4313 ODKUD SE VZALI INKOVÉ A JINÁ TÉMATA Cosmic agency

[ UFO ] 2023-05-08

Robert: Je známo, jak Ekátá přišel do Viery?
Swaruu X (Athéna): Buď se to neříká, nebo to nikdo neví. Ví se jen to, že tam žije už několik set let v mangrovovém lese hluboko v Biosféře. Je to obrovský slimák, ale jak se dá očekávat od bezobratlého tvora dlouhého 2-3 metry a vážícího několik set kilogramů, musí se dlouho zdržovat ve vodě, takže je poloamfibie. Většinu času má venku jen hlavu nebo jen oči. Nemluví, je pouze telepatický. Obvykle se nechává o samotě, protože může být velmi psychicky invazivní. Je poslední svého druhu, údajně proto, že už všechny začlenil nebo asimiloval. Není to ani žena, ani muž, prostě je.

Robert: A odkud se vzali Inkové?

Swaruu X (Athéna): Říká se tu, že Inkové vznikli po poslední potopě a po ní bylo území využíváno jako velká operační základna Federace. Inkové prý vznikli smíšením kočovných národů přicházejících ze severu a přistěhovalců pocházejících z nížin, které dnes leží pod Tichým oceánem (zaplavený Tiamatem). Stejně jako u mnoha mezoamerických kultur, ale i egyptské, mimo jiné, národy, které oficiální archeologové vidí a přijímají, zdědily mnoho staveb těch, které přišly před nimi, které byly mezihvězdné, byly součástí globální kultury té doby a měly přímé vazby na Galaktickou federaci.

----------

Gosia: Souvisí nějak trauma s fragmentací duše, jak to dělá MK Ultra?

Swaruu X (Athéna): Ano, souvisí, není to stejné, ale je to podobné. V případě MK Ultra duše odmítá vstoupit do těla nebo se s ním spojit za podmínek (navíc uměle naprogramovaných), které jí připomínají nebo dávají najevo, že se trauma bude opakovat. Duše pak tělo opustí. Nebo do těla nevstoupí, aby trauma nezažila znovu. Nejedná se o fragmentaci duše, ale o oddělení od těla. Proto jsou ultra MK programovány záměrným traumatizováním.

----------

Robert: Vědci tvrdí, že stvořili hmotu z ničeho, demonstrují Schwingerův efekt.

Swaruu X (Athéna): O tomto objevu nic nevím. Záleží na tom, čemu se říká hmota. Co se týče objevů CIC, vidíme jen další stejné, Kabala už je nudná.
Při rychlém čtení jsem viděla, že elektrický proud ve vakuu produkuje částice. To není nic jiného než další štěrbinový experiment. Znamená to, že pozorovatel je ten, kdo přeměňuje energii (elektrickou) na částici. Jinými slovy, nevidím v tom nic nového z hlediska objevů lidské vědy. To znamená, že to, co tento doktor vidí, bylo objeveno již v roce 1909.

----------

Robert: Jak se posunout dál, zlepšit se jako člověk, když se vám znovu a znovu vrací do paměti to, co se vám stalo v tomto životě?

Swaruu X (Athéna): S obrovskou silou vůle, prací se stíny a jasnou myslí zaměřenou na to, co chcete. Všechno je mentální, proto s jasnou myslí. Je nutné, aby se každý postavil tomu, čeho se nejvíce bojí a co je mu nejnepříjemnější, a právě v řešení bude dosaženo pokroku.

Gosia: Na takové otázky by se dalo odpovědět spoustou věcí. Dokonce i bible, chcete-li, je motivační. Myslím, že odpovědi jsou ve všech videích. Přehled reality, která se odvíjí prostřednictvím našich videí. Záleží na konkrétní situaci. A na každém člověku.

Robert: Může klobouk z vlny nebo jiného materiálu s měděnými nečistotami sloužit jako faradayova klec? Alespoň na hlavě, aby nebyla ovlivněna syntetická telepatie. Nebo aby vás izolovala od myšlenkových vln vašeho souseda?

Swaruu X (Athéna): To by byl podobný případ jako používání hliníkových klobouků, z nichž si dělají legraci i ve filmech tím, že je spojují se šílenci. Aby Faradayova klec fungovala, musí se subjekt nacházet uvnitř takové krabice se všemi šesti zakrytými stranami. Pokud by jedna strana zůstala nechráněná, pronikaly by skrz ni elektromagnetické vlny, kterým se chce jedinec vyhnout. V případě čepice i fóliové čepice by tedy nefungovaly dobře, protože neuzavírají mozek zcela uvnitř izolace.
Říká se také, že hliníkové čepice telepatické invaze zhoršují nebo jim více napomáhají, i když si myslím, že to všechno může být spiknutí, aby je lidé přestali nosit, protože fungují. Konkrétnější údaje o tom zatím nemáme. Bylo by zapotřebí laboratorních testů.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/de-donde-surgieron-los-incas-conversaciones-sobre-diversos-temas-athena-swaruu

Zpět