2484 Abaddon - pán propasti a smrti Architekt

[ Ezoterika ] 2022-04-29

Zjevení Jana Teologa - v epizodě, kdy ʺzafoukalʺ pátý anděl - toto je jméno ʺanděla propastiʺ, krále kobylek, které přišly z té propasti ʺjeho jméno v hebrejštině je Abaddon...ʺ (Zjevení 9:11)


A: Jsem pánem smrti. Lord propasti a rozkladu. Není příjemné být v mých prostorách.

Q: Pokud tomu rozumím, také nemáš sklon používat terminologii, kterou nám nabízejí spolutvůrci? Čtenáři mi řekli, že mám ve svých chenech buď high-tech, nebo biblické anachronismy.

A: Snažíš se potěšit nevděčné? Neochotné si uvědomit, že projevují neúctu k identitě každé vyšší bytosti. Ještě v projektu nebyly žádné jazyky, a už jsme vytvářeli a ničili světy. Budeme pokračovat, až se vše, co znali, obrátí v prach. Proč bychom mluvili a mysleli stejně? Dopřát těm, kteří nechtějí přemýšlet a syntetizovat různorodé informace? Dokud milovníci zjednodušování a česání univerza nezačnou hýbat konvolucemi, moudrost je bude dál obcházet na dlouhé cestě. Zbytek čte tiše, jak je dáván. Můj respekt k těmto cestovatelům. Abaddon je přísný, ale milosrdný k těm, kteří znají rozporuplný svět bez nároků, aniž by požadovali respekt a obsluhovali s lokajskou poslušností (nejlépe zadarmo).

Q: Chápu, na jakou otázku čtenáře míříš: ʺNechápu, že sebevražda je špatná pro duši. Nechápu, proč jsou učitelé proti odmítnutí duše být v nepřijatelných podmínkách."

A: Tvůj život patří tobě, tvoř ho právem Stvořitele, ale nemysli na smrt. Smrt není ve vaší moci. Pamatujte na to jako na božskou pravdu a vyhněte se mnoha nástrahám.

Q: Jaké jsou pro duši nevýhody takového činu, jako je sebevražda?

A: Podívejte se, jak ʺšťastníʺ jsou ničitelé života, uzamčení v propasti hladu a zoufalství. Řekli ti o svém těžkém údělu ne kvůli tvým planým myšlenkám. Hranice mezi světy pobytu je tenká, každý má vyhlídky na to, aby v sobě odhalil žízeň po destruktivitě. Ničení jiných živých bytostí a sebezničení jsou pouze dvě stránky jednoho impulsu namířeného proti Bohu. Život Boží je posvátný. Ten, kdo zasahuje do posvátnosti života, je vrah. Bez ohledu na to, jakými slovy se tato pravda říká, bez ohledu na to, jakými argumenty je okořeněna, leží v samém základu vesmíru. Na tomto nerozbitném základu jsou postaveny všechny ostatní Kony.

Q: Moje duše v tomto Cyklu měla jednu sebevraždu v jiných inkarnacích. Dlouho jsem pracovala v současném životě s jejími negativními důsledky a nyní se mi zdá, že jsem si po takové zkušenosti téměř vyléčila duši. Udělala jsem to na Zemi a ne v ʺpropastiʺ.

A: "Poprvé je to nehoda, podruhé náhoda, potřetí je to vzor." Pokud existují sebevražedné myšlenky, kdo ví, kdy se objeví? Čím častěji se duše takto rozhoduje, tím je pravděpodobnější, že se ji budou snažit ʺléčitʺ metodami, které nelze nazvat příjemné.

Q: V "místech rozkladu?"

A: Zvykáš si na anachronismy a nejsi vybíravá. Vidím lásku k hluboké řeči, ať už má jakékoli rysy. Řeč je nástroj pro předávání myšlenek. Jazyky minulosti v silné vrstvě sešlého prachu byly také kdysi v popředí pozemské kultury. Uvědomte si jejich hodnotu pro určité období a kolik ze zdrojů života bylo investováno, aby se z nich stal prostředek komunikace. Období je nyní jiné, ale jazyky minulosti mají stále sílu odrážet hlubokou podstatu jevů. Nic se nezměnilo: stále jsou to mocné strukturované soubory spojení různorodých Božských projevů. Navíc se vaše moderní jazyky výrazně zmenšily kvůli progresivní bezbožnosti a nerespektování kontinuity. Spojení se skutečnou pozemskou historií bylo přerušeno. Hluboké vrstvy vědomí lidu byly překresleny, zbaveny mocného základu, na kterém se buduje nadstavba moderny.

