3160 Hodnocení našeho osudu Kenneth Schmitt

[ Ezoterika ] 2022-09-20

Jedním z nejvýznamnějších důkazů kvantové fyziky je realizace univerzálního vědomí. Vše, co existuje, se podílí na univerzálním vědomí a nemá existenci mimo něj. Vědomí je podstatou všeho a propůjčuje každé živé bytosti její vitalitu. Existuje pouze jedno jednotné vědomí a všechny vědomé bytosti se na něm podílejí. Toto uvědomění vylučuje představu Boha, který je od nás oddělen, a ukazuje, že naše vědomí je vědomím, které vše vytváří. Můžeme ho nazývat vědomím Stvořitele, protože jím také je. Ačkoli ve svém lidském vědomí značně omezujeme své vědomí, podílíme se na vědomí Stvořitele všeho a máme potenciál nekonečného vědomí v rámci univerzálního vědomí.

V tomto nejvýznamnějším období lidských dějin se nám dostává velké pomoci od našeho kosmického okolí a od Ducha Země, abychom překonali své omezené vědomí a probudili se do univerzálního vědomí. Rezonanční frekvence Země stoupá a nese s sebou každého obyvatele. Energetické pole, které nás obklopuje, je stále pozitivnější a podporuje větší lásku a moudrost. Ti, kteří se nedokážou přizpůsobit těmto měnícím se a povznášejícím se energiím, se stávají nepohodlnými a nebudou zde moci být déle. Ti, kdo jsou skálopevně negativní, se stávají labilními a začínají bláznit, jak můžeme vidět u příslušníků vládnoucí elity. Negativita se již nemůže skrývat a musí čelit světlu, aby se transformovala nebo demolekularizovala. To se děje po celém světě.

Univerzální vědomí je pouze pozitivní, ale umožňuje působení svobodné vůle a nám bylo dovoleno vytvářet negativitu a udržovat ji aktivní pomocí naší životní síly. Jakýkoli druh nedostatku, ohrožení nebo nebezpečí je výsledkem lidského stvoření. Nemůže existovat bez naší tvůrčí energie. Protože každý z nás je Stvořitelem, vytvářeli jsme své vlastní negativní zkušenosti buď záměrně, nebo na základě souhlasu. Ať tak či onak, naše životní síla byla využívána prostřednictvím naší pozornosti a vědomého zapojení, víry a souladu s negativitou. Máme možnost to změnit tím, že se rozhodneme být pouze pozitivní a sladit se s energií svého srdce a s naším intuitivním věděním.

Jsme neustále stvořeni k účasti na bezpodmínečné lásce a naplnění v každém směru. Stačí si to uvědomit a rozhodnout se přijmout to jako svou realitu. Zneužíváme své vnitřní síly k vytváření toho, co nechceme. Vše je otázkou toho, jak používáme svou pozornost, na co se rozhodneme myslet a jak se rozhodneme cítit, když žijeme svůj život. Ve svém vlastním bytí máme schopnosti, které potřebujeme k tomu, abychom mohli proměnit svůj život, kdykoli se rozhodneme, a vesmír nás k tomu nyní vybízí.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/20/evaluating-our-destiny/

Zpět