4661 REVOLUCE VĚDOMÍ - 17. července 2023 Almatea

[ Ezoterika ] 2023-07-07

Bod odkud není návratu
Q: V poslední době mi byly zasílány myšlenky na datum 17-07-2023 a na slovo Revoluce. Spojte mě prosím s někým, kdo mi dokáže nejjasněji, strukturálně vysvětlit, co se bude dít v tento den a proč právě tento den, a ne například 7. 7. 2023?
Dovolte mi položit i další otázku. Poslední dobou jsem v hrozném stavu, jak fyzickém, tak duchovním. Neuvěřitelně těžké. S čím to souvisí? Se zpracováním velkého množství destruktivní energie?

A: Nejen. Přestavujete své vědomí na jinou úroveň. V poslední době je zapnutý maximální výkon a roviny se snaží vše vrátit do výchozího bodu ve správný čas.

Q: Co je výchozí bodem?

A: Bod vědomí, kde nejsou žádné částice vědomí infikované destruktivními významy, které mohou jakýmkoli způsobem zasahovat do vaší interakce s prostorem. Proto jsou staré hodnoty vymazány. Tuto práci vykonáváte jak Vy osobně v meditaci téměř denně, tak VJ s jemnohmotnými těly. Toto je pokračující proces. Když se cítíte lépe, znamená to, že jste se posunuli o stupeň výš. Tak čas od času, i když o málo, zvedáte vědomí na úroveň, která je vyšší, širší, má méně omezení a má širší přístup k interakci.

Metatron
Q: Srovnala jsem pole s poli esence Metatrona pro jasný, přesný a strukturovaný channeling. První vzájemná interakce...
A: Jako s osobou ano, ale mnozí znají tvého ducha. Nerada plýtváš časem a energií na Vyšší esence. Neuspokojuji tě?
Q: Nejsem zvyklá, že za mnou chodí ti, které jsem nevolala, ale když už je to ̎dohodnuté ̎, tak se domluvíme. Omluvte mé energie nepřijetí... Nejde o vás osobně, ale spíše o situaci, protože. moje plány byly narušeny)), ale nelíbí se mi to ...
A: Nyní přichází čas na kolosální změny v oblasti vědomí, v oblasti změny vědomí lidí. A proto k vám připadlo slovo ̎REVOLUCE ̎ - bude to revoluce v oblasti vědomí lidí, ani ne tak ve vnějších strukturách, jako spíše ve vnitřních.
Staré koncepty, částice vašeho vědomí budou radikálně nahrazeny, bude to infuze nového informačního zdroje, kolosálního objemu. Nikdy předtím se to nestalo, takže práce nebyla prováděna s miniskupinami nebo jednotlivci, ale s celou vrstvou vědomí. Jedná se o jedinečný experiment a podle plánu se mnoho vědomí přesune na novou úroveň uvědomění si reality, bude to jedinečná infuze nových informačních struktur. Správně však cítíte, že ne každé vědomí tento proud změn vydrží. Bude to další zkouška síly. Pokud vědomí se silně zavedenými hodnotami nemůže přijmout nové struktury vědomí, bude to znamenat ̎kolaps jeho kariéry ̎ - tzn. neschopnost přizpůsobit se nové realitě. A právě na tomto faktu, na tomto střihu, bude probíhat nové dělení ̎zrn od plev ̎.

Potřebujeme mobilní vědomí lidstva, potřebujeme ty, kteří jsou schopni se transformovat. Zkostnatělá vědomí a strnulé struktury lidského myšlení již nejdou po cestě s novými energiemi. Moji otázku už asi cítíte. Co se stane s těmi, kteří mají ̎zkostnatělé myšlení ̎, kteří nechtějí přijmout měnící se realitu života? Mnozí budou vzati z inkarnace. Mnozí budou viset ve svých strukturách, je to jako ve hře, kde jste uvízli na určité úrovni a nemůžete najít dveře, které jsou zašifrovány v nových kódech vědomí, prostě to nevidíš. A je to jako kruh samsáry - točíte se po herním prostoru, který je vám již otevřený, ale žádný další vývoj neprobíhá. Nemůžeš projít dveřmi do nového. Infuze zdroje života do takových vědomí okamžitě ustane. Ano, své smlouvy dožijí, ale život pro ně nebude snadný. (pozn. no doteď to byla fakt rajská zahrada)

Q: Ale co když přesto získají určitou míru vhledu, a i když ne zcela jasně, uvědomí si, že se potřebují změnit, že musí hledat dveře?

