6012 Osvěta médií One of Billions

[ Ezoterika ] 2024-03-04

Když se podívám na to, jak média přinášejí do našeho vědomí nové koncepty, fráze, myšlenky a -ismy, když se zamyslím nad probuzením (které se již zdá být v uvědomění slábnoucí), věřím, že bylo vloženo do našeho vědomého vědomí, aby zvětšilo, jak moc se spoléháme, nebo nespoléháme na zájem o pocity druhých. Zbavíme-li se veškerého odsuzování, domnívám se, že jsme velmi nadužívali a nedostatečně využívali zájem a empatii. Aby se s tím lidstvo vypořádalo, museli jsme to mít podané tak krkolomným způsobem, že by to vyvolalo silné emoce a otřáslo naším podvědomím ohledně toho, jak se svými pocity zacházíme.

Myslím, že s LGBT+ je to stejné. My, jako kolektiv, jsme se svými pocity, emocemi a zážitky po celé mapě. Myslím si, že naše Vyšší Já je androgynní a používá splynutí Božského ženského/mužského vědomí a větví se do toho či onoho sklonu v závislosti na povaze zkušenosti. Vzhledem k tomu, že plození dětí je zde pravděpodobně poněkud unikátní, zažíváme tuto genderovou nejednoznačnost šíleným způsobem. Věřím, že je to proto, aby vše, co je skryto hluboko uvnitř každého z nás, vyšlo ven a bylo viděno, pochopeno, milováno a přijato, a aby nám pomohlo pochopit, kdo skutečně jsme. Nemusí mít nic společného s pohlavím, nebo sexuálními preferencemi.

Podíváme-li se zpět do historie, vidíme, že všechny nálepky a všechna rozdělení, která se objevila v médiích, sloužila k tomu, aby zdánlivě ještě více rozdělila. Pozitivní je, že by to pro nás všechny na obou stranách mohlo umožnit vynést na světlo hloubku toho, co bylo skryto uvnitř nás samých a co potřebuje vyjít ven a být milováno. Pocházíme z tolika útlaků po celý náš život jako bytosti, které se podvědomě snaží, aby naše Božství bylo vědomé. Možná média, která tyto věci vynáší na světlo tak zjevným způsobem, byla spouštěčem v náš prospěch. Snažíme se zjistit, kdo jsme, a velká část tohoto sebezkoumání nás vede k hledání smyslu naší existence v minulých pozemských životech a našich životech jako věčných multidimenzionálních bytostí. Možná, že tato úroveň vnitřního spalování a nepohodlí je přesně to, co potřebujeme, abychom se posunuli na další úroveň, která nás připraví na nový svět. Jak často jsme potřebovali v našich životech velký otřes, abychom provedli nezbytnou změnu?

Jak můžeme komunikovat a přijímat bytosti různých druhů z jiných planet, když nedokážeme akceptovat naše vlastní odlišnosti v rámci našeho vlastního pozemského kolektivu? To by mohl být jeden z hlavních důvodů, proč se nám ještě otevřeně nepředstavili. Bojíme se a soudíme jeden druhého do té míry, že milující, dobrotivé duše odjinud nás nechtějí děsit o nic víc, než my děsíme sami sebe.

Víme, že média jsou nástrojem pro ty, kteří si přejí udržet nás v nevědomosti a utlačovanosti, ale možná se na ně můžeme podívat v novém světle a pomoci jim překonat jejich starou funkci do nové. Pokud se této vize bude držet dostatečný počet z nás a budeme hledat to pozitivní v tom, co dělají, a budeme se dívat na tváře moderátorů před kamerou a těch, kteří stojí za ní, a uvidíme je jako božské duše, kterými také jsou, možná bychom byli dostatečně silní na to, abychom ovlivnili evoluci médií, stejně jako ovlivňujeme naši vlastní evoluci. Mám pocit, že se to už děje. Musí tu být tisíce zaměstnanců médií, kteří pracují ze všech sil, aby něco změnili.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/28/an-enlightening-of-the-media/

Zpět