3152 Váš efekt krát tři tisíce Infinitebeing

[ Ezoterika ] 2022-09-25

Pracovníci světla se zpravidla vyhýbají poslouchání zpráv, ale někdy je v nich dost hluku na to, abyste se divili, co je to za povyk. A tak posloucháte, snad skrze intuitivní okno poznání jako nezbytný filtr. I tak ale může být poslouchání zpráv nakonec asi tak zábavné jako strhávání obvazu z velké rány! Poslední krize ve zprávách je obzvláště prosycená nebezpečím. Připomínáme si tak, že krize často přináší nejen nebezpečí, ale také příležitost. Dnes je ruský medvěd zahnán západními vládami do kouta. Zvířata zahnaná do kouta jsou dost nebezpečná a nepředvídatelná, ale medvědi mohou být nejhorší. Zdá se, že nikdo nemá zájem o civilizovanou možnost vytvoření mírového řešení. Zpravodajská média by vás ráda přesvědčila, že západní vůdci jsou odhodláni válku nadále zintenzivňovat, i kdyby nás měli dovést do třetí světové války. Tolik k nechutnému úkolu přehodnotit nebezpečí. A co teď s příležitostí? Jsem moc rád, že se ptáte 🙂

Během následujících dvou týdnů mají pracovníci světla neuvěřitelnou příležitost ovlivnit svět ve prospěch mírového řešení světových konfliktů. Jediné, co je od vás potřeba, je rozhodnutí strávit nějaký čas přesně tím, k čemu jste do tohoto života přišli, abyste pomohli dosáhnout - přeměnou energie hněvu v novou rovnováhu, která podporuje mír a osvícení. Možná už víte, že existuje kosmický plán pro tisíciletí míru a osvícení na planetě Zemi. Tento plán je navržen a řízen vesmírnými bytostmi, které jsou zodpovědné za správu Bohem stvořeného vesmíru. Tyto bytosti existují jako obrovská pole vědomí o velikosti galaxie a obvykle se označují jako Nejvyšší páni karmy. Stojí v čele správní hierarchie karmických pánů a zástupců, kteří existují na všech úrovních života ve vesmíru. Planeta Země je poněkud zvláštním případem.

Zde na Zemi se dnes řeší lidské konflikty staré celé věky. Kosmický plán se projeví bez ohledu na lidskou činnost či nečinnost, ale protože Země je zónou svobodné vůle, jsou účinky proměnlivé a do značné míry závisí na jednání lidí, jako jste vy a já. K účinkům patří i to, do jaké míry budou lidé na světě trpět následky nesprávného myšlení a jednání. Karmický účinek duchovních činů každého člověka, zejména pracovníků světla, bude nyní až do 9. října, kdy svět čelí kritickému vojenskému rozmachu, zesílen 3000krát (ano, tři tisíce!). Činy vůdců, kteří vytvářejí situace způsobující rozsáhlé utrpení, budou vyvažovány, vyrovnávány, a dokonce neutralizovány činy lidí v duchovní službě světu. Toto období následujících dvou týdnů umožňuje radikální změnu rovnováhy světové karmické energie. Toto posilující magnetizační období je umožněno tisíci pomocníků z vyšších sfér, kteří se vložili do naší 3D fyzické úrovně existence a obsluhují pokročilé metafyzické vybavení, aby mohli prostřednictvím spolupracujících pracovníků světla manipulovat s vyššími energiemi ze Slunce.

Typy činností, které se kvalifikují pro energetické posílení:
Všechny duchovní praktiky, jejichž cílem je přinést mír nebo osvícení sobě i ostatním. Všechny modlitby za vyšší energie, které mají pozvednout lidstvo nebo pomoci cizímu člověku. Všechny skutečně nezištné duchovní činnosti vykonávané ve prospěch lidstva. Každý upřímný skutek užitečné služby druhému člověku. Místo toho, abyste věřili zpravodajským médiím, jejichž posláním je vás rozzlobit a zbavit moci, vstávejte každý den s rozhodnutím, že dnes budete mít klidnou mysl, a takové myšlenky vyzařujte při meditaci (využijte čas, který jste ušetřili tím, že jste nesledovali zprávy!

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/09/25/your-effect-times-three-thousand/

Zpět