2508 Hledání spřízněných duší - vibrace Marta

[ Ezoterika ] 2022-04-22

Jak bude probíhat přerozdělování energií ve světě páté dimenze. Až si osvojíte jemné naladění na energie druhých lidí a naučíte se komunikovat s těmi, kteří s vámi dokonale rezonují, můžete přejít do další fáze práce s energiemi. A to je nalezení vibračního koridoru, který je pro vás ten pravý, přerozdělením ʺsmíšených energiíʺ. Abyste lépe pochopili, o čem mluvíme, představte si následující obrázek. Ve velké místnosti se shromáždily desítky lidí a každý z nich má své individuální vlastnosti. Všechny tyto kvality nesou vysoké vibrace odpovídající prostoru páté dimenze, ale mají své vlastní nuance - mentální, emocionální, psychologické. Abyste mezi těmito lidmi našli ty, kteří s vámi budou komunikovat co nejharmoničtěji, měli byste si nastavit svou energetickou ʺanténuʺ tak, aby zachytila rozsah vibrací, který je vám nejbližší. Jinými slovy, vaše intuice musí být zapnuta na plný výkon, abyste mezi desítkami dalších lidí našli ty ʺsvéʺ. Samozřejmě, že až se konečně usadíte v prostoru páté dimenze, bude se vám to všechno dít nevědomě. Ve fázi přechodu ze čtvrté do páté dimenze se vám však tyto dovednosti mohou hodit k tomu, abyste vytvořili společenství, která budou nejen zajímavá, ale také maximálně energeticky sourodá.

Co tedy musíte udělat, abyste přerozdělili energetické toky pocházející od různých lidí, aby se spřízněné duše mohly co nejdříve vzájemně přitáhnout? Především - vyjádřete jasný záměr, abyste přitahovali lidi, se kterými bude snadné a jednoduché komunikovat. Poté byste měli provést ʺhrubéʺ vyladění svého čakrového systému - srovnat ʺosyʺ čaker a ujistit se, že všechny čakry jsou ve vzájemné rezonanci, tj. vibrují na jedné frekvenci. Pak ʺzapněteʺ jemné ladění tím, že si představíte, že ʺmikropředělyʺ mezi čakrami začnou také vibrovat a vysílat určité frekvence, které se skenováním prostoru snaží maximálně shodovat s frekvencemi ostatních lidí. A v této fázi určitě funguje univerzální zákon přitažlivosti - podobné přitahuje podobné. Tak může dojít k energetické interakci, která se na fyzické úrovni může projevit tak, že se k vám nalezená osoba otočí, usměje se, promluví s vámi - jedním slovem projeví o vás zájem. Možná vás to bude bavit, bude to zábavná hra a můžete si začít procvičovat hledání spřízněné duše už teď. Dokonce i ti z vás, kteří ještě necítí své čakry příliš dobře, mohou začít hledat spřízněné duše ve svém okolí a požádat o pomoc své Vyšší Já, duchovní průvodce a anděly strážce. Hlavní je věřit ve vlastní síly a nejednat v sobeckých materiálních zájmech, ale pro vyšší dobro všech. A já vám za to žehnám!

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-shag-za-shagom/
Krok za krokem 23.4.22

Jakmile se ve vašem okolí objeví spřízněné duše, s nimiž nejenže rádi komunikujete, ale které jsou připraveny se dále rozvíjet - duchovně i duševně, můžete s nimi přejít do další fáze interakce. Je docela možné, že se z nich stanou vaše spřízněné duše a pomocníci při budování nové společnosti na Zemi. Nejprve je však velmi důležité určit jejich aktuální ʺstropʺ vnímání informací. S největší pravděpodobností to budou lidé, jejichž duchovní potenciál nebyl plně rozvinut, protože se nikdy nesetkali s člověkem, který by jim vysvětlil duchovní a energetické pozadí událostí, které se na jejich cestě odehrávají. A takových lidí je dnes na Zemi poměrně dost. Právě je mám na mysli, když mluvím o lidech, kteří jsou POTENCIÁLNĚ připraveni na přechod. Intuitivně cítí háček ve všem, co se ve světě děje, a mají již dostatek informací z alternativních zdrojů, které jejich pochybnosti potvrzují. Jejich znalosti však zatím nepřesahují čistě materiální chápání tragických událostí, které se odehrávají na Zemi.

