2587 Hathory: Kód DNA se aktivuje Peggy Black

[ Ezoterika ] 2022-05-21

Jsme zde. Rádi bychom k vám promluvili o probuzení. Lidé jsou multidimenzionální bytosti, které jsou zakódovány do mnoha realit. Začněme s některými pojmy. Představte si, že každá bytost, každý člověk má ve své DNA ʺkódyʺ, které jsou spící, neaktivované. Vezměme si dítě, které se narodí se semeny svého vlastního potomka uvnitř. Tato semínka jsou spící, dokud bytost nedospěje do vyššího věku a dokud nedojde k určitým hormonálním změnám ve fyzickém těle, pak jsou ʺsemínka reprodukceʺ připravena. Lidská bytost je ʺzakódovánaʺ pro různé fáze vývoje, které mají nastat v určitou dobu. Většina lidí si je vědoma fyzických změn, které probíhají od miminka k dospělému člověku. Co zůstává pro vaše vědce velkým tajemstvím, jsou spouštěče, které fyzickému tělu říkají, aby zahájilo určitou fázi vývoje. Jaký aspekt fyzického těla je zodpovědný za fáze růstu, vývoje a dospívání? Je to DNA, která nese kódy, spouštěče, které aktivují jednotlivé fáze. DNA je celý operační program člověka. V DNA jsou kódy, které jsou spící od počátku vašeho druhu. V DNA jsou kódy, které se vyvíjely po celou historii člověka. Tyto kódy se předávají z generace na generaci. Uvědomte si, že právě vaše DNA je multidimenzionální božský vzor a struktura. Vaše DNA vás spojuje s vesmírem. Vaše DNA nese všechny vaše záznamy a zkušenosti z časové linie. Vaše DNA nese váš záměr a úmysl pro tento čas a místo. Vše je obsaženo ve vaší DNA.

Začněte si představovat, že se na tyto záznamy a informace můžete napojit. Představte si, že máte schopnost číst svou vlastní DNA. DNA v každém člověku nese kódy, programy probuzení. Lidstvo se nachází v procesu evolučního posunu. Spící kódy v DNA se zapínají, programy se začínají prolínat s vědomím každého člověka. K tomu dochází důsledně posledních 100 let. V posledních 30 letech se to zrychlilo a nyní se to zrychluje s větší intenzitou. Velká část vývoje počítače a jeho využití a poté i vašeho internetu byla a je výsledkem zapnutí určitých kódů, a tedy umožnění vzniku vlny vědomí lidstva. Programy nesené v DNA uvnitř každého člověka mohou být vědomě spuštěny. Vzhledem k tomu, že se stále více lidských bytostí probouzí z otupělých nevědomých iluzí bezmoci a strachu, způsobuje toto probuzení ve vašem světě globální posun. Hlavními kódy DNA, které se v této době v lidstvu spouštějí, jsou uvědomění a celkový pocit jednoty se vším.

Stále více lidí přechází z mřížky strachu, oddělenosti a manipulace do vědomého uvědomělého stavu mysli a prožitku skutečného vlastnictví své osobní moci a svého osobního jednání jako součásti božského celku. Probouzejí se k odpovědnosti a vědomí, že jsou multidimenzionální. Probouzejí se do přijetí své role a odpovědnosti v globální a galaktické transformaci. Toho je dosaženo uvědoměním si své osobní síly, uvědoměním si toho, jak vaše činy/myšlenky/slova ovlivňují celek. Cítíte v sobě pohnutí, nový pocit, nový způsob pohledu na svou realitu. Probouzíte se a uvědomujete si, že jste byli ovládáni a manipulováni strachem. Strach vás uvěznil v pocitu bezmoci, beznaděje a zoufalství. Když se člověk nachází ve stavu bezmoci a strachu, jsou aspekty jeho kódů DNA vypnuty. Tyto kódy DNA nesou informace, které by byly k dispozici, vědomí, které by bylo k dispozici. Místo toho je spojení, které by bylo k dispozici, neaktivní. Strach brání DNA v rozšiřování a odvíjení vláken. Sdíleli jsme, že strach, frustrace nebo stres způsobují, že se kódy DNA vypínají nebo jsou vypnuté. Působí zde velké síly.

