5802 Peruánské mumie Cosmic agency

[ UFO ] 2023-09-25

Peruánské mumie v médiích, důkazů o mimozemšťanech není nikdy dost

Mari Swaruu
Vzhledem k povaze tohoto tématu musím říci následující, abych dodržela pravidla a předpisy YouTube, které nechci ignorovat. Toto téma může být bráno jako sci-fi, nebo jak to divák vidí nejlépe a zveřejňuji ho pouze pro účely zábavy. Své informace však beru velmi vážně. Kdo má oči, aby viděl.

Obvykle se nezabývám tím, co je trendem v mainstreamových médiích, jen někdy, když je co říct. Mám pocit, že to je dnešní případ, protože to souvisí s mimozemšťany, a vím, že mnohé z vás zajímá, jaký je můj názor na to, co se děje kolem dvou peruánských mumií, které byly před několika dny představeny mexickému parlamentu.

Někteří lidé ujišťují, že jsou skutečné a že mají rentgenové snímky a vzorky DNA, které dokazují, že nejsou lidského původu. Navíc přítomnost vzácných kovů, jaké se dnes na Zemi používají ve vyspělých počítačích, uvnitř jedné z mumií z nich dělá silný argement, který dokazuje, že Zemi v minulosti navštívili mimozemšťané. Jiná skupina lidí je však přesvědčena, že jsou to levné padělky uměle sestavené z dílů různého původu, včetně zvířecích kostí, a slepené moderním lepidlem. Proto tito lidé tvrdí, že vše je jen podvod.

Než se hlouběji podíváme na vše, co se kolem nich děje, a na všechen ten šum kolem nich, chci se s vámi podělit o to, co mohu říci o mumii konkrétně ze svého pohledu a zdrojů odsud nahoru.

Především jsem zkoumala druhy, k nimž by ty peruánské mumie mohly patřit, a pátrala v databankách této lodi, i v těch externích, k nimž máme přístup odsud. Z toho, co bychom mohli nazvat verzí internetu Galaktické federace - datové spojení, k němuž má přístup každá rasa Federace a které může sdílet mezi sebou a které je plně mezihvězdné v reálném čase pomocí kódovaných gravitačních pulzů nebo kódovaných mionových neutrin.

Přímo řečeno, nemůžeme zjistit, k jakému druhu ty mumie patří. Určitě mají mnoho prvků, díky nimž se podobají některým malým druhům Šedých ze Zeta Reticuli, ale zároveň se podstatně liší od všech Šedých, které máme v našich databankách, i od jiných malých humanoidních druhů, o nichž možná víme, zejména proto, že jedna z těch mumií má v sobě tři vejce, čímž vylučujeme, že by se blížila všem druhům, kterým se na základě našich databank fyzicky nejvíce podobají.

Peruánské mumie jsou značně zničené a je těžké zjistit, jak mohly skutečně vypadat za života, pokud vůbec kdy žily. Když se podíváme na rentgenové snímky, jejich hrudní koš nedává nikomu z nás, včetně Senetra, našeho lodního lékaře a biologa, smysl. Jejich nepřítomnost v našich a federačních databankách není důkazem, že nejsou skuteční. Důkaz nepřítomnosti není důkazem neexistence; znamená to prostě, že je neznáme.

Existují miliony a miliony hvězd, kolem nichž obíhá ještě větší počet planet, a katalogizovat všechny druhy je nemožný úkol. Přesto se to stále dělá a dělá se to už celé věky, takže katalog mimozemšťanů je velmi rozsáhlý a počítá se na miliony miliard. Přesto naše kvantové holografické počítače dokážou vyhledat pravděpodobnou shodu během několika sekund, ale nedávají nám nic průkazného.

To nás také přivádí k další nevyhnutelné otázce: Jsou to padělky? Domníváme se, že je to možné, a pravděpodobně jsou. Nemáme je tady nahoře, abychom je mohli prozkoumat v některé z našich lékařských laboratoří, takže máme k dispozici jen údaje, které si můžeme vybavit na internetu, a těch není mnoho. Testy DNA by nám všem daly přesvědčivou odpověď, ale problém je v tom, že znalosti, které lidé mají o mimozemské DNA a o tom, jak funguje, jsou téměř nulové a jsou zkreslené mnoha mylnými představami o DNA a chybnými závěry, k nimž pozemští vědci dospěli na základě vysoce kontrolovaných lékařských představ a protokolů, a také samotnými limity lidské vědy, která je také silně kontrolovaná, jak jsem vysvětlila ve svém videu o problému vědy na Zemi.

