3002 Archanděl Raziel: Život v posmrtném životě a role andělů Sylvain Didelot

[ Ezoterika ] 2022-08-20

Jsem anděl, jeden z těch, které řadíte do této kategorie. Jmenuji se Raziel. Je pro nás důležité uvést některé podrobnosti o jazyce, chování, zvycích, postojích tváří v tvář určitým událostem, které prožíváte. Budu tedy ke každému z vás velmi jasný, někdy možná až příliš jasný. Žijete v době strachu. Žijete v době, která se odehrává mezi nesvětlem a světlem. V těchto posledních chvílích, protože jsou na konci cyklu, bych chtěl, abyste pochopili, že to, čemu říkáme nesvětlo, které ve skutečnosti nerozptyluje celek světla, se vás i nadále snaží vyděsit a ovládat. Jaká škoda, ale to je pravidlo, jak bych řekl já, hra by řekli jiní andělé. Vím, že pro vás to není hra. Vím, že pro vás svět, který projevujete svým čistým Vědomím, není iluzí, zdá se vám tak skutečný, tak vážný, tak důležitý. Proto trvám na tom, abyste zanechali strachu, abyste věděli, že vše, co se připravuje, vše, co je na cestě, všechny významné události, jsou tu proto, aby otřásly nevědomým světem. Trvám na termínu nevědomý, jinými slovy ten, kdo nepoužívá své božské Vědomí a kdo přenechává jiným sílu k jeho použití.

Svět, který projevujete, je tvořen čistým vědomím a čistou Láskou. Každá vaše myšlenka, spojená s vašimi emocionálními plány, vytváří kolem vás okolnosti, které nazýváte realitou. To, co si myslíte, jsou uspořádané vzorce myšlenek, které tvoří váš svět a budou tvořit i jiné světy, tedy ty, k nimž se připojíte, až opustíte tento svět, až opustíte tento projevený svět kolem vás.

V tomto konci časů, v tomto Armagedonu, konci cyklu (existuje mnoho názvů pro období, které prožíváte), poslední zbraně stínu, nesvětla, vás mají přimět uvěřit, že neexistuje žádný posmrtný život, že neexistují žádní andělé, že jste pod kontrolou vnějších sil, které se snaží pouze přiživit na vaší víře, na vašich modlitbách, na vaší lásce. Vyzývám vás, abyste tomu nevěřili, protože ve skutečnosti to, co to vytváří, je právě to, co se na vás přiživuje. Tyto bytosti, jako vždy, jako pro všechny účely cyklu, dělají vše pro to, abyste unikli pohledu andělů, aby vám nemohli pomoci ani na Zemi, ani mimo Zemi, protože pokud si opravdu myslíte, že vás andělé využívají, pokud si myslíte, že síly posmrtného života Světla jsou síly, které usilují o vaši energii, pokud si to myslíte, pak vaše vědomí vytvoří odpudivé pole, bude se stavět proti božské laskavosti. Co toto myšlenkové pole živí? Nikdo není nucen věřit v anděly a nebe nebo ve Světlo, ale věřit v nic znamená vytvářet toto nic, v tomto světě i ve všech ostatních světech, do kterých se chystáte. Ti, kdo si myslí, že po smrti není žádný život, projdou mezistupněm, kde budou v jakémsi vakuu. To bude trvat krátce, protože sebemenší modlitba někoho, kdo je ještě na Zemi, přivede na jejich stranu laskavé energie, které jim přijdou na pomoc, které je přijdou hledat. Ale ti, kdo si myslí, že živí nějakou energii, najdou energii, která se jimi živí.

Vaše zkušenost na Zemi je zkušeností Lásky, zkušeností soucitu, zkušeností síly, která vás také tvoří, pochopení toho, že jste všemocnými tvůrci svého světa, své pravdy. Neexistuje žádná pravda, žádná věc, kterou by bylo možné vyslovit a která by platila pro všechny. Žádná pravda není absolutní. Říci, že každý zemře, taky není pravda. Na vaší Zemi jsou bytosti, které jsou nesmrtelné. Říci, že když skočíte z deseti pater, zemřete, není pravda. Zapátrejte ve své historii, uvidíte, že někteří to zvládli bez problémů.