Lidstvo je propojeno s hvězdami i mimo ně. Už jen toto vědomí je ʺzakódovánoʺ a aktivuje se ve všech lidských bytostech. Lidstvo se probouzí do role a odpovědnosti galaktických občanů. Lidstvo se probouzí do své role a odpovědnosti vůči této planetě, vaší Zemi. Jak si stále více lidí uvědomuje a přijímá tuto pravdu, začíná to vyvolávat probuzení dalších ʺspáčůʺ. Vaše DNA je interaktivní s vašimi myšlenkami/emocemi/vírou. Vaše DNA je interaktivní s energií vesmíru. Vaše DNA je interaktivní s ostatními. Výkyvy galaktické energie, sluneční erupce, zatmění, pohyby vašich planet - to vše přispívá ke spouštění, zapínání dalších a dalších spících aspektů vaší DNA. Každý jednotlivec může také začít tyto aspekty vědomě zapínat. O lidské DNA se brzy dozvíme mnohem více.

Dvojitá šroubovice fyzického těla má odpovídající dvojitou šroubovici v éterickém těle. Podobně jako neviditelné střední linie a akupunkturní body nebo dokonce světelná kola, kterým říkáte čakry, ovlivňují tyto energetické spouštěče éterickou DNA, stejně jako naše energetická pole a oběti. Je to energetické tělo, které se prolíná s naší přítomností. Lidské bytosti jsou tvořeny složitými energetickými poli, která se vzájemně proplétají, pohybují, posouvají a mění se okamžik od okamžiku. Tato energetická pole se vzájemně ovlivňují s ostatními lidmi nad rámec slov nebo vědomí. Na jemných energetických mřížkách každého člověka se toho sdílí a sděluje více než vyřčená slova. Když se dva lidé setkají, dochází k celkovému propojení, k jakémusi promíchání energetických polí každého z nich, a proto je oběma k dispozici více informací.

Každého z vás uznáváme, protože si tuto výměnu s ostatními uvědomujete. Využíváte ji ve své práci i v každodenním životě. Jedním dechem čtete emocionální historii a zkušenosti druhého. Jste si také vědomi toho, že tyto údaje a informace zpracováváte na jiné úrovni, zatímco zůstáváte soustředěni na tuto realitu a dimenzi. To je jeden z aspektů vašich schopností jako multidimenzionální bytosti. Vyzýváme vás, abyste si uvědomili, že to děláte. Jakmile se začnou aktivovat programy DNA ostatních lidských bytostí, stane se toto uvědomování si toho, že se v každém okamžiku nacházíte ve více než jedné realitě, normou. Je to součást probuzení. Je to uvědomění si, že lidé jsou multidimenzionální. Jsou interaktivní v jiných realitách. Jsou velkolepější, než si kdy dokážou představit. Jak si lidé začínají být vědomi a chápat, pohybují se v dimenzionálních portálech a skrze ně neustále, v mžiku oka, jedním dechem. Vaše pátá dimenze není místo, je to ve skutečnosti jen stav mysli. Lidé jsou však ve svém zaměření na tuto dimenzi a tuto realitu rigidní. Přesun do jiných sfér jim připadá nereálný, děsí je, že by mohli ztratit sami sebe. Ego se stará o to, aby zůstali soustředěni v této realitě třetí dimenze. Ta se však jistě posouvá a mění. Víme, že to pociťujete ve svém osobním vědomí. Uvědomujete si, že žijete v energetickém poli, kvantovém poli, které na vás reaguje jako na mistra energie. Začněte si tuto pravdu osvojovat, začněte umožňovat svým kódům DNA, aby rozvinuly všechny vaše skryté paranormální dary a schopnosti. Je mi ctí sdílet s vámi tyto pravdy. Jsme potěšeni naším dnešním spojením.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/21/the-hathors-dna-codes-being-activated/

Zpět