3911 Minitémata Cosmic agency

[ UFO ] 2023-02-14

HAARP
Yazhi: Komentář k tvrzení konspiračních teoretiků, že HAARP byl aktivován 27. prosince. Jde o to, že jsme odsud nic neobvyklého neviděli a Toleka je blízko a má senzory, které dokáží odhalit i fungující cívku auta.
Ale nejde o to, že by HAARP neaktivovali. Jde o to, že odtud vidíme, že funguje pořád, takže je to normální. A v těchto dnech nebylo nic nenormálního. Už to není HAARP, jak se říká těm instalacím na Aljašce a v Austrálii, to je staré, ty ʺpočátky HAARPʺ. Je to systém mnoha menších jednotek, některých pevných, v normálních zařízeních na základnách, a některých mobilních, jako na válečných a specializovaných lodích. Pak dají dohromady spoustu těch vysílačů, sečtou je a způsobí reakci, jako by to byla jedna velká instalace. Protože však signály pocházejí z nesčetných zdrojů, mají ti, kdo HAARP ovládají, mnohem větší kontrolu a přesnost nad tím, co se ve výsledku objeví.
V případě 27. prosince se toho dne nic nestalo, ale zaznamenali jsme změnu dynamiky s ohledem na studené větry (studené fronty) přicházející z Kanady a postupující dolů do Spojených států o dva dny dříve, na Štědrý den, 25. prosince. Nebyla to však neobvykle silná změna, aby se dalo říci, že ʺaktivovali HAARPʺ.
Musíte pochopit, že ho používají neustále. Počasí je řízeno. Nejen při různých příležitostech. To je důležité.

Země a prstence
Gosia: Proč Země nemá prstence? V nějakém videu o Sluneční soustavě bylo řečeno, že je mají všechny planety, ať už slabé, nebo ne, ale mají.
Yazhi: To záleží na definici prstence, z jakého materiálu. V případě Země by to byla Van Allenova pásma, vesmírný odpad? Prstence jsou výjimkou, když je v okolí planety volný materiál v dostatečném množství. Řekla bych, že většina planet prstence nemá.

Robert: Kromě toho by prstence byly neslučitelné s Měsícem, ne?

Yazhi: Záleží na tom, kde se nacházejí, ale pokud by byly komplikací pro kosmickou loď-Měsíc, tak ano.

width=

Robert: Země ještě nikdy neměla přirozené satelity?

Yazhi: Chápu, že v astrofyzice malá planeta, jako je Země, není příznivá pro to, aby měla přirozené satelity. Například v případě Marsu jsou Fobos a Deimos prastaré základny, vyhloubené skály, umístěné tam uměle. Měsíc je z pohledu nelidí ve vesmíru umělý, protože jeho velikost je na přirozenou družici viditelně velká. Planety velikosti Země mají přirozené satelity jen velmi zřídka, a když už je mají, jsou velmi malé.

Robert: Takže v minulosti neměly přirozené družice, protože Země je malá planeta.

Yazhi: Přesně tak, něco jako Měsíc přirozeně mít nemůžeš. Nemá dostatečnou hmotnost, aby ho udržela. Musím říct, že Země má nějaké kameny nebo asteroidy, které kolem ní obíhají už dlouho, je jich hodně a jsou malé, asi jako pár železničních vagónů, to by byly její přirozené satelity, a nepochybuji o tom, že lidé z Kabaly říkají, že mohou zasáhnout Zemi. Nevím, kolik jich je, ale mluvím o více než dvaceti.
Prstence Uranu jsou velmi malé, nevím, jestli je lze zahrnout mezi prstence. Ve skutečnosti mají prstence všechny velké planety. Ale ty Neptunovy, jak ještě uvidíme, jsou zvláštnější.ʺ Země je ve srovnání s ostatními velkými planetami velmi malá. Například Jupiter má prstence, Uran a Neptun také, slabé, ale jsou tam.

