3526 Zlatá miliarda probuzeného lidstva už je na palubě lodi Harmony

[ Ezoterika ] 2022-12-02

Gratulujeme
Přátelé, k vaší planetě se rychlostí zvukové vlny v prázdnotě blíží kosmická loď ze Síria. Předběžným referenčním bodem pro kotviště lodi je Severní ledový oceán. Přesný čas a datum neuvádíme - to se dozvíte sami - každý ve svém čase. Světelné síly vesmíru vyslyšely vaše volání o záchranu lidstva a vyletěly vám na pomoc. Loď obsahuje veškeré potřebné vybavení pro odvoz těch z vás, kteří jste vyjádřili svůj stabilní záměr, svou vůli žít v bezpodmínečné lásce k sobě samým a vždy v radosti, v harmonii a tvořivé práci navždy, a pokračovat ve své cestě na Nové Zemi v jiné dimenzi vědomí. Po vyjádření svého záměru jste se ocitli v tom místě vesmírného prostoru, kde se váš vesmír přestal smršťovat nebo rozpínat, ale dosáhl stabilního korpuskulárního a vlnového singulárního stavu. V takovém stavu a v aktivním spánku budete schopni dosáhnout Síria přibližně za čtyřicet až padesát pozemských let. Ne, drazí, nezestárnete. Zůstanete ve zmrazeném stavu, v jakési ʺkapsliʺ, která vám však zachová schopnost cestovat a vést smysluplný život v několika paralelních světech najednou. Vaše projekce, které jsou od Původce stěží rozeznatelné, mohou zůstat na ʺstaré planetěʺ, jak si přejete. Vyjádřením své vůle, důvěrou ve své Stvořitele, v energoinformační torzní pole planety Nová Země jste si uchovali to nejcennější, co máte - svá těla, své duše, Dokonalou mysl - vše, co máte. Kosmická federace vás miluje! Vítáme vás na palubě, vše funguje, jak má.

ʺZlatá miliardaʺ (každý z vás to chápe na základě svých osobních vnitřních programů a zabudovaných bloků) již probuzeného lidstva byla zachráněna a je na cestě domů. Každému se dostane podle jeho skutků a podle vaší víry. Ukazuji vám to a vy můžete vidět vše v pravém světle. Mé slovo je věrně vykládáno.

Zdroj: https://absolutera.ru/article14208

Zpět