Neříkám, abyste to samozřejmě zkoušeli, jen vám říkám, že žijete ve své pravdě a vždycky budete žít ve své pravdě, to znamená, že celý svět kolem vás, tato iluzorní existence, která se vám ale zdá skutečná, se přizpůsobí tomu, co považujete za pravdivé, v hloubi vaší víry, v hloubi vaší lásky. Existence, to, co vás obklopuje, se skládá pouze z toho. To, čemu dáte moc, bude mít moc. Chtěl jsem znovu říci, čemu přenecháte svou moc, ale tady už ani nemluvím o moci, mluvím o tom, co opomíjíte, to se nakonec samo zničí, a nemluvím jen o politické moci, mluvím o všem. Opomeňte trochu své přátele a ztratíte je. Opomeňte své lásky a ztratíte je. Co přijmete, co milujete, to přitahujete. Přitahujete podobné energie, ne vždy přesně to, co chcete, ale podobné energie určitě, a to, co opomenete, nakonec zmizí, už nebude existovat ve vaší pravdě, možná v pravdě někoho jiného, ale ne ve vaší. Začínáte tedy chápat, že mnoho lidí má jen takovou sílu, jakou jim dáte, a my jsme jedni z těchto "lidí". (pozn. lze to zkusit na exekutora? a zdá se, že politici taky nezalejzaj)❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎

Pokud nám vaše mysl, vaše vědomí vezme schopnost pomoci vám, nebudeme vám již schopni pomoci. Vytvoříte jakousi energetickou bariéru, která nám zabrání vám pomoci, pokud je to vaše přání. Božím přáním je, abychom vám pomáhali. A co je vlastně vaším přáním? Budete i nadále ustupovat všem těm, kteří vám v té či oné formě argumentace stále tvrdí, že existuje pouze viditelné a že Neviditelné neexistuje? Nakonec vás přesvědčí, že vzduch kolem vás není skutečný, jelikož je neviditelný. Vyberte si, co vám rezonuje v srdci, ale pochopte toto. V tuto chvíli vidíme duše trochu ztracené, bytosti, které opustily tuto rovinu a které, protože už nevědí, k jakému svatému se modlit a kterému člověku věřit, jsou trochu ztracené v limbu mezi dvěma světy. (pozn. nemám obavy, jelikož se každou chvíli objeví záblesk, protrhne závoj, přistanou ufouni, nastoupí vojska SHAEF a všichni probudí v lásce a pravdě, ztracení v limbu nebudou problém... jo, a není to o tom, že nemáme hrát oběť a máme si vše udělat sami, a radši nic nežádat, co kdyby měla duše jiné plány?...a zase fňukám)

Je tedy možná na čase, abych vám vysvětlil, co se stane v den vašeho odchodu z pozemské roviny. Prosím o doprovod archanděla Michaela, abych se k tomuto bodu vyjádřil spolu s ním, protože je to cesta, kterou on dobře zná. Už nejste děti, nyní můžete slyšet naše promluvy, začít jim rozumět.

Žijete ve světě svého vědomí. Jinými slovy, vše, co vidíte, je vlastně projevem, který se vám zdá skutečný, projevem stavu vědomí, v němž se nacházíte. Posmrtný život se pak řídí stejným pravidlem, ale v jiné hustotě. Neřídí se pravidlem fyzického těla této nové iluze, řídí se pravidlem astrálního, mentálního, emocionálního, duchovního těla. Pravidlo je vždy stejné. Když opustíte tento svět, vytvoříte si podobu svých přesvědčení na onom světě. Pokud věříte v jakéhokoli boha jakéhokoli náboženství, bude se vám zjevovat. Můžete se setkat s čistým bílým světlem, pokud věříte v rajskou zahradu, uvidíte zahradu. Pokud věříte, že si vaše duše zaslouží zatracení, uvidíte také zatracení.

