protože všechny zdroje jsou tak početné, že každý má, co chce a potřebuje, takže všechny formy směny jsou omezeny na přátelský druh společné dohody, hvězdný výměnný obchod, pro nedostatek lepšího termínu, kdy kompenzace hodnoty předmětu je vzácná nebo minimální, protože jsou uspokojeny všechny základní potřeby všech členů civilizace.

Ale tento princip na Zemi neplatí, protože jednou z nejvýraznějších charakteristik její kultury a života na této planetě je nedostatek a pocit nedostatku, kdy dokonce i miliardáři, kteří žijí v hojnosti, stále drží nějakou formu konceptu, který by kontrastoval s představou mít a nemít. Je mi jasné, že mnoho lidí na Zemi žije v dostatku, nejen zdrojů, jako v případě miliardářů, ale také hojnosti, protože mají vše, co v životě potřebují a chtějí, a mohou žít šťastně s čímkoli oni mají. Pro tu skupinu lidí je totiž daleko důležitější být někým a nemít předměty. Hromadí vědomí a znalosti a ne věci.

Takže ano, ve vesmíru jsou peníze, ale používají se pouze jako omezená měna, kdykoli jsou potřeba, a nejsou základem žádné jiné společnosti, takže ekonomika a peníze tak, jak jsou definovány na Zemi, existují pouze tam a nikde jinde. Pouze na Zemi jsou peníze hlavním hnacím motorem a smyslem života a bez nich se tam nedá téměř nic dělat ani dosáhnout, a to způsobuje všechny problémy, které si všichni uvědomujeme.

Peníze a ekonomiky tak, jak je vidíme na Zemi, nevyhnutelně způsobují akumulaci bohatství několika málo lidí, takže pro zbytek populace nezůstane téměř nic. Dobrým příkladem toho je stolní hra Monopoly, kde nevyhnutelně na konci hry jednomu hráči zůstanou všechny peníze a ostatní ji ukončí úplně na mizině.
Peníze a ekonomika jsou navrženy přesně tak, aby udržely bohatství v rukou těch několika málo u moci, a jsou prvotní a nejsilnější kontrolní mechanismus na Zemi, dokonce silnější než náboženství.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-invention-of-money-and-its-uses-in-different-societies-english

Zpět