Pás asteroidů
Gosia: A jak vznikl pás asteroidů? A Kuiperův pás?
Yazhi: Pás asteroidů je tvořen z 80 % špinavým ledem a z 20 % horninami, kovy a dalšími prvky. Jsou to pozůstatky zaniklé planety Tiamat. Vznikl, když se tato planeta rozpadla.
Kuiperův pás se nachází mimo sluneční soustavu. Je to soubor úlomků, které se dostávají do Sluneční soustavy a při průletu hlubokým vesmírem loví.

Gosia: Takže když žádné planety neexplodují, neexistují ani pásy asteroidů? Nebo také vznikají lovením toho, co přichází?

Yazhi: V jiných slunečních soustavách jsou velmi vzácné. Nevím o žádné jiné sluneční soustavě s pásy asteroidů, čímž nechci říct, že neexistují.

Více o astrologii
Robert: Pokud se dva lidé narodí ve stejný den a ve stejnou dobu, budou si podle znamení zvěrokruhu velmi podobní? Teoreticky.
Yazhi: Mám silnou tendenci říkat, že ne, protože věci nejsou tak jednoduché a působí tam i další faktory, které každého člověka definují. Ale astrologická věda by diktovala, že si opravdu musí být velmi podobní v osobnosti, energii a zájmech a reakcích.

Robert: Myslím, že těch faktorů je také víc. Protože se můžete narodit ve stejnou ʺhodinuʺ, okamžik, ale jeden v Americe v noci a druhý v Evropě ve dne.
Gosia: Proto se také ptají, kde jste se narodili, kvůli kartě narození.

Yazhi: Ano, musely by tam být, další prvky. Mohli bychom také říci, že tyto další faktory jsou ty, které určují rozdíly mezi jednotlivými lidmi, například jejich rodinné, kulturní a sociální prostředí. Kdybyste trvali na tom, že člověka umístíte do naprosto stejných podmínek, aby všechny frekvence kolem něj odpovídaly, skončili byste s jedním stejným člověkem, ale i sourozenec-klon by měl trochu jiný úhel pohledu prostě proto, že se na stejnou místnost dívá z jiné perspektivy, i když je vzdálený metr.

Robert: Chceš říct, že děti králů a miliardářů urychlují nebo oddalují narození dítěte, aby bylo více v souladu s některými hvězdami než s jinými?

Yazhi: Ano, samozřejmě, více než věří v astrologii.

Gosia: Ale řekla bych, že pokud to dělají, tak nechápou, jak to funguje. Protože nemůžeš někoho nutit, aby byl někým. Hvězdy to neovlivňují. Jste tím, čím jsou hvězdy. Takže nemohou někoho nutit, aby něčím byl, tím, že mu změní datum narození. Nemohou přinutit/změnit pečeť duše/její frekvenční dynamiku, aby byla ʺovlivněnaʺ nějakou konstelací. Ta bytost už tím něčím je, narodí se tam, kam patří.

Yazhi: Umělou úpravou data narození mohou přivést tu či onu duši s odlišnými vlastnostmi, které se shodují s hvězdami.🕓🕔🕕🕖🕗🕘🕙🔴🕚🕛🕜🕝🕞🕟🔴🕠🕡🕢🕣🕤🕓🕔🕕🔴🕖🕗🕘🕙🕚🕛🕜🕝🔴🕞🕟🕠🕡🕢🕣🕤

Gosia: Aha... to je pravda! Že vstoupí jiná duše.

Yazhi: Alespoň to umožňují. A pokud ta první duše trvá na svém, vstoupí, možná ne tenkrát, ale další, která otěhotněla ʺnáhodouʺ a oni se rozhodli ji opustit.

Gosia: Ale nebyla ta duše už v tom plodu? Vstoupí tam ve 3 týdnech (co si pamatuji). Nemůžeš přece zařídit, aby vyšla ven a šla tam jiná, ne?

