4218 Alfa Dracos, dracos a jazyk Taygety - Minitémata Cosmic agency

[ UFO ] 2023-04-21

Gosia: Čína a její draci. Má to něco společného s Alfa Draky? Měli tam Alfa Drakové nějaký vliv? Návštěvy?
Yazhi: Ano, draci jsou po celém světě. Například Quetzalcoatl, opeřený had, je předobrazem draka.

Robert: Drak svatého Jiří.
Yazhi: Také v Číně jsou dlouzí draci, s něčím jako peří. To jsou vesmírné lodě. Když to odmyslíš, všude na Zemi je vliv Alfa Draka, a proto interpretují pozdější lodě jako draky.

Gosia: Co má Alfa Dracos společného s interpretací lodí jako draků? Myslíš, že si mysleli, že ty lodě jsou doslova Alpha Dracos, kteří možná létají kolem?
Yazhi: Setkali s Alfa Dracos a jejich loděmi, a tehdy a od té doby je pro pozemské kultury ʺdrakemʺ cokoli, co se tomu podobá. Všimněte si, že jak v Číně, tak v Mezoamerice jde o stejného okřídleného hadovitého tvora. Pokud mají v atmosféře aktivovaný plazmový paprsek, zní to jako start raketoplánu NASA. Hodně hluku. Někdy s lidmi spolupracovali, jindy je zotročovali. Komunikovali s lidmi po celé Zemi. Proto je po celé Zemi tolik bájí a tolik příběhů o dracích.

Gosia: A nebáli se jich lidé? Nebo jak to bylo? Mluvili?
Yazhi: Chápeme, že to záleží na místě a zájmech Alfa Draků.

Gosia: Zotročili - bylo to v dobách, kdy na Zemi byla i Federace? Atlantida atd. Nebo v jiných dobách?
Yazhi: Ano, odtud pravděpodobně pochází příběhy vyprávěné v sumerských tabulkách. Pravděpodobně.

Gosia: Ale Alfa Dracos jsou teď pozitivní, ne?
Yazhi: Existovalo mnoho druhů Alfa Draků, ne všichni byli kladní. Ti, co jsou tady, jsou kladní, ale nemohou odpovídat za to, co jiní jejich druhu udělali v minulosti. Alfa Drakové jsou jako Urmahové, alfa rasa Galaxie, dominantní. Jediné, čeho se bojí, jsou Kočky. Přestože jsou menší než oni, ukázaly se v minulosti jako hroziví protivníci.

Gosia: Lidé si lodě vykládali jako draky, ale nikdy jsme neřekli, že je to proto, že s lidmi skutečně byli draci.
Yazhi: Ano, a je tu ještě jedna věc, existence více zvířecích draků, jako je tygr přirovnávaný k Urmahovi, na mnoha planetách. To vyvolává silnou možnost, že na Zemi kdysi existovali, pravděpodobně je sem přinesli Alfa Draci, ti technologičtí. Tuto informaci nelze nijak potvrdit. Předpokládá se, že ještě v pozemském středověku existovali fyzičtí ʺzvířecíʺ draci, pokud vůbec existovali.

Gosia: Páni, dobře. Ale to bylo v době, kdy tady sídlila Federace? A jak spolupracovali?
Yazhi: To bylo spíš před Tiamatem, ale to se nedá potvrdit. Je to jen to, co se předkládá jako poučená teorie s tím málem údajů, které máme.

Robert: A proč je tolik vidíte na vlajkách?
Yazhi: Mohlo by to být jen proto, že jsou to impozantní zvířata, stejně jako orli na vlajkách. Nicméně tam vidím silný vliv reptiliánů, protože za své hrdiny považují draky a alfa draky. Spíše za své bohy. Nejsou stejní, ale Reptiliáni si zřejmě budou idealizovat své větší a mocnější protějšky.

Robert: Používají také lvy.
Yazhi: Lvy spíše jako symbol síly, ne nutně přímý vliv Urmah, ale souvisí to s Egyptem, který byl plný Urmah, a spojením lva se sluncem. Uctívání Slunce.

Gosia: Jsou stále blízko Zemi? Alfa? Máte s nimi nějakou komunikaci? Víte, co dělají?
Yazhi: Jsou na oběžné dráze Země jako obvykle. Nemají s námi přímou komunikaci, ale ani špatné vztahy. Jediná rasa, se kterou má tato loď přímou každodenní komunikaci, je s Urmahy, protože kočičí loď Avyon-jedna sleduje stejnou oběžnou dráhu jako my do té míry, že ji lze vidět na naší pravoboku pouhým okem.

