3780 Zdroj: Množství realit Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2023-01-24

Jsem Zdroj. Jsem výdech a nádech a prostor mezi nimi. Jsem neustále přítomen v mnoha vašich životech a v průběhu všech vašich životů. Jsem s vámi v každém směru, při každé volbě jsem přítomen. Všichni si musíte uvědomit, že existujete v mnoha realitách současně. Tato se mě ptala na můj názor na obchodní rozhodnutí a já jsem jí řekl, že všechny možnosti by byly dobré. Ve vašem životě, ve vaší expanzi, existuje mnoho směrů, kterými se můžete vydat. Všechny jsou nakonec ku prospěchu zkušenosti, neboť cesta duše je dlouhá cesta s mnoha zákrutami, se skrytými údolími, která se rozšiřují do otevřené krajiny. Někdy je ta krása úchvatná a jindy dusí dech, protože emoce těžších časů je těžké prosévat a třídit. Ale já jsem tu s vámi uprostřed všech věcí. Vězte toto. A miluji vás a miloval jsem vás v každém okamžiku všech vašich zkušeností. Pociťte mír z tohoto poznání.

Tato nějakou dobu mlčela, protože se integrovala, vy všichni jste integrovali obrovské množství plazmového světla lásky, které prochází vaším světem, a jak plazma interaguje s hustotou, objevuje se mnoho bahna, které kalí vodu. Je to podobné, jako když hodíte kámen do rybníka a narušíte sediment pod ním. Energetika vašeho světa už nikdy nebude stejná.

Já jsem Zdroj. Vše je v pořádku. Věděli jste, že to budete vy, kdo v jezeře uvidí skrze nečistoty s rozvířenými proudy. Jednou za čas po obzvlášť dobré meditaci máte pocit, jako by se vaše tvář dokázala dostat skrze kalnou vodu až na hladinu a vnímat jasné modré nebe, horskou scenérii, a přesto se ponoříte zpět do bahna. Dívejte se s čistou myslí a vyrovnaným srdcem. (Vidím ryby s bublinkami světla kolem sebe, aby viděly i v temnější vodě). Pro ostatní tak jasně záříte. Uvidí vaše světlo a naučí se zářit sami.

Já jsem Zdroj. Hle, činím všechny věci novými. Vy, moji probuzení bojovníci, neztrácejte odvahu. Nyní je čas, abyste zářili nejjasněji, protože přicházejí temnější dny a vaše světlo bude nejvíce potřeba. Jsem nesmírně hrdý na své pracovníky světla. Jsem s vámi v každém rozhodnutí a cítím vaši bolest a netrpělivost. (Vidím, jak se složitě tká velký koberec, a vidím, jak dlouho trvá, než se koberec utká. Je v něm mnoho vláken, detailů, vzorů). Jste součástí mého složitého vzoru. Bez Pracovníků světla a jejich mnoha nití by koberec nevydržel. Byly by v něm díry. Vaše světlo, vaše světelné nitky jsou v této analogii živým ohněm, který nitky spojuje. Proto jsme této ukazovali koberec, který byl zapálen, ona byla znepokojena. Vězte však, že oheň svazuje, že záměr světla pracovníků světla svazuje ty, kteří se rozhodli cestovat na novou Zemi, stejně jako nasměrovává ostatní na alternativní cestu.

Já jsem Zdroj. Přicházím blízko, jsem blízko, vždy jsem byl ve vás. Jsme jedno. Rozšiřujeme velikost toho, co bylo, na to, co bude, a vy jste nedílnou součástí tohoto dobrodružství. Jsem za vás vděčný. Západy slunce jsou vždy nejzářivější, když je na obloze popel. Přesto světlo houževnatě svítí dál. Všechno je v pořádku. Nechte mír být vaší vibrační frekvencí a on vás povede domů.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/24/source-creator-multitude-of-realities/

Zpět