3099 Aktualizace Argorianů: Vstup do proudu světelných částic o vysoké hustotě Lev

[ Ezoterika ] 2022-09-10

Dne 8. 8. 2022 v 7:58 SEČ přišly ze sledovací stanice Siriusianů na 23D na Měsíci aktuální údaje o monitorování Země a pozemšťanů. Země vstoupila do proudu částic kvantové Inteligence o vysoké hustotě. Rozkolísání planety nabírá na obrátkách. Události na planetě se zrychlují. Změny způsobí změnu polarit magnetického pole s další inverzí. Přesné datum zatím nebylo stanoveno. Vše bude záviset na energetickém komplexu Země, jehož stav je sledován online. Ultrazvukové konvertory 3D hmoty na 5D jsou zapnuty na plný výkon. Planetární zařízení je připraveno k testování zátěže vyššího výkonu během příjmu energií hvězdy Oryx v galaxii Gerios, kde je 5D Země přenesena na novou vibrační dráhu. 3D planeta se přizpůsobuje autonomní samoregulaci v nových přicházejících kvantových tocích.

Plošina pyramid v Gíze funguje pro příjem pětidimenzionálních a odstranění trojdimenzionálních energií ve zvýšeném režimu, stejně jako anomální zóny, proto je nežádoucí se v takových místech nacházet. Osa rotace planety začíná rozšiřovat vestavěný kanál vodivých energií a zvyšuje jeho nosnost. Periodicky se provoz přerušuje pro přepnutí na vyšší frekvenční rozsah. Zatížení lidského těla se zvyšuje. Je přeplněno energií, což může způsobit poruchy funkce orgánů. Fyzické a jemnohmotné tělo se proměňuje podle nových parametrů Země. Jsou stahovány v programech Přechodu 4D/5D a to, jak budou asimilovány, závisí na každém individuálně. Všechny procesy jsou synchronizovány. Hustá 3D hmota se mění a někdy je to velmi bolestivé. V buňkách těla se nahromadilo mnoho deformací a negativních usazenin, což zhoršuje chronické nemoci. Argoriáni neustále odstraňují starou infoenergii z lidských buněk. Tělo může reagovat zvýšením nebo snížením teploty, křečemi a třesem. Neustále probíhá odstraňování nízkofrekvenční energie z buněk a jejich okamžité naplňování novou, vysokofrekvenční energií. Odtud pramení pocit pohybu energetických toků a pulzací v různých částech těla.

Na Zemi přicházejí nové kosmické vlny, které nesou zlaté standardní kódy. Pod vlivem programu na transmutaci soft se mění molekulární složení buněk, DNA a RNA. Samostatný blok mozku při plné kapacitě přijímá přicházející energii Inteligence (částice l-gama). Všechny systémy a orgány se přizpůsobí životu v novém, 4D/5D prostředí. Spolutvůrci transformují hmotu na kvantové úrovni a připravují Zemi ve všech parametrech na novou dimenzi. Planeta reaguje zesílenými kataklyzmaty, tektonikou, různými anomáliemi a neustálým vyzařováním vnitřních energií. Ty způsobují propady půdy a závrty, protože průchodem silných proudů se mění molekulární složení půdy a dochází k jejímu sesedání. Země by reagovala hladčeji, kdyby lidé byli laskavější a vyzařovali více pozitivní energie. Obrovské objemy generované negativity působí destruktivně na planetu, která je nucena bránit se nárůstu kataklyzmat. Začíná to být špatné pro všechny. Vědomí lidé by měli těmto procesům porozumět a snažit se zachovat vnitřní klid ve prospěch všech.

Současná civilizace žije na vrstvě zemské kůry. Existují však i vnitroplanetární světy s jedinečnými obyvateli čtvrté dimenze. Ti mají rozvinutější vědomí a neustále sledují stav planety a dění na jejím povrchu. V současné době je podkorová vrstva uvedena do pořádku. Všechny nepřátelské a parazitické rasy byly z planety vyhnány. Odstraněny byly také ty, které nebudou schopny žít v páté a šesté dimenzi. Argoriáni to pečlivě sledují. Příroda se také mění podle svých vlastních zákonů, přebudovává se podle pokročilých parametrů. Rodí se nové druhy rostlin a živočichů. Ty, které neodpovídají měnícímu se prostředí, zaniknou. K tomu přispívá i současné energetické prostředí. Vše se buduje a mění podle plánu spolutvůrců. Nový svět se již usadil na Subtilní rovině a prosadil se na území řady zemí, odkud vzejde budoucí Šestá rasa. Nalaďte se na vibrace Nového světa. Dodá všem důvěru a naplní je silami, které se skládají z křišťálově čistých vibrací Myšlenkových forem Zdroje.

A jako doplněk k těmto informacím Ve spektrogramech Schumannovy rezonance zveřejněných DNI je zelená a další barvy stále častěji než modrá. To znamená, že Země rychle zvyšuje své vibrace. Blíží se synchronní silné výboje. Příčinou budou opět silné erupce a koronální díry Slunce. Očistná energie všech a všeho přichází bez přestávky. Je důležité očistit mysl od negativity, nedovolit jí ovládnout myšlenky a emoce. Raději přepněte více na pozitivní a jakkoli si pomáhejte. Země se přesunula do horní části Soláru, která reguluje výměnu energií mezi 6D, 5D a 4D. Dva velké černé pruhy ve spektrogramu znamenají skok planety do nových vibračních stupňů. Je čas vystoupat na ně společně s Gaiou.

Zdroj: https://tinyurl.com/579jfx3r

Zpět