Aby se rozšířil obraz toho, co se děje, musí postupně odhalovat i svou druhou stránku - duchovní a energetickou -, aby mohli pochopit velikost současné konfrontace - boje mezi Temnými a Světlými silami ve skutečně univerzálním měřítku. Jak to můžete udělat? Pokud máte pocit, že člověk je ještě daleko od jemného vnímání energií, můžete začít tím, že si promluvíte o jednom z hlavních zákonů vesmíru - zákonu odrazu neboli ʺbumeranguʺ, který v současné době funguje ve zrychleném režimu. Současně můžeme vysvětlit, proč se tak děje, s odkazem na výzkumy vědců o nedávných energetických změnách, které na Zemi probíhají. Je velmi důležité vést lidi k tomu, aby si ověřili fakta, která jim předkládáte, a aby viděli, jak se zákon bumerangu projevuje v jejich vlastním životě. Teoretické poznatky, které nejsou podloženy praxí, se zpravidla v lidském vědomí dlouho neudrží.

I světové události, které se nyní vyvíjejí velmi rychle, mohou sloužit jako dobrá ilustrace zákona odrazu v akci. To platí zejména pro hysterii kolem Ruska a snahu předních zemí světa ʺpotrestatʺ ho četnými sankcemi. Jak vidíte, takový ʺtrestʺ se okamžitě vrací těm, kdo ho vymysleli. A není to náhoda. V důsledku změny energetického pozadí Země se mění i časové parametry. Výsledkem je, že energetické poselství, které doprovází fyzické akce loutek deep state, se jim okamžitě vrací v podobě ʺbumeranguʺ - recipročních akcí Ruska, které těmto zemím způsobují velké ekonomické ztráty. Totéž se nyní děje v mezilidských vztazích a pozorný člověk najde spoustu důkazů, které to potvrzují.
Naučte se, moji drazí, sledovat projevy Vesmírných zákonů, abyste z nich sami měli prospěch a abyste se o svá pozorování podělili s podobně smýšlejícími lidmi.


https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-vibracionnye-perepady/
Vibrační fluktuace 26.4.22

Dnes s vámi chci hovořit o zvláštnostech přechodného období, zejména o tom, jak nevyhnutelné vibrační změny ovlivňují vaši psychiku a zdraví. Jak jste si již možná všimli, zhoršení vašeho duševního stavu způsobené těmito výkyvy je někdy poměrně dlouhé a někdy se vše vrátí do normálu téměř okamžitě. A to závisí nejen na úrovni lidského vědomí, ale také na jeho individuálních zvláštnostech - temperamentu a charakterových vlastnostech. Emocionální člověk je tedy vystaven častým vibračním ʺvýkyvůmʺ, protože není schopen nebo ochoten ovládat své pocity a emoce. Zdánlivě klidný a vyrovnaný jedinec může naopak upadnout do dlouhodobé deprese a výrazně snížit své vibrace v důsledku frustrace z toho, co se děje, a neschopnosti změnit stávající realitu. Co se děje v prvním a druhém případě na energetické úrovni? A jak se to odráží v lidském životě? Emocionální výbuchy, které vedou k prudkým vibračním výkyvům, lze přirovnat k náhle se objevivším mrakům, které se po krátkém dešti rychle rozptýlí a na obloze opět svítí slunce. Pokud jde o dlouhodobě depresivní stav člověka, podobá se černým zlověstným mrakům, které slibují dlouhotrvající neustálé lijáky. A protože v tomto případě přichází destruktivní negativní energie zevnitř - od člověka samotného, její vliv na jeho zdraví a emocionální stav závisí na jejím množství a kvalitě.

V prvním případě krátkodobý vibrační výpadek nestihne prorazit energetické ʺbrněníʺ jemnohmotných těl člověka, a proto je člověk schopen rychle obnovit ztracené pozice. A v druhém případě dlouhodobá porucha vibrací pomalu, ale jistě ničí energetickou schránku člověka. Energie nespokojenosti, podráždění a odsuzování, které vedou člověka k depresivnímu stavu, jsou zpravidla velmi ʺpřilnavéʺ. Právě tyto energie uvíznou v lidské mysli na dlouhou dobu, jako by člověka zotročily a nedovolily mu zhluboka se nadechnout. Takový dlouhodobý vibrační propad má dosti neblahý vliv na lidské zdraví a psychiku a způsobuje nejen deprese, ale také celou ʺkyticiʺ nemocí založených na negativních energiích. Bohužel je nyní na Zemi poměrně dost lidí s podobnými příznaky. Vyhnáni ze své obvyklé komfortní zóny, nemohou přijmout novou realitu kvůli své nízké úrovni vědomí a neschopnosti vidět hluboké osudové procesy, které se na Zemi odehrávají. Čím více se člověk propadá do takového obtížného stavu, tím nižší jsou jeho vibrace, a tím těžší je se z něj dostat. Proto se, moji drazí společníci, snažte sledovat okamžik poklesu vašich vibrací, abyste včas provedli potřebné energetické cvičení a obnovili dřívější vysokou úroveň svých vibrací. Nečekejte, až se světlé ʺmrakyʺ ve vašem vědomí změní v temné těžké černé ʺmrakyʺ, které bude velmi obtížné rozptýlit i při dlouhých meditacích.

