3880 Makoša o věcech Valerie Kolcová

[ Ezoterika ] 2023-02-14

Svět kolem nás se skládá z věcí. V každém případě náš fyzicky hmatatelný, viditelný a slyšitelný tělesnými smysly, svět. Hmotné předměty jsou všude kolem nás, oblékáme do nich svá těla, žijeme obklopeni jimi, používáme je. Mnoho lidí si však všimlo, že některé věci mohou negativně ovlivňovat jejich zdraví nebo štěstí. Na čem to závisí? Lidé, kteří nevnímají svět pouze z materialistického hlediska, vědí, že ve světě existují také energie. A právě tyto energie mohou věci přenášet. Jak se ale věci stávají vodiči energií? Proč existují tzv. prokleté předměty, zejména starožitnosti, které mohou svým majitelům přinést neštěstí? Proč existují prokleté obrazy, zrcadla, šperky a tak dále? Existují však i předměty, které přinášejí štěstí. Co jim dává takovou moc? Jaký vliv na nás obecně mohou mít cizí věci, například věci zakoupené v second handech nebo starožitnictvích? Hrozí nebezpečí, když nosíme věci po někom jiném, a jak se můžeme chránit?

Vyřezávaná veranda jako za starých časů, těžké dveře a všude nádherná výzdoba: ohniví ptáci ve větvích a vyřezávané květiny a be dveřích přadlena Makoša. Lidé toho už moc nevědí, ve svém shonu na všechno zapomněli. O svém duchu a universu, o tělesných, materiálních věcech toho nevědí dost... Proto dnes o věcech pozemských, z hmoty...

Mnoho lidí nepřemýšlí o tom, že věci mohou ovlivňovat jejich život, a ti, kteří to dělají, to často nevidí správně. Víte, že existují amulety pro štěstí, talismany pro štěstí, talismany pro lásku a tak dále. Víte, že špatní lidé mohou svými věcmi škodit, mohou vrhat zkázu a naopak takové věci přitahují smůlu. Dnes bych však chtěla začít od základů, jak a proč nás mohou věci ovlivňovat. ...Věci a předměty jsou vlastně samy o sobě neutrální. Nemohou samy o sobě nést energii od samého počátku, mohou nést jen nějaké zbytky informací o tom, kdo je vyrobil a za jakým účelem, a i to jsou většinou ručně vyráběné věci. Věci, které se vyrábějí v továrnách a závodech, tuto informaci ani nenesou, protože je vyrábějí různí lidé na hromadné výrobní lince a lidé o nich při jejich výrobě nepřemýšlejí. Často ani nevyrábějí celou věc, ale například jen součástky ke všem věcem na montážní lince. Jeden člověk dělá jednu operaci, další druhou, třetí. Konkrétní osoba nakonec danou věc vůbec nevyrobila. I stroje dělají mnoho věcí samy, nejrůznější roboti, automatické linky... Obecně jsou tam věci neutrální, protože energii mají jen duchovní bytosti a přírodní jevy. Zvířata, rostliny, skály, řeky a jezera, voda a písek i samotná Matka Země jsou živé, a proto mají energetická pole, zatímco mechanicky vytvořené věci ne. Mohou mít pouze stopu energie člověka, který je stvořil, pokud do tohoto výtvoru vložil svou duši, jak říkáš, a nevyrobil ho v továrně. I kdyby ji nevyrobil na stroji, například ji ušil nebo vysoustružil ručně, ale výrobně, stejně jako svou mechanickou práci, a nevložil do ní svou duši - věc bude neutrální, ale pokud ji vyrobil s láskou, vloží do ní otisk, a pokud ji vyrobil s nenávistí, vloží do ní také otisk. Ale znovu vám musím říci, že pouhá nenávist nebo láska k práci zanechává velmi malý otisk na věcech, které se vyrábějí v obrovském množství, v proudu. A úplně jiná věc je individuální zakázka a přístup k zákazníkovi. Pokud mistr nezná zákazníka osobně, vliv a stopa energií na věci bude menší; pokud ho zná a má k němu určité emoce, nechtěně je přenese na věc a ta se tím zatíží.