A: Je pozdě, dveře jsou zavřené. Portál je uzavřen. Proto je nyní čas na změnu. Už nemůžeme nalít zdroj života do těch, kteří se zastavili ve vývoji. Kdo nemůže a vlastně nechce jít dál. Tato vědomí chrání svůj svět, svou matrici natolik, že všechny ostatní akce s nimi postrádají smysl.

Q: Kruté, ale chápu proč. Vidím, že předtím dostali šance všichni a čekali na ty, kteří se chystají ̎uvidět dveře ̎ ...

A: Ano, šancí bylo mnoho, mnoho... čas tlačit skončil, nadešel čas tvrdých konkrétních opatření.

Q: A co se stane s těmi, kteří splňují parametr ̎mobilního vědomí ̎? Kdo bude schopen přijímat nové kódy informací, změny vědomí?

A: Půjdou dále. Nyní je přísný výběr. Budou to nové struktury nových vědomí, budou odstraněny destruktivní prvky, které narušují interakci na blahodárnějších energiích. Tím dojde ke změkčení struktury, pokud jde o tuhost vůči různým interakcím.

Máte rádi specifika a strukturu))) to je vaše funkce) Pamatuji si na to, dobře, shrňme to podrobně ...

Nejprve budou vymazány některé destruktivní hodnoty.
Mnozí z vás, byť nevědomě, mají negativní pocity k lidem, předmětům, městům, národům a tak dále. Nepochází od člověka samotného, projevují se zvenčí, ale nevědomě pronikají do struktur každého vědomí. Tyto hodnoty budou opraveny. To bude jasně vidět, zejména v případě, kdy člověk sám, jeho vědomí nemá uvnitř tyto negativní hodnoty. To znamená, že je jednoduše poškozen infikovanými částicemi, což znamená, že jeho vědomí snadno nahradí staré ̎infikované ̎ pojmy novými významy. Vědomí samo provede tento proces hladce a pro samotného člověka téměř nepostřehnutelně.
Pokud v takovém případě má ̎tvrdé vědomí ̎ tyto nabité částice, a člověk si proti něčemu hýčká nenávist, například chová nenávist ke všem lékařům, pak i když přijdou nové infuze kontaktu s jeho vědomím, nebude je schopen přijmout, protože tato nenávist v jeho chápání je jeho pravdou a žádná jiná pro něj neexistuje a nikdy nebude. Toto je jeho neprostupná úroveň, jeho samsára, jeho chodba, říkejte tomu, jak chcete...

Za druhé, budou nahrány nové kódy vědomí
Nejde ani tak o načtení nových kódů, ale spíše o rozšíření působnosti těch starých. Hranice vědomí se zvednou. Rozšířené hranice. Najednou si uvědomíte, že to, co bylo dříve nemožné, je pro vás nyní snadné a jednoduché. Budou zabudovány do prostoru jako nový prvek tvorby, pro případ nových projevů vaší vůle a touhy tvořit a jednat mimo staré šablony. Jednoduše to uvidíte jasně, jako bod vhledu, uvědomění. jako součást nové struktury. Jako byste si toho předtím nevšimli.
Milujete například čerstvě upečené buchty, a dříve jste od samého rána sháněli pekárnu s možností koupit si poránu čerstvou lahodnou housku. V novém prostoru jste si najednou uvědomili, že si to můžete upéct i doma. Máte všechny zdroje... Například mražené croissanty. Večer jsem rozmrazila, ráno 15 minut v troubě a máte čerstvé pečivo.
(pozn. autorky: chytré, moje croissanty se teď rozmrazují))))

