5970 Výhoda tvůrce pravidel - Vyhrává vždy Cosmic agency

[ UFO ] 2023-08-18

Za´el: Posílám vám pozdravy. Děkuji vám, že jste si mě přišli poslechnout. Je mi potěšením, že jste tady.
Dnes bych rád hovořil o problému, který je z mého pohledu velmi vážný a způsobuje velké utrpení mnoha lidem, kteří si plni naděje myslí, že zneužívání vůči nim skončí jednoduše proto, že vám vesmír vrátí to, co jim dáváte. Pro mě je to velmi špatný koncept, velmi New Age, který udržuje lidi v mentalitě poslušných štěňat, která snáší vše, co jim přijde do cesty, bez ohledu na to, jak drsné, kruté, urážlivé, nebo do očí bijící to je.

Říká se, že pokud jste schopni vidět, nebo vnímat vlastnosti, pozitivní, nebo negativní, u jiné osoby, nebo skupiny lidí, je to proto, že někde uvnitř vás je také tento atribut, nebo soubor atributů. Vidíte-li v někom velkou dobrotu, kterou hluboce obdivujete, je to proto, že tato velká dobrota existuje i ve vás. Pokud jste schopni vidět v někom to nejtemnější a nejzlomyslnější, je to svým způsobem také proto, že vy sami máte tuto temnotu v sobě. Doporučuji shlédnout video na tomto kanálu o světle a tmě.

Ale jen proto, že jste schopni vidět tyto ctnosti, nebo nedostatky u druhých, neznamená to, že tyto věci definují vaše činy, nebo to, jak chcete být s ostatními v tomto světě. Jsou prostě přítomny a definují rozšířenou, všeobjímající bytost, kterou skutečně jste. Z vyšších úrovní toto dobro a zlo nabývají jiných významů, i když víte, že jsem velkým zastáncem toho, že na čem opravdu záleží, jsou vaše hodnoty a principy, být tím, kým jste dnes, a jednat způsobem, který je konzistentní a v souladu s těmito hodnotami a etikou. Vy, zahrnující vše, co jste schopni rozpoznat v druhých lidech, jste tím, kdo rozhoduje o tom, kým se chcete stát, čím a kým chcete být.

Jak řekl Jordan Peterson, a malá Sophia také, je ctnostnější být monstrum a držet to na uzdě, než být roztomilým malým králíčkem, který ví jen to, jak se nechat sežrat.

Nyní, když jsem to pochopil, se o tom zmiňuji, protože někdy máme také tendenci věřit, že lidé nejsou tak špatní. Spojte to s konceptem, který je samozřejmě pravdivý, že dobro a zlo jsou relativní a že tito lidé si nemyslí, že jsou regresivní, když vnucují urážlivé chování, a koncept, že vše je perspektiva, a tak to je, a máme extrémně pohodlnou a dokonalou situaci, takže nakonec jsou to lidé s nejautoritářštějším a nejagresivnějším postojem a nejméně respektující, kteří budou vždy kontrolovat, nebo omezovat vnímání, jednání a okolnosti těch nejlaskavějších, nejuctivějších a nejpokornějších lidí.

Jak jednou řekla královna Alenym I. z Temmeru: "Ti, kteří budou mít větší celkovou agresivitu, budou ti, kteří budou vnucovat svá pravidla těm mírumilovnějším."

Moje teorie, nebo jedna z nich, pokud jde o jeden z hlavních hlubších důvodů, proč odmítáme vidět zlo v druhých lidech, kromě zjevné touhy nemít nepříjemný, nebo traumatický zážitek, je to, že si nechceme připustit, že zlo existuje i v nás, i když se rozhodneme jednat ušlechtile v našem každodenním životě. Protože předpokládat, že zlo existuje v naší realitě, by také znamenalo uznat, že tato realita existuje právě proto, že my sami ji projevujeme a to, čím jsme, manifestujeme.

