3563 BERMUDSKÝ TROJÚHELNÍK Cosmic agency

[ UFO ] 2020-09-23

Yazhi: V místech, kde kdysi stála města Atlantidy, jsou pod vodou pyramidy. Některá z nich se nacházejí v oblasti bermudského trojúhelníku. Tyto pyramidy jsou stále funkční a jsou částečně příčinou magnetických anomálií v této oblasti. Podle mých údajů a údajů Taygeta, které jsou v tomto případě velmi spolehlivé, je nikdo nepoužívá. Byly ponechány spíše jako funkční reaktory, které tam prostě stojí a jsou funkční, přestože jsou ponořené ve vodě a pod metry mořských sedimentů. Ty pyramidy tam stojí od potopy a nikdo je nepoužívá. Ale stále vyrábějí energii, protože se k nim nikdo nedostal. To znamená, že nikdo neodnesl jejich vnitřní součásti a části jejich struktury, jak se to děje s pyramidami na povrchu, jako jsou ty v Gíze nebo v Mezoamerice. Takže ty pyramidy tam jsou a pod oblastí Bermud, Portorika a Floridy se nacházejí nejméně tři z nich. Nemají nikoho, kdo by se jim věnoval, a neustále produkují energii, která se neodčerpává v nic užitečného. Někdy ji vypouštějí do mořské vody a do podzemí. Takto každopádně fungují. Vytvářejí v oblasti elektromagnetické poruchy. Vytvářejí portály, protože to je součástí jejich samotné funkce, nejsou to jen reaktory. Když nahromadí příliš mnoho energie, uvolní ji. Vnímejte to jako přetlakový ventil, který se aktivuje. V tu chvíli vytvoří v oblasti bod s vysokou energií, který se liší od průměru planety. Cokoli, co se v tu chvíli ocitne v oblasti vlivu této vysoké energie, změní frekvenci - vibrace. Na stejném principu mění frekvenci-hustotu i kosmická loď, ale řízeným způsobem. Tato zóna je tedy nebezpečná, protože pohlcuje celou oblast jinými frekvencemi, které jsou samy o sobě portály, a něco s ekvivalentní frekvencí je jen více toho, více téže frekvence. To znamená, že pokud máme číselně znázorněnou frekvenci a tato frekvence je ekvivalentní Namibii v poušti, jakýkoli objekt, který prochází touto elektromagnetickou poruchou, například loď, přestane mít frekvenci moře, této oblasti, a najednou bude mít frekvenci bodu v Namibii, v poušti. A najednou máte kontejnerovou loď, která uvízla v poušti.

Problém je v tom, že se o ty pyramidové reaktory s nulovým bodem nikdo nestará. Takže dělají to, co rozhodnou automatické systémy. Často není elektromagnetický tok nebo bublina dost silná na to, aby přemístila objekt na jiné místo jako tradiční portál, ale jen trochu změní jeho frekvenci. Tento malý kousek změní polohu objektu v čase, ale ne jeho umístění. Loď je tedy stále na svém logickém místě v moři, ale v úplně jiném roce, v jiné poloze v čase. Protože samo o sobě je vše frekvencí, neexistuje čas jako objektivní vnější kauzální věc. Neexistují ani žádné vzdálenosti. Vše jsou frekvence kmitání, vibrace. Několika slovy popisuji vibrace jako: otáčky za minutu dané subatomárními částicemi, které tvoří molekuly všeho, čemu se říká hmota. S časovým rámcem daným pozorovatelem. Federace zatím neudělala nic pro jejich deaktivaci, dokonce o tom ani nemluví. Pouze na ně dohlíží. Nikdy však neuvažují o jejich deaktivaci. Nevidím žádný spolehlivý důvod, proč ne. Nebylo by to složité. Ale proč konkrétně, na to odpověď nemám. Sama jsem se na to ptala a v minulosti jsem se na to ptala i jich. Nikdo neodpověděl. A jak mohou dál fungovat i pod vodou? Nemyslím si, že fungují na plný výkon. Jinak by byly poruchy na hladině příliš silné a zjevné. Pyramida sama o sobě funguje jako reaktor s nulovým bodem už jen kvůli svému tvaru. Vnitřní systémy ji činí efektivnější. Ale už pouhý tvar pyramidy stačí k tomu, aby vyzařovala velké množství energie. V případě těchto tří pod touto oblastí bylo prokázáno, že mají stále funkční systémy. Je možné, že tyto přístroje jsou stále uvnitř uzavřených, suchých komor. A že skutečně nevyzařují mnoho energie. A skutečnost, že tyto portály v oblasti jsou velmi sporadické, může být odpovědí na otázku, proč se Federace nikdy neobtěžovala se tímto problémem blíže zabývat.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/bermuda-triangle-yazhi

Zpět