Yazhi: Ano, proto by úprava data narození musela být před tímto datem, protože po tomto datu už nebudou moci upravit datum narození o moc víc než o několik týdnů nebo dní. Jinak by plod dostali do potíží. Ano, je obtížnější naplánovat těhotenství dříve, ale dělá se to, většinou uměle.

Robert: Nebylo by ale lepší naplánovat datum, kdy si plod uvědomí svou existenci? Myslím, že je důležitější, kdy duše vstoupí do plodu, než kdy se dítě narodí. Pro váš horoskop.
Gosia: To je další bod, ano. Proč je důležité, kdy se narodíte, a ne kdy duše vstoupí do plodu? Na čem záleží, kdy vyjdeš z dělohy? Když už jsi uvnitř zformovaný.

Yazhi: Je to nenávratně spojeno. Všechna data od početí po narození jsou propojená, vzájemně propojená jako jedna a tatáž věc. Vliv a definice frekvence duše se formuje od doby před, narození je jen jeden důležitý bod, ale ne všechno důležité. Zbytek je samozřejmě důležitější.

Gosia: Představuji si, že by bylo obtížné zjistit datum vstupu duše do plodu. Proto se bere datum narození.

Yazhi: Dříve bylo velmi obtížné to zjistit, dnes už ne, na Zemi. Více umělosti, která vede k tomu, že věci nebo entity vstupují do prázdných těl s malým nebo žádným spojením s Původním zdrojem.

Robert: Proto jsou tak důležité přirozené porody, že? Dítě se rodí jinak, když je v děloze, protože je spojeno s matkou, než když je ve stroji?

Yazhi: Ano. Nicméně bych neprosazovala myšlenku, že děti ze zkumavky nebo děti bez dělohy také nemají duši, jen bych řekla, že to svádí ke zneužívání a pochybným věcem, které se pak spojují s parazitováním nižších astrálních entit. Ale za příznivých okolností by to mohl být normální oduševnělý člověk s plným napojením na Prvotní zdroj. To, že se někdo narodil ze stroje, pouze umožňuje, ale nedefinuje ani neodsuzuje to, že má malé nebo žádné spojení s Původním zdrojem.

Tabulka Quija
Robert: Co byste vzkázali těm, kteří si ʺhrajíʺ s tabulkou Ouija?
Yazhi: Aby okamžitě přestali, ta věc otevírá portály. Není to nevinná hra, ta deska byla navržena tak, aby přiváděla entity, k tomu slouží, aby kontaminovala obyvatelstvo. Samozřejmě záleží na tom, kdo ji používá, někdo víc, někdo míň, jako u všeho, co souvisí s frekvencemi.

Robert: Když už jsou jednou otevřené, jak je zavřete?

Yazhi: Ignorováním tím, že se podíváte jinam, ale někdy to není tak jednoduché, je to velmi složité.

Robert: Využívají nájemníky v tom domě?

Yazhi: Ano, tím spíš, pokud jsou frekvenčně shodní.

Robert: Renovace celého domu, vymalování stěn, pomáhá to?

Yazhi: Pomáhá to jen velmi málo. Nebo vůbec ne.

Robert: Samozřejmě, že vymalování nepomůže, protože portál není připevněn ke stěnám domu, jsou to frekvence, které jsou v ʺprostředíʺ. Nedoporučujete, aby bydleli ve zrekonstruované věznici nebo nemocnici v sociálním bydlení?

Yazhi: To nedoporučuji. Je to úplně stejné, jako kdybyste nedoporučovali bydlet v domě kvůli bažině, protože by je sežrali komáři. Je to stejné, ať už je vidíte, nebo ne, jsou tam, ať se vám to líbí, nebo ne.
Nakonec dům zůstane, je to konkrétní bod v energetickém poli. Dům nebo žádný dům, zbourejte ho, postavte tam parkoviště, na tom nezáleží, ten bod je ʺprokletýʺ. To znamená, že na materiálu nezáleží. Nebo jen málo.
Například zbourají strašidelný dům, ten už na tom místě neexistuje, ale v éteru není žádné předtím ani potom, pro tyto entity, takže dům tam v jejich ʺmyslíchʺ stále je. Jsou totiž mimo časoprostor, jak ho lidé znají.