Za třetí, budou načteny hodnoty zdrojů - aspirace, vývojový vektor
Každé vědomí bude nabito novými hodnotami zdrojů. Každý již ví, že zdroj je v současné době omezený, takže stojí za to věnovat pozornost jedinému vektoru vývoje. Tyto nové prvky nabité do vědomí pomohou každému uvědomit si a vybudovat vektor pozornosti k těm ukazatelům, které jsou nyní pro každého jednotlivce nejcennější. Jsou to různé ukazatele podle lidského pojetí, pro někoho to může být práce, někdo má rozvoj nových schopností, jako je zpěv nebo kreslení, někdo má tvůrčí schopnosti a další. U každého je to individuální. Hlavní věc zde není to, co člověk udělá, kam nasměruje svůj zdroj života. Zde je nejdůležitější, aby se mu to opravdu líbilo, aby mu to přinášelo do života spokojenost a harmonii.
Doba starých konceptů neúčinných destruktivních akcí pro taková vědomí je pryč, prostě už nebudou moci plnit své staré povinnosti, pokud do života vnášeli destruktivní hodnoty. Nové kódy vývoje vektorů jim pomohou nasměrovat je ke skutečnému naplnění jejich oblíbených hodnot, které jim přinášejí uspokojení, vnější pozitivní hodnoty.

Q: Zdá se, že to, co říkáte, se již stalo. Proč stále stejná REVOLUCE? Proč mi tento koncept v posledních dnech vyhovoval?

A: Revoluce ve vědomí. Co dříve kvůli určitým omezením nemohlo možné, bude nyní plně funkční. Revoluce pro vědomí, znáte to jako nikdo jiný. Když se ráno probudíte a uvědomíte si, že nějaká událost, která dříve přinášela nesnesitelnou bolest ze ztráty, vám ráno připadá jen jako zlý sen. To je přesně ten příklad, kdy byly nahrazeny zapamatované významy, kdy byly nahrazeny kódy vědomí.

Podobná práce byla prováděna i dříve, byly vám představeny různé kódy vědomí, podle nastavení, které bylo v té době dohodnuto, ale nebylo to tak masivní, ne tak jasné. Nyní je velmi jasné rozdělení vědomí na ty, kteří to mohou přijmout, a ty, kteří to přijmout nemohou. To je pro nás ukazatel, komu budeme dále rozdělovat nedocenitelný zdroj života. Ne každý to dostane. Právě tento nejdůležitější ukazatel bude označen tento den, bude to kontrolní bod.

Q: Podle vašich ukazatelů bude mnoho ̎živých ̎ vědomí schopných přijmout nové transformační kódy?

A: Sama chápeš, že nic moc. I mezi esoterickou komunitou, která si již více či méně uvědomuje, co se děje. Pro nás je ale mnohem zajímavější pracovat s živými, mobilními vědomími, bylo pro ně připraveno mnoho realizací - a to jsou podmínky pro zdroje, infuze. Bude pro ně zajímavé žít a ani ty nejničivější vnější události jimi nebudou moci otřást.
Tohle je opravdu zajímavé. Jak pro duše, tak pro nás, dohlížející esence. Už nás také nebaví vláčet ty, kteří se vytáhnout vůbec nechtějí. Nalili jsme obrovský zdroj vitality a doufali v to nejlepší. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Dále budeme pracovat s těmi, kteří jsou připraveni na nové, kteří jsou připraveni na rozšíření vědomí.

Q: Znovu, proč mi to říkáš? Nejsi můj kurátor))

A: I já jsem zapojen do tohoto procesu a hraji v této transformaci důležitou roli. Chtěl jsem se objevit, abych informoval o tomto procesu. Věděl jsem, že tuto informaci předáš ostatním. Je to způsob, jak podpořit ty, kteří se snaží, kteří pracují, kteří se rozvíjejí. Jako jakési poselství, že vše je v plném proudu. Ať už jsou vaše vnější a vnitřní stavy jakékoli, velmi si vážíme vašeho příspěvku k rozvoji. A to nemluvím o tom, jaké stavy musíte prožívat ve své osobní každodenní proměně, ale věřte, že tohle se vám vyplatí i s úroky. Oslavujte tuto dobu ne jako těžkou, ale neuvěřitelně zajímavou! Užijte si i to, co se zdá nemožné užít si. Zkuste to! Změňte vektor z destruktivního na přijetí a změňte své pocity. Vše je možné!

Zdroj: https://absolutera.ru/article15274

Zpět