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-vliyanie-vibracionnykh-perepadov-na-okruzhayushchikh-lyudey/
Vliv vibračních rozdílů na lidi v jejich okolí 27.4.22 Marta

Otec Absolut
V návaznosti na své předchozí poselství se chci zamyslet nad dalším aspektem nevyhnutelných vibračních gradientů, které jsou vlastní lidem v trojrozměrném světě. Minule jsme hovořili o tom, jak ovlivňují samotného člověka, který v důsledku emocionálních rozrušení snižuje úroveň svých vibrací. Jaký vliv mají na lidi kolem takového člověka? V první řadě v těchto chvílích trpí vaši nejbližší: členové rodiny, kolegové v práci - zkrátka lidé, kteří tráví hodně času ve vaší blízkosti. Jde o to, že energetické pole probuzeného člověka je mnohem širší a rozsáhlejší než pole člověka, který je stále zcela ponořen do energií trojrozměrného světa. Proto je vliv takového člověka na ostatní mnohem hmatatelnější. Jejich energetický prostor překrývá aury ostatních lidí a nedobrovolně je ʺvtahujeʺ do sebe. V důsledku toho se sníží úroveň vibrací těchto lidí, kteří se nevědomky stali ʺrukojmímiʺ vašeho energetického rozvratu. Možná jste si již dříve všimli, že špatná nálada jednoho člena rodiny se nedobrovolně přenáší na ostatní, což snižuje celkovou vibrační úroveň energetického prostoru vašeho domova. Totéž se děje v práci, kdy jeden člověk v depresi může svou negativní energií nakazit celý tým.

To, co se nyní děje, však mnohonásobně převyšuje úroveň běžné energetické interakce mezi lidmi. Nové energie přicházející na Zemi mění časové a kvalitativní ukazatele této interakce. Negativní energie různých lidí nyní při vzájemném kontaktu vytvářejí tak silný vibrační náboj, že může vyústit v nejsilnější emocionální výbuch. Často je to pouze na úrovni energetické interakce, aniž by se to projevilo na fyzické úrovni v podobě slovní hádky. To však neznamená, že je ʺnábojʺ méně nebezpečný, protože svou destruktivní činnost vykonává uvnitř - v energetickém ʺkokonuʺ člověka. Opět hodně záleží na délce trvání narušení vibrací probuzeného člověka. Pokud se člověku podaří ji okamžitě zachytit, zachrání před pádem vibrací nejen sebe, ale i lidi ve svém okolí. Pokud naopak nechá své negativní emoce ʺrůstʺ hluboko v sobě, jeho příbuzní budou pociťovat dlouhodobou energetickou nepohodu a jejich vibrace se výrazně sníží, protože se dostanou do rezonance s jeho vibracemi. Vše je velmi propojené, proto je tak důležité cítit odpovědnost za všechny lidi, kteří jsou s vámi v kontaktu. Jste energeticky tak úzce propojeni se svými příbuznými a blízkými, že ani vzdálenost nebrání vaší vzájemné interakci a ovlivňování. Mějte to vždy na paměti a pečujte o lidi kolem sebe!


https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-podelitsya-luchshim/
Podělte se o to nejlepší 29.4.22