Robert: A exorcisté, čističi špatných energií, dělají něco?

Yazhi: Ano, mohou pomoci, spíš když vynechají náboženské, ale je to složité.

Robert: Jde o to, že jsou lidé, kteří stále tvrdí, že deska Quija je něco nevinného.

Yazhi: Říkají to z neznalosti. Lze ji považovat jen za desku s písmeny. Problém je v rituálu, který se za ní skrývá.

Robert: Jaký rituál se za tím skrývá?

Yazhi: Dává entitám povolení ke vstupu, otevírá dveře. Dveře, které pak nemohou zavřít.

Robert: A stejným způsobem, jakým otevíráte dveře ʺnižším astrálnímʺ entitám, můžete otevírat dveře ʺvyšším astrálnímʺ entitám?

Yazhi: Ano, je to stejné. Ale z vyššího astrálu přicházejí pouze bytosti světla, které jsou milující a jsou průvodci.

Robert: Proč se zdá, že je snazší navázat spojení s těmi z nižšího astrálu? Už jen kvůli frekvenci?

Yazhi: Protože na Zemi máte tendenci být na nižší frekvenci.

Robert: Správně. A proč je to častěji na křižovatkách ulic? Portálů.

Yazhi: Protože tam lidé vyzařují energii strachu, po troškách. Protože se hromadí na jednom místě.

Robert: Channeling se zesnulými je totéž jako otevření portálu?

Yazhi: Pokud je to skutečné, tak ano. Problém je v tom, že když otevírají portály s nižším astrálem, stane se to, že nevíte, s kým se kontaktují, protože je tam spousta entit, které lžou, všechny kvůli zisku. A to je to, co se s největší pravděpodobností stane. Nechannelují dědečka dona Pedra, ale podvodného ducha, který se za dědečka dona Pedra vydává.

Robert: Mohli jste mluvit pouze se zemřelými, kteří zůstali v nižším astrálu, že?

Yazhi: Nebo s částí či ozvěnou zesnulého, který stále zůstává v nižším astrálu, protože je mimo čas a prostor, ale ten skutečný je pryč. Je to možné, ale nepravděpodobné.

Robert: A ještě jedna věc. Existuje nějaký důvod, proč by to nemohli být komunikující příbuzní?

Yazhi: Protože normální, dobří lidé jdou na cestu k rozhovoru a nezůstávají kolem a neobtěžují živé. Ti, kteří zůstávají strašit na místě, to obvykle dělají proto, že se bojí, že jejich činy v životě budou potrestány, pokud budou pokračovat v cestě na pohovor.(pozn. taky to není tak jednoduché)

Tarot♣️ ♥️ ♦️ 🃏 🎴 🀄️♣️ ♥️ ♦️ 🃏 🎴 🀄️♣️ ♥️ ♦️ 🃏 🎴 🀄️
Gosia: Někdo se mě ptal, jestli víte, jestli je tarot zednářský nebo jestli s ním má nějakou souvislost? A obecně o tarotu. Je to dobrý nástroj?
Yazhi: Musela bych si ověřit jeho souvislost se svobodným zednářstvím, ale ano, je to velmi pravděpodobné. Samotné karty, ať už jakéhokoli systému, neobsahují ani nemají žádnou moc. Jsou nástrojem, který usnadňuje člověku, jenž je používá, nasměrovat svou energii a učinit ji hmatatelnou a čitelnou. Stejně jako to, že tato osoba manifestuje příslušnou kartu, která obsahuje předem dohodnutý význam nebo významy, a které se také mění nebo se mohou měnit od osoby k osobě, která je používá.

Robert: Takže to vypadá, že tyto karty jsou k ničemu, že?

