3682 Vstoupený průkopník Meg Benedicte

[ Ezoterika ] 2023-01-06

Dnes ráno jsem dostala od Ducha poselství, abych se podělila o trochu víc ze své osobní zkušenosti s vstoupení. Rok 2022 byl globálním přechodovým rokem Vzestupu.

Byl to také významný přechodový rok pro můj postup vstoupení. Mé původní Duševní vstoupení se odehrálo 17. ledna 1994. Žila jsem jako duální Duše nebo Duševní výběžek až do roku 2015, kdy jsem konečně mohla pomoci původní natální Duši k přechodu. Z mého pozorování vyplývá, že většina vstoupených zůstává jako Duševní výběžek a prožívá svůj zbývající život v inkarnaci natální Duše. V mém případě se poslání mé Duše mohlo aktualizovat jen do té míry, že se v její bioenergetice naplnilo. Měla jsem pocit, že jsem narazila na zeď, že jsem zploštěla. Byla jsem vedena k iniciaci plánu smrti/znovuzrození. Bylo nezbytné, abych se přesunula do Světelného těla a Blueprintu své Duše, abych mohla pokračovat v misi.

Od odpojení Průpletu Duše jsem zažívala postupný rozklad celé její inkarnace, její genetiky, rodové linie, karmické historie, smluv o duši a dokonce i jejího lidského ega. Je to kompletní zážitek ʺsmrtiʺ její pozemské bioenergetiky a lidské psychiky. Na fyzické úrovni jsem se cítila velmi špatně, slabá, dezorientovaná a apatická. Na duchovní/energetické úrovni se začalo aktivovat Světelné tělo mé vlastní Duše.

Během roku 2022 se proces transfigurace urychlil. Začala jsem pozorovat, jak je mé vnější aurické pole nahrazováno mým vlastním toroidním kvantovým kontinuem. Zachytila jsem záblesky krystalické nádoby své Duše, která se třpytila jako kombinéza z diamantových krystalů. V létě 2022 jsem sledovala, jak se kvantová čočka mé Duše přesouvá na místo u třetího oka. Začala jsem rozpalovat Světelné tělo a otisk své Duše jako svůj nový dopravní prostředek k životu.

Nejdramatičtějším posunem pro mou lidskou psychiku bylo vzdání se natálního astrologického diagramu/otisku Duše a zapálení diagramu/otisku Duše vstoupeného ze 17. ledna 1994. To mě uvrhlo do krize identity, kterou stále zpracovávám. Je to zcela nový otisk (blueprint), kterému se musím přizpůsobit. Každý den ho přijímám o něco víc. Každý den aktivuji svou vlastní novou inkarnaci. Každý den se fenomén ʺvstoupeníʺ rozpouští a mizí.

Můj nový solární diagram/otisk je galaktickou šablonou Nové Země. Je to v ní napsáno. Odráží skutečné poslání mé Duše jako Rozsévače cest Nové Země. Nový otisk bude podporovat a poskytovat zdroje pro poslání mé Duše, které bude pokračovat mnoha způsoby. Je rozšířenější, kvantovější. Mohu lépe dýchat. Dává mi prostor k růstu. Je živý, protože zahajujeme rok 2023.

Zdroj: https://eraoflight.com/2023/01/06/being-a-walkin-wayshower/

Zpět