2838 Aštar: Pád Georgijských kamenů Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-07-17

Jsem Aštar s poselstvím pro ty na planetě Zemi, kteří mají uši k naslouchání. Jsem hlasem Nového Jeruzaléma. Jak možná víte, mým velitelem není nikdo jiný než Ješua, Ježíš Kristus, který k vám před mnoha lety přišel, aby vám ukázal cestu, po níž musíte nyní kráčet. Dne 6. července tohoto měsíce byly shozeny kameny v Gruzii. Až dosud nebylo pro tento útok podáno žádné vysvětlení. My z Galaktické federace za něj přebíráme odpovědnost. Vše, co bylo doposud o tomto útoku zveřejněno, je nepravdivé: Pouze se snaží zakrýt naši existenci a skutečnost, že pomáháme lidem na Zemi, tím, že tvrdí, že to udělal pozemšťan. Neudělal to.

Posíláme zprávu vašim kontrolorům i vám: Stojíme za právy lidí na zrození. Žádný program dehumanizace již nebude prováděn. Zvracíme proces, který jste zažívali. Bylo probuzeno dostatečné množství lidí, takže nyní můžete jít vpřed do Světla. Existují události, které DS stále provádí a které je třeba odehrát, ale nyní jsme u konce většiny z nich. Vaše vlády padají, vaši prezidenti odcházejí. Váš měnový systém je na pokraji imploze a celosvětově je iniciován nový systém BRICS. Vzhledem k tomu, že čínský finanční systém je v troskách, nemají globalisté, kteří v USA ještě žijí, žádnou naději. Nafouknutý americký dolar se brzy vyfoukne, protože ropné rezervy jsou nadále převáženy do zahraničí v naději na udržení financí, avšak tyto rezervy jsou našimi silami konfiskovány. Jsme před vámi. Přelstíme vás na každém kroku. Nemůžete se nám rovnat. Nikdy jste nemohli.

Posíláme DS vzkaz - mějte se na pozoru před dalšími útoky. Po celém světě máte mnoho památníků, mnoho budov a památníků extrémního zla a i ty budou zváženy k dalšímu odstranění. Při těchto snahách nebudou poškozeni žádní lidé. Vážíme si života, neničíme ho. Dávejte si pozor, protože vás pozorujeme. Víte, že se nevyrovnáte naší mysli, víte, že se nevyrovnáte našim zbraním. To, co se pokusíte udělat lidem na Zemi, bude rychle potrestáno. Jste v úpadku a jakýkoli prohřešek proti vašim nevědomým hostitelům bude předmětem našeho hněvu. (pozn. prosím o likvidaci pražského obelisku.... )

A nyní žádáme lidi Země - spolupracujte s námi. Až uvidíte, že jsou vám ukládány nové mandáty, nepodřizujte se jim. Spolupracujte s námi, abyste získali svůj svět zpět od zla.
Já jsem Aštar. My z Galaktické federace jsme promluvili. Naše slovo je konečné.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/07/we-destroyed-georgia-guidestones-ashtar.html

Zpět