Zpočátku tedy překročíte prostor své posmrtné víry, jak tomu stále říkáte. Trvá to jen chvíli. Většina z vás ve skutečnosti nemá žádné definitivní přesvědčení. V takovém případě je to vaše Vyšší vědomí, které vás přijme ve svém Všesvětle, ve své Všemohoucnosti. Ta vám ukáže vaši existenci. Pak uvidíte energii, jako byste byli u všeho, co jste zažili. Vrátí se vám mnoho vzpomínek, které jste nyní zcela zapomněli, ale při tomto čtení, které je poměrně rychlé, uvidíte každý svůj čin, každé své slovo, každou svou myšlenku. Uvidíte je sebeposouzením, žádné jiné posuzování neexistuje. Jste to vy sami, kdo se bude kritizovat nebo si blahopřát k určitému chování, jehož důsledky někdy uvidíte nebo ne, v závislosti na vašem povznesení.

Vysoce duchovní duše se budou dívat na nedozírné následky každého svého jednání. Docela mladé duše, které mají za sebou jen několik inkarnací, se spokojí s pozorováním kvality lásky, protože jste na této úrovni cvičeni. Na této Zemi se vám dobře cvičí. Milé duše, tento přehled slouží pouze k tomu, abyste mohly diskutovat o svém životě se svými průvodci, se svými přáteli z onoho světa. Po této revizi se přesunete do jiného prostoru, který nebude pouze prostorem vaší víry v posmrtný život, ale tím, co budu nazývat pravým posmrtným životem. Jak tedy vypadá pravý posmrtný život? Jako města. Je to trochu podobné tomu, co tak nějak znáte, často na Zemi reprodukujete Nebe. Jsou to světelná města, která se samozřejmě zcela nepodřizují vašim obvyklým fyzikálním pravidlům. Jsou to světelná města, místa, kde se nadále učíte, prožíváte zkušenosti, výměny, ale už zde nemáte tělesné potřeby, nepotřebujete jíst, pít, spát, s výjimkou duší, které měly mnoho ran a odešly s příliš mnoha zraněními. Ty nejprve projdou fází péče, kdy budou jejich "pozemské" potřeby stále uspokojovány, ale božským jídlem a božskými nápoji.

Na onom světě tedy najdete své přátele. Jací jsou? Kdo jsou? Jsou to lidé, s nimiž jste se rozhodli prožít několik zkušeností inkarnace, několik zkušeností transinkarnace, několik zkušeností v jiných dimenzích nebo několik zkušeností jako dílčí části sebe sama. Ale věc je trochu složitější, řekněme, že vaši přátelé na onom světě jsou bytosti, které jste vždy znali a vždy budete znát a které jsou tak trochu vaším týmem, vaše skutečná duchovní rodina; skutečná v tom smyslu, že vás provází ve všech dimenzionálních rovinách a většinu času se pohybujete z jedné dimenze do druhé a snažíte se synchronizovat co nejvíce odchodů a příchodů. S touto rodinou probíhá radost při vašem příchodu, neboť každý život v pozemské hustotě je bolestný, obtížný. Obtížný proto, že v duálním světě, pokud myslíte negativně, tedy něco, co nejde směrem Lásky, Míru a Radosti, projevujete to a žijete to. Jak je cílem existence v duálním světě, jste nuceni se povzbuzovat, nuceni znovu získávat sílu jít kupředu, nuceni se znovu dostat na koně, někdo by řekl, a právě tuto sílu a odvahu jste přišli na Zemi hledat, nejen sílu přežít, ale sílu neustále vstávat. (pozn. jak radostné)

