3062 Aktualizace vzestupu; přizpůsobte se posunu Natalia Alba

[ Ezoterika ] 2022-08-30

S blížícím se zářím vstupujeme do nového cyklu, harmoničtějšího a klidnějšího, v němž jsme vyzýváni, abychom pečovali o sebe i o své duše a rodinu. Toto nové období je obdobím reflexe, revize a retrospektivy, neboť je nezbytné se na chvíli zastavit a umět si uvědomit, čím vším jsme do této doby prošli. V tomto přechodném období, kdy budeme všichni na dlouhou dobu ponořeni do hluboké změny, nám pomáhá mnoho energií, zejména andromedských, abychom se mohli přizpůsobit posunu, který v nás všech probíhá, a najít v sobě klid, který všichni potřebujeme, dokud se změna řádně neukotví. S tím nám pomáhá tato šestka univerzálního roku spolu s letošním měsícem září, který je také šestkou, abychom mohli znovu získat harmonii, sílu a větší jasnost.

Jednou z mnoha událostí, které nám pomohou spojit se s naší duší, abychom získali více vodítek ohledně dalších kroků naší lidské cesty a osobního poslání, je polosextil Pravého uzlu s Chironem na konci srpna. Ten se bude opakovat třikrát, podruhé 3. září a naposledy 6. září. Tak důležité je pro nás dívat se dopředu, vytvářet v každém okamžiku Teď další krok, a ne se stále ohlížet zpět. Tato pasáž nám pomůže zaměřit se na náš osobní vývoj na této Zemi, a to jak na fyzické, tak na duševní úrovni, na to, kam směřujeme, co jsme vytvořili a kam nás naše výtvory v tuto chvíli vedou.

Jde o budoucí časovou linii, kterou utváříme každou svou myšlenkou, pocitem a činem v tomto okamžiku Teď. Na druhou stranu má Chiron velmi léčivou esenci per excellence, když oba spoluvytvářejí, jsme zváni k léčení, a to z přítomnosti, minulých časových linií nebo paralelních, jak je raději nazývám, protože když probudíme svou multidimenzionalitu a vědomě a záměrně se rozhodneme léčit v přítomnosti, stejné léčení se rozšíří i do dalších paralelních časových linií a pomáhá nám léčit se na všech úrovních, ve všech dimenzích a ve všech aspektech toho, kým jsme.

Nemusíme se již hrabat v minulosti, protože tam už pro nás nic není, ale naučit se správně léčit v přítomnosti, takže léčíme i to, čemu říkáme minulé já. Léčíme tak sami sebe a pomáháme léčit i své budoucí generace. Máme před sebou další nádherný měsíc, kdy můžeme pokračovat v cestě rehabilitace, léčení a čištění DNA, neboť současné energie nám přicházejí pomoci spálit staré, abychom se mohli posunout vpřed bez neustálého soustředění na minulost, neboť právě ta většinou přináší do přítomnosti nežádoucí situace a výsledky.

Průvodci nás vyzývají, abychom pokračovali v práci se symbolem nekonečna, který představuje dokonalou věčnou rovnováhu, tu, která nám pomáhá ukotvit Světlo, jež ztělesňujeme v našich fyzických a krystalických tělech (ačkoli tento symbol má mnoho různých použití) a vytváří věčný most pro vedení energií. Symbol nekonečna lze využít k ukotvení moudrosti, jasnosti, rovnováhy nebo toho, co si jedinečně přejeme ztělesnit. Jsme to my, kdo prostřednictvím síly svých slov musí tento energetický symbol nasměrovat k našemu jedinečnému účelu.

Aby nám průvodci pomohli nasměrovat toto Světlo - moudrost, sílu -, zvou nás k práci s lapis lazuli, jakožto univerzálním krystalem, který nám pomůže vyčistit čakru páté dimenze a otevřít portál pro přechod z pozemské říše do říše duše. Tento krystal je také skvělý k ochraně před útoky a ke zlepšení vidění našeho třetího oka. Pokud si přejete jen získat více jasnosti, zejména ohledně důležitého rozhodnutí, které musíte učinit, nebo prostě pracovat na duševní očistě, Průvodci doporučují křišťálový křemen, naprogramovat je tak, aby nám pomohl uvolnit všechny duševní a emocionální nečistoty, zmatek a pocity zoufalství a znovu získat jasnost a čistotu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/30/ascension-update-adapt-to-the-shift/

Zpět