Stručně řečeno, pokud najdou nějakou lidskou DNA uvnitř testované tkáně, okamžitě se dojde k závěru, že pochází z člověka; není tedy mimozemského původu. Nebo pokud jsou konfrontovány s jasnými rozdíly, pak se dojde k závěru, že vzorek tkáně pochází od někoho s genetickým problémem, poruchou, mutací atd.

To zaprvé ignoruje skutečnost, že lidí jako takových je mimo Zemi více. Ale co je ještě horší, ignoruje se, že všechny biologické organismy založené na uhlíku sdílejí velmi velkou část svého genetického kódu. A v případě savců sdílejí téměř celý svůj genetický kód, takže jedinečné vlastnosti mezi jednotlivými druhy zůstávají na malých genetických markerech, které tvoří všechny rozdíly. A to platí i pro podobné druhy, které se vyskytují mimo Zemi. Například kočka domácí a mezihvězdný lev urma sdílejí více než 95 % genetického kódu.

Chci tím říct, že nález lidské DNA ve vzorcích údajně mimozemských tkání nedokazuje, že jsou falešné. Vypadá to, že badatelé v oblasti UFO považují za samozřejmé, že aby něco bylo mimozemské, musí být jeho genetický kód zcela odlišný od všeho, co se vyskytuje na Zemi, a tudíž pro vědu zcela neznámý.

To je případ i Lloyda Pye a jeho takzvané lebky Starchild, která byla nalezena v mexickém dole na počátku 20. století, pokud si dobře vzpomínám. Lebku zkoumal z lékařského a forenzního hlediska za účasti několika odborníků ve svých oborech, a také se mu podařilo provést genetické testy a závěry byly jasné. Velká část jeho kódu DNA je lidské vědě neznámá. Přesto, protože se zjistilo, že jeho větší část je lidská, zařadili lebku do katalogu jako pocházející z hybrida, napůl člověka a napůl mimozemšťana. Ale jak jsem právě řekla, ta velká část DNA podobná lidské, která byla nalezena v lebce Starchild, z něj nedělá hybrida, protože všechny humanoidní druhy založené na uhlíku sdílejí velmi velké množství svého kódu DNA a otisku. Říkám vám to z pohledu a znalostí své vědy zde, protože ta na Zemi je silně zaujatá a kontrolovaná a vždy se řídí darwinovským modelem přirozené evoluce. Proto snadno a chybně dojde k závěru, že podobné organismy nemohou existovat na Zemi a jinde ve vesmíru současně.

Moji předchůdci před několika lety podrobně studovali případ Lloyda Pye Starchilda a já měla možnost prostudovat soubory, které se stále nachází v databankách této lodi. Lebka jasně vykazuje logické biologické zákonitosti, které naznačují, že tento tvor byl kdysi živý a měl několik velmi podstatných rozdílů od lidské lebky, což z ní činí definitivní ne-lidský příklad a důkaz existence mimozemšťanů.

Páteř je soustředěna pod lebkou na mnohem lepším místě, než kde se připojuje v případě lidí, protože je to místo vyváženější a také silnější a bezpečnější. Jeho lebeční kosti jsou strukturovány zcela odlišně, protože jsou umístěny v jiném pořadí, stejně jako oční dutiny. Čelist musela být mnohem menší a jiná než u člověka, i když čelistní kost chybí. Lze na to usuzovat mimo jiné studiem její horní části i jejích kloubních bodů. Nejpřesvědčivějším důkazem však byl kód DNA, z něhož jasně a nezvratně vyplynulo, že velkou část jeho DNA lidská věda nezná.

Ale i když měl Lloyd Pye tuto skutečnost v rukou, byl zesměšněn a ostrakizován svou vědeckou komunitou. Jeho kritici ujišťovali veřejnost, že lebka není nic jiného než pozůstatky dítěte s hydrocefalií, v podstatě se syndromem zvětšení lebky, a zcela ignorovali základní forenzní závěry, které uváděly, že lebeční kosti jsou navzájem plně srostlé, což svědčí o tom, že lebka pochází z plně dospělého a zralého dospělého člověka. A ignorovali i všechny výsledky DNA, protože předpokládali, že je někdo nějak obelstil.

Lebka Starchild je nyní téměř zapomenutá a ignorovaná, nejspíš odsunutá do nějaké krabice někde