5858 Poselství od andělů: Vše, na čem záleží, je vibrace, kterou nyní používáme Ann Albers

[ Ezoterika ] 2024-02-04

Moji drazí přátelé, máme vás moc rádi,

Dnes půjdeme trochu více do hloubky o povaze vašich vibračních nabídek, jak minulost oblivňuje přítomnost, a jak to můžete změnit.

Když se podíváte zpět na svůj život, vybavíte si mnoho věcí, které se kdysi zdály neuvěřitelně důležité, náročné, nebo děsivé, ale nyní se zdají být bezvýznamné. Stejně tak každá výzva, která dnes zůstane, se jednoho dne stane pouhou vzdálenou vzpomínkou. Když budete putovat věčností, všichni nakonec dospějete k závěru, že na tady a teď nejvíce záleží. Tady a teď můžete být přítomni ve svém aktuálním prostředí. Můžete také aktivovat vzpomínky na minulost, nebo se oddávat snům (či obavám) o budoucnosti. Kamkoli namíříte své myšlenky, zaměřujete svou pozornost a tím aktivujete vibrace, tady a teď.

Možná vás napadne analogie s vaší televizí. Můžete sledovat aktuální zprávy. Můžete sledovat History Channel nebo libovolný počet dramatizací minulosti. Můžete sledovat futuristické filmy, poslouchat předpovědi nebo dokonce cestovat mimo čas a prostor do říší fantazie. Bez ohledu na to, jaký ˝prostor/čas˝ naladíte prostřednictvím televize, ladění provádíte tady a teď. Nejste v minulosti ani v budoucnosti ve 3D smyslu. Zaměřujete se na minulost, přítomnost, budoucnost nebo alternativní prostor/čas a tímto zaměřením v sobě aktivujete vibrace. Jak víte, tyto vibrace začnou přitahovat různé výsledky.

Každý z vás na základě obrovského množství faktorů aktivuje různé vibrace. Dva lidé mohou sledovat stejnou show a aktivovat zcela odlišné vibrace. Jeden člověk může sledovat thrillerový film a smát se celé věci, aktivovat vibrace a pocity bezpečí, humoru a radosti. Jiný by mohl sledovat stejný film a na kraji svého sedadla očekáváním aktivovat vibrace napětí a odhalení, třetí se třást strachy při sledování stejného filmu, čímž aktivuje vibrace nejistoty a strachu. Žádný z těchto jedinců se nemýlí. Jednoduše se ladí na stejnou realitu, aktivují různé vibrace - ať už záměrně nebo ze zvyku - a přitahují podobné vibrace ve svých životech.

Podobně si můžete vzpomenout nebo mluvit o své minulosti - v dobrém i zlém - aktivovat všechny vibrace s ní spojené. Soustředíte se na vytouženou (nebo děsivou) budoucnost a aktivujete všechny vibrace s tím spojené. Bez ohledu na to, kam v prostoru/čase zaměříte svou pozornost, a bez ohledu na to, odkud pocházejí vibrace, které jste aktivovali, aktivujete je tady a teď.

I když se to může zdát zajímavé nebo dokonce příliš ˝technické˝, důvodem, proč na to upozorňujeme, je to, že vaše síla je v přítomném okamžiku. Právě tady, právě teď, si můžete vědomě vybrat svou vibraci tím, že se záměrně rozhodnete zaměřit se na myšlenky a věci, které vám připadají lepší, nebo můžete dovolit vnějšímu životu, aby diktoval vaši vibraci. Když se rozhodnete naladit se na myšlenky a věci, které vás utěšují, uklidňují a pomáhají vám cítit se ještě trochu lépe, začnete lépe přitahovat. Pokud dovolíte životu, aby diktoval vaše vibrace, pak, drazí, jste vydáni na milost a nemilost vnějšímu světu, a to není vždy to nejradostnější místo.

Hodně se mluví o tom, že vás ovládá ˝nevědomá mysl˝, ale ve skutečnosti vás ovládá pouze tehdy, když se stane aktivní ve vaší přítomnosti, a vy se nerozhodnete s tím něco udělat. Jakmile se cítíte špatně kvůli něčemu ze své minulosti, už to není v nevědomí. Jakmile vám něco připomene vaši minulost, už to není v nevědomí. Jakmile zareagujete na přítomnost na základě své minulosti, již není v nevědomí. Vaše nepříjemné pocity jsou indikátorem toho, že jste ve svém tady a teď aktivovali nechtěnou vibraci.

Jakmile zaznamenáte nepříjemné pocity nebo reakce, můžete s nimi něco udělat. Můžete začít rekalibrovat svou energii tím, že sáhnete po myšlence, věci nebo situaci, ze které se cítíte lépe. Pouze aktivní vibrace, tady a teď, ovlivňují to, jak se cítíte a co přitahujete. Co je nevědomé, a tedy neaktivní, nehraje ve vašich výtvorech žádnou roli. Pouze když jsou vibrace aktivovány, ovládají vás.

