3979 Hakann: Cesta krijá jógy A.S.

[ Ezoterika ] 2023-03-05

V dřívějších poselstvích jsem hovořil o cestě dýchání a cestě pozorování. První z nich zahrnovala pomalé a hluboké dýchání. Druhá zahrnovala pozorování vašich myšlenek a emocí, když se objevují, aniž byste je soudili nebo se je snažili změnit či potlačit. Vyzval jsem vás, abyste obě tyto věci dělali denně, i kdyby jen po dobu jedné minuty.

Dnes se s vámi podělím o další cestu k duchovnímu růstu. Na rozdíl od předchozích dvou cest si však myslím, že dnešní cesta bude vhodná jen pro některé z vás, a to v tuto chvíli. Jedním z důvodů je to, že energie právě teď velmi rychle stoupají a já vím, že mnozí z vás jsou již vyčerpaní nebo se potýkají s problémy v některé oblasti života. Soucítím s vámi a pro tyto lidi může být v současné době vhodnější odpočinek nebo řešení naléhavých problémů než zahájení další duchovní cesty. Dalším důvodem je, že tato cesta se prostě nebude líbit každému. Pokud se však rozhodnete pilně praktikovat dnešní cestu, můžete poměrně rychle získat velký duchovní růst.

Touto cestou je krijá jóga. Někteří z vás už o ní možná slyšeli, třeba prostřednictvím Jógánandovy knihy: ʺAutobiografie jogínaʺ. V této knize Jógánanda napsal, že: ʺTisíc krijí zacvičených za osm hodin dává jogínovi za jeden den ekvivalent tisíce let přirozeného vývoje.ʺ Já osobně bych to tak vysoko nehodnotil, ale souhlasím s tím, že krijá jóga je velmi účinná cesta k duchovnímu růstu.

Hlavním problémem této cesty je, že ji tradičně učil guru žáka a v dnešní době je těžké najít dobrého gurua krijá jógy. Bohužel někteří, kteří se prohlašují za guruy krijá jógy, jsou jednoduše podvodníci. Jiní guruové se snaží dělat, co mohou, ale buď látce tak dobře nerozumějí, nebo nejsou tak dobří ve výuce. Navíc i když se zdá, že guru má srdce na správném místě a má zdánlivě správnou linii nebo je z velké organizace, i v takovém případě je možné, že učí formu krijá jógy, která během staletí zdegenerovala a už není tak účinná. Pro začátečníka není snadné poznat, kdo je dobrý guru a kdo ne a kdo učí účinnou formu krijá jógy a kdo ne. Pokud se věnujete guruovi, který buď není tak dobrý, nebo učí relativně neúčinnou formu krijá jógy, můžete snadno strávit spoustu času a nedosáhnout tak velkého úspěchu.

Pokud máte dobrou intuici nebo dobré spojení se svou duší, může vám to pomoci najít dobrého gurua. Můžete také použít techniky manifestace: stanovte si záměr získat duchovní růst (abyste neomezovali vesmír v tom, jak vám může pomoci), pomyslete si: ʺMoudré a laskavé bytosti, síly a aspekty existence, prosím, pomozte mi s mým záměrem získat duchovní růstʺ a pak podnikněte kroky tímto směrem, například tím, že se zeptáte svých přátel nebo se zeptáte na diskusních fórech, zda mají nějaké návrhy. Pokud máte odpor k získání duchovního růstu, můžete ho pozorovat a třeba se do něj i rovnou ponořit tím, že si pomyslíte ʺpřeji si pozorovat svůj odpor k duchovnímu rozvojiʺ a pak budete pozorovat, co se případně objeví.

Další možností je cvičit krijá jógu prostřednictvím cvičebnice. Takto se to tradičně nedělalo a rozhodně je lepší učit se krijá jógu od dobrého gurua. Ne každý však bude mít přístup k dobrému guruovi a cvičebnice, kterou vám doporučím, vám pomůže mnohem více než špatný guru nebo zdánlivě dobrý guru, který učí zdegenerovanou formu Krijá jógy. Krijá jóga je stále velmi prospěšná, i když se ji musíte učit z knihy. Pokud nemůžete najít dobrého gurua, pak doporučuji knihu Odhalená tajemství krijá od J. C. Stevense. Forma krijá jógy, kterou učí tato kniha, je účinná.

Nakonec si všimněte, že lidé si někdy pletou kundaliní jógu s krijá jógou. Tyto dvě formy jógy nejsou totožné. Doporučuji spíše krijá jógu.

Doufám, že to některým z vás pomohlo.

Dnes vás opouštím v míru a lásce. Vím, že život na Zemi může být nyní velmi intenzivní, ale slibuji, že ve střednědobém horizontu přijdou lepší časy.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/03/05/hakann-the-path-of-kriya-yoga/

Zpět