Když se z těchto těžkých okolností vzpamatováváte, čerpáte ze sebe sílu, nadhled a zkušenosti jako nikdo jiný v mnoha cyklech inkarnace. Je to tedy také odvaha, které jste se přišli naučit, odvaha milovat a pokračovat navzdory všemu, jít navzdory všemu kupředu. Proč? Protože jste celek. Takže navzdory tomu, že jste tím, kdo vytváří zkušenosti, postupně překročíte toto pole zkušeností, abyste projevili lásku, kde chcete a kdy chcete, pochopíte svou tvůrčí sílu, pochopíte, že vstáváním vytváříte nové okolnosti. Pak už nebudete muset vstávat, protože pravda vás pozvedne. Pravda, ta jediná, je, ože jste svým vědomím a žijete svým vědomím. Je to ona, kdo musí být zpracováno, a vědomí se zpracovává v lásce, ve skutečnosti, že milujete, abyste mohli modifikovat, abyste mohli měnit, abyste mohli jít kupředu. Láska zůstává klíčem.

Na onom světě, říkejme tomu tak, si se svými přáteli, s bratry, vyměníte zkušenosti. Popovídáte si něco málo o svých dobrodružstvích, strávíte spolu nějakou dobu, nezbytně nutný čas na to, abyste se také oživili, abyste se vzpamatovali z této duální zkušenosti a užili si Nebeský klid, onu další dimenzi.

Jednoho dne, a tento den určujete vy, si promluvíte se svým průvodcem. Právě s ním jste se rozhodli, co se chcete na Zemi naučit, v té či oné existenci. Takže s ním nebo s ní, ačkoli zde nejde o genderový pojem, si uděláte obrázek o tom, co fungovalo a co nefungovalo, díky čemu jste v lásce pokročili, díky čemu jste se někdy trochu vrátili zpět. Ale když vás to přimělo ustoupit, váš průvodce vám ukáže další vaše životy, kde tento aspekt pokročí, protože vy jste souhrnem svých životů. A i když se často při tomto přehledu s vaším průvodcem cítíte trochu nešťastní, máte dojem, že jste se nic nenaučili, že jste nic nepochopili, váš průvodce vám bude umět ukázat jiné kousky, jiné existence. To znamená, že nejprve odejdete s identitou své poslední existence, ale v době, až půjdete dělat tento přehled se svým průvodcem, bude vám schopen ukázat každou vaši zkušenost, a to ve vašem vlastním tempu přijímání. Ukáže vám, jak jste nakonec vysoce vyvinutými bytostmi, které se nemohly naučit všechno v jedné zkušenosti, v jednom okamžiku.

Toto pochopení je tak silné, toto pochopení je tak mocné, vědět, že jste od jedné existence k druhé pokročili, že právě toto přezkoumání vás často postrčí k tomu, abyste se chtěli znovu reinkarnovat, protože máte pochopení pro zajímavost součtu těchto zkušeností. Získáte pochopení, které dnes, v rámci jednoho těla a jedné existence, mít nemůžete. Není možné, abyste dnes byli v celkovém přijetí stovek inkarnací. Přijde to. V době, kdy bude přítomno vaše nadšení vrátit se k tomuto nebo jiným plánům, je váš průvodce zmírní. Ukáže vám také smysl inkarnace. Jinými slovy, někdy vám ukáže, jak vás utrpení přimělo k vývoji, protože chce, abyste byli před odchodem zcela klidní, zcela si jisti svým rozhodnutím, a to nejen v poblouznění někoho, kdo si uvědomil, že to všechno nakonec nebylo nic moc, ale v mysli někoho, kdo si je dobře vědom toho, co bude dělat znovu a znovu. Můžete si nechat poradit od velmi vyspělých bytostí, andělů, jako jsem já, jako jsou jiní. Máme schopnost simulovat kousky existence ještě předtím, než jste zde přítomni.(pozn. stejně v tom nějak ten smysl nevidím)❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎

