2472 St. Germain Sharon Stewart

[ Ezoterika ] 2022-04-27

Q: Před časem zaznělo, že máš za úkol vyvažovat Božské ženství. Zdá se, že je to velký úkol. Jaký druh práce v souvislosti s tím vykonáváš ?
A: Ženství v každém člověku má co do činění s tím, co nazýváte psychickými schopnostmi. Psychické schopnosti lze rozšířit vytvořením kontaktu s duší v člověku. Kontakt s duší vytvoříte tím, že se sladíte s hodnotou své duše, přijmete Zákon jednoty (vědomí jednoty) a opustíte egoismus a vědomí duality, jinými slovy projdete procesem vzestupu.
V současné době je Země toxickou verzí mužského a ženského, a to velmi. Prvním úkolem, který máme před sebou, je vymýtit tuto toxicitu v kolektivu a poté v jednotlivci. Archanděl Michael dohlíží na eliminaci všech démonů ztělesněných a obklopujících planetu. Po tomto odstranění je člověk svobodnější pro zkoumání své ženské stránky a detoxikaci své mužské stránky. Začínáte to pozorovat v běžné populaci, protože se v ní objevuje větší sklon k soucitu než k nesoucitu, který nyní vidíte u mnoha jedinců.

Sharon: Vydrž to, zlato. Také zesměšňování druhých za to, že jsou jemní nebo zranitelní. To všechno je toxicita, kterou stále vidíme u tolika lidí.

A: Bude ustupovat, jak na tom budeme společně pracovat. Až padne Hollywood, objeví se nové vzory, jemnější a éteričtější. Zatím jsou ztělesněny v grafice a avatarech, které používáte, avšak nejsou to jemné bytosti. To ještě přijde. Vyhlížejte změny v přístupu kolektivu směrem ke zdravějšímu, jemnějšímu naladění.
Zatím mnoho z toho, co označujete jako vzory, jsou vzorem temnoty, jsou to bytosti bez duše, které lze zmanipulovat tak, aby byly velmi toxické, a naivní člověk se podle nich modeluje. Jakmile bude mít více lidí kontakt s duší, povstanou a řeknou, že si nepřejí být jako tyto pozemské vzory. Tak to přestane. Všechny tyto věci se zkoumají. Vytváří se nové paradigma podnikání, kde se opouští tvrdý korporátní život. Změna oblečení je prvním krokem k této lehčí, uvolněnější stránce.
Klíčem k tomu všemu je ukončení tvrdosti, toxicity vašeho současného západního systému. Jakmile dojde k ekonomickému kolapsu a odpuštění dluhů, jakmile budou rozděleny fondy prosperity, tvrdost a boj života na Zemi se zmírní a spolu s tím tvrdost člověka ustoupí měkčí, jemnější stránce. K tomu má dojít během příštích tří let a vy uvidíte, že to bude přínosné, protože se změní osobnosti a život se pro všechny stane jednodušším.

Q: Jak můžeme pomoci?

A: Začněte s procesem vzestupu.

Q: Získává zabití zvířat stejný karmický dluh jako zabití člověka?

A: Ne, nevzniká. Zvířata mají nižší vědomí než lidé. V přírodě existuje systém spolupráce mezi lovci a lovenými, kde osobní oběť oběti je klíčem k nasycení většího dobra, kterým jsou zvířata obecně. Je to systém oběti, aby ostatní mohli žít. Co však získává karmický dluh, je ničení ekosystému, takže to je třeba zvážit před jakýmkoli rozhodnutím zabít zvíře.

Zdroj: https://voyagesoflight.blogspot.com/2022/04/questions-week-9-st-germain-via-sharon.html

Zpět