2779 Vnější jádro Země se mění - odhalují data ze seismických vln David Nield

[ Ezoterika ] 2022-07-07

Většina našich poznatků o tom, co se nachází ve středu naší planety, pochází ze studia seismických vln valících se ze zemětřesení. Pečlivá analýza těchto vln může odhalit složení hornin a kovů pod povrchem Země. Nová studie seismických vln šířících se ze dvou různých zemětřesení - na podobných místech s dvacetiletým odstupem, odhalila změny, které se odehrávají ve vnějším jádru Země, vířící vrstvě tekutého železa a niklu mezi pláštěm (hornina pod povrchem) a vnitřním jádrem (nejhlubší vrstva). Vnější jádro a železo v něm obsažené přímo ovlivňují magnetické pole naší planety, které následně poskytuje ochranu před kosmickým a slunečním zářením, jež by jinak znemožnilo život na Zemi. Proto je pochopení vnějšího jádra a jeho vývoje v čase životně důležité. Údaje zaznamenané ze čtyř monitorů seismických vln při obou zemětřeseních ukázaly, že vlny z pozdější události se při průchodu stejnou oblastí vnějšího jádra pohybovaly přibližně o jednu sekundu rychleji. ʺNěco se na dráze této vlny změnilo, takže nyní může jít rychleji,ʺ říká geolog Ying Zhou z Virginia Tech. ʺMateriál, který tam byl před 20 lety, už tam není.ʺ

ʺJe to nový materiál a je lehčí. Tyto lehké prvky se budou pohybovat směrem vzhůru a změní hustotu v oblasti, kde se nacházejí.ʺ Typy vln, které jsou zde analyzovány, jsou vlny SKS: procházejí pláštěm jako smykové vlny (S), pak do vnějšího jádra jako kompresní vlny (K), pak ven na druhou stranu a zpět pláštěm jako další smykové vlny (druhé S). Načasování této cesty může být objevné.

Pokud jde o dvě zemětřesení, obě se odehrála v blízkosti Kermadeckých ostrovů v jižním Tichém oceánu - první v květnu 1997 a druhé v září 2018, což vědcům poskytlo jedinečnou příležitost sledovat, jak se mohlo zemské jádro v průběhu času měnit. Konvekce probíhající v tekutém železe vnějšího zemského jádra při jeho krystalizaci na vnitřní jádro vytváří tekoucí elektrické proudy, které ovládají magnetické pole kolem nás. Vztah mezi vnějším jádrem a magnetickým polem Země však není zcela pochopen - hodně se zakládá na hypotetickém modelování.

ʺPokud se podíváte na severní geomagnetický pól, v současné době se pohybuje rychlostí asi 50 kilometrů [31 mil] za rok,ʺ říká Zhou. ʺVzdaluje se od Kanady směrem k Sibiři. Magnetické pole není každý den stejné. Mění se.ʺ ʺProtože se mění, spekulujeme také o tom, že se s časem mění i konvekce ve vnějším jádru, ale nemáme pro to žádné přímé důkazy. Nikdy jsme je neviděli.ʺ Tato nová studie - a potenciálně i budoucí podobné studie - by mohly poskytnout užitečné informace o tom, jak přesně se vnější jádro a jeho konvekce mění. I když zde zaznamenané změny nejsou nijak velké, čím více toho budeme vědět, tím lépe. V tomto případě Zhou naznačuje, že od roku 1997 se ve vnějším jádře uvolňují lehčí prvky, jako je vodík, uhlík a kyslík. To odpovídá snížení hustoty asi o 2 až 3 procenta a rychlosti konvekčního proudění asi 40 kilometrů za hodinu, uvádí se v publikovaném článku.

V současné době je po celém světě 152 stanic Globální seismografické sítě, které monitorují seismické vlny v reálném čase. Ačkoli nemůžeme ovlivnit místo ani čas zemětřesení, můžeme zajistit, aby o nich bylo zaznamenáno co nejvíce údajů. ʺNyní jsme schopni je sledovat,ʺ říká Zhou. ʺPokud to budeme schopni vidět ze seismických vln, mohli bychom v budoucnu zřídit seismické stanice a sledovat tento tok.ʺ Výzkum byl publikován v časopise Nature Communications Earth & Environment.

Zdroj: https://tinyurl.com/2p9ynrzr

Zpět