Představme si, že hrajete deskovou hru. Máte sadu pravidel a omezení, která se vztahují na váš token, nebo tým žetonů, vaše karty, nebo cokoli, co si chcete představit. Začnete se pohybovat po hrací ploše, ale jste omezeni na číslo, které ukazují vaše kostky, a na události související s políčky, na která se přesunete. Některá pravidla vás vrátí na startovní políčko, některá pravidla vám navždy odeberou žetony a suroviny, dokud hra neskončí, některá pravidla vám brání v postupu, dokud nesplníte určité požadavky. Zatímco se posouváte vpřed, jak nejlépe umíte, věrni těmto pravidlům děláte věci správně, sledujete, jak se já posouvám, kdy se mi zachce. Vidíte, jak padám do určitých škatulek, na které bych měla reagovat určitým způsobem, a já to neudělám. Vidíte, jak se dostanu k vašemu žetonu, šlápnu na něj a odstraním ho, i když pravidla hry říkala, že to nedokážu. Myslím tím pravidla, co je skutečné a co ne, kdo hraje a kdo nehraje, a význam událostí, to všechno diktuji. Je to spravedlivé? Kdo vždy vyhraje hru? Odpověď je jednoduchá. Osoba, která ovládá hru, vždy vyhraje, nebo vyhrají pouze ti, o kterých se rozhodne.

Nyní nahraďte slovo pravidla a slovo omezení slovy etika, morálka, empatie, nebo dokonce kodex cti. Poslouchejte znovu od doby, kdy jsme začali deskovou hru, a pochopíte poselství, které vám chci předat.

Znamená to, že bychom se měli vzdát své etiky, své morálky, své empatie, nebo svého kodexu cti? Nejsem ten, kdo vám bude říkat, natož vám vnucovat, jak máte postupovat, nebo kým se stanete, ale mohu vám říci svůj pohled na věc, svůj způsob života. Nemyslím si, že odpovědí je vzdát se svých hodnot a svého kodexu cti, protože to by znamenalo zříci se sám sebe. Pro mě je to přímá cesta ke ztrátě tebe, ke ztrátě tvé duše, tvého spojení. To však neznamená, že bychom měli nečinně přihlížet a mlčet, když vidíme nespravedlnost, nebo zneužívání jakéhokoli druhu, ať už jsou důvody násilníka jakékoli. Vidím to tak, že je snadné použít argument, že všechno je perspektiva, nebo argument, že vše je pro něčí dobro, nebo pro vaše vlastní, jako snadný nástroj kontroly mysli a manipulace s vnímáním a okolnostmi pro ty lidi, kteří drží klíč k ukončení makabrózní hry, kterou násilník rád hraje bez pravidel a omezení a na úkor utrpení ostatních. Jasný příklad toho je přímo u vás a my tomu říkáme cabal kontrolorů Země, i když jsem si jistý, že to můžete aplikovat ve svém každodenním životě.

Obávám se, že si nejsem jist, zda dobro z naší perspektivy vždy zvítězí, zvláště pokud je za nositele pravdy brán pouze jeden zdroj informací. Nicméně, jak jsem řekl v předchozím videu, pravda vyjde najevo sama od sebe, pokud jste ochotni ji najít, protože regresivní postoj, bez ohledu na to, jak moc se skrývá za maskou údajně dobře míněného světla, nakonec poskytuje silná vodítka k tomu, co se za ním skrývá, pokud jste připraveni to vidět. I když očividně někdy vědí, jak způsobit zmatek. Musíte být otevření, abyste slyšeli a pochopili všechny možné části, které zahrnují to, co si přejete objevit, a být ochotni setkat se s čímkoli, co to je, a integrovat, že to existuje a nemusí vás to definovat, nebo to znamenat, že jste udělali něco špatně. Jednejte z ušlechtilosti, z empatie a ze svého kodexu cti. Nikdy to neztrácejte a vždy vyzdvihněte tu nejlepší verzi sebe sama, kdykoli k tomu máte příležitost. Ale nenastavujte druhou tvář, nedovolte jim, aby vám ubližovali, jak se vám zlíbí, nebo jim nedovolte, aby ovládali váš osud a okolnosti, nebo ty, na kterých vám opravdu záleží, na základě předpokladu, že je to pro vyšší dobro, nebo proto, že je to vaše chyba.

Všechno se děje z nějakého důvodu, ano, a my tvoříme svůj příběh, ale vy sami rozhodujete o tom, jak ten příběh skončí a jakou cestou se vydáte. Pamatujte, že nesmíte ignorovat své srdce, které někdy odmítá vidět zlo, ale často ví, že tam je. Bude však zářit, kdykoli bude moci, a bude vědět, jak se inteligentně pohybovat vpřed, vyhýbat se temnotě a odhalovat ji. Seberte odvahu. Je to skvělá zkouška. Překonejte to. Nevím, jestli dobro vždy zvítězí, ale vy můžete vyhrát. Podepíšu se myšlenkou, kterou jsem vypustil před několika videi. Přikláním se k názoru, že kontrola mysli nemusí nutně existovat jen na Zemi.

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/the-rulemaker-s-advantage-does-good-always-win

Zpět