Ukážeme vám simulace, malé kousky zkušeností, a vy si budete moci "zahrát" důsledky některých svých rozhodnutí. Vysvětlíme vám, jak nesmíme zapomínat na Lásku a toto pole zkušeností. Někteří z vás řeknou - řekli by - nevím, jak to vlastně říct v našem čase nám - ale někteří z vás proto řeknou, že je to fyzika, kterou s vámi děláme, jakási fyzika vědomí. Budeme znovu vysvětlovat, jak vaše myšlenky, vaše podmíněnost, přinesou zkušenost. Proto často máte toto přání, kterému rozumíme, a to je vrátit se na Zemi se vzpomínkou na jiné životy. To není možné, protože by to prozatím velmi ztížilo, zkomplikovalo a ještě příliš rozrušilo prožívání jiných inkarnovaných bytostí na Zemi, ale vstupujete do éry, kdy to bude možné. Co tedy můžete udělat, abyste obnovili své zkušenosti z jiných životů, své učení z jiných životů a pokračovali v pokroku? Právě nám svěřujete tyto vzpomínky, právě nám svěřujete tyto zkušenosti. Svěřujete nám tyto vzpomínky jako jednu ze zcela reálných věcí, jako zcela reálné učení, a žádáte nás, abychom byli posly, anděly těchto zkušeností. My jsme tedy skutečně posly. Jsme to my, kdo se nakonec vrací, aby vám přinesl vaše zkušenosti, pomoc a asistenci v porovnání s tím, co jste poznali v jiných životech. Někdy můžeme přinést o něco více zkušeností z vaší existence, ale ne zase tolik.❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎

Tímto způsobem je naší úlohou u vás pomáhat vám, to ano, ale tím, že vám vrátíme vzpomínky na zkušenost stejného typu, jakou nám svěříte, protože při návratu pod závoj zapomnění potřebujete energie, bytosti, vědomí schopné vám tyto zkušenosti uzdravení, lásky, míru a odolnosti vrátit, až to budete potřebovat. A my jsme tu od toho, ne od toho, abychom pro vás dělali a nakonec, abychom vám vrátili to, co vám patří. Pokud jste byli léčiteli, andělé uzdravení vám vrátí vaše léčivé vzpomínky. Budou s vámi moci tuto vzpomínku zesílit. Jinými slovy, andělé zesílí schopnost, kterou jste již měli, nikoli novou schopnost, ale něco, co již máte. Když budete tuto zkušenost prožívat, budete mít někdy pocit, že andělé pro vás dělají velké věci a že vám pomáhají, ale ve skutečnosti vám vracejí to, co jste jim půjčili. Pokračují v šíření poselství vašeho vědomí, vašich životů, vašich existencí v tomto světě, v jiných světech a pokaždé pokračují v této zkušenosti v jiném prostředí, aby posílili vaši schopnost milovat, to znamená vaši schopnost stát se Bohem, protože Bůh je čistá Láska, čisté Vědomí.

V této oblasti a v tomto okamžiku jiného života, jiné zkušenosti, kdy začnete chápat, k čemu jsme, vám s velkou Láskou a Radostí předáme vaše schopnosti a posílíme je. Zesílíme je, protože své vzpomínky jako léčitelé často svěřujete Rafaelovi, své vzpomínky jako lovci nesvětla - které stále existuje v duálních světech - často svěřujete archandělu Michaelovi. Ale svěřujete je i mnoha dalším bytostem, mnoha dalším vzpomínkám. Bohyni Athéně svěřujete spravedlnost, právo, paní Quan Yin svěřujete schopnost zvládat pláč, zvládat úzkosti, zvládat svůj stres, prastarým bohům svěřujete jejich vlastní vlastnosti. Všechny tyto neviditelné bytosti jsou schopny vám je prostřednictvím nás a dalších bytostí jiného bratrstva navrátit.

Takže v tomto příběhu vašeho posmrtného života jste zde, poté, co jste viděli své přátele, znovu spatřili svého průvodce, poté, co jste se možná rozhodli inkarnovat, svěřili andělům možnost zasáhnout do vás, jako přátelé, kterými jsme již dlouho byli. Na Zemi, na tomto klenotu, kterým je Země, většina z vás máte za sebou stovky existencí, ne jednu, deset, ale stovky existencí jiných rovin, všechno je pro vás prostřednictvím nás prakticky možné, protože máte mnoho vzpomínek, jste staří. Někteří na druhé straně galaxie vás nazývají Staršími, mladými Staršími, protože vaše energie, vaše vědomí je prastaré, ale často máte v inkarnaci vady mládí, dokonce i fyzicky staří.