Q: Jazyky minulosti byly pokročilejšími mnohostrannými nástroji pro vyjádření myšlenek než moderní jazyky?

A: Ano, vrstva posvátné řeči byla ztracena. V důsledku toho zůstaly jazyky obyčejných lidí a obchodníků. Není divu, že všichni jsou právě teď tak posedlí tělesnými požitky a penězi.

Q: Jsem obeznámena s myšlenkou, že jazyk utváří vědomí. Ale stejně jsem si myslela, že je to nadsázka. Chcete říct, že když lidé ztratili některá slova, zmizely z jejich vědomí některé hluboké významy?

A: Chcete jíst jídlo, o kterém nevíte, že existuje? Chcete ovládat oblast znalostí, která není ve vaší společnosti zastoupena? Chcete se obrátit k Bohu pomocí posvátné řeči, pokud ji neovládáte?

Q: Pravděpodobně lze Boha oslovit jakýmkoliv jazykem?

A: Ano, ale musíte vědět, jak se správně obrátit k Bohu, abyste dosáhli skutečného výsledku. Představte si, že existují léčebné modlitby, které fungují lépe než vaše současné léky. Ale nemá smysl se je učit nazpaměť, aby se bezmyšlenkovitě opakovaly. I když rozumíte jejich významu, nestačí, aby fungovaly. Nejsou to jen slova, ale apely na proudy, které teď nemáte k dispozici. Musíte vědět na úrovni přímého cítění v jemnohmotných tělech, o jaký druh proudu jde, a umět jej vést skrze sebe.
Například máte název léku "paracetamol". Nyní si představte, že osobě, které chcete ulevit od bolesti, zopakujete jako modlitbu: ʺparacetamol, paracetamolʺ. Pomůže mu to prázdné mumlání? Ne. Musíte si vzít pilulku. Stejné je to s modlitbou: proudy, ke kterým se vztahuje, by vám měly být k dispozici, teprve potom udělují uzdravení.
Nejjednodušší způsob je odříznout komunitu od dříve dostupných posvátných proudů je odstraněním části, která na ně obsahuje přímé odkazy, z jazyka. Toto je první krok k uvolnění vazeb. Pak uplyne nějaký čas a lidé, kteří si již nepamatují slova - prosby pro tyto proudy, zapomenou na dřívější příležitosti, ztratí možnost využít sílu posvátných spojení.

Q: Řekl jste: "Spojení se skutečnou pozemskou historií bylo přerušeno." Myslíte přepsanou historii před 19. stoletím?

A: Ano. Včetně ní. Bylo to pochybné rozhodnutí. Strom byl odříznut od kořene, přemístěn na nové místo a tam byl k němu připojen jakýsi náhradník místo dřívějších mocných, původních kořenů.

Q: Jaké jsou důsledky tohoto rozhodnutí?

A: Hloupost. Jednoduše řečeno, lidé jsou hloupí. Množství hlubokých vazeb, které byly zakořeněny v Zemi po tisíce let, se nezachovaly. Stává se, že člověk opravdu chce lépe porozumět životu, rozhodnout se na základě nasbíraných zkušeností. Snaží se kopat hluboko a je tam díra. Takže se bezmocně poflakují, ať dělají cokoli, není to správné.

Q: Chcete říct, že pozemšťané ztratili přístup k nashromážděným znalostem o světě, které lze vnímat pomocí intuice? Nebo jen k poznatkům z knih minulosti?

A: Lidé ztratili přístup k přímému živému posvátnému vědění. Jak přímý a živý je nyní recept na boršč, který je volně distribuován i ústně, dokonce i písemně, a to i na úrovni předvádění procesu vaření. A každá hospodyňka se s pomocí intuice zlepšuje.

Q: Proč jsi to udělal?

A: Rozhodli jsme se, že to bylo kořeny. Že kořeny vyšly ponuré a strom kvůli tomu trpí. Ano, ale vše je vytvořeno ze stejné hmoty. Bylo potřeba celý strom dále ošetřit, přetvořit. Nespěchej.

