3802 Archanděl Michael: Vodnář a aktivace srdce vody Celia Fenn

[ Ezoterika ] 2023-01-25

Drahé milované duše, nyní stojíte na prahu nového pozemského věku Vodnáře. Jste připraveni dokončit a ukotvit svůj přechod do multidimenzionální Nové Země. Když jsme s vámi pracovali dříve, v prosinci 2022, aktivovali jsme Zlaté sluneční srdce (8. dimenze) a Galaktické diamantové srdce (9. dimenze), abychom vám umožnili přístup k těmto Vyšším frekvencím a jejich uzemnění. Nyní vás vyzýváme, abyste aktivovali a energetizovali aspekt Vodního srdce, který vás spojuje s čistým proudem Krystalické kosmické vody z ʺBožího trůnuʺ neboli Zdroje.

Obraz ʺNosiče vodyʺ držícího nádobu s Kosmickou vodou, která se vylévá na Zemi, je symbolem Domu/konstelace Vodnáře. Znamená nebeskou ʺvoduʺ nebo plazmovou energii, která je přenášena z vyšších dimenzí nebo sfér na Zemi. Na Zemi ji přijímají lidští andělé, kteří jsou schopni tyto krystalické energie přenášet prostřednictvím korunní a srdeční čakry. ʺVodní srdceʺ je kosmická/galaktická úroveň srdce, která přijímá frekvenci vodní plazmy a vyrovnává se s těmito vyššími impulsy. Aqua srdce je čisté, nedotčené a krystalické a přijímá čisté přenosy nebeské ʺřeky životaʺ, aby Země a lidé mohli aktivovat čisté krystalické aspekty svých nových pozemských těl. ANDĚLÉ, VELRYBY, DELFÍNI A MEZIHVĚZDNÁ KOMUNIKACE Jakmile se začnete otevírat frekvencím Vodního srdce, pomáhají vám a podporují vás andělé Elohim a také Kosmické velryby a delfíni. ʺMédiemʺ kosmu je plazma neboli vyšší formy a frekvence energie. Když je lidský Anděl připraven aktivovat Vodní srdce, Andělé vystoupí, aby expanzi podpořili. Velryby a Delfíni, kteří také existují a tvoří v tomto Kosmickém médiu, jsou také součástí této Vodnářské expanze do Galaktických a Kosmických ʺvodʺ. Budou vám k dispozici, aby vás naučili, jak plynout a spirálovat v Kosmických oceánech. Vodnářské srdce je prostředkem galaktického pohybu a mezihvězdné komunikace a cestování. Je to způsob, jak dosáhnout Zdrojové/Božské frekvence toho, kým jste, ve velkých Spirálách a Vírech Světla a Bytí.

VODA, ČISTOTA A NOVÁ ZEMĚ
Když se spojujete a znovu spojujete s čistými proudy Mezihvězdné vodní plazmy, spojujete se s vodou v jejím nejvyšším a nejkrystaličtějším stavu. Tím je zahájen proces radikální transformace částic vodního proudu jak ve vašich fyzických tělech, tak ve vodních tělech na vaší planetě. Uvolní se toxické zbytky a dojde k posunu směrem k očistě a pročištění. Jak se tělo čistí, stává se krystaličtějším, protože molekuly vody se stávají uspořádanějšími a strukturovanějšími. Forma Ikosaedru se stane průzračnou a voda se stane průzračnou i čistou, protože se posune směrem ke svému kvantovému stavu Plazmy ve vyšších dimenzích. Právě voda udržuje krystalické formy v jejich nejvyšších stavech zářivé Lásky a Vděčnosti na Zemi. Lidé programují a strukturují Vodu tím, že ve svých tělech udržují vědomí Lásky a Vděčnosti. Mohou čistit a transformovat Vodu na planetě spoluprací s Komunikačním vědomím Vody a vysíláním každodenního poselství Lásky a Vděčnosti. Jakmile se začnou čistit oceány a vodní těla na Zemi, získá i Země zpět svou krystalickou čistotu a zářivost a povstane Nová Lemurie. Nová Země a Nová Lemurie budou místem krystalické čistoty a záře. V tomto prostředí budou žít společenství, která chápou význam Vody a pracují s jejími energiemi na všech úrovních a dimenzích.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/25/archangel-michael-aquarius-and-the-activation-of-the-aqua-heart/

Zpět