2584 Vzestoupivší mistři: Do jakého světa jsem se dostal? Jahn J.Kassl

[ Ezoterika ] 2022-05-19

Konflikty jako součást léčení
Dny, které jsou pro vás výzvou, týdny, které od vás vyžadují řešení, a měsíce, které nechtějí odejít - kdy přijde konec a kdy začátek? Staré nesmí ustoupit - a nové se vám nesmí ukázat! Do jakého života jsem se zapletl a do jakého světa jsem přišel? Zatímco konflikty na horní zemi vrcholí a dochází stále častěji k výbojům, hádkám a také válkám, nová energie se v pravdě buduje. To, co nyní můžete vnímat, je součástí léčení globální časové události. Proto se vybíjejí obrovské síly a zdá se, že nezůstane kámen na kameni. Každé uzdravení začíná počátečním zhoršením a to je nyní patrné na všech úrovních společnosti. Nyní se vytváří neuvěřitelně reálná hrozivá scenérie a je dobré nyní ustoupit a zaujmout novou perspektivu - od vnitřního poznání k jistotě, že vše má své opodstatnění a svůj smysl.

Vedeni jistotou
Narodili jste se s vědomím, jak se tato hra hraje a jak dopadne. Že nakonec dobro a světlo sklidí triumf, že víte, že dobří lidé, kteří se postaví za pravdu a mír, nakonec získají vítězství nad temnotou, to je vám známo! O výsledku současných bojů nemáš v hloubi svého nitra žádné pochybnosti - tam o něm víš a přesně víš, proč dnes stojíš oběma nohama pevně na této zemi. Tato vnitřní jistota vám nyní umožňuje vydržet a poskytuje vám prozíravost, na níž nyní záleží. Vnitřní jistota, že láska a vaše světlo nakonec zvítězí, vám umožňuje z výzev vyrůst - místo abyste si zoufali. Toto vnitřní vědomí vám nabízí podporu a orientaci a zůstat s ním ve spojení je nyní nezbytné pro přežití, a naplnění role, kterou jste si pro tento život zvolili před narozením, a na úspěchu této změny budete mít svůj jedinečný podíl. Mohou se objevit krize a pochybnosti, sklíčenost nebo beznaděj - milovaná lidská bytosti, překonejte je však a projděte jimi jako velitel, který ví, že je vázán pouze svým svědomím a slouží pouze Bohu. Nastal čas velkých převratů!

Žiješ smysl
Nyní začíná země shazovat lidi v takové síle, jaké nikdy předtím nedosáhli. Jedná se o geologické události, které přes noc ukončí regionální konflikty a globální plány. Čeká vás nová dimenze očisty a tuto dobu zvládnou jen ti, kdo zůstanou vnitřně spojeni. Prožili jste mnoho životů a vyrostli jste z mnoha výzev. Nyní všechny životy splývají v jeden život a vy se můžete opřít o nabyté znalosti, důvěřovat svým zkušenostem a stavět na síle svého vědomí. Nyní již nejste dítětem, duchovním adeptem bez znalosti věcí, ale světlem naplněným duchem, který je inkarnován na Zemi a přispívá svým jedinečným dílem k velké změně a vzestupu lidstva. Lidská perspektiva ustupuje a uprostřed největších bojů a krizí si uvědomujete rozdíl mezi iluzí a realitou. Vaše spojení s Božstvím je nyní zpečetěno a vaše práce na Zemi je nyní pochopena vámi samotnými - žijete totiž SVŮJ záměr a nebojujete již JEJICH bitvu.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/19/the-ascened-masters-what-world-have-i-fallen-into/

Zpět