Jak se můžete chránit v případě, že je vám blízký člověk, který je náchylný k prudkým vibračním změnám souvisejícím se zvláštnostmi jeho povahy. Samozřejmě byste především neměli zapomínat na svou obvyklou energetickou ochranu v podobě koule z Ohně univerzální lásky se zrcadlovými vnějšími stěnami. Pokud však náhle pocítíte, že do ní někdo proniká zvenčí nebo zevnitř, můžete přijmout další bezpečnostní opatření. A tady jsou. Zkuste si představit osobu, jejíž stav vás negativně ovlivňuje, jako krásnou světelnou siluetu naplněnou energií Světla a Lásky. A abyste ho v tomto stavu podpořili, mentálně otevřete jeho sedmou čakru. Můžete si ji dokonce představit v podobě lotosového květu s jemnými okvětními lístky, které tvoří živou nádhernou misku, do níž se z Nebe vlévá proud této božské energie s vysokými vibracemi. Čím jasnější bude vaše vizualizace, tím hmatatelnější bude výsledek. Přínos takového postupu bude dvojí. Především se ochráníte před nežádoucím vlivem negativních energií. Vaše podráždění či ostražitost ve vztahu k tomuto člověku beze stopy zmizí, protože nyní uvidíte jeho ideální verzi - čistou Božskou duši bez příměsi vnějších projevů, které jsou vlastní člověku trojrozměrného světa. Z celého srdce pocítíte, že všechno ostatní je slupka, která ulpívá na jeho Duši kvůli těžkým životním okolnostem. Nebyl schopen jim odolat kvůli slabosti charakteru nebo proto, že byl ovlivněn někým jiným, a vy nemáte právo ho za to soudit.

Můžete s ním sdílet to nejlepší, co máte: čistou vysoce vibrační energii, kterou ho vyzýváte, aby vám pomohl. Tím, že vyčistíte jeho energetický prostor, zajistíte také sebe, protože zničíte ʺohnisko vzplanutíʺ negativních emocí způsobených vibračními poruchami. Právě teď, moji příbuzní, se tato praxe stává velmi aktuální, protože boj mezi silami Světla a Temnoty na Zemi vrcholí. Abyste ʺudrželi liniiʺ probuzených duší, je velmi důležité udržovat mezi vámi energetickou rovnováhu, pomáhat si navzájem vyrovnávat vibrace a nedovolit, aby klesly pod přípustnou úroveň. Za přijatelnou úroveň se považuje, když dokážete odolat nespícím astrálním entitám, které se vás snaží vtáhnout zpět do trojrozměrného světa, z něhož jste již s takovými obtížemi unikli. Můžete si také představit sami sebe jako zářivou siluetu tvořenou čistou božskou energií, což tuto praxi učiní ještě účinnější. A přesně tak bude probíhat vaše komunikace ve světě Páté dimenze - na úrovni Duší, které neznají energie trojrozměrného světa, a proto je konfrontace mezi lidmi v jakékoli formě jednoduše nemožná.

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-v-vibracionnom-stroyu/
Vibrační formace 30.4.22

Shrnu svá předchozí sdělení o vibračních přechodech jak vašich, tak probuzených duší kolem vás a jejich současných zvláštnostech. Každému člověku trojrozměrného světa je vlastní střídání nálad a časté emoční výkyvy a v zásadě na tom není nic špatného, protože tak člověk poznává realitu kolem sebe tím, že konfrontuje své emoce a získává nové zkušenosti s existencí v duálním světě. Nyní se však situace na Zemi radikálně změnila, protože její vlastní vibrační pozadí již neodpovídá úrovni vibrací trojrozměrného světa, a tedy převážné většiny obyvatel vaší planety. V důsledku toho se zvyšuje energetický nesoulad mezi planetou Zemí a jejími obyvateli. Tento rozdíl ve vibracích ovlivňuje lidi různými způsoby. V závislosti na úrovni vědomí někteří lidé klesají ve vibracích ještě níže, zatímco jiní naopak ʺstoupajíʺ se svým vědomím do vyšších světů, čímž se blíží okamžik přechodu do Páté dimenze. Sami můžete pozorovat, jak se čistě hmotní lidé, zcela zbavení svého duchovního původu - nejčastěji jsou to mladé duše a představitelé nízkovibračních civilizací, vtělených do lidských těl - stávají ještě agresivnějšími a praktičtějšími. A to proto, že podvědomě - na intuitivní úrovni, která je vlastní každé živé bytosti, cítí svůj brzký odchod ze Země. Postupně jsou vytlačováni ze zemské roviny, protože Země se od nynějška díky své nové energetické struktuře stala nevhodnou pro život bytostí s nízkým jasem.

