2780 Saint Germain: Germain: Fondy prosperity Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-07-07

Q: Před vzestoupením a před kontaktem s ET, něco o poskytnutím fondů a základního příjmu. Předpokládám, že až budou všichni dostávat základní příjem, spousta lidí přestane pracovat a bude se věnovat radovánkám a osobním zájmům, možná bude nabízet výrobky, které sami vyrobili. Existuje nějaký plán, jak lidstvu pomoci při tomto přechodu na samoživitelství, nebo je to zcela na nás?
A: To je vlastně smyslem fondů prosperity - aby lidé přešli na život, který je více zaměřen na rekreaci a volný čas. Nejprve musí starý systém zemřít, a to říkám proto, že starý systém byl vytvořen, aby vás zotročil. Je to systém peněžního otroctví. Zopakujte si to, pokud musíte. Jste peněžním otrokem! Smyslem nového systému je odklonit lidi od chápání jejich života v pojmech peněz: dolarů, liber, eur, pesos, ať už je vaše konkrétní měna jakákoli. Bude to od vás vyžadovat určitou představivost, protože jste byli tímto systémem tak indoktrinováni. Co se týče podpory, ano, podpora pro vás již existuje a v páté dimenzi jí bude ještě více, protože mimozemšťanům bude dovoleno přistát.
BRICS je zlatem podložený finanční systém, v jehož čele nyní stojí Rusko a Čína (BRICS - Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jihoafrická republika). Podmínkou vstupu do tohoto stále se rozšiřujícího systému pro jakýkoli stát (ekonomický region), je, že země musí být mírumilovná. Rusko samozřejmě v současné době mírumilovné není, ale jedná jménem Světla. Jakákoli válečná akce podniknutá z předem daných důvodů - na podporu DS jakoukoli zemí znemožňuje její vstup do Kvantového systému, systému zlatem podložené měny, systému BRICS - ať už se jmenuje jakkoli. Důvodem je to, že dobrotivé pozitivní bytosti Světla nebudou ve velkém přistávat na válčící planetě. Masy jsou opět připravovány na mimozemský kontakt. To samozřejmě poukazuje na plán DS - vyvolat válku - s touto válkou vědí, že jejich nemesis na planetě nepřistane. Existuje tisíciletý plán, který má lidstvu na Zemi pomoci. Buďte si jisti.

Q: Co se stane s hvězdným semínkem, které je velké a laskavé, ale není probuzené a je vakcinované? Opravdu vakcína poškozuje/zabíjí jejich duši?

A: Vakcína až tak nezabíjí duši, spíše přerušuje kontakt s duší. Po mnoho let se ve jménu zdraví dělalo mnoho věcí, které vás odřízly od vaší intuitivní mysli - což je vaše duše. Vaše šišinka byla napadena fluoridem, elektromagnetickým polem, televizí, váš endokrinní systém byl napaden bílým cukrem, léky, amalgámovými plombami a dalšími látkami. Cigarety, alkohol, stres, čokoláda, na co si vzpomenete - to vše bylo vytvořeno pro vás, aby vám zabránilo naplnit váš lidský slib.

Duše si vybere cestu, kterou se má tento člověk vydat. Pokud má smlouvu, že v tomto životě půjde do páté dimenze, bude to zařízeno. Sharon byla smluvně vázána, aby tak učinila, takže měla velmi těžký život, například bojovala s temnotou na každém kroku. Duše, které neuzavřou smlouvu o odchodu do páté dimenze v tomto životě, tak učiní v jiném životě, dokonce mohou zůstat na časové ose třetí dimenze po mnoho dalších životů. Jste planeta se svobodnou vůlí a ta se projevuje tímto způsobem. Pokračovat ve víře ve váš současný systém, podřizovat se jeho příkazům a diktátu, z člověka nadále dělá otroka. Vzestoupený člověk se realizuje sám, řídí se sám a následuje univerzální zákon. Pokud tak nečiníte, nezbývá vám než pokračovat jako bytost třetí dimenze.

Q: Mají stromy duši? Co se stane, když se strom pokácí? Slyší mě květiny poté, co jsou uříznuty?
Patří do druhé dimenze/úrovně vědomí. Jedná se o skupinové vědomí, nebo má každý strom a každá květina svou duši?

A: Stromy a květiny mají skupinovou duši. Plně realizovaná bytost schopná samostatného myšlení má duši. Zvířata reagují spíše na instinkty a rostliny mají menší vědomí než ony. Když se strom pokácí, je stále živý. Má své kořeny a zůstává po něm pařez. Uvidíte, že pahýl bude dál obrůstat výhonky, aby vytvořil nové větve. Nyní vidíte, že mnoho stromů hnědne a umírá, protože se nemohou přizpůsobit chemtrails, které přijímají. Rostliny absorbují znečišťující látky, a já mohu dodat, že když jíte rostliny, přijímáte znečišťující látky také. Strom bude žít ještě nějakou dobu, dokonce i jako dřevěné prkno v domě člověka, který si neuvědomuje, co způsobil. Rostliny a živočichové na Zemi obětují své životy pro vyšší dobro a tím vyšším dobrem je vyšší úroveň vědomí, kterou je člověk. Květina vás uslyší, až ji uříznete. Odřízli jste ji od zdroje potravy a zbývá jí jen krátká chvíle života. Stále je však schopna dělat to, co květina - prochází procesem umírání a i tento proces umírání je součástí životního procesu. Takže ano, může vás slyšet.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/07/07/saint-germain-prosperity-funds-2/

Zpět