4316 Plejády NEJSOU příliš "mladé" na to, aby v nich byl život Cosmic agency

[ UFO ] 2023-05-12

Robert: Jak je možné, že Taygeteané mohou žít v tak mladém hvězdném systému, jako jsou Plejády? Jak můžeme přežít záření velké horké modré hvězdy a být fyzickými bytostmi, řekněme v Erře nebo Temmeru? Sedm hlavních hvězd Plejád jsou horké modrobílé hvězdy typu O. Jsou to hvězdy, které se vyznačují vysokou teplotou. Naši vědci zdůrazňují, že tam nikdo nemůže žít.
Anéeka: Všechno v hmotném světě mimo 3D matrici Země je z hlediska hustoty a vibrací hmoty 5D. To znamená, že pokud máte frekvenční rozsah 0 hertzů, 10 hertzů, 20 hertzů, 30 hertzů, 40 hertzů až 50 hertzů, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ze svého frekvenčního rozsahu můžete vnímat pouze mezi 30 a 40 hertzy frekvenčního spektra. Například vykreslení 5D 145 je z vašeho pohledu neviditelné, protože 5 obsahuje 3, ale 3 neobsahuje 5. V tomto případě je 5 neviditelné.

Jejich údaje a časy jsou zcela nesprávné, protože nemohou datovat nic mimo 3D, protože čas v 5D nefunguje stejně. Data na Zemi jsou jednoduše nesprávná. Jejich vědecké argumenty jsou také neplatné, zjednodušené a nedostatečné. Stejně jako modré hvězdy typu O, to je pouze to, co odtamtud vidíte se zapnutým 3D filtrem.

Život v M45 je v jiné hustotě, ne v té pozemské. Nemůžete ho vidět. Vypadají jen jako malá část 5D spektra hvězd. Toho jsme si také všimli. Například Taygeta, TAU-19-A, je pro nás pěkné měkké, hladké, žluté slunce a Saticleya TAU-19-B je bílá trpasličí hvězda. Snažím se zde být vědecká, abychom si vytvořili srozumitelný pohled na Zemi. Ale v podstatě jsou jejich údaje pro M45 zcela nesprávné a neúplné, což svědčí o jejich obecném nepochopení fungování celého vesmíru. Stále jsou uvězněni v newtonovské fyzice a einsteinovské relativitě.

Gosia: Co je specifického na termínu ˝Plejáďan ˝, co znamená?

Swaruu (9): Jsem si vědoma toho, že mnoho lidí tvrdí, že pocházíme z jiné hvězdokupy za Plejádami, protože pozemská věda tvrdí, že Plejády obecně jsou příliš mladá soustava na to, aby v ní mohl být život. My žádnou jinou takovou hvězdokupu neuznáváme. To víme jen my. Plejády obecně se skládají z tisíců hvězd. My však rozeznáváme pouze 9 hvězd. Je to otázka hustoty a frekvence. Pokud žijete na čísle 5 na svém ˝rádiovém ciferníku ˝, znamená to, že číslo 5 má v sobě čísla 1, 2, 3, 4 a 5, ale ne 6 a následující. Takže lidé, kteří se dívají na Plejády z trojrozměrného pohledu, vidí pouze části hvězdokupy do úrovně 3 a jsou slepí k úrovním 4 a 5. Další problém, který nechápou: čas není konstanta. Pojem mladí a staří neplatí. Čas je zcela relativní. Celá kvantová fyzika a matematika Einsteinovy teorie relativity, zakřiveného prostoru, teorie strun, sjednoceného pole... to všechno je jen odpadní matematika, která má tendenci vytvářet samonosné modely, jež neodrážejí objektivní vnější svět. Tesla si toho byl dobře vědom.

Yazhi: Ti, kdo tvrdí, že, že Plejády jsou příliš mladé, vycházejí z jediné věci, která je velmi nepravdivá, a to, že čas je konstanta. Nemají žádný způsob, jak říct nebo vypočítat, jak je něco v takové vzdálenosti od Země staré. Stáří hvězdných objektů nelze vypočítat, jak tvrdí lidé. Čas NENÍ konstanta a sama lidská věda to dokázala. Jak říká Mari ve svých videích, odporují si. Je konstantou pouze tehdy, když se jim to hodí. Kromě toho se život nevyvíjí, jak tvrdí, po miliony let. Takhle biologie ani čas nefungují. A kromě toho je celá M45 výsledem migrací. Přímý důvod, proč to říkají. To, co říká lidská věda, je nepravdivé.

Z hlediska frekvencí platí tvrzení, že z 3D nelze vidět to, co existuje v 5D. Problém je v tom, že je to řečeno ze staromódního pohledu a ne tak úplného, jako je tomu dnes. Neexistují žádné hustoty. 3D nebo 5D je vnímání, nic víc, takže záleží na pozorovateli. Proto inženýři z Nasy a Harvardu NEbudou schopni vidět vše, co je v 5D v Plejádách, ale plejádská hvězdná semínka v Sedoně v Arizoně, kteří se dívají na hvězdy v noci v zimě (Plejády jsou vidět na severní polokouli), budou schopni vidět a vnímat 5D Plejád.

Vědci na Zemi analyzují data ze spektrometru, který v závislosti na vlnové délce, kterou přijímá od cíle, například Venuše, dokáže určit, jaké chemické sloučeniny jsou přítomny, například kyselina sírová v mracích Venuše. I přes dobrý dalekohled bude Venuše vypadat jen jako koule mraků. Vědci však uvidí kyselinu sírovou a probuzení lidé zase Cumulus Nimbus naplněný dešťovou vodou z nebeského místa. Je to otázka vnímání.

Ano, existují spektroskopická data, ale ta se mění při průchodu paprsku světla prostorem, což způsobuje skluz vlnové délky a... Spektrometry jsou notoricky nepřesné, navíc lidé jsou dobří jen v tom, co mají bezprostředně před sebou. Zapomínají uvažovat o tom, že vesmír není vakuum, jak se jim říká, ale vysoce vibrující tekutina. To zkresluje údaje spektrometru. Problém je v tom, že ze Země vidíte jen to, co víte, že vidíte. Ať už s dalekohledem, nebo bez něj, je to totéž, liší se jen interpretace toho, co vidíte. A nezohledňují ani časový skluz.

Například Billy Meier tvrdil, že jeho Taygetští přátelé nepocházejí z ˝Plejád ˝, ale z jiného souhvězdí, které je těsně za nimi, a proto není vidět, což je souhvězdí Plejar. Pro mě je to jen výmluva, kvůli tomu, že se nedá vysvětlit, že podle vědy je souhvězdí Plejády příliš mladé na to, aby v něm mohl být život. Čas takhle nefunguje, není lineární a není to stejný čas. Hodnoty jsou dost jiné.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/las-pleyades-no-son-demasiado-jovenes-para-tener-vida-contacto-extraterrestre

Zpět