Věc však získá energetické pole pouze tehdy, když ji neustále používá někdo jiný. I energie čaroděje se postupně vyčerpávají a často je majitel věci poměrně rychle vymaže. Věc začne nést stopy aury, stopy energie, jak říkáte, toho člověka a jeho informace jemným způsobem chápete. Je to osoba se svou energií, která věci nedobrovolně nabíjí, používá je a vlastní, mnohem silnější než tvůrce těch věcí. Pokud řemeslník vyrábí věci s láskou, dává spolu s věcmi i kus světla, i když ty věci prodává, protože jsou to hmotné předměty. Pokud však začne vybírat peníze právě za to, čím ʺnabilʺ například amulet s jemnými energiemi, pak už je to temnota bez hranic! Takto rozhodně nebude dávat světlo a čisté energie, i kdyby si to přál. Skutečnost prodeje nehmotného, tj. výměna nehmotného za hmotné, sníží vibrace amuletu a zčeří duši mistra. Pokud však záměrně a s vědomím toho, jak, naúčtujete amulet nebo věc tak, jak to v dávných dobách dělali mágové a mistři světla, a nebudete brát platbu za dobré a světelné energie, ale pouze za hmotný předmět, který byl vyroben, pak bude výměna spravedlivá. Hmotné věci za hmotné věci a duchovní věci, jak mají být - pouze jako dar!

Pro ty, kteří si myslí, že amulet je pilulka z karmy. Amulet vnucuje vaší auře čisté energie, ale pokud je špinavá zevnitř, žádná věc, ani ta nabitá, nemůže vaši auru rozjasnit a zvýšit vibrace vaší duše. Stejně tak žádný léčitel nebo čaroděj zvenčí nemůže přetvořit vaši auru a duši, protože aura je vyzařováním duše, vyzařováním jejích struktur. Stejně tak vám nepomohou žádné očistné rituály, omývání, dotýkání se svatyní, formální mumlání modliteb či manter, zaříkávání, protože to všechno jsou vnější úkony. Nádobu se špínou můžete omýt zvenčí, ale špína zůstane uvnitř. Díru v nádobě můžete omývat donekonečna a špína z ní bude neustále prosakovat a kazit vodu kolem. Samozřejmě si řeknete, že špína nakonec vyteče a vyplaví se. A já vám řeknu, že samozřejmě vyteče, ale když vyteče bláto! A vyteče to tam, na rozdíl od prostě neutrální nádoby, do které se prostě něco stejně nalije zvenčí. Pokud tu špínu někdo nalije zvenčí, například kletbou nebo černou magií, pak ano, nakonec se vyplaví a zůstane jen samotná nádoba se svými osobními vlastnostmi. Pokud však její osobní vlastnosti přispívají ke vzniku nečistoty, pak takovou nádobu nelze smýt. Teprve až se špína přestane tvořit, teprve pak! Přestane se tvořit jen tehdy, když se on sám změní, změní svou podstatu.

Z bláta a špíny nelze vyrobit užitečnou hlínu. A je-li nádoba z bláta, nelze ji změnit na hlínu a nelze ji umýt. Nečistoty spíše znečistí vodu a místo takové nádoby budete mít tekuté nečistoty. Mohou uplynout miliony let, kal projde obrovským tlakem nebo se rozpadne, rozplyne se ve vulkanickou lávu nebo se zcela promění v písek na dně oceánů či ve stejnou hlínu. Ale to by trvalo nesmírně dlouho. Můžete samozřejmě říci, že lze vytvořit technologii a z odpadu vytvořit užitečné věci... když recyklujete odpad, projde také chemickými a fyzikálními procesy, které ho přetvoří, stejně jako v přírodě po mnoho staletí. Ale v případě ducha to lze přirovnat ke stejně těžké karmě. Není to jen omytí vodou nebo nasazení amuletu či odříkání údajně očistného zaklínadla. Právě odpracování vnějších okolností skrze utrpení a trápení nakonec dojde k uvědomění ducha a teprve pak je přetvořen, jak říkáte.

