2567 Ješua: Každá událost a zkušenost má svůj účel John Smallman

[ Ezoterika ] 2022-05-18

Lidstvo vstoupilo do závěrečné fáze procesu kolektivního probuzení. Všichni jste pro to vykonali neuvěřitelnou práci, a to jak individuálně, tak kolektivně, a brzy se vám dostane nesmírné pocty za práci, kterou jste vykonali, naprosto zásadní práci, kterou jste mohli vykonat pouze vy. Všichni jste Jedno, takže každá individuální myšlenka nebo záměr být vždy jen milující se spojuje s myšlenkami a záměry všech ostatních se stejným záměrem, což nesmírně a cíleně zintenzivňuje závěrečné fáze vašeho kolektivního procesu probuzení. Nepochybujte o nesmírné síle svých individuálních záměrů být pouze milující, protože jsou masivní, jsou zcela integrované s Boží vůlí a jsou s ní v souladu. Ano, jste lidé ve formě a denně zakoušíte omezení tohoto stavu, nicméně vaše pravá přirozenost je Láska a její božská energie vámi v každém okamžiku proudí a rozšiřuje se směrem ven jako obrovský oceán Lásky, který obklopuje veškerý vnímající život a vytváří z něj Jedno.

Nikdo z vás není neúčinný, protože vaše pravá přirozenost, bez ohledu na to, jak moc se domníváte, že je zmenšená, působí nanejvýš pozitivně na každého, s kým se byť jen trochu stýkáte. Všichni jste se rozhodli vtělit se v tomto bodě cesty lidstva k probuzení právě proto, abyste mohli přidat svou sílu a svůj záměr k jeho dovršení, a děláte to mnohem účinněji a efektivněji, než ve svém lidském stavu omezenosti dokážete pochopit. Nikdo z vás není nadbytečný! Boží plány jsou vždy naprosto efektivní, s přesně požadovaným množstvím soustředěné pozornosti a záměru, aby byly dovedeny k nejkrásnějšímu naplnění přesně v tom okamžiku přítomnosti, který si Bůh zvolil. Jeho výtvory vždy zahrnují vaše individuální, ale sjednocené a integrované formulace a myšlenky, protože Všichni jsou Jedno v dokonalé božské harmonii a splynutí. Realita je dokonale radostná a harmonická, žádný jiný stav není možný. Prožívat omezení života se zdá být nemožným stavem souznění a je třeba uvést v život integraci, kde není a nemůže být přítomen žádný konflikt nebo disharmonie jakéhokoli druhu.

Realita je Láska, je to váš přirozený stav bytí, a přesto se zdá, že jste od ní odděleni, a tak ji hledáte u druhých a druzí ji hledají u vás - ani jeden ji nenajde! Jste to vy, je ve vás, ale je před vámi skryta vaším velmi silným přesvědčením o vaší hříšnosti, vaší nehodnosti, vaší bezvýznamnosti, vaší nedůležitosti v obrovském vesmíru, v němž je vaše přežití vždy nejisté a často ohrožené. Jako individuální bytosti ve formě, nepatrné ve srovnání s vaším okolím a lidstvem, je obtížné rozptýlit tato neplatná přesvědčení o sobě samých. Domníváte se a předpokládáte, že jeden jedinec - já - nemůže mít prakticky žádný vliv na celek, a možná si občas myslíte, že někteří geniální jedinci měli obrovský, mocný a úžasně inovativní účinek, který pozvedl lidstvo, na což vy nemáte šanci. Proto bych vás chtěl znovu upozornit, že každý z vás je v každém okamžiku své věčné existence jedno s Bohem. V každém z vás je veškerá Boží moc, která čeká, až ji přijmete, uctíte a využijete. Ve formě máte kvůli omezením svého lidského stavu přístup jen k mnohem menší úrovni tohoto nekonečného energetického pole, ale když se rozhodnete a zvolíte si, že budete pouze milující, jsou zázračné účinky, které máte na své okolí a lidstvo, obrovské. Vložte svou plnou důvěru v Matku/Otce/Boha.

