2763 Práce na sobě mění vesmír! Ojlit

[ Ezoterika ] 2022-07-02

Archanděl Lucifer - jeho světlá strana

Nikdo a nic vám do života jen tak nevstoupí. Všechno je k něčemu... zkušenosti, lekce. Když si to začnete uvědomovat, bude pro vás mnohem snazší přijmout událost, která se kolem vás odehrává. Lidi, kteří vás budou kontaktovat. Tehdy se jimi již nebudete cítit ohroženi nebo jejich jednání namířené proti vám považovat za nerozumné. Tehdy se přestanete vnímat jako oběť, protože nejsou žádné oběti. Pouze na úrovni fyzického světa, na úrovni země, lze takovou paralelu nakreslit: setkání s nějakou osobou tě negativně ovlivnilo a tuto osobu považuješ za příčinu svých potíží a ty jsi oběť.
Všechno je ale mnohem složitější, tenčí, mnohotvárnější. V tuto chvíli prostě potřebujete upustit od emocionální reakce svého ega. Pokuste se zvednout z úrovně země, pak se otevře další úroveň. Z této úrovně se stanete viditelnějším obrazem toho, co se děje. Všechna jemná vlákna vztahů se projeví, vyjasní.

Pokud si v tuto chvíli položíte otázku: proč jsem dostal tuto situaci s touto osobou? (zároveň nepřipustíte nároky vůči němu nebo jeho jednání nebudete považovat za nepřiměřené). Jen tak bude možné pochopit celou strukturu. Dojde k pochopení, že tento člověk vás zrcadlil: to znamená, že v jeho chování uvidíte, jak jste vy sami občas jednali s ostatními lidmi. Vidíš, co tě na tom štve?! Tohle je klíč!!! To je to, co ve vás je. Ale jak byste to na sobě viděli, nebýt tohoto člověka. Byl pro vás zrcadlem, které vám umožnilo vidět směr duchovní práce na sobě, kterou musíte začít dělat. Protože mezi lidmi žijícími na zemi nejsou žádní ʺjemní a nadýchaníʺ lidé. Pochopte, drazí lidé, pokud jste byli na naší planetě vtěleni do těl, znamená to, že ještě není vše vypracováno.

Celý ʺproblémʺ je (v lidském pojetí) v tom, že máte uzavřenou paměť. Nepamatujete si, co fungovalo a co ne. Jaké ʺchybyʺ byly provedeny v předchozích inkarnacích, které vám neumožňovaly projít určitými lekcemi. A pokaždé začnete znovu! ALE měli byste také pochopit, že neexistuje dobro nebo zlo - VŠECHNO JE ZKUŠENOST!!!!
Budete sem sestupovat tak dlouho, dokud vaše duše bude potřebovat všechno shromáždit! Teprve nyní se hranice mezi světy tak ztenčily, že i s uzavřenou vzpomínkou stále vidíte a rozumíte tomu, co se děje a kterým směrem se musíte posunout! Navíc každým dnem přibývá lidí, kteří jsou schopni přijímat informace kanálem své duše - channeling. To znamená, že neexistují žádní ʺodtrženíʺ lidé z jemného světa. Jsou tací, kteří toto spojení ještě neobjevili, ale má ho úplně každý! Když toto spojení otevřete, můžete sami pozorovat, jak moc se váš pohyb a vývoj zrychluje.

Už nebloudíš tmou, rozsvítil jsi světlo!!! Jděte lidi, cesta je otevřená! Na otázky vždy dostanete odpovědi. Potřebujete radu nebo komentář? Prosím, vše je pro vás, pokud je vývoj!
Trochu jsem odbočil od toho, co jsem plánoval říct. Rád bych vám mnohé sdělil, aby to bylo pro vás srozumitelnější a snazší průchod vašich lekcí.

Q: Chápeš, že už při zmínce o vašem jménu mají mnozí strach a nejsou ani připraveni takové zprávy začít číst.

A: Ano, samozřejmě, rozumím. Strach z nevědomosti, z pocitu odloučení. Příliš dlouhé bytí v dualitě zanechává stopy. Rozumím tomu dokonale. Jsou ale tací, kteří se již zvedají z úrovně země a začínají vidět obraz globálněji. Pak strach zmizí, přijde uvědomění a pochopení probíhajících procesů. Tyto informace budou moci přijmout pouze ti, kteří se již zvedli z úrovně terénu.
Jakékoli informace, které k vám přicházejí od zástupců jemnohmotného světa, jsou nezbytné a důležité. Pro každého jeho vlastní. Proto je jich nyní tolik. Kolik z vás je vzhůru a připravených na vývoj a změnu, tolik možností, jak to přesně udělat, vám bude dáno. Není nic správného ani špatného. Vše pro každého v určité fázi.
Poslouchejte, čtěte, vybírejte, co s vámi rezonuje. Na intuitivní úrovni. Věřte svému pocitu. Pokud některá informace ve vašem srdci nerezonuje, prostě ji odložte. Zatím ji nepotřebujete. Ale možná je to právě to, co je v tuto chvíli důležité pro druhého.