Amulety a odvraceče nabité světlem tedy mohou pomoci pouze člověku, který je světlého ducha. Přitahují světelné vibrace ve svém významu, ale neochrání před útoky zvenčí. Pokud má duch v sobě temné ʺháčkyʺ, žádný amulet ho nezachrání. Vždyť právě tyto ʺháčkyʺ rezonují na úder temnoty a duch ten úder stejně dostane. Pokud je duch čistý, pak se od žádné rány nebojí všeho odrazit. Ale od ducha, ne od těla. Tělo i toho nejposvátnějšího ducha v hustém světě má vibrace toho světa, kde existuje. A pozemský svět má velmi těžké vibrace, takže tělo nemůže být v těžkém světě chráněno silami světla. Vždy bude trpět. Pokud je však zapotřebí, jako nástroj spíše pro úkoly ducha, přežije a bude schopno tyto úkoly plnit. Pokud je dopad takový, že se úkoly ducha stanou nesplnitelnými, bude následovat smrt těla a nová inkarnace ducha, který bude v plnění úkolů pokračovat. To vše je v těžkém světě snazší než obnovovat neobnovitelné. Pouze stejné těžké energie a energie z těžších světů mohou v pozemském světě uprostřed života v temném prostředí konat hmotné a viditelné tělesné zázraky. K tomu všemu však existuje výprodej duše do světů temna. Za tělesné zdraví často platí nejrůznějším temným mágům, i když si myslí, že jim pomohly síly světla. Nenechte se však oklamat... Pouze temné síly v přestrojení za světlo léčí všechny po řadě tělesně, bez ohledu na závažnost karmy ʺpacientaʺ, a konají zázraky hmotné, aby do tohoto víru přilákaly další duše. Pouze entity démonických světů mohou stejným entitám jen méně silným nařídit, aby oběť opustily, ale od této ʺzachráněnéʺ duše si vezmou svůj honorář, a to nejen peníze, které bere kouzelník ...

Je však třeba říci, že pokud je tato karma velmi silná a člověk nosí světlý amulet, amulet se sám přeprogramuje, protože je nasycen jeho energiemi. Jako je každá věc, kterou člověk používá, nasycena jeho energiemi, tak je jimi nasycen i amulet, i když ne ve stejné míře, protože na rozdíl od neutrálních věcí nese zpočátku jeho předurčenou energii. Velmi silná destruktivní energie však dokáže neutralizovat všechny energie dobra i na amuletu. Samostatný příběh o magicky nabitých amuletech... Obvykle se jedná o amulety nabité černou magií. To jsou ty, které mohou přinést štěstí každému, i tomu největšímu hříšníkovi, jak říkáte. Odstraňují karmickou odplatu za dobu pobytu v blízkosti člověka. Ale jen na určitou dobu, a za tu si temný svět vybírá svou daň. Všechna zastavená odplata je mnohonásobně převážena samotným faktem, že se jí chceme vyhnout. A když se amulet stane nedostupným, vše se sesype na toho, kdo se jí chtěl lstivě vyhnout. A pokud se to nestalo v životě, stane se to v příští inkarnaci. Amulety nabité energií stvoření a světla naopak urychlují karmu svého majitele, přinášejí mu utrpení a neúspěch, ale přežije-li je, bude rychle očištěn od její temnoty a tíhy. Ale to, o čem zde mluvím, nejsou ani tak amulety nebo věci se znameními, jako jsou náboženské symboly...

Mluvím o jednoduchých věcech. Jednoduché věci jsou neutrální. Uloží se na nich pouze energie jejich majitele, který je dlouhodobě používá. Proto věci, které patří danému člověku a jsou jím dlouhodobě a často používány, jsou zcela jeho otiskem, otiskem jeho energií. Mohou do nich být otisknuty silné události, které se v souvislosti s těmito věcmi odehrály. Zhruba řečeno, pokud byl kvůli předmětu někdo zabit nebo někomu ublíženo, bude tento předmět přinášet destruktivní energie. Podobně pokud byl svědkem zločinu, bude svědkem nejsilnějších destruktivních emocí lidí. Naopak může být prosycen světelnými energiemi v místě, kde lidé často prožívali emoce světla, štěstí, lásky. Jakákoli věc nese energie pouze jako nosič, je druhotná, energie pouze přenáší, ale sama není původním zdrojem energií! To je to nejdůležitější. Pokud si tedy myslíte, že vhodná sukně až na zem nebo šátek zakrývající hlavu či obličej očistí vaše energie a napraví vaše myšlenky nebo napraví myšlenky toho, kdo je nucen tyto oděvy nosit, hluboce se mýlíte! Energie Kosmu a Země prostupují zdmi a kameny, opravdu si myslíte, že nějaký hadr, jim může zabránit v průchodu? Energiím Kosmu a Země je úplně jedno, co máte na sobě, jste pro ně nazí, i kdybyste na sebe navlékli tisíce šatů a zazdili se do kamenného pytle. A někdy mě pobaví, když někteří vynálezci a fabulátoři začnou tvrdit, že energie Země, největší síla Matky Země, je najednou bezmocná vůči ...kalhotám, které má žena na sobě... Údajně jen sukně se zvonovým tvarem může tyto energie plně přenášet.