Q: Kdo o tom rozhodl? Existuje nějaká odpovědnost za taková rozhodnutí?
А: Manažeři, civilizace odcházejícího cyklu. Oni sami byli nyní sraženi ze stromu jako bolestivý výrůstek. A kdo zůstal, je pod bedlivým dohledem, a už bez pily v rukou.

Q: Takže teď apokalypsa není totální, ale prodloužená v čase, se schopností přežít a zachovat výhody civilizace? Udržet kořeny?

A: Ano, částečně. Kořeny sice budou opět pěkně silné, ale přijdou o svou dřívější šťávu. Fáze vyčerpání pomine a pak přijde naplnění novými silami a významy. Myslím, že je to správnější, měkčí. Co z toho ale vzejde, se teprve uvidí.

Q: Bylo mi řečeno, že ruská lidová formace je prastará struktura. Zůstala u svých rodinných kořenů?

A: Nechali jí část kořenů. Toto rozhodnutí dalo jednotlivcům více inteligence, větší povědomí. Ale toto částečné prohloubení do temné minulosti negativně ovlivňuje současnost. Vidíte, žádná dokonalá řešení neexistují. Zkoušejí to a to. Sledují, jak to bude fungovat efektivněji a která možnost má méně problémů.
Tím stromem jsem myslel celou civilizaci. Mnoho z jejích kořenů bylo odstraněno spolu s nahromaděnými šťávami.

Q: Zmínil jsi bezbožnost. Můžeš mi vysvětlit proč?

A: Pokud odhodíme náboženství, pak Bůh žije ve spojeních. A pokud jsou roztrhána bez respektu, bez pečlivě promyšleného plánu, snižuje to hojnost zdrojů života ve Vesmíru. Proto jsem ty, kteří rádi ničí mocné vazby, označil za ateisty.

Q: Jak je podporován život starověkých jazyků, které se v současnosti na Zemi nepoužívají?

A: Země není rodištěm těchto jazyků, ale spíše větví, kde je v určitém množství a kombinaci používali lidé minulosti. Samozřejmě, že kdysi dávno se zvýšil životní objem spojení pro komunikaci, vyvinuly se nové výhonky s ohledem na vlastnosti této konkrétní oblasti vesmíru. Ale všechny starověké jazyky jsou stále živé. Jsou založeny na interdimenzionálních nadčasových strukturách, které jsou schopny růst v jakémkoli bodě našeho Světa, pokud je to potřeba.

Q: Kdysi jsem četla, že síla starých jazyků zeslábla. Zdálo se, že to vysvětluje, proč kouzla ze starých knih už nefungovala.

A: Je to špatná kombinace dvou nesouvisejících jevů. Starověká kouzla nefungují, protože na Zemi je zákaz magie. Můžete to obejít, ale je to obtížné a nebezpečné. Takové činy mohou mít pro duši katastrofální následky, protože se jedná o porušení pokynů daných vaší komunitě shora.
Síla starověkých jazyků pro pozemšťany zeslábla, protože pole spojení, které zde bylo kdysi vybudováno, bylo dlouho nečinné a není nijak zvlášť živeno. Je to struktura hlubokého spánku. Pro člověka, který studuje starověké jazyky, proto není snadné s nimi najít dřívější spojení. Možné to ale je a navázání spojení s těmito strukturami může přinést hledači jakési štědré ovoce. Nemyslím tím, že bude finančně úspěšný. Tyto plody obohatí vědomí, poskytnou úplnější pocity z bytí. Četli jste někdy knihu z minulé doby, která jakoby dýchala životem? Udělala na vás hluboký dojem? Někdy se starověký svět zdá být velmi blízko - doslova na délku paže. Zavřete oči, udělejte krok vpřed a už jste tam.

Q: Trh vidím přímo z orientálních pohádek. Má velmi živou a příjemnou atmosféru. Obrázek působí změkčeně, ale šťavnatěji, nasyceně. Více žluté a trochu méně jasu. Světla máme naopak hodně, ale je chladnější a ostřejší. Zdá se, že ve vaší vizi je ještě více života, než máme na Zemi právě teď. A vlastnosti toho prostoru jsou jiné, ne tak...nepohodlné a kruté?

