4390 Tajné náboženství iluminátů KejRaj

[ Ezoterika ] 2023-05-30

Neexistuje žádný Bůh, který by vyžadoval uctívání. Je to Satan, kdo ho vyžaduje. Satan po něm touží. Chce, aby před ním klečel celý svět. Vidět miliony muslimů klečet v Mekce, židy kymácející se sem a tam a mumlající si pro sebe před Zdí nářků, křesťany tleskající rukama, koulející očima a křičící Aleluja a Amen, neznamená vidět nic jiného než oklamané legie uctívačů ďábla. Tito lidé jsou natolik odcizení sami sobě, že se zdá, že Boha považují za nějakého egoistického tyrana, který je posedlý mocí. Führer, diktátor na norimberském shromáždění.

Bůh nic takového není. Nevyhledává uctívání. Proč by to dělal? Nechce, aby před ním lidé klečeli na kolenou. Proč by to dělal? Nestojí o modlitby a chvalozpěvy, zpovědi a svátosti, o hadačství a mluvení jazyky. Proč by to dělal? Je to snad nějaký ubohý kouzelník, který zoufale touží po publiku? Je to Bůh laciných triků, kaskadérských kousků a hadího oleje? Je to narcis, který chce vždy stát v centru pozornosti?

Křesťanství, judaismus a islám jsou obscénní. Je odporné, že tolik lidí bylo oklamáno a že jim byly vymyty mozky, aby uvěřili těm nejfantastičtějším nesmyslům, jaké si lze představit. ̎Svaté ̎ texty těchto náboženství jsou knihy plné těch nejhanebnějších lží. Jejich cílem je přivést lidstvo blíže k Satanovi, nejvyššímu egoistovi. Každý krok tímto směrem je krokem dál od Boha.

Bůh nám zdaleka není cizí, zdaleka není vzdáleným božstvem, je v nás všech. Naším úkolem je najít ho v sobě, uvolnit své vnitřní božství. Neměli bychom uctívat nikoho jiného, ale sami sebe. To je velká zkouška, před kterou jsme postaveni... máme odvahu a poznání hledat spíše sami v sobě než v druhých? Dokážeme najít svou božskou jiskru? To je svatý grál, nejposvátnější a nejduchovnější předmět ze všech. Hledání svatého grálu je nejtěžší myslitelné hledání.

Přemýšlejte o světě, ve kterém žijeme. Obyčejný člověk se sklání před bohatstvím a pozlátkem celebrit, před mocí politiků, před penězi podnikatelů. Nejenže se klaní, jsou jim oddaní. Je to stejný vzorec jako u náboženství. Uděláme ze sebe otroky a pak stojíme v úctě před svými pány. Kde nás naši páni chtějí mít? Na kolenou. Protože pak pro ně nejsme hrozbou. Pak nás mohou vykořisťovat. Měli bychom se za sebe stydět.

Velký satan touží po uctívání, po pozemské nadvládě. Hledá masy otroků, kteří před ním klečí na kolenou. Jeho církví na této zemi je starý světový řád. Také oni touží po uctívání lidí. Stavíme jim chrámy. Děláme z nich hrdiny, kanonizujeme je, uctíváme je jako hrdiny. Říkáme jim, že jsou lepší než my, že si zaslouží mnohem víc než my. Umožňujeme jim, aby za své skromné, sobecké úsilí sklízeli obrovské odměny. Nestěžujeme si. Neprotestujeme. Neprotestujeme. Nic neděláme. Ve skutečnosti se domníváme, že je spravedlivé, aby si užívali mnohem více než my ostatní.

Proč? Protože nenávidíme sami sebe. Protože jsme se sami sobě odcizili. Existujeme ve stavu nešťastného vědomí. Naše mysl válčí sama se sebou. Promítáme do druhých božství, které máme sami v sobě, a pak tyto druhé uctíváme.

Starý světový řád nejsou bohové. Jsou to chamtiví, ješitní, sobečtí egoisté, opilí sebeláskou. Bono, zpěvák skupiny U2, vede kampaň proti chudobě ve světě. Bono je jedním z nejbohatších mužů planety. Neměl by vést kampaň sám proti sobě? Proč tolerujeme takové nechutné pokrytectví? Proč není tento člověk vysmahlý z povrchu zemského? Svatý František z Assisi pocházel z bohaté rodiny, ale vzdal se všeho, co vlastnil, aby mohl následovat své náboženské poslání. To je člověk, kterého můžete brát vážně, člověk, kterého si můžete vážit. Nebyl to žádný pokrytec. Žil jako chudák a brojil proti bohatství. Papež ho málem exkomunikoval za to, že hlásal své podvratné poselství, které tolik ohrožovalo skandální bohatství Vatikánu. Kdyby se takový člověk postavil a vedl kampaň proti světové chudobě, věnovali byste mu pozornost, ale pokrytce, jako je Bono, by nikdo se zdravým rozumem neposlouchal. Je typickým představitelem starého světového řádu. Ve stejné době, kdy nám sahají do kapes, aby nás připravili o peníze, hlásají, jak jsou úžasní, a nutí nás, abychom tomu uvěřili. Jak jsme hloupí? Jsme hloupí, protože jsme se odcizili sami sobě. Nenávidíme sami sebe. Ztratili jsme smysl pro božskou jiskru v nás. Utopili jsme se v materialismu. Jsme ztracení, ale nemusí to tak být.