Do jaké míry znevažujete energie přírody a vyvyšujete hadr! Napadlo vás to někdy...! Nebo je to jen výmluva pro vaše zvyky a obavy. A co když to tak není, protože vaši předkové nosili sukně... z nějakého důvodu - myslíte si, a tak se ospravedlňujete a začnete si vymýšlet pohádky. Zapomínáte, že ne všichni předkové nosili sukně, že ve starověku musely ženy také chránit své domovy a určitě po zalednění předkové Skythů a Slovanů žádné sukně nenosili, museli se před ledovce dostat na koních... Nosili to, co bylo pohodlné. A jakmile ledovce ustoupily a život se zlepšil, nejen ženy, ale i muži přestali nosit kalhoty na denním pořádku. Kněz nosil šaty, válečník kalhoty, i když válečníci mnoha národů kalhoty nenosili. Vzpomeňte si na hrdiny starověku. Nosili to, co bylo pohodlné, čemu odpovídaly zbraně, co bylo vhodné nosit v určitém regionu a v určitém klimatu a v určitých podmínkách. Pokud byla zima a led, nosili kalhoty zastrčené do bot, pokud bylo horko, omotali se tenkou látkou a nohy nechali otevřené. Ale vaši moderní vypravěči, kteří slyšeli o energiích, si hned vymýšleli historky o velkých znalostech našich předků v tomto ohledu a říkali, že kvůli průchodu těchto energií nosili ten či onen oděv. 🍏 🍎 🍐 🍊 🍋 🍌 🍉 🍇 🍓

V oné době však žádné takové pohádky neexistovaly. K průchodu energií a jejich víření správným směrem sloužily amulety - ozdoby, ne oblečení. Amulety, výšivky a tetování byly vytvořeny, aby posilovaly proudící energie - pouze je posilovaly. Mnohem později, když se znalost a síla takových amuletů ztratila a zůstala jen víra v kříž nové víry, lidé se drželi tradice formy a tato víra je nová, napsaná jinými lidmi s jejich tradicemi a zvyky. A tak se všechno míchá, ale významy se zapomínají a šijí se ornamenty se zapomenutými významy. Bojí se porušit vše, co se stalo tradicí, ze strachu, aby se nestalo něco špatného, protože předkové to dělali pro něco. Nevíme, ale uděláme to, jinak by bylo zle. Proto máme sukně, kalhoty a šátky. Ty ale nemají s pohádkami o energii nic společného! V obavě z porušení tradice nesměly ženy nosit kalhoty, ovšem podle nové tradice, že ženy nemají chodit v mužských šatech. Nikdo z těch, kdo se touto tradicí řídili, však netušil, že mužský oděv starých Židů, kteří to napsali, vůbec nebyly kalhoty... Celá tato neznalost a jejich nové výklady způsobily vznik zvyků... A teď se o nich po přečtení nových knih vyprávějí nové pohádky... ... O tom, kde by se měly vyprávět příběhy o energii, z nějakého důvodu mlčíte.

Věci, které lidé používají, nesou jejich energie. Pokud jste začali něco nosit po jiném člověku, pak nesete i jeho energii... Pokud byl nemocný, informace o jeho nemoci z věcí nezmizí, dokud ji postupně nevymažete svou energií. V takovém případě však riskujete, že onemocníte stejnou nemocí. Informace z věci se položí na vaši auru a překryje vaše tělesné biopole, jak tomu říkáte. Informace o nemoci těla je právě ze sféry biopole těla. Nemá nic společného s duchem a jeho vlastnostmi. Proto je třeba ještě stanovit, že informace o opotřebovaných věcech jsou spíše informacemi o tělesných procesech, ale právě v těchto informacích je uloženo vše o nemocech těla. Ano, nošení cizích oděvů samozřejmě neznečistí vašeho ducha a nezlehčí ho. Na ducha to nemá žádný vliv. Je to čistě BIOenergie těla. Ale právě s ní jsou spojeny magické údery do těla a možnost tělesných nemocí.