A: Bylo to období v historii Země, kdy se snížila destruktivita společnosti. Jeden z jasných výbuchů naděje pro vaši civilizaci, jeden z úsvitů, po kterém nastal den, a pak zpět, západ slunce. Prostor byl tehdy plný života, optimismu a naděje do budoucna. Pokud chcete posílit své spojení s touto vizí, můžete se podívat na architekturu Samarkandu, Agry a Marrákeše. Jsou i jiná místa, ale nenacházím jejich znalost ve vaší paměti.

Q: Cenné myšlenky, děkuji. Ale vraťme se do ʺsvětů rozkladuʺ. Bylo mi vysvětleno, že duše, jejíž osobnost byla vytvořena neúspěšně, může spadnout do destruktoru.

A: No, nekomplikujme to - destruktor. Dostanou se tam ti, kteří volí destrukci v nejširším slova smyslu. Ti, kteří svým jednáním ohrožují zachování božského zdroje života.

Q: Ale škůdců je dost na každém rohu a žijí ve svobodných světech, ne v destruktoru. Proč potom jít do destruktoru?

A: Ty jsi soudce, pamatuj. A já jsem jen hlídač. A brána. A samotná podstata této propasti.

Q: Z nějakého důvodu se mi zdá, že pro toto místo by byla vhodnější formalizovaná mysl. Tvoje je spíše intuitivní.

A: Byl jsem formalizován. Ale světoví výzkumníci chtěli pečlivě studovat mysli, které spadají do destruktoru, aby našli vzorce takového neuspokojivého osudu. Dostal jsem za úkol najít řešení, jak zabránit vzniku takových myslí. Tehdy jsem se stal volnomyšlenkářem a průzkumníkem. Mělo to být efektivnější. Ale změna v algoritmech se stala tak dávno, že si to nepamatuji, před transformací.

Q: Můžete mi pomoci vzpomenout si, kdo se dostane do destruktoru a kdo ne?

A: To je velmi široká otázka. Dotkli jsme se tématu sebevraždy. Zde to budeme analyzovat.
Celá duše má svou vlastní mysl, větší sílu. Její vtělený fragment má svou vlastní, s menší silou. Obě mysli jsou výsledkem vývoje dané duše a určitým způsobem si vyměňují informace. Samozřejmě, že celá duše vlastní celý objem jí shromážděných dat a vzorců chování v procesu žití. Lidská mysl má k těmto informacím jen omezený přístup a v inkarnaci hromadí nové poznatky.
Touha po sebevraždě je současným selháním mnoha intelektuálních a smyslových procesů najednou. Mysl se může dobře sladit a pak bude tato chyba považována za nekritickou. Je velká šance, že člověk bude později schopen hluboce porozumět své destruktivní touze a nějak se uzdravit, aby následné neúspěchy neohrožovaly život nebo vůbec nepřišly. Pokud dojde k sebevraždě, chyba mysli je zaznamenána jako kritická, ale stále je to považováno za chybu mysli inkarnovaného fragmentu, a ne celé duše. Takže máme "poprvé - nehodu." Ve skutečnosti jich může být více. Hlavní je udržet nízké procento sebevražd duší v jejím celkovém počtu inkarnací.
Pokud toto procento poroste, vědci mají otázku: "Je to nehoda?" Ale protože mysl duše je výsledkem dlouhé a usilovné práce na jejím vývoji, nikdo nespěchá s vyvozováním závěrů. Duše je tedy ještě dlouhou dobu v pozici ʺpodruhé - náhodaʺ.
Pokud sebevraždy pokračují v různých inkarnacích, za různých podmínek a s různým složením Vědomí v jeho fragmentech, přechází duše do pozice ʺpotřetí zákonitostʺ.
A pak už je zapojena soudní rada a skupina odborníků, kteří mohou rozhodnout o částečném očištění duše od mysli v destruktoru. Nebo o absolutní smrti mysli, aby se duše očistila od neúspěšných vzorců chování, kvůli kterým trpí a usiluje o sebezničení.

Q: Proč se říká, že duše ʺdoutnáʺ?

A: Existují určité analogie. Čištění totiž není okamžité. Nejprve musíte pochopit, co ještě lze zachránit a co duši jen škodí. Někdy je ničení pomalé, sekvenční, v několika fázích. A mezi těmito fázemi jsou přestávky, aby takové duše mohly znovu žít a ukázat, zda se jejich výsledky zlepšily. Pokud pomůže částečné čištění, duše už ke mně nepřichází.

Q: Možná to není mysl? Co když je něco v nepořádku s duší samotnou?

