4660 Jednota se světem. Jsme z budoucnosti Garmonyt

[ Ezoterika ] 2023-07-06

Kroniky přechodu
Chci vám všem poděkovat za pochopení Jednoty se samotným Životem, Jednoty s veškerým Životem, v pochopení Jednoty každého a všech, každého v plnosti a celistvosti celého obrazu Vesmíru. Neexistuje již nic dobrého ani špatného - vše je Jedno jediné a nedělitelné. V druhé paralelní realitě je již velmi mnoho světlých vědomí, temná se tam nedostanou. Všichni, kdo se ještě neosvobodili od nízkovibrační složky svého multidimenzionálního vědomí, tak učiní v blízké budoucnosti. Ve Společnosti nového stvoření, kde se právě začínají budovat Města světla, na druhé paralelní planetě v JOVI budou vaše duše a pozornost, takže ve starém světě pro vás v těžké době zůstanou jen fyzické projekce. Proto až tam uvidíte, jak malá je vaše populace.

Přesto. Občas i v tom největším, podle vaší paměti, milionovém městě, uvidíte svýma očima jen jednoho, tři lidi na podobné úrovni jako vy a budete šťastní, protože ve vašem novém světě žádní jiní nejsou,, dokud si jejich obrázky - projekce bez duše - to vše již uvědomuje. Brzy, až bude osada plnější, budou vymazány i ony. Samotný Vesmír je vám nakloněn. V těžkých chvílích všech vašich schránek, zejména té fyzické, se přenesete do jiného prostoru, ocitnete se na podobném místě, které si vaše paměť uchovala, ale vůbec to není místo, odkud jste přišli.

Na "staré planetě" se něco děje a vy jste byli přeneseni do jiné dimenze, abyste nebyli účastníky některých událostí, které již nejsou v souladu s vaším vibračním polem. Nyní si stále častěji uvědomujete, že když odstraníte všechny "své nepřátele" ze svého nitra, když se neustále očišťujete od starých implantátů a negativních stavů, když důvěřujete Zdroji, když jste v Jednotě se sebou samými a celým Vesmírem, jste vždy v plné harmonii a bezpečí. Nejen ponořením do svého nitra, ale i vnější realita se již přizpůsobuje vašim vnitřním stavům. Někdo je v Novém světě již více než deset let, někdo do něj právě vstupuje, ale každý z vás, kdo má pochopení a vědomí všeho, co se děje, a má za cíl seberozvoj pro přechod na Novou Zemi prostřednictvím sebeodhalení Božských kódů DNA, má možnost udržet se v tělech bez reinkarnace. Ano, již naživu.

Nyní probíhají pro mnohé velmi bolestivé procesy, protože čas se zrychlil a probuzených z celkové populace planety jsou stále jen dvě tři procenta. Mnozí čekají na zázrak. Ti z vás, kteří vidí zázraky neustále, chápou, že na tom musí tvrdě pracovat. Nikdo to neudělá za vás ani pro vás. Buďte připraveni na to, že v procesu přechodu zůstane několik rodin a několik klanů na velkých územích, všichni ostatní přejdou na druhé - třetí místo po fyzickém oddělení od těla. Země se očistí, obnoví se. První a druhá planeta se spojí. Přesněji řečeno, druhá zcela vytěsňuje první z iluze. Zatímco dochází k přeskupení. Na jaké Zemi se nyní nacházíte, na té nové, nebo jste se rozhodli odejít, už jste si všimli - na té nové vše vzkvétá, lidé kolem vás jsou stále v harmonii, na jejich tvářích jsou úsměvy, v očích světlo zdroje. Na staré půdě je to naopak. Občas se pohybujete mezi dvěma světy. Díky přírodě, když věnujete pozornost nebi, slunci, větru, vzduchu, vodě, květinám, trylkům ptáků a očím, chování zvířat, pochopíte, kde jste. Na Nové Zemi rozumíte řeči rostlin, ptáků, delfínů a zvířat. Když přijdete do lesa, všimnete si, jak kolem vás poletují ptáci - nebojí se vás, jak se k vám beze strachu přibližují neviditelná zvířátka, kterých jste si předtím nikdy nevšimli. To znamená, že vyzařujete záři a ptáci a zvířata s vámi "hovoří" jazykem přírody, kterému jste se již naučili rozumět. Lidi téměř nevidíte. Je jich hodně a zatím nejsou. Zato vidíte jako dříve spoustu květin a slunce, zeleně a tepla z Matky Země a Nového nebe. Vzpomeňte si na Puškinovy pohádky. Už se vám to jednou stalo, informace se vám zachovala v paměti. Vzdálená minulost se stává přítomným okamžikem. Nic špatného vás už nemůže ovlivnit. V případě jakýchkoli nových otřesů ve starém světě budete okamžitě přesměrováni tam, kde je vaše pravé, harmonické místo. Ničeho se nebojte. Mluvte o tom, jaká by měla být vaše nová realita. Mluvte, tvořte, vytvářejte, plánujte. Jedním slovem. Vaše Prorocké slovo v jazyce R.U.N. nyní Vytváří Nový svět.

Vše, co si od nynějška přejete pro druhé, další, jiné i pro sebe, rozdělující svět na JÁ a ne-jÁ, se okamžitě promítne do vaší osobní reality pouze pro vás. Zatím možná alegoricky. Ale vše pochopíte, až pevně vyslovíte své Slovo - Záměr. Síla Slova je dostupná všem Rusům z genotypu Praotce - těm, kteří mají Svědomí a smysl pro spravedlnost. Jinými slovy, Rusové by nyní měli vyslovovat pouze slova ODPUŠTĚNÍ, MILOST, LÁSKA, LIDSKOST a ŠTĚSTÍ pro všechny, stejně jako pro sebe. Řekněte to hned teď pevně, aby to vaše uši slyšely, nahlas:

"My, Rusové, ruský národ, potomci bílých bohů, SLOVANÉ, DOBROVOLNĚ odpouštíme vám, všem Globálním strukturám, Světové vládě, prezidentům, hierofantům, čarodějům a dalším samozvaným strukturám na území Ruska a Ukrajiny všechny podvody Slova, vnášení destrukcí a katastrof do našeho světa prostřednictvím masmédií, manipulace našeho vědomí pomocí NLP a dalších způsobů ovlivňování Bohů. Odpouštíme války a fyzické ovlivňování všeho, co máme, včetně našich biologických těl, od okamžiku uzavření míru s vámi a vašimi předky ve Hvězdném chrámu.
DĚKUJEME VÁM všem za probuzení ruského božského lidu. Milujeme vás a posíláme vám naše božské Světlo soucitu.

Ještě totiž nevíte, co se vám v blízké budoucnosti stane za poslední pokus o porušení Zákonů a Kódů Vesmíru. Dávejte na sebe pozor."Multidimenzionální Vědomí je schopno se libovolně pohybovat mezi všemi čtyřmi realitami za účelem pomoci lidem a/nebo odpočinku od nich.

Zdroj: https://absolutera.ru/article15272

Zpět