Neuctívejte druhé. Uctívejte sami sebe. Najděte své vnitřní božství. Buďte tak velcí, jak jen můžete být. Lidé přestanou uctívat Satana, až uvidí, že žádný dobrý Bůh by nikdy nechtěl být uctíván. Všichni ti, kteří po vás požadují, abyste poklekli a klaněli se ve jménu ̎Boha ̎, s vámi manipulují. Jsou to falešní proroci. Bůh žádnou chválu nepotřebuje. Když vás Řád starého světa žádá, abyste se mu klaněli, nečiňte tak. Přestaňte žít ve stínu druhých. Až osvobodíte svou božskou jiskru, už nikdy nebudete stát v úctě před druhým.

Pokud máte pochybnosti o tom, že konvenční náboženství jsou zlověstným prostředkem masové kontroly, stačí se podívat na jakoukoli islámskou modlitbu. Ve velkých islámských mešitách po celém světě uvidíte tisíce a tisíce vousatých mužů bez bot a s podivnými náboženskými čepicemi na kolenou, jak se klaní a škrábou a mumlají slova Koránu, která se museli učit nazpaměť od nejútlejšího věku. (Muslimové se musí modlit pětkrát denně a dokonce jsou uprostřed noci buzeni ze spánku, aby vykonali jednu z modliteb: přerušení spánku je klasickou technikou vymývání mozků). Muslimské ženy se nesmějí modlit s muži. Modlí se jinde, obvykle za zástěnami. Obvykle jsou oděny do dlouhých černých hábitů zakrývajících každou část jejich těla. U mnohých jsou vidět pouze jejich oči. Je nemožné rozeznat jednu od druhé. Tyto ženy jsou zcela odosobněné, bez jediné částečky individuality. Jsou přívěskem mužů, soukromým majetkem svých manželů. Nesmějí si s ostatními muži podat ruku, ani ukázat vlasy nebo tvář. V některých zemích mají zakázáno řídit auto. Dokonce ani nemohou stát ve stejné frontě při volbách jako muži. Za cizoložství mohou být ukamenovány, za smilstvo oběšeny. Připadají si jako malomocné. Jsou zcela odcizeny svému tělu, jejich vzhledu, jejich individualitě. Přesto je uslyšíte tvrdit, že jsou svobodnější a lepší než ženy ze Západu... takový je rozsah vymývání mozků, kterému byly neúprosně vystaveny. Když otroci prohlašují otroctví za svobodu, můžete si být jisti, že kontrola, která je nad nimi vykonávána, je absolutní.

Nedělejte si iluze. Konvenčnímu náboženství jde o jediné: o kontrolu. Všechny obřady mainstreamového náboženství jsou určeny k tomu, aby vás donutily pokleknout, aby vás přinutily zaujmout pozici podřízenosti. Zlomí vaši vůli, udělají z vás otroky a loutky starého světového řádu. Náboženství je zbraň psychologické války, kterou mistři Starého světového řádu dovedně ovládají. Člověk na kolenou nemůže bojovat, nemůže se bránit. Nietzsche popsal křesťanství jako ̎otrockou morálku ̎. Přesně taková je. Museli byste být otroky, abyste uvěřili křesťanství, islámu nebo judaismu. Slovo ̎muslim ̎ znamená ̎ten, kdo se podřizuje ̎. Stejně tak byste mohli mít na čele vyraženo ̎otrok ̎. Islámské národy se ve srovnání se západními ukázaly jako zaostalé. Proč? Protože jejich ideologie podřízenosti odstraňuje vůdčí schopnosti, individualitu a tvořivost, které jsou nezbytné pro pokrok. Islám není nepodobný komunismu, ideologii, která zničila pokrok a tvořivost tím, že donutila všechny podřídit se státu. Podřízení se je protimluv. I na Západě je příliš mnoho podřízenosti, příliš mnoho otroků. Představte si svět plný meritokratů - vysoce úspěšných lidí, kteří dosahují svého plného potenciálu - namísto světa otroků, jimž vládne bohatá, privilegovaná elita, zkorumpovaná skupina nehodných pánů - starý světový řád. Jaké velikosti by takový svět mohl dosáhnout? Lidstvo sotva poškrábalo povrch svého potenciálu. Teprve až vymýtíme otroctví ve všech jeho rozmanitých projevech, můžeme postoupit na další úroveň.

Šest tisíc lidí, kteří řídí Starý světový řád, každý den děkuje za to, že tolik miliard lidí naletělo na nejstarší trik v knize - na myšlenku, že když ze sebe uděláte otroka ̎Boha ̎, nějakým způsobem jste se osvobodili. Řeknou vám, že jste se osvobodili od strachu, hříchu a smrti... od samotného Satana. Pravda je opačná. Přijali jste Satanovo vyznání víry. Udělali jste ze sebe živou mrtvolu. Vzpomeňte si na muslimské fanatiky, kteří hrdě hlásají: ̎Milujeme smrt víc než vy život. ̎ Všichni se na to dívají jako na něco, co je pro ně důležité. Co je to, když ne evangelium smrti, ničení, sebenenávisti, sebevraždy a šílenství? A tito lidé se považují za dobré, zdravé lidské bytosti, které si zaslouží být přijaty do Boží přítomnosti! Který Bůh by chtěl takové následovníky? Tito lidé jsou nemocní až do morku kostí. Satanova ruka svírá jejich srdce. Nenásledujte evangelium smrti.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/30/the-illuminatis-secret-religion/

Zpět