Teď je velmi důležitý okamžik! Všichni víte o změně epoch, o nadcházejícím přechodu (mimochodem, do kterého jste již vstoupili). Jen na úrovni fyzického světa to ještě není tak zjevné. Ale všechny události, které se na planetě odehrávají, přímo souvisí se změnou vibrací planety. Jdou nahoru. To znamená, že je třeba zvýšit i vibrace lidí. Ale to bude možné pouze tehdy, když se lidé probudí. A je jich každým dnem víc a víc. A pokud toto čtete, pak jste jedním z nich. Mám z toho velkou radost.

Samozřejmě v poměru k celé populaci planety není procento těch, kteří se probudí, nijak velké. To není výtka, to je konstatování faktu. Procesy budou samozřejmě probíhat i nadále. Ti, kteří o tom vědí, budou snáze vnímat dění. Otázka již nebude vznesena: proč to všechno potřebuji?!
Protože hlavní otázka zní: Proč to potřebuji?
Odpověď je jednoduchá: pro rozvoj!!! Vývoj není nikdy snadný. Růst je možný pouze s vynaložením úsilí. Kdo si to již uvědomuje, úsilí jak lidí samotných, tak vnějších okolností, nepohodlí, jak fyzickému tělu, tak emocionální složce.
Lidé, pokud se jim zobrazí situace, již vyvozují závěry. Pochopte vztah příčiny a následku. To znamená brát lekce pokorně, bez obviňování vnějšího světa, bez předstírání. Bez zášti k lidem a okolnostem.

Pro ty, kteří ještě nejsou tak uvědomělí, bude samozřejmě mnohem obtížnější vnímat změny na planetě. Hladina jejich vibrací neporoste, což znamená, že nebudou ʺdržet krokʺ s planetou. V důsledku toho se jejich život bude vyvíjet docela tvrdě. Jak formou, tak obsahem. Myslím tím, že se projeví nemoci těla a negativní emoce. Nikdo je nemůže dostat z tohoto začarovaného kruhu. To je třeba velmi jasně pochopit a uvědomit si! Pouze vnitřní prací je možné změnit vnější prostor!

Co znamená vnitřní práce? Pro začátek se prostě přestaňte pohoršovat nad lidmi a situacemi. Přenechte kontrolu nad prostředím. Pokuste se pochopit, že všechny činy lidí jsou zaměřeny na něco: pro vás i pro ně. A pokud takto jednají, pak je to nutné, aby jejich duše získala potřebné zkušenosti. A je jedno, jestli se vám to líbí nebo ne. Přijměte to jako fakt. Nechte je projít svými lekcemi. Pokusy ʺházet stéblaʺ nebo ʺdělat dobroʺ mohou proces jejich vývoje jen zpomalit.
Ano, a vaše také. Pokusíte se jim pomoci z pozice, kterou považujete za správnou. To ale neznamená, že to platí i pro ně. Možná jim přinesete jak psychickou, tak fyzickou bolest.
Bude snazší, když opustíte všechna očekávání o správnosti či nesprávnosti jejich kroků. Nechte je jen tak být, projít lekcemi (byť bolestivými), získat zkušenost, pro kterou se jejich duše rozhodly vstoupit do inkarnace
.
Pokud každý začne pracovat především na sobě a nebude se snažit měnit ostatní lidi, pak se e přechod ve vašem světě projeví rychleji a bude mnohem harmoničtější.
Představte si rozbouřenou horskou řeku! Je to jako snažit se veslovat proti proudu. Přechod stále pokračuje. Pokud se pokusíte dostat do cesty těmto proudům, budete odneseni, a je tu možnost narazit na kameny nebo se udusit vodou. Budete veslovat proti proudu, to nedává smysl. Utratíte svou sílu (energii), ale nepostoupíte! Naproti tomu přijetí a důvěra v to, co se děje, vám umožní jít s proudem, který vás podpoří. Pak se v těchto rozbouřených vodách neutopíte. Volba je na vás! Vzhledem k tomu, že dostáváte mnoho informací, různé, ale všechny o jedné věci.

Vidím, že jsi unavený. Pro dnešek skončíme. Až budete připraveni, budeme pokračovat.
Děkuji všem, kteří si přečetli tuto zprávu. Vstaňte z pozice země, podívejte se na vše přenášené z jiné úrovně. Není přeci tak důležité KDO říká, důležité je CO říká! Děkuji vám všem, milované duše, za vaši chuť se hýbat.

Zdroj: https://absolutera.ru/article13339

Zpět