3348 Archanděl Chamuel: Nebude konec světa Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2022-10-30

Fénix z popela
Země neutrpí žádné trvalé škody a lidstvo se znovu zrodí a povstane - jako Fénix z popela. Nevěřte scénářům o konci světa! Vnímejte je jako představy třetí hustoty, které se mohou naplnit pouze na třetí hustotě a naplní se! Vy se však každým dnem posouváte výš, opustili jste oblasti s nízkými vibracemi, a orientujete se na to nejvyšší, i když je to pro vás zatím nedosažitelné. Proroctví, že Země zanikne s lidstvem, se na této Zemi již nemohou naplnit, protože se vyvíjíte z tohoto temného energetického pole. Začínáte se distancovat od strachů, které jsou nyní rozdmýchávány, a začínáte se emancipovat od konce světa. Soustředěni a ukotveni v Bohu přisuzujete více moci svému vlastnímu nastavení než manipulátorům této roviny. Nechte vypravěče příběhů vyprávět a ty, kteří jsou opojeni mocí, nechte řádit, dokud se nevysuší. Staňte se aktivními novým způsobem! Staňte se aktivními tím, že v sobě vykoupíte temné stránky! Pak už vám svět nebude moci ublížit. Staňte se aktivními tím, že budete reagovat na současnost vnitřní realizací! Poznání, které se rodí ve vašem srdci, je to, na čem nyní záleží.

K tomu je třeba mít přímý přístup k srdci. To se děje prostřednictvím uvolnění vašich dosud existujících zranění z této doby a z dob minulých. Stále více lidí kráčí cestou sebeléčení a vykoupení. Tato skutečnost vede k tomu, že mnohé věci, které vám byly předpovězeny, se již nemohou naplnit. Své domácí úkoly jste splnili, a tak se nyní děje, že se věci pod Boží péčí vyvíjejí ku prospěchu všech. Spravedliví, dobří, světlem naplnění, kteří se odevzdávají Boží lásce, obracejí hru. Zkáza a budoucnost Destrukce starých struktur pokračuje a probíhá ve vnitřním i vnějším světě. Tím se připravuje půda pro lidstvo, které si zvolilo vyšší úroveň bytí, zasvěcenou jednotě a zasvěcenou míru. Čeká vás budoucnost plná světla, která k vám již přichází. To, co se musí rozpadnout, se rozpadne, aby to, co jste zaseli, mohlo vzkvétat, růst a kvést. Vítězství světla skrze vaši lásku se v těchto dnech dokončuje.

Já jsem archanděl CHAMUEL

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/10/30/archangel-chamuel-there-will-be-no-end-of-the-world/

Zpět