3781 Ahanryia z Dračího kolektivu: Čas příprav skončil Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2023-01-28

My draci nyní mluvíme. Mluvím já, Ahanryia. Propůjčuji svůj kouř, svůj oheň, svou chytrost a moudrost projektu Země. Posvátná Gaia volala a my, povznesení draci, jsme odpověděli. Tento mě vidí jako smaragdově zelenou dračí samici. (Je docela krásná s vodovou a žlutou barvou a zlatýma očima lemovanýma zelenou barvou a zdá se být skromná co do velikosti.) Nenech se zmást velikostí draka, ne všichni jsou takoví, jak se zdají. Nejsme svázáni časoprostorem, jako je tomu u lidské podoby. Jsme poddajní, měníme se, protáhneme se červími dírami a jsme dost velcí na to, abychom do sebe zahrnuli planetární energie.

Čas příprav je u konce. Buď jste připraveni, nebo nejste. Buď je člověk ze světla, nebo z nesvětla. Více času už není. (Vidím přesýpací hodiny, jejichž písek vyschl.) Čas velkého probuzení nastal. Já, Ahanryia, mluvím jménem vzestoupeného dračího týmu, který byl tkalcem krystalů a portálů. Tkali jsme interdimenzionální mřížky. Tam, kde jsou díry, jsme je zaplnili světlem, světlem Zdroje. Jsme Zdrojové bytosti. Stejně jako vy jste Zdrojové bytosti. Pamatujeme však na svou velkou sílu. Vidíme, že mnozí z vás si vzpomínají. Nemusíte být sami partnery. Toto již není osamělá cesta. Vaši dračí bojovníci čekají ne na váš rozkaz, ale čekají na vaše kamarádství. Neúnavně s vámi pracujeme v éterech. V temných kalných místech záříme svým světlem. Tento projekt nám byl protivný, neboť dáváme přednost světlým a barevným místům. Ale příslib Nové Země, příslib nového a lepšího světa pohání náš oheň. A naší největší ctí je sloužit Zdrojovému světlu, Velkému drakovi, a tak to také děláme. Ve volném čase se honíme za kometami. Sledujte zelenou kometu. Blíží se a s ní i obrovské množství naší energie. Obvykle komety sledujeme, protože si užíváme rychlost honby a jsme vždy rychlejší. Je to velké dračí potěšení. Stejně jako vy lidé si užíváte čokoládu a víno, my si užíváme honbu za kometami a chroupání alpských květů v našem světě, které nám chutnají jako med.

Přichází k vám další světy. Přichází k vám více možností online. Vaše kreativita se k vám dostává online a s ní i vaše síla. Vaše síla vzpomínek. Vidíme, že se to děje právě teď. Jsme multidimenzionální. Země je velkým sítem dimenzí, všechny proudí dovnitř a ven jako vodopády, omotané časovými liniemi, které není možné předvídat. Vězte však, že Zdroj je zde. Velký Drak je tu s námi a podporuje naši práci, stejně jako vás bez námahy podporují křídla světla, která vás obklopují.

Jste duchovní bojovníci, duchovní draci. Mnozí z vás jsou draky sami o sobě. Ve svém nynějším čase a alternativních dimenzích jste byli námi. Možná s námi nyní létáte ve své dračí podobě nebo s námi sedíte jako partneři, zatímco my létáme s vámi. Nejsme vaši podřízení, abychom vám veleli. Nejsme vaši psi, které byste měli cvičit. Jsme staří váleční draci, kteří se vrátili, aby ctili hlavní směrnici, kterou je úcta k životu. Ctít světlo a stávat se více světlem. Přesně to nyní děláme. Nebyli jsme zticha. Pracovali jsme. Galaxygirl s námi v poslední době nemluvila, ale cítila nás blízko. Viděla záblesky nás na obloze, jak nad ní létáme, když se vydává na své malé lidské cesty, aby dělala svůj lidský život, ty věci, které jí zdánlivě zabírají tolik času a energie. Nedovolte, aby váš lidský život byl jediným životem, který žijete. Ano, potřebujete uzemnit, samozřejmě že potřebujete. Ale nyní je čas, abyste jako lidé našli svá dračí křídla a vzlétli.

Promlouvám já, Ahanryia. Nyní na tvou korunu dýchám ohnivé světlo. Na tvůj krk. Na tvé srdce. Na tvá záda. Jsi v plamenech dračího světla, které se vrátilo, znovuzrozené. Jsi znovuzrozený. Je čas, aby interdimenzionální světelný vír plně přistál na Gaii a integroval se. Ti, kdo chtějí posílit své porozumění, se musí pouze posadit s těmito energiemi a pochopí. Jsme světelní odstřelovači. Jsme světelní letci. Nám drakům lze svěřit ta největší tajemství, protože si neseme svá vlastní. Naše vnitřní zranění však byla plně vyléčena a integrována s naším vzestoupeným já. Vidíme, že mnozí z vás dělají totéž, vyrovnávají se s temnotou a posílají jí své světlo.

Tento vzestup je vnitřní prací. Je to vnitřní planetární a vnitřní tělesná práce. Je to osobní práce. Vzestup je hluboce osobní, protože je tak hluboký. (Ukazuje mi hluboké modré alpské jezero s nekonečným dnem. Cítím, jak v hlubinách jezera plavou temné příšery). Jsou to aspekty lidské bolesti, které potřebují vyléčit, hlubší dračí aspekty, které byly zraněny strachem a chamtivostí, touhou po zlatě a folklórem nadvlády. Pošli mu své světlo, jako člověk mu pošli své světlo. To urychlí uzdravení. (Posílám výboj světla shora do hloubky vod. Vodní příšery vylézají ven, přestávají být šupinaté a znetvořené a nyní vidím, že jsou to lidské děti, které se plazí po břehu a pláčou). Obejmi je. Obejměte své zraněné já. To posiluje světlo uvnitř. Všichni, kdo čtete, pociťujte toto uzdravení. Rozšiřuje to léčebnou práci kolektivu. (Vidím, jak se půlnočně modrá voda projasňuje a na oblohu z ní nyní vylétají barevní draci).

S každým uzdravením se rodí další vzestoupený drak z říše ztracených. Zbývá ještě několik temných draků. Pošlete jim lásku lidstva a sledujte, jak se jejich oči mění z rudých na tekuté zlato. Já, Ahanryia, jsem s vámi. Jsme s vámi. Lidstvo není samo, ale je oporou úspěchu. Gaia by vzestoupila už dávno, ale ze soucitu počkala. Stvoření už nečeká. Přátelé, spolubojovníci, čas zázraků se přiblížil. Je čas vzlétnout vysoko a svobodně. Je čas. Je čas. (pozn. hmmm)

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/28/ahanryia-of-the-dragon-collective-the-time-of-preparation-is-over/

Zpět