Chaos a zmatek, který tyto přeživší bytosti nyní šíří po celém světě, je jen jejich agónie - jejich snaha udržet se nad vodou tím, že se jako stébla chytají negativních energií, do nichž se snaží dostat Zemi i s jejími obyvateli. Pouze vy, mé drahé probuzené duše, které vidíte vše, co se děje, v pravém světle, nikoli ve světle, které je prezentováno v masmédiích zcela ovládaných stínovou vládou, jste schopni se tomuto energetickému ʺchaosuʺ postavit. Jak vidíte, neříkají ani slovo o globálních osudových procesech, které zachvátily vaši planetu, a o jejím vzestupu do nové éry - do nové etapy jejího vývoje. Veškerý důraz je kladen pouze na negativní události: válečné konflikty, šíření různých virů, nutnost očkování a digitalizace, budoucí potravinové a energetické krize. Situace ve všech oblastech vašeho života je vyhrocená tak, že v životech lidí není žádné světlo - ani ten nejmenší důvod k radosti a naději na lepší budoucnost. Bohužel tento program emocionálního potlačování a manipulace s lidským vědomím stále funguje bezchybně a jen malá část obyvatel Země je schopna odolat tomuto masivnímu energetickému a informačnímu útoku. Proto by se všichni probuzení lidé na Zemi měli sjednotit v Duchu a udržovat nejen své vlastní vibrace na vysoké úrovni, ale také je sdílet s lidmi kolem sebe, a rozšířit tak okruh vysoce vibrujících obyvatel vaší planety, kteří s ní mohou být na stejné vlně, a tak spolu s ní přejít do Páté dimenze.

https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-ruka-pomoshhi/
Pomocná ruka 21.4.22 Marta

Jak se jemně se naladit na vibrace druhého člověka. Proč právě teď - než začne přechod světa na novou formu společenského uspořádání? Především proto, že k tomu dojde poměrně rychle, a aby pro vás přechod nebyl bolestivý a nevedl ke zklamání, musíte se na něj co nejlépe připravit. Začněte se rozhlížet kolem sebe a zjišťujte, kdo z vaší rodiny a přátel bude moci žít na nové Zemi unipolárního světa. Prozkoumejte je nejen mentálně, ale i energeticky. Samozřejmě jim to nemusíte dávat najevo, protože pak může být efekt opačný: odcizíte je od nových poznatků i od sebe. Dokud žijete v trojrozměrném světě, je vědomí většiny lidí stále zajatcem tohoto světa. Jakmile však vaše planeta zcela vstoupí do prostoru vysokých vibrací a události na fyzické úrovni se přizpůsobí její nové realitě, dojde k mohutnému skoku kolektivního vědomí lidstva směrem ke Světlu. Tehdy dojde k úplnému ʺrozbaleníʺ vědomí lidí, kteří jsou potenciálně připraveni na Přechod. A vaším úkolem je tyto lidi identifikovat již nyní. Podle jakých znaků je poznáte?

1. Tito lidé neprojevují agresivitu ani fanatismus, ale snaží se porozumět tomu, co se děje ve světě. Jinými slovy, nepřecházejí ze strany na stranu podle toho, co slyšeli nebo četli. Získávají informace z různých zdrojů a snaží se vytvořit si vlastní názor, což je cenná komodita, i když se zatím neřídí intuicí, ale logikou. Svobodné myšlení je prvním krokem k uvědomění.
2. Tito lidé jsou otevřeni duchovnímu poznání, ale jsou stále na samém začátku své cesty. Pochopení zákonů vesmíru a příčinných souvislostí světových událostí se může stát základem jejich dalšího vývoje. Tyto zákony, které jsou ʺabecedouʺ Božího poznání, jim otevřou cestu k dalšímu poznávání světa, a to pro začátek zcela postačí. Vědomí člověka, který se právě probudil, bychom neměli zatěžovat přílišným množstvím informací, které lze vstřebat později, až k tomu budou na energetické a fyzické úrovni vhodné podmínky.
3. Tito lidé chápou, co je to takzvaná ʺvakcínaʺ a kdo a proč nutí společnost, aby ji používala všemi dostupnými prostředky. Proto se jim podařilo vyhnout se této zhoubné proceduře, což znamená, že jejich duševní a fyzické zdraví jim umožňuje přejít společně se Zemí do nového energetického prostoru. A pokud se ve vašem okolí takoví lidé vyskytují, měli byste jim nejen věnovat pozornost, ale také jim pomoci překonat poslední překážku, která odděluje jejich duální vědomí od unipolárního.

Zdroj: https://vozrojdeniesveta.com/okno-v-novyy-mir-poisk-rodstvennykh-dush/

Zpět