Poté, co jste se chtěli nebo nechtěli inkarnovat, uvidíte bytosti velkého vývoje. Jsou to bytosti čisté Energie. Jsou to knížata Boží, řekli by někteří. Jsou to velcí mudrci. Často je mimochodem nazýváte velkými bratry, velkými sestrami, mudrci. Budou s vámi diskutovat. Splynete s nimi. Zatímco se svým Vyšším vědomím, se svým průvodcem, s anděly, jste se rozhodli existovat samostatně, chápete, co je třeba dělat, ale trochu osamoceně, oni vám ukáží moudrost vesmíru. Ukážou vám - jak vám to říct? - Trochu podobně jako na Zemi byste řekli: "ukáží vám vaši budoucnost". Tyto bytosti vám ve skutečnosti ukáží jiné roviny vědomí. Nejenže vám ukáží, co je cílem pozemské lásky, a důsledky zvětšování lásky ve fyzickém hmotném světě - což je v každém případě povinný kurz, ale ukáží vám vyšší, intenzivnější a silnější formy Lásky, než jaké znáte na Zemi.

Budete si myslet, že s nimi splynete, ale ve skutečnosti se ocitnete v poli jejich Vědomí a v tomto Božském stavu se ve vás znovu zrodí jistota, že řešení může být společné pouze celému Plánu vtělení zároveň. V důsledku toho už nebudete odcházet s individuálními cíli, ale také s kolektivními cíli. Co jsou kolektivní cíle? Často je to to, co nazýváte svým posláním. První funkcí je samozřejmě učit se lásce, ale tyto velké bytosti, tito velcí Mudrci, vás někdy požádají, abyste za celou svou existenci pomohli jednomu nebo dvěma lidem, a to bude vaše poslání. U jiných budete muset pomáhat, pomáhat mnoha lidem, mnoha. Na druhou stranu nezáleží na počtu, ale na božském Celkovém plánu a na vaší účasti v tomto Celkovém a Božském plánu. Vaše poslání nespočívá v profesi, nespočívá ve funkci. Vaše poslání bude často ve zprávách, které předáváte, ve způsobu, jakým tyto zprávy předáváte. Nezáleží na tom, jaká funkce tato poselství nese, zda je to funkce léčitele nebo malíře. Důležité je předávat tato poselství tak, aby se společenství pozvedlo. Snad tedy ve vztahu k této velké bytosti Světla, která vás vítá na začátku, nyní trochu lépe rozumíte jeho otázkám:

Jak se vám to líbilo? Je to trochu osobní otázka.
Co jste udělali pro své bližní? Tak trochu "misijní" otázka.

Otázka, která patří do jiného plánu, ale to, pochopíte později v dalších aspektech. Tito mudrci vás vyzvou, abyste si udělali čas na odpočinek své duše, abyste si udělali čas na odpočinek svého vědomí, abyste neodcházeli takhle v šílenství, ve zvyku inkarnace, ale v něčem hlubším a upřímnějším. A nepochybujte o tom, drahé duše, každý z vás přišel na Zemi hluboce a upřímně. Jelikož rada mudrců není povinná, někteří z vás mají tendenci odcházet v cyklu inkarnace poměrně rychle. A právě tyto bytosti mají velmi často dojem, že byly vyhozeny z ráje, aby se nakonec vrátily na Zemi, a myslí si: "Co tam dělám? Nemám žádné poslání. Samozřejmě, že máte osobní poslání, abyste se stále učili milovat tento čas, tento prostor. Jinými kanály vám bude zprostředkováno, co láska přináší do vašeho života, ale ve skutečnosti nebudete mít "poslání" pro jiné lidi. Takže co? No a co? Tím, že budete v lásce, stejně budete pomáhat ostatním lidem. Vesmír využije vaši postavu, vaši osobnost k prosazování jiných osobností, jiných cest, které jsou jak osobní, tak kolektivní.