Fyzická očista a mytí tuto energii nesmyjí, to je také třeba mít na paměti. Negativní energii smyjí pouze myšlenky bývalého majitele o tom, že věc bezplatně daruje a někomu popřeje dobro, nebo že věc nechá ve sběrně použitých věcí. Pouze tyto zcela čisté myšlenky bývalého majitele, které jsou zbaveny jakéhokoli sobectví, odstraní z věci energii a ponechají ji na majiteli. To znamená, že věc přestává být jejím nositelem. Energie smrti se však neodstraní ani tímto způsobem, proto by člověk neměl rozdávat věci zemřelého. To by bylo karmickou zátěží, lepší je roztrhat je a zničit. Věci dobrých zesnulých lidí se světelnou energií mohou používat jejich nejbližší příbuzní a nikdo jiný, věci špatných, sobeckých lidí nemůže používat nikdo, zvláště ne nositelné předměty nebo předměty, které člověk používá neustále. Věci zemřelých milovaných příbuzných mohou pomoci při komunikaci s dušemi zemřelých, ale pouze v případě, že vám byl zemřelý duchovně velmi blízký a pokud se ještě nevtělil a neodešel do jiných světů. Takové věci by však člověk neměl rozdávat, jinak budou nepříznivě působit na ostatní lidi, kteří s nimi nemají žádné duchovní spojení a nesou v sobě pouze energii smrti a zániku, která není ničím neutralizována. ...Všechny věci, které nosí hostitel, šperky nebo nádobí, z něhož jí, postel a ložní prádlo, zrcadla a hodinky jsou prostoupeny velmi silnou energií, všechny ostatní mají mnohem menší stopu jeho energie.

Vždy byste měli mít na paměti, že ve vašem světě je velmi mnoho temných lidí, takříkajíc těch, kteří kouzlí záměrně. Ve vašich dnech se to ani trochu nezmírnilo. Rádi házejí své nemoci a neštěstí na věci a pak je rozdávají, čímž od sebe odvádějí potíže. Musíš si na to dávat pozor... Samozřejmě pokud je duch čistý, tak se duch neprohřeší, a neshazuje věci, které mají co do činění s duchem. Odhazují hlavně tělesné, které souvisí s biopolem. Tělo není nijak chráněno a už vůbec nemůže být chráněno před magií světelným způsobem, pouze dohodami s temnými entitami.

Věci bez magie se mohou očistit. Například pokud dlouho leží ve skříni a nenosí se, energie zvětrá, ale trvá to několik let. Pokud byly pohozené, samy od sebe se nevyčistí a ve vašich dnech je nelze vyčistit zaříkáváním a egregorskými modlitbami. Všechno je s tím opět spojeno, protože obecně je nemožné je vyčistit, pokud není odpracovaná karma, a ten, kdo je tak čistí, má v duchu háčky. Lze je vyčistit pouze časem a ničím jiným. Nošením věcí další člověk svým životem překrývá energie a maže informace o předchozím majiteli. Zároveň však v sobě tyto informace postupně rozmělňuje, překonává cizí neduhy a prožívá cizí situace, které byly určeny pro bývalého majitele věcí...

A pokud si někdo myslící tělesnými myšlenkami myslí, že dětské věci jsou čisté a neutrální, také se mýlí, neboť děti nejsou od přírody čisté a nevinné kvůli tomu, že jejich těla neměla čas něco vykonat..... Těla neměla čas, ale tato těla jsou prodchnuta bioenergií odpovídající duchu, který se do nich vtělil. V této bioenergii je již obsažena informace o možném tělesném onemocnění, které karma inkarnovaného ducha za jeho skutky v minulých inkarnacích tomuto dítěti přinese. Odlitek této informace se již otiskl do věcí, které tělo tohoto ducha neslo, a věc má zbytkovou stopu. A nikdo nezruší přenos nemocí svého dítěte matkou, která je obeznámena s černou magií... Matky, které vidí jen sebe a své děti, ponořené do strašlivého sobectví a sobeckosti jsou schopny tuto špínu přehodit přes oblečení na cizí děti kvůli tělesnému zdraví svému i svého dítěte... Nemají soucit s nikým jiným než se sebou a se svými vlastními... Nechápou, že za to prodávají svou duši a duše svých dětí dávají do zástavy temnému světu a démonům. Pokud se tak děje bez souhlasu dítěte, pak dítě dostane méně, ale přesto se ho to dotkne, dokud samo nepozná a neodmítne jednou konané rituály překonávající všechny snahy démonů spoutat jeho duši výměnou za jednou dané tělesné výhody ...

