4266 Uvědomění si vnitřního vedení Kenneth Schmitt

[ Ezoterika ] 2023-05-07

Naše nejhlubší vnitřní vedení nás neustále inspiruje k tomu, jak být v každém okamžiku co nejradostnějšími bytostmi. Abychom si byli vědomi život podporující inspirace poznání všeho, musíme si přát být přítomni v jejím energetickém spektru mimo vědomí ega. V našem vrozeném vědění za hranicemi ega přirozeně činíme úžasná rozhodnutí o všem, co prožíváme, a náš život běží hladce v rezonanci s naší vrozenou životní silou. Tato cesta je individuální a její realizace musí vycházet z našeho nitra. Dokud reagujeme na negativitu tím, že ji používáme ve své psychice, vytváříme ji ve svých prožitcích a neseme následky. Zmenšuje to náš život. Své vědomí jsme rozdělili tím, že jsme přijali omezující, negativní přesvědčení o sobě samých, což má za následek strach, který jsme si vytvořili. Bez naší interakce a životní síly negativita z našeho prožívání mizí. Kdykoli můžeme vyřešit a uvolnit svá omezující přesvědčení a můžeme věnovat pozornost lidem a věcem, které nás inspirují energií lásky, radosti a krásy. Pokud tyto energie naplní naše vědomí, otevřeme se naplnění v každém směru.

Když jsme schopni překonat vědomí ega tím, že se zbavíme veškerého strachu a pochybností, získáme přístup ke své schopnosti vytvářet cokoli, co obohatí náš život a každého, s kým přicházíme do styku. Náš život se stává zázračným a bez stresu. V ego-vědomí tomu nelze uvěřit, ale děje se to na energetické úrovni a projevuje se to v naší zkušenosti. V našem mentálním a emocionálním souladu pouze s energií podporující život můžeme žít ve vyšší dimenzi paralelně s říší duality. Uvědomíme-li si, že žijeme v obrovském poli elektromagnetické energie, které obsahuje všechny možné druhy projevů, a že jsme modulátory této energie, můžeme rozpoznat své tvůrčí schopnosti vycházející z našich mentálních a emocionálních procesů, filtrované našimi přesvědčeními o sobě samých. Přestože žijeme pod vlivem mocných zotročujících energií, jsme jediní, kdo může omezit naše tvůrčí schopnosti a bránit nám v poznání naší pravé podstaty. Osobní omezení jsou umělá mentální a emocionální omezení, která jsme si sami uložili ze strachu. Nemají žádnou vlastní podstatu a existují jen proto, že je vytváříme svými přesvědčeními. Když pronikneme hluboko do své podstaty, za hranice vědomí ega, můžeme otevřít své vědomí srdce a uvědomit si svou přítomnost v univerzálním vědomí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/05/07/awareness-of-inner-guidance/

Zpět