Yazhi: Mám pocit, že ano, ale nikdy jsem jim nevěnovala velkou pozornost. Samy o sobě jsou to ale jen kusy kartonu. Takže na tom, jestli jsou zednářské, nebo ne, nezáleží, kromě toho, že obsahují symboliku a/nebo postupy, které mohou dávat svolení nebo vyvolávat duchy či entity nebo energie, které mohou být dost regresivní. Na to si dejte pozor. Záleží však na každém jednotlivci.

Gosia: Mám pocit, že to funguje, je to velmi staré a hluboké umění. Pracuje s vaším podvědomím, energiemi, symbolikou nevědomého světa. Číst ʺbudoucnostʺ, jak se běžně myslí, to je většinou nesmysl. Ale jsou tu určité úrovně.

Yazhi: Záleží na člověku, který je používá, a na jeho síle, ne na nějaké síle v samotných kartách.
Nicméně když už jsme to řekli, v případě Quija desky se zdá, že obsahuje inherentní symboliku v samotné desce, která usnadňuje otevírání vstupních portálů entitám, které mohou, ale nemusí být regresivní, ačkoli právě ty regresivní obvykle více komunikují s lidmi, protože jsou zlomyslné. V případě karet se může stát něco podobného.

Čínský balón
Robert: Víš něco o tom ʺčínskémʺ balónu v USA? Myslím, že byl sestřelen.
Yazhi: Nemám žádné podrobnosti. Ale vím, že ho CIC a řízení provozu vidělo a sledovalo a dokonce jsem viděla fotky té věci, balonu. Podle mě je to spíš laciná špionáž mezi národy, velmi 3D hra. Víc nevím, moc jsme o tom nepřemýšleli, ale ano, viděli jsme to odsud.

Koloidní zlato
Gosia: Otázka od doktora Alexe. Je pravda, že koloidní zlato ničí nanotechnologie?
Yazhi: To jsem nikdy neslyšela, ale mám pocit, že ano, kvůli interakci vysokých frekvencí zlata s vysokou vodivostí. Víc odpovědět nedokážu, nevím. Ale vidím to jako velmi možné.

Spiknutí proti Urmah
Yazhi: Objevili jsme globální spiknutí proti Urmah a jejich semenům, lidským i kočičím. Neznáme žádné podrobnosti, jen víme, že energie bezduchého obyvatelstva a Kabaly jsou tak nějak zaměřeny proti všemu kočičímu. To znamená, že ti, kteří nemají rádi kočky, na ně tak trochu útočí. Kabala se snaží odříznout i lidská urmahská semena. Nemáme k dispozici žádné další přesné údaje, o které bychom se mohli podělit. Tyto údaje pocházejí od Urmah. Ne od nás. Oni něco vidí.

Robert: A co říkají Urmah tam nahoře?

Yazhi: Že analyzují situaci, jsou velmi rozzlobení a my také. Spolupráce mezi Urmah a námi nikdy nebyla lepší.

Zelená kometa
Robert: Víte něco o ʺzelené kometěʺ, která proletí blízko Země a bude vidět z jižní polokoule? Je to vesmírná loď?
Yazhi: Podívejme se na to. Něco jsem tady slyšela. Celkový dojem byl, že je neškodná, takže lodě na oběžné dráze ani nemuknou, jen ji sledují. V tuto chvíli nemám žádné další údaje.
Nemůžu vědět, na co narážejí na Zemi, ale pokud komety existují, jsou to jen špinavé sněhové koule s kameny. Vždycky existují, jsou to běžné a dokonce nudné nebeské objekty. Této události jsem nevěnovala žádnou skutečnou pozornost. Jen proto, že z můstku sledují blízké objekty kvůli samotné bezpečnosti lodi. Žádné nebezpečí nevidí.