I prosté přání zbavit se svých nemocí a neúspěchů, darovat někde oblečení nebo jiné své věci působí jako rituál předání. Proto musíte být velmi opatrní, pokud se chcete zbavit starých nebo nechtěných věcí. Zvláště pokud chcete někomu pomoci. V takovém případě byste si měli za každou cenu v duchu přát, aby na věcech nezůstalo nic z vašich myšlenek a činů, stopy po vás nebo vašich dětech. Takové myšlenky samotných majitelů činí věci neutrálními a odstraňují jejich energii bez jakéhokoli rituálního čištění. Tu může z věcí odstranit pouze sám majitel. Nemůže však odstranit energii svých temných příbuzných, to je třeba vzít v úvahu. Nelze někomu dávat věci zlé a sobecké osoby, i když je to vaše matka nebo otec nebo dospělé dítě či manžel nebo manželka. Pokud je tato osoba energetickým upírem, nebudete schopni její věci vyčistit, i když je to váš příbuzný. To je třeba mít na paměti, abyste neúmyslně neublížili jiným lidem. Takové věci je lepší roztrhat a pokud možno zahodit nebo spálit, ale nikomu je nedávejte. Stejně jako věci po zemřelých lidech. Ale o tom už jsem mluvila. ...

Zrcadla mají zvláštní vliv ještě silnější než obyčejné oblečení a mohou uchovávat informace v podobě záznamu a reprodukovat je, když se do nich člověk podívá. Proto mohou být starožitná zrcadla velmi nebezpečná. Je s nimi spojeno mnoho znamení. Rozbité zrcadlo funguje také jako roztrhaný portrét, nesoucí programy destrukce v energii toho, kdo se do zrcadla často dívá. Cizí zrcadlo je otevřeným zdrojem energie svého bývalého majitele, proto se v dávných dobách používaná zrcadla nikdy nedávala jako dárek a obecně se je snažili neuchovávat, ale dívat se na vodu, kterou lze snadno vylít. Později se začala vyrábět kovová zrcadla a i ta se dala vyčistit úplným vykartáčováním a přebroušením povrchu.

Kameny, zlato, stříbro a další kovy mají stejnou paměť na informace. Proto mohou být mnohé starožitné šperky také nebezpečné, zejména pokud kvůli nim byly spáchány trestné činy. Zlato a stříbro a další kovy lze vyčistit pouze jejich roztavením do jiného kusu, ale kameny, zejména broušené, prakticky vyčistit nelze. Jsou jako zrcadla zaznamenávající informace o všem, co se děje, zejména o jemné energetické rovině. Hodinky jsou také zvláštní magickou záležitostí. Měří čas v domě. Životnost nájemníků, pokud jsou to ručičkové hodiny, pak působí plně energeticky. A pokud se hodinky rozbijí, může to být špatné znamení. Nenechávejte v domě rozbité nebo zastavené hodiny. Pokud je nelze opravit, rozbijte je a vyhoďte a nezapomeňte je nahradit novými, aby vám čas plynul dál. Pokud je lze opravit, rozhodně je opravte. Často se hodinky zastaví v okamžiku smrti člověka, a to je důkazem jejich plného energetického, magického kontaktu s danou osobou. Proto nosit nebo mít doma cizí hodinky, znamená přinést si domů cizí osud, cizí odměřený čas. A darovat své vlastní hodinky, které jste používali, znamená darovat svůj vlastní osud. Pokud se to dělá s cílem zbavit se nemocí a problémů, pak je to rituál černé magie, který ničí duši, maximálně ji zatěžuje, stejně jako každé vytváření zkaženosti nebo odstraňování negativní energie ze sebe na jinou bytost. Je-li to bez úmyslu, váže to také příčinný vztah s danou osobou, které jste věnovali kus svého času, svého osudu. Nezahrávejte si s hodinami a zrcadly...

