2766 Rozlehlost bytí: Praktikování přítomnosti Nancy Wallace Ward

[ Realita ] 2022-06-29

V poslední době jsem si všimla, že ve vzduchu visí pocit, že se kdykoli může stát cokoli, co může v mžiku oka změnit můj život. Zažila jsem také chvíle, kdy jsem cítila, že nestojím nohama tak docela na zemi, všechno se mi zdálo rozšířené a skoro jako bych mohla odplout na proudech energie. To vede k pocitu nereálnosti a pocitu, že jsem bytost, která nikdy předtím nebyla ve fyzickém světě, dívám se na organický svět, ve kterém žiji, a plně si uvědomuji, že mé vědomí je přítomno v organickém těle, které je součástí organického světa kolem mě. Naladění na Moudrost Zdroje, přítomnost, která ke mně přišla skrze Všednost bytí, mi přináší následující poselství.

Zůstaňte co nejvíce soustředěni ve svém přítomném okamžiku. Věnujte pozornost svému okolí a tomu, co děláte. Je to, jako byste se pohybovali úzkým průchodem a mnoho rušivých vlivů na vás doléhalo na osobní i širší kolektivní úrovni. Z trajektorie Lidstva se vyvíjí mnoho transformačních událostí. Buďte svědky toho, co se děje, a soustřeďte se na to, co prožíváte okamžik po okamžiku. Rozvíjejí se události, které otřásají základy světa - civilizací této doby. Nezoufejte - buďte svědky, protože pokud se svou myslí dostanete dopředu a budete cestovat před tím, co je ve vašem přítomném okamžiku, můžete narazit na klamné příběhy, které upoutají vaši pozornost a odvedou vás mimo váš přítomný okamžik, vnitřně vás rozruší a způsobí rozptýlení, kdy se drobné přešlapy mohou změnit v body volby, které změní váš život. Dávejte pozor. Zůstaňte v přítomnosti, spojte se se Světlem Zdroje ve vás (známým také jako vaše životní energie) a dovolte mu, aby vás prozářilo. Mír a klid, který vyzařujete, bude cítit i venku.

Když nejste schopni zůstat v klidu, když cítíte bolest, smutek a vztek nad událostmi ve světě, dovolte síle těchto pocitů, aby vámi procházela. Pokud je to možné, ozvučte je nebo je uveďte do pohybu, to pomáhá zpracovat a rozpohybovat emocionální energii a má vliv na širší kolektivní vědomí. Dovolte slzám, aby tekly, i když nevíte, proč pláčete. Je to jako proplachování energie úzkým kanálem, kterým je vaše současná životní cesta. Všichni jste organické bytosti na fyzické, organické planetě. Vědomí vaší duše žije uvnitř organismu a vy se díváte na svět skrze tento organismus, kterým je vaše tělo. Uvědomujete si, jak je to skutečně zázračné? Tak dlouho žila velká část lidstva, aniž by si toto spojení se životem uvědomovala. Mnozí lidé žijí své životy, aniž by si plně uvědomovali, že jsou živí - že žijí v tomto neustále se měnícím organismu zvaném planeta Země, na své vlastní organické neustále se měnící životní cestě. Jste propojeni s veškerým životem na Zemi. Dýcháte vzduch, pijete vodu, konzumujete život a přijímáte ho do svého těla, aby váš organismus mohl dál existovat.

Mnozí z vůdců světa - politici, náboženští vůdci, podnikatelé, dokonce i někteří duchovní učitelé ʺnew ageʺ - nemají toto vědomí, toto spojení se životem a vědomí, že jsou živí! Jejich hlava, jejich mysl je vede k tomu, aby získávali stále více věcí a moci, a oni prodávají svou duši, aby získali iluzi bohatství, bezpečí a moci. Ale protože si neuvědomují, že jsou živí, nikdy nemají dost. Jsou to hladoví duchové, kteří vládnou světu pro svůj vlastní prospěch, někdy pod rouškou toho, že jsou lidstvu užiteční, ale ve skutečnosti jsou to paraziti. To se mění, takže když se zdá, že omezují a ovládají bytí druhých, nebo když se přiživují na jejich slabosti, neudrží se to, protože střed se hroutí. Tento způsob bytí se na této planetě již nemůže udržet, protože vyšší frekvence božských ženských energií se zrychlují a rozšiřují. Tato energie je kruhová, nikoli lineární. Lidé, kteří se nazývají domorodci, původní obyvatelé této planety, to vždy věděli. Vždy vnímali život jako kruh. Lze na něj nahlížet jako na uklidňující a mocný ohnivý kruh, kolem něhož se lidé shromažďují a vyprávějí si své příběhy a žijí ve spolutvorbě, nikoli v soutěži. Když se tedy střed zhroutí, dochází k velkému zakolísání energie.

Možná máte občas pocit, že vaše nohy nejsou skutečně spojeny se zemí, možná si uvědomujete, že cítíte rozpínání v hlavě, a ʺrealitaʺ nabývá při vašich denních aktivitách nevázané prostorovosti. Buďte svědky, pozorujte a zůstaňte přítomní. Spojení s přírodou je nezbytné, aby vám pomohlo zvládnout tyto vnitřní i vnější změny. Jste totiž skutečně - organismus, který obýváte - skutečně součástí přírody. Když tedy stojíte u stromu a vidíte sluneční světlo prosvítající skrze listy nebo když se díváte na vodu jezera, řeky či oceánu, můžete se nadechnout tohoto prožitku, že jste součástí - neoddělení. To vám pomůže zakotvit v Zemi, která je vaším domovem. Pomůže vám to orientovat se v měnících se přílivech a odlivech kolektivního vědomí a pomůže vám to napojit se na rytmus vašeho srdce, které nachází harmonii s rytmem Matky Země.

Zdroj:

Zpět