Až se znovu inkarnujete, uvidíte předtím svou rodinu duše, svou duchovní rodinu, která s touto rodinou rozhoduje o tom, kdo půjde v které epoše podpořit kterou rovinu vědomí, protože plán je kolektivní, a vy budete o zkouškách rozhodovat jasněji. To všechno zabere hodně času, ale budete mít tolik času, kolik budete potřebovat. Vývoj v lásce bude velmi, velmi pozvolný mezi různými rovinami, mezi různými dimenzemi. To je něco málo z toho, co se děje na druhé straně. Nakonec se někteří z vás rozhodnete, že budete pomáhat svým bratrům, sestrám z duše, z nebe, z onoho světa, nebudete už chtít zapomenout. (pozn. a až tu budou všichni k pomilování, co s dalším vývojem, někoho vylosujeme jako prudiče, aby byla znovu sranda?)

V důsledku toho se svým způsobem stanete jejich andělem, jejich průvodcem. Budete jim nadále pomáhat z Nebe, foukat jim odpovědi, hrát tak trochu naši roli pomoci a asistence, a občas si odpočinout. A pak také proto, že víte, že když jste to vy, kdo tak dobře zná své bratry a sestry, budete někdy vyslyšeni více než my, protože budete znát inkarnaci, protože budete znát tuto dimenzi a budete vědět, rychleji a snadněji než my, působit na inkarnované vědomí, aby změnilo postoje, chování a dát ještě silnější intuici. Někteří z vás se budou chtít inkarnovat na planety s lehčí, jednodušší dualitou. Jiní budou chtít pracovat na mnohem brutálnějších cvičeních, s dualitou výraznější než na Zemi. To existuje. A pak se takto, z dimenze do dimenze, budete stále učit milovat, rozpoznávat iluzi od iluze. ❤️ 🧡 💛 💚 💙 💜 🖤 🤍 🤎

Z příběhu, který jsem vám právě vyprávěl, chápete, že bytosti, kterými jsme, andělé, jsme se inkarnovali jen velmi málo, naše role je především role posla. Rádi vás doprovázíme, protože se učíme vaším prostřednictvím. Každá vaše zkušenost se stává naší, je to tak trochu i takový egregor. Každá vaše myšlenka směřující na stejné místo se dostane ke stejnému andělovi, specializovaným andělům a pak dalším, kteří jsou trochu obecnější, jako jsem někdy já. Vidíte, že jsme tu proto, abychom vám sloužili a pomáhali. Takže když vás někteří přesvědčují, že jsme tu proto, abychom vás okrádali, narušovali vaše energie, uváděli vás do plánů involuce, bránili vám v pohybu vpřed, můj Bože, jaká škoda! Jaká škoda ztratit tuto šanci, kterou jste si dali, abyste získali zpět svou paměť! Tuto volbu můžete učinit, a pokud ji učiníte vědomě z hmoty, zažijete její účinky. (pozn. asi to moje duše nechce... asi si s ní budu muset vážně promluvit)

Milí přátelé, je zajímavé, že se zajímáte o svět Neviditelného, že se ptáte těch, které nazýváte svými průvodci, svými anděly, a kteří přijdou automaticky právě na toto volání, protože jsme vaši bratři, vaše sestry, vaši pomocníci. Pokud budete mít víru v energii, kterou voláte současně s námi, budeme schopni posílit vaši vlastní energii, vaši vlastní schopnost reprodukovat energii, kterou od nás voláte. Pokud zavoláte léčivého anděla, posílíme vaši léčivou schopnost projít skrze vás. Pokud nás zavoláte k vyřešení problému, posílíme kapacitu, kterou máte, abyste tento problém vyřešili vy, v inkarnaci, ve formě, protože je na vás, abyste svou existenci prožili, ne aby žila mimo vás, jak to děláte na druhé straně, ale žít to naplno, úplně, s odvahou v této době, kdy se opět vše děje tak, abyste nemohli mít pomoc Nebe.