Mluvila jsem o věcech... Ale nemáte jen drobnosti a samozřejmě se ptáte, co s těmi věcmi, které podle vašich měřítek materiálního světa mnoho lidí nemůže vyhodit kvůli svému nízkému příjmu. Ani auto se nedá vyhodit, a ne každý si na to troufne. A pokud jde o bydlení, je to pro mnoho lidí nemožné a mnoho lidí žije v domech zděděných po jiných lidech. Ty však na rozdíl od věcí, které nosíte nebo používáte v běžném životě, mají mnohem menší energetickou stopu a například v bytě stačí změnit interiér a provést opravy, abyste se zbavili energie předchozích majitelů. Pokud však tito majitelé vedli velmi negativní způsob života, jak říkáte, pili, skandalizovali, o to častěji se hádali, pak se tato energie z bytu odstraňuje velmi obtížně. Možná mohou pomoci nějaké rituály, v dávných dobách se to dělalo, ale ve vaší době všechny rituály vedou k nesvětelnému agregátu, bohužel, a vážou k němu. Pokud byl příbytek dějištěm vraždy nebo sebevraždy, násilí, pokud tam byl nevěstinec, pak je lepší si takový příbytek vůbec nepořizovat. Bohužel by se v něm při takových těžkých událostech mohl otevřít miniaturní portál do nižších světů a novými majiteli se stanou temní duchové a entity z těchto světů, případně neklidná duše zemřelého, která je silně vázána na fyzický svět, nebo žízní po pomstě ve svém moku. V dávných dobách se takové obydlí jednoduše vypálilo a postavilo nové. V dnešní době však v mnoha případech spálit nelze, jednak kvůli malým prostředkům na stavbu nového, pokud se jedná o dům, jednak proto, že se začaly stavět nikoliv domy, ale byty, kde to bez poškození sousedů není vůbec možné. Mám jen jednu radu - před koupí domu se seznamte s bývalými majiteli a jejich každodenním životem. I když získat takový byt může být vaše osobní karma, protože podobné přitahuje podobné.

Co se týče aut, tam je to podobný příběh. Je třeba snažit se zjistit historii vozu. Protože pokud mělo auto nehodu a někdo v něm zemřel, může se stát i nebezpečným. Energie smrti, strachu a hrůzy, destrukce a bolesti mohou otevřít dveře temným entitám, které mohou ve vozidle přebývat a tlačit ho k tomu, aby shromažďovalo nové oběti v podobě nových nehod. V dávných dobách si lidé do svých domovů přivolávali také strážní pomocníky, dobré hospodáře. Nic vám nebrání, abyste to dělali i ve dne, včetně svého auta, aby vás chránili na silnicích. Vhodné je také vytvářet amulety, prosby k Nejvyšším mocnostem o pomoc, aby váš domov byl čistší. Všechny prosby však musí být formulovány vašimi vlastními slovy, nikoliv cizími frázemi, totiž vycházet z vaší duše, nikoliv však zaklínadly a modlitbami s kódy agregátorů. Neměli byste mít špatné myšlenky, nebo někomu závidět, vaše svědomí musí být čisté, neboť kámen na svědomí vám vaše prosby z hlavy nepustí. Světlí duchové nebudou moci přijít do vašeho příbytku, pokud jste sami těžcí a vaše karma vyžaduje vážné rozplétání uzlů, pokud svou nerozumností používáte nadávky nebo někomu závidíte, jste žárliví, nesete urážky a přejete si nejrychlejší odplatu pachatelům, aby to bylo vidět na vlastní oči, když žijí, pokud nejste čestní a nežijete podle svého svědomí kvůli zlepšení své hmotné situace, pokud potlačujete vůli svých dětí a tyranizujete je vnucováním své vůle ega a svých rozmarů a mnoho dalšího. To váže samotné uzly karmy. ..

Drobty magického vědění, které jsem dnes řekla, možná někomu pomohou v každodenním životě, protože nevíte vůbec nic, všechno jste zapomněli...ʺ, pronesla pomalu Matka Makoš s tichým šustěním svého vřetena.

Zdroj: https://shambavedi.blogspot.com/2023/02/blog-post.html#more

Zpět