3063 Telosané: Málokdy lidstvo spí tak jako vy Marie-Josée Andichou

[ Ezoterika ] 2022-08-30

Ať je mír ve vás, ve vašich srdcích, milé děti Země. Jaké poruchy ve vašich bytostech! Ať jste kdekoli, ať žijete v kterékoli zemi, vidíme, že vaše energie se točí velmi narušeně. Víme, že již několik let žijete s událostmi, které vás silně zneklidňují a na chvíli vám brání pochopit, co se ve vás děje a kdo jste v tomto světě, který se podobá všeobecnému zemětřesení.

Od roku 2012 se kolem vás zvýšilo množství energií přicházejících z nebeských sfér, přicházejících ze samotné Země, která se transformuje a žádá jen o prožití návratu na Novou Zemi. Proč říkáme ʺnávrat na Novou Zemiʺ? Nová Země existovala v určitém okamžiku života vaší planety. O tom jsme s vámi již hovořili v předchozích poselstvích: Na samém počátku lidstva byly bytosti, které žily na této planetě, bytostmi Čistého světla a Čisté lásky. To trvalo po určitou dobu, dokud nepřišly jiné bytosti odjinud, z jiných planet nelásky, aby převzaly toto bohatství, kterým byla Země. Když mluvíme o ʺbohatstvíʺ, nemáme na mysli zlato a další materiály obsažené v její půdě, ale tímto bohatstvím byly ty bytosti Čistého Světla, které zde žily. Přitahovaly pozornost bytostí z jiných planet, které si přály učinit ze Země své nové vlastnictví, což postupně vedlo k pádu lidstva.

Ano, i bytosti Světla se mohou v určitém okamžiku pod vlivem jiných bytostí nelásky nechat strhnout k pádu. Postupně to vedlo k tomu, co víte o lidstvu a co jste. Vždy jsme však nad vámi bděli, aniž bychom samozřejmě zasahovali do vašich životních cest, které vás měly v určitém okamžiku dovést k tomu, čemu říkáme Nová Země, tedy k návratu k Počáteční čistotě pozemského člověka na samém počátku jeho stvoření. Ale po takovém úpadku, jaký jste zažili, bylo důležité chránit Zemi, malou planetu v galaxii, ale velmi důležitou v jejím galaktickém životě, aby vás různými způsoby otřásla. Málokdy se lidstvo dostalo do takového spánku jako to vaše, ale muselo to tak být.

Proto jste byli posledních několik let svého pozemského času otřásáni, energeticky, emocionálně, aby se ve vás probudilo poznání toho, kým skutečně jste. Jste těmi bytostmi od počátku života na Zemi, bytostmi, které nesly semínka Čistého světla, Čisté lásky, úcty, radosti atd. Právě toto Světlo, tuto Lásku je pro vás důležité najít. Tato úžasná semínka jsou ve vás, předávala se z generace na generaci, ale vy jste na vše zapomněli, bohužel pro vaše štěstí.

Jste otřeseni, rozbouřeni v sobě i kolem sebe, už nevíte, co se s vámi děje, co se děje se Zemí, a mnozí z vás nechápete, co se nyní děje: Proč tolik problémů, proč tolik nemocí, tolik povodní, tolik požárů atd.? V našem předchozím poselství ʺOčistaʺ jsme vám to vysvětlili.

Očista je nezbytná ve vás i kolem vás, abyste se znovu setkali se semeny Čistého světla a Čisté lásky, které zaseli vaši velmi... velmi vzdálení předkové. Právě to však postupně zažíváte: tento návrat k Původnímu člověku Země. Samozřejmě se to nestane zítra po vašem nočním spánku, na Zemi to ještě nějakou dobu potrvá, ale všechny tyto poruchy, které se kolem vás dějí, jsou tu proto, aby vás probudily, aby probudily lidskou bytost, která příliš usnula a která se ve všem ve svém životě nechala příliš snadno unést.

Je důležité pochopit, že nemůžete nechat na technice, aby vše udělala za vás. Čím se v tu chvíli stanete? Stáváte se robotem robotů, které před vás staví bytosti, jež mají veškerý zájem na tom, aby vás postavily do této pozice neustálých požadavků, aby měly nad vaším životem velkou kontrolu. Reagujte! Nenechte se řídit roboty! Mějte své vědomí života ne prostřednictvím všech těchto přístrojů všeho druhu, které vás odvádějí od pohledu, který byste měli mít na sebe, ale tím, že se budete dívat na Zemi, na svou nádhernou planetu, která vám ukazuje svou Krásu, která vám dává veškerou svou Lásku ....Spojte se se svou planetou, mluvte s ní, je to živá bytost, jiná než vy, ale skutečně živá, a poděkujte jí za to, že vás miluje, že vás živí, že vám poskytuje přístřeší atd.

Opusťte všechna svá zařízení, na kterých trávíte většinu času, nechte je v taškách, v šuplících a dívejte se na život kolem sebe, v sobě, jedině tak pochopíte, jak nádherné spojení se Zemí máte, a najdete semínka Čistého Světla a Čisté Lásky dávno uložená ve svých buněčných vzpomínkách. Nová Země se k vám natahuje, je ve vás a před vašima očima na vaší krásné planetě.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/30/the-telosians-rarely-has-a-humanity-been-as-asleep-as-yours/

Zpět