6189 Rozhovor se Sanandou: Příprava na Vzestup Jahn J Kassl

[ Ezoterika ] 2024-03-25

<{> Jak dlouho to bude trvat?

Q: Situace v Rusku se uklidňuje a prezidentu Putinovi se opět podařilo udržet jednotu. Jak dlouho bude tato hra, ve které je lidstvo v mnoha oblastech na pokraji propasti, pokračovat?

A: Konec přichází v den, kdy je dosaženo kritického bodu v procesu probouzení lidstva. Blížíme se k tomuto bodu velkými kroky, velmi velkými kroky. Země pak bude transformována a vy se ve velmi krátké době vynoříte z transformačních procesů jako novorozenci. Základní energetická konstituce člověka je přeladěna, tělo a psychika jsou přizpůsobeny božským vibracím a pozvednuty. Nyní je důležité provést nezbytné přípravy, aby byly splněny požadavky na tuto novou definici. Proces, který spočívá v tom, že zůstanete ukotveni v Bohu, neochvějní v DŮVĚŘE a bezpodmíneční v LÁSCE navzdory všemu šílenství, se kterým se nyní setkáváte - to je praxe. Skuteční mistři se nerodí, ale utvářejí se událostmi!

Q: To znamená - vydržet až do dne X?

A: To znamená žít až do rána. Dostat se hlouběji a hlouběji do Boha a už nepočítat dny, týdny, nebo měsíce do vzestoupení, ale oslavovat minuty, které strávíte s Bohem - čekání na vzestoupení je čekáním jen tak dlouho, dokud existuje oddělení mezi vámi a Bohem. Jakmile vnímáte sami sebe ve vědomí JEHO milosti každou minutu, tento stav neklidu končí - nastává klid a mír.

Q: Jak vzniká blízkost k Bohu?

A: Touha po Bohu je vložena do srdce každého člověka a probouzí se, jakmile se srdce osvobodí od překryvů a blokád, od všeho smetí, které se nahromadilo v mnoha vtěleních. Proto je introspekce a léčitelská práce na těle a duši tak důležitá - dokud nedosáhnete průlomu, dokud nebudete schopni cítit a vnímat Boha ve svém srdci. Pak se vypořádáváte s odpověďmi stejně klidně, jako se vypořádáváte s nezodpovězenými otázkami. Pak pro vás má oboje stejnou platnost.

Q: Všechno je pak "stejně platné", ale ne "důležité", že?

A: Probuzený člověk se nechá vést Bohem k odpovědím a nenechá se manipulovat neklidem mysli. V Boží blízkosti se mysl uklidňuje a všechny potřeby mizí.

Budou chromí chodit a slepí vidět?
Q: Vzestoupíme s tělem? Ptal jsem se na to mnohokrát.
Vzhledem k mnoha změnám, ke kterým dochází znovu a znovu, je pro mě tato otázka dnes opět aktuální. Budou naše těla skutečně omlazena, dorostou jim zuby, chromí budou moci chodit, slepí budou vidět a hluší budou moci slyšet, až bude země vzkříšena s lidmi? Nedávno jsem to slyšel ve videu od Kerry K, (2) Bude tomu tak?

A: Každý člověk bude prožívat toto období jinak. Existují různé způsoby, jak projít.
Kdo však pomáhá utvářet tuto zemi, kdo se aktivně podílí na budování nového lidstva, obdrží milost všestranné obnovy ve všech údech.

V procesu vzestupu jsou lidské buňky rekalibrovány, vystaveny novému světlu a dostávají božské léčivé vibrace. Lidé se stávají plně vědomými bytostmi páté dimenze a zbavují se inertní hmoty 3D těla. Kompletní přepracování vaší postavy a vaší psychiky pro všechny, kteří nadále slouží na tomto světě. Mnoho lidí to v této době vzdá a zbaví se svých pozemských těl.
Každý člověk žije v souladu se svým božským osudem. Každá lidská bytost dostává život na tomto, nebo jiném světě podle svých božských příkazů. O všechny a o všechno je postaráno. Tak je to navždy.

Věřte času! Strážci času vás doprovázejí až na práh bezčasové existence. Protože stvoření je v rukou Božích a z rukou Božích dostává všechen život JEHO MILOST.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/03/25/conversation-with-sananda-preparing-for-ascension/

Zpět