A: Ne, že by ta myšlenka byla nová. Ale nic to nedává výzkumníkům. Má se za to, že je to argument pro líné, kteří hledají omluvy pro neúspěchy, místo aby pokračovali v hledání efektivních řešení. Pracovité esence proto vycházejí z myšlenky, že duše jsou dokonalé a mysl je třeba zlepšovat, dokud se nestane dokonalou. S touto kombinací bude možné dosáhnout udržitelné dlouhodobé prosperity.

Q: Pravděpodobně se z úcty ke čtenářům nebudu dále ptát na vyčištění mysli. Téma je nepříjemné. Existují nějaké další otázky, které bychom dnes měli probrat?

A: Vyjadřoval jsem se nejnaléhavěji. Aby ti, kteří v temné hodině najdou svou slabost, nebyli v pokušení pomyslnou snadností neoprávněného odchodu z inkarnace. Nemá cenu spěchat. Přijde čas a smrt přijde sama, přesně když to bude vhodné. Netřeba riskovat, aby neskončil ze světa, kde život plyne v bouřlivém proudu, v mém panství, kde život jen ʺdoutnáʺ. Rozptýlil jsem vaši neznalost a naivitu. V poznání propasti a světů hladomoru se skrývá velká síla a moudrost, která nás nutí usilovat o život v Bohu. Kdo není schopen usilovat, dokáže se odvrátit a uvědomí si skutečné vyhlídky své amatérské činnosti.
Budujte pouta, jimiž proudí život, jimiž Bůh kráčí dál ve svém hledání receptu na věčný život. Nebuďte škůdci odvádějící jeho toky.

Q: Vazby na Zemi se nyní přerušují. Lidé říkají, že komunikace s mnoha známými byla přerušena kvůli tomu, že se názory úplně změnily.

A: Silné a slibné vazby se nepřetrhnou, ale mohou se upevnit. Jsou krmeny shora.
Vazby se lámou nerovnou výměnou, kdy člověk bere, ale není mu nic zvláštního dáno.
Spojení s prázdnou výměnou se přeruší, když z nudy žvaní až do únavy, proč si sami nedokážou vysvětlit tyto plané řeči.
Vazby jsou přerušeny, když jedna ze zúčastněných duší již není připravena živit tento kontakt oboustranně. Možná kvůli nedostatku osobních zdrojů a neochotě půjčovat si. Jedním slovem, neefektivní vazby jsou přerušeny. Nyní zbývají jen ty životaschopné. K čemu je mít kusy držené pohromadě párem tenkých nití? Pouze se plýtvá zdroji na jejich další spojování, zatímco už jsou v plném proudu v různých směrech.
Rozhodnutí o přerušení vazeb jsou často přijímána mezi dušemi na úrovních vědomí, které jsou lidem nepřístupné. Pokud impulz odpuzování pomine, budete muset přijmout ztrátu. Jakékoli spojení duše je vyživováno a vynakládá své zdroje. Nyní je však čas utáhnout si opasky a dočasně zapomenout na slasti uplynulého dne. Život těch, kteří vás stále čtou, se může stát lakonickým a prostorným jako poustevnická chýše, kde je pouze lůžko ze slámy v rohu a kříž na stěně. A bude málo komunikace. A pokud ano, tak o cestě duše, ne o smrtelníkovi.

Q: A co ti, kteří nečtou?

A: Doufám, že mají dostatek citlivosti, aby si udrželi žízeň v době, kdy jsou brány do temných světů otevřené. Nyní byste se neměli příliš snažit zachovat nebo zvýšit to, co jste získali, pokud vám to přirozeně protéká mezi prsty. Touhy lze snadno uspokojit, ale ne nadarmo. Pak zaplatí a toto vrácení dluhů nebude šťastné.

Q: Děkuji za vizi. Zdá se, že hloubka dojmu bude ještě pár dní stačit. Chtěla jsem číst orientální příběhy nebo Omara Khayyama. Takový dárek jsem od pána propasti nečekala.

A: Nasycuji tě touhou po životě po nepříjemném období. Nyní má pro tebe hodnotu. Musím ti nějak poděkovat za předání informací.
Pokud budete mít nějaké dotazy, možná se vrátím. Brzy se uvidíme, děvče.

*Myšlenka ve filmu ʺArrivalʺ (2016).

Zdroj: https://absolutera.ru/article12963

Zpět