Hořící popel
Robert: Pokud vypustíte popel beztělesného člověka do přírody a stanovíte si záměr vyléčit utrpení jeho ostatků (pokud například trpěl dlouhou nemocí), ovlivní to nějak jeho duši třeba tím, že uvolní toto trauma do dalšího života?ʺ

Yazhi: Pomáhá to centralizovat nebo soustředit záměr. Pomáhá to. Sám o sobě také pomáhá těm, kteří zůstali ve světě živých, také léčit jejich rány z odchodu milované osoby, ano, doporučuji.

Portály a kineziologie
Robert: Mari ve zprávě o portálech vysvětluje, jak v malé ulici dochází k mnoha nehodám kvůli souběhu nízkých frekvencí způsobených důvody souvisejícími s rodinami atd. Je možné ʺharmonizovatʺ oblast pomocí energie blízkého přírodního víru umístěním předmětu (obvykle křemene) do víru jako menhiru, aby se rozdělil tok energie neutralizující nízké frekvence oblasti? Pomocí dowsingu se některým z nás daří ʺharmonizovatʺ oblast, která měla nízké úrovně (v jednotkách vobis), a po harmonizaci se výrazně změní k lepšímu. Váš názor na kineziologii, protože mnozí pracují s kyvadlem, proutky, vlastními rukami nebo jinou technikouʺ.
Yazhi: Odpověď zní ANO. Ale je to jako boj proti negativní energii. Zvyšování procent, takže někteří živí nízké, jiní vysoké. Zprůměruje se to - tak funguje pole Matrixu. Proto to funguje. Magnety také.
Kineziologie, na tu nemám moc odkazů ani odborných znalostí. Magnety fungují. Kdyby se frekvence magnetů dala modulovat, bylo by to ještě lepší. Z toho mála, co o kineziologii tuším, ji také musím potvrdit.

Ukládání do cloudu
Robert: Já tam nic neukládám.
Yazhi: Cloud je eufemismus pro vymývání mozků. V prosté angličtině to znamená: Dávej si své věci do MÉHO počítače. Žádný ʺcloudʺ neexistuje. To je překrucování pravdy, aby to lidé přijali. Kdyby to nazvali: ʺVeřejnost může k ukládání svých věcí používat pevné disky Microsoftu a Googluʺ, veřejnost by to tak snadno nepřijala. Slova manipulují. Prochází jim to jen proto, že lidé těm nesmyslům věří.

Mexická oblast ticha
Robert: Co je v oblasti ticha v Mexiku?
Yazhi: Je to vysoce koncentrovaná oblast magnetických kovů dole a velký nexusový bod ley linií, samozřejmě jsou tam portály.

Robert: Mezihvězdné portály, nebo jen nižší astrální portály, nebo všechno dohromady?

Yazhi: V tom není rozdíl, záleží na každém jednotlivém případě.

Červená rtuť
Gosia: Bylo řečeno, že ve svém inženýrství používáte Červenou rtuť. Není jedovatá?
Yazhi: Rtuť je velmi toxická. Kapalina, která se zde používá, je mix, a nejlépe to, co dělá, vystihuje název Červená rtuť, i když je to jen referenční název a není to přesně to, co používáme my. A ano, je toxická, ale je uvnitř motoru. Nedoporučujeme vám ji jíst! Právě z ní mají lidé po ruce antigravitační generátor.

width=

Ionizující záření na pólech
Robert: Van Allenova pásma. Aneeka řekla, že nejvyšší koncentrace ionizujícího záření je právě na pólech, a ty jsi na jednom místě řekla, že tam je ho nejméně, ale to neznamená, že je to nebezpečné. Kde je na pólech více nebo méně ionizujícího záření?
Yazhi: Dobrá otázka, obojí je pravda. Na každém toroidu vidíte, že největší koncentrace energie na kilometr čtvereční je na pólech. Vlny se koncentrují a vytvářejí něco velmi pevného a hustého. Ale zároveň je tam také díra, pokud víte, kde se orientovat. Oba případy jsou správné.

Zdroj: https://Swaruu.org/transcripts/informacion-extraterrestre-minitemas-con-gosia-de-agencia-cosmica

Zpět