Vaše ego neustále pracuje na tom, aby vás odvrátilo od vašich láskyplných záměrů tím, že zaměřuje vaši pozornost na záležitosti a situace, které ve vašich srdcích vzbuzují nejistotu a strach. Pak trávíte nadměrné množství času přemýšlením, analyzováním a obavami o tyto problémy a situace a tak zapomínáte na svůj záměr být pouze milující, soudíte a obviňujete. Rozdělující propaganda, které jste během dne mnohokrát vystaveni, dále zvyšuje vaši nejistotu a strach. Je na čase přestat věnovat pozornost rozptylování, kterým vás neustále bombarduje vaše ego. Naprostá většina negativních problémů a možností se nenaplnila. Když se ponoříte hluboko do svého nitra, do svých svatých klidných svatyní, a požádáte o pomoc a vedení ty, kteří jsou součástí vašich duchovních podpůrných týmů, vždy obdržíte přesně to, co v danou chvíli potřebujete...

Máte přístup k hlubokému a moudrému vnitřnímu vědění, často slyšíte brilantní vedení, ale pak vás vaše ego přesvědčí, že musíte být agresivnější nebo defenzivnější. Přizpůsobíte se svým egům, plně se zapojíte do jejich nemoudrých a rozdělujících návrhů a problémy nejenže nejsou vyřešeny, ale dost možná se staly ještě problematičtější. Pravděpodobně si pak vzpomenete na moudrou intuici a litujete. Láska je vždy cestou vpřed a vy to víte, protože je to vaše pravá přirozenost.

Zbavte se tedy lítosti nebo pocitu viny za chyby či omyly, o kterých se domníváte, že jste je udělali - případně se odškodněte s kýmkoli, komu jste mohli ublížit - a s láskou si vezměte k srdci poučení. Každá lidská zkušenost vám nabízí lekci, a to vždy: ʺPouze láska může vyřešit všechny problémy, protože láska je VŠECHNO!ʺ Prezentuje se v mnoha harmonických vzorcích, jako je laskavost, soucit, poctivost, čestnost, pravdomluvnost, důvěryhodnost, vstřícnost atd. Být zaměřený na ego znamená zapomínat, že se nacházíte v iluzorním prostředí, kde hrajete hru oddělenosti. Zapojíte se, snažíte se ovládat a manipulovat druhými pro své vlastní účely, nebo odevzdáte svou moc, svou svrchovanost druhým a hrajete si na bezmocnou oběť okolností. Spíte a sníte noční můru.

Všichni jste si před inkarnací zvolili lidské životní cesty, které by vám předložily lekce, jež jste se chtěli naučit, a věděli jste, že to bude obtížné kvůli stavu amnézie, do něhož se narodíte, ale také jste věděli, že budete mít plnou podporu v každém okamžiku. Váš duchovní podpůrný tým je s vámi v každém okamžiku, přesně podle plánu, a nabízí vám příslušné vedení, kdykoli o něj požádáte. Vše se vrací k tomu, že se zeptáte a pak se rozhodnete naslouchat! Proto je nezbytné, abyste se každý den ponořili hluboko do svého nitra, a strávili o samotě klidný čas naladěním se na duchovní sféry, a dovolli si je přijímat. Naplánovali jste si to již před svou inkarnací, abyste si zajistili možnost následovat zvolené životní cesty a přijímat a učit se lekce, které jsou vám předkládány. Neexistují žádné náhody, každá událost a zkušenost má svůj účel, a tím je pomoci vám a těm, s nimiž komunikujete, abyste se probudili. A právě teď se zcela jistě probouzíte.

Zdroj: https://eraoflight.com/2022/05/18/yeshua-every-event-and-experience-has-a-purpose/

Zpět