Robert: Ale soucítí s lidstvem, nebo spíš s Federací obecně?
Gosia: Souhlasíte s tím, co se děje na Zemi? Co si myslí, co říkají, co chtějí? Nebo jen pozorují?
Yazhi: Jsou spíše Federací, museli bychom přesně prozkoumat, co si myslí.

Gosia: Něco víc o vašem jazyce, co nám můžete sdělit o jeho původu nebo základech, jaký je váš spisovný jazyk?
Yazhi: Jako každý jiný jazyk se i Tajgetština v průběhu času vyvíjí a je dynamická, což znamená, že se přizpůsobuje každému historickému okamžiku. Je velmi starý a říká se, že se vyvinul z ještě staršího jazyka, kterým je starověká solatianština, rovněž plejádský jazyk, který také existuje ve své moderní verzi. Podstatně se však liší, takže ve skutečnosti dnes jeden druhému nerozumí.
Říká se, že starověká solatianština pochází z jiné varianty lyrského jazyka, zatímco moderní lyrština pochází také ze stejné jazykové větve, podobně jako francouzština, španělština a italština, které pochází z mnohem staršího pozemského jazyka latiny.

Taygetský jazyk a také moderní solatština nemají strukturu, jakou mají obvykle pozemské jazyky. Slova nemají ustálený význam, protože se přizpůsobují kontextu, v němž se nachází. Není to ani lineární jazyk. Nelineárním jazykem myslím to, že můžete měnit pořadí slov a význam zůstane stejný, a toho nelze dosáhnout v žádném pozemském jazyce, nebo jen s velmi omezenými výsledky. Jako ilustrativní příklad lze uvést, že větu můžete téměř vložit do mixéru a význam se vůbec nezmění.

Důvodem je, že slova slouží pouze jako prostředek k předání sdělení a nejsou sama o sobě nositeli významu, jako je tomu v případě pozemských jazyků. Tajgetština je verbální telepatický jazyk. To je nejdůležitější popis toho, jak funguje. Znamená to, že když někdo mluví, artikuluje slova ústy a hlasem, předává telepatické významy spojené se slovy jako balíček. Plně telepatické zprávy je možné předávat a používat jako účinnou formu či prostředek komunikace v Taygetě, aniž by bylo třeba slov, bez telepatické části je mluvený jazyk Taygety bez jakéhokoli významu, což znamená, že je na telepatické části závislý, aby správně fungoval.

Když píšete, musíte místo toho postupovat při popisu významu slov s něčím, co bychom mohli nazvat jakýmsi přízvukem, který dává čtenáři najevo, že použité slovo má pevný význam, je to malý °kruh uvnitř písmene nebo na začátku slova. Funguje to proto, že v psané tajgetštině mají některá slova možnost stát se nositeli pevného významu a zároveň být ohebná. Jedná se především o podstatná jména a slovesa. Směr psaní Tajgetštiny je nejprve shora dolů a pak zleva doprava, velmi podobně jako v japonštině. Dá se velmi dobře psát rukou.

Problémem při překladu přímých slov z jakéhokoli lidského jazyka do Tajgetštiny je nejasný vztah nebo souvztažnost mezi jednotlivými pojmy. Například pro slovo ʺválkaʺ neexistuje žádný přímý překlad a k jeho překladu do Tajgetštiny by byl nutný popis události, nejspíš rozsáhlé násilné neshody. Kvůli tomuto problému se moji předchůdci obrátili na jazyk Navajo, protože je podobný a údajně vychází z jazyka Taygety, kde obyvatelé Země dokázali každému slovu dát víceméně ustálený význam. A jak každý navažský mluvčí, který mě teď poslouchá, ví, neexistuje žádný způsob, jak navažštinu přeložit přímo do běžného pozemského jazyka, kromě pojmového vyjádření. Těžko slovo od slova.

Z těchto důvodů by bylo obtížné překládat slova přímo. Například ʺkočkaʺ může znamenat malou chlupatou kočičku, ale může také znamenat ostražitá, nenápadná, tichá a plíživá. Proto se o to raději nepokouším, protože abych mohla překládat jako ustálená slova, musela bych se odkázat na Navahy a pak by mě obvinili, že tohle všechno je jen víc Navahů a je to mnohem složitější, protože Taygeta není Navajo

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/alpha-dracos-dragones-y-lengua-taygeteana-minitemas-con-gosia<

Zpět