Máte potenciál přistupovat ke všem možným kanálům na vaší televizi, ale to záleží pouze na tom, když jej zvednete, zapnete, zaostříte a vyberete kanál, který chcete sledovat. Kromě toho musíte zůstat zaměřeni na tento kanál, abyste ve vás aktivovali jeho vibrace. Podobně má vaše nevědomá mysl přístup ke všem možným vibracím, které můžete vysílat, ale teprve když se tyto vibrace aktivují, začnou vytvářet výsledky.

Přinášíme vám tento jemnější bod, abychom vám pomohli získat zpět svou sílu změnit se, cítit se lépe a přitáhnout to, co si přejete. Nemůžete ovládat něco, co je ˝nevědomé˝. Avšak v okamžiku, kdy se vibrace stane aktivní ve vašem tady a teď, uvědomíte si ji, protože cítíte související emoci - dobrou, špatnou nebo neutrální.

A zde je bod, na kterém záleží tak hluboce, že vám vrátí vaši sílu mnohem větším způsobem - nezáleží na tom, zda víte, proč je ve vás aktivní vibrace právě tady a teď. Nezáleží na tom, zda to pochází z vaší minulosti nebo přítomnosti. Důležité je jen to, jak jste naladěni. Když už si uvědomujete, že jste na někoho naštvaní, protože vám připomínají vaši minulost, můžete se rozhodnout sáhnout po myšlence, která je lepší než hněv. Pokud vám to pomůže pochopit, proč se cítíte tak, jak se cítíte, rozhodně jděte dovnitř. Pokud však zaměření na vaši minulost jen vybagruje další špatné pocity, zaměřte se na cokoli lepšího! Pokud to nemůžete udělat sami, požádejte o pomoc, protože si zasloužíte cítit se dobře a přitahovat dobré.

Terapie budoucnosti nebude zahrnovat nalezení a procítění své minulé bolesti, jako spíše pomoc při hledání a pociťování vaší přirozené radosti, když náhodou aktivujete svou bolest. Existuje mnoho hnutí zahrnujících studium a podporu štěstí, které začíná klíčit kolem vaší planety, což jsou kroky k této cestě. Již se objevují způsoby, jak pomoci lidem ˝přepojit se˝ do neutrálních stavů, aby mohla nastat jejich přirozená radost. Ty naberou na síle i během vašeho života.

Léčení budoucnosti nebude zaměřeno na boj s nemocemi, ale spíše na podporu blahobytu. V současné době existují centra, pobídky a léčitelé v lékařské i metafyzické sféře. Bude jich přibývat. Budoucnost podnikání bude zahrnovat více vědomého ladění a méně frenetické akce. Lídři skupiny a jednotlivci se právě teď tímto způsobem utváří. Stane se to více mainstreamem.

V budoucnu, až dojde ke světovému konfliktu, se sejdou větší skupiny, aby se zaměřily na pocity a vyzařování míru. Tato shromáždění již na vaší planetě existují. Jejich počet poroste a způsobí v lidském jezírku ještě větší vlnění míru a soucitu.

Vaše minulost je souborem praktikovaných myšlenek a přesvědčení, které se ve vás mohou aktivovat. Vaše budoucnost je soubor možných zaostřovacích bodů, které lze ve vás aktivovat. I ve vašem současném prostoru/čase máte z čeho vybírat - z mnoha různých vibrací, které mohou následovat. Ať už se soustředíte na minulost, přítomnost, budoucnost nebo imaginární prostor/čas, v nejbližším okamžiku si vyberete, že se zaměříte na něco lepšího. Můžete dosáhnout lepšího pocitu. Můžete se uklidnit, přijmout se a být k sobě laskaví i ve svém smutku, bolesti nebo strachu, a tak se rozhodnete vtáhnout do své zkušenosti více lásky.

Nejste vydáni na milost a nemilost vnějšímu světu, jak si myslíte. Může vám snadno ˝zmáčknout spoušť˝ a aktivovat staré nacvičené vzorce, ale stejně jako náraz na silnici může dočasně vyvést vaše auto z kurzu, můžete rychle uchopit volant nebo přeorientovat svou mysl a nasměrovat se znovu na laskavější a mírnější cestu.

Vše, na čem záleží, je teď. V tuto chvíli zavřete oči, párkrát se zhluboka nadechněte a prostě se snažte přijmout naši lásku. Někdy je to ta nejlaskavější volba, kterou pro sebe můžete udělat. Ať už je váš přítomný okamžik krásný nebo nemyslitelně bolestivý, jsme tu, abychom vám ho pomohli najít, soustředit se a cítit se lépe. Jsme tu, abychom vám pomohli zapamatovat si, že láska je vždy dostupná právě tady a právě teď.

Bůh ti žehne! Máme tě moc rádi. - Andělé

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/02/04/message-from-the-angels-the-vibration-we-activate-now-is-all-that-matters/

Zpět