Všechno se dělá proto, abyste před Nebem utekli. Tím se váš pokrok trochu zpomaluje. Může to zpomalit planetární pokrok na planetární rovině, protože existuje plán pro Zemi, který se vyvíjí a který pokračuje v pokroku a nevede si tak špatně. Je v plné transformaci, brzy, velmi brzy se projeví její dimenzionální posun, jinými slovy, bude se muset přizpůsobit energii nové dimenze, v níž jste se nacházeli několik let, aniž byste si toho mnozí všimli, ale vaše planeta je také duch. Vše je duch, vše je duše, vše je inkarnace, vše. Vše je Život, Světlo, Vědomí a Láska, když si to uvědomíme, že jsme tvořeni stejnou hmotou jako Země, stejnou hmotou jako strom, stejnou hmotou jako zvíře, pták, dítě, včela,... Všichni. Vaše hmota, to, z čeho se skládáte, byla a je toto. Každá z molekul ve vašem těle se ve své historii nacházela v tom či onom koutě vesmíru. Každá molekula ve vašem těle obsahuje celou historii vesmíru, v níž jste se rozhodli pro svou inkarnaci. (pozn. tak jaký pokrok, jaké zpomalení, prostě si na ten brzký dimenzionální posun budeme hrát trochu dýl, taky co bysme jinýho dělali.)

A stále se cítíte tak slabí? Stále se cítíte bezmocní? Stále říkáte: "Nemám na vybranou." Máte volbu svého svědomí. Máte volbu ve stavu, v němž se nacházíte, ve stavu, v němž jste. Tak si vyberte. Vyberte si vědomě, s pochopením, že to, co se vám děje, je to, kým jste, a požádejte nás o pomoc. Nezapomínejte, k čemu jsme tu my. Tím, že jsem vám trochu vysvětlil, co se může stát na druhé straně závoje, jsem chtěl dnes přepnout vaše uvažováním o tom, jací jsme andělé a čemu sloužíme. Tak nám zavolejte. Existujeme pro všechny, kteří v nás věří. Pokud ne, najděte víru, na které můžete stavět a která vám může pomoci. (pozn. tož volám anděly, podejte mi ten šroubovák, prosím)

Najděte v sobě sílu a energii k víře a důvěře, absolutní jistotu, že můžete změnit plán své existence a plán existence mnoha lidí. (pozn. když se hodím pod metro na začátku ranní špičky, to bude hodně lidí, které ovlivním...)

Drahé duše, boží plán, který funguje, vám má dát, jeden po druhém, všechny atributy nebeského Otce, všechny atributy Boha, jak ho nazýváte. Toto univerzální a absolutní Vědomí vás pozoruje. Nesoudí vás. Neodsuzuje vás, protože iluzi nesoudíme, pouze ji pozorujeme. Ale používá se vše k tomu, abyste se posunuli ve vědomí, a já doufám, že nyní chápete, co to znamená postupovat ve vědomí, rozšiřovat své vědomí, chápat, kdo skutečně jste.

Jak se vám to líbilo? Co jste udělali pro své bližní? Drazí přátelé, hluboce a upřímně vás zdravím za volbu, kterou jste učinili, abyste se inkarnovali. Není to snadná volba, i když to tak v mém příběhu vypadá. Je to volba, která je z vaší strany rozumná, inteligentní, protože je to volba, která vám v našem plánu přinese mnoho energie. Buďte stateční, odvážní. Shromážděte se. Nepropůjčujte sílu těm, kteří se vás snaží zastrašit nebo vás přesvědčit, že nemáte žádnou moc, žádné schopnosti. Přijde to ve svůj čas. Přichází pomalu a přichází rychlostí vašeho přijetí. Přijměte tedy sami sebe, přijměte nás a buďte šťastní, protože ano, i my můžeme být na Zemi šťastní. Požehnaní jste vy. Naše pomoc vám náleží a my vás milujeme, jako bratři a pomocníci a samozřejmě sestry.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/08/20/archangel-raziel-life-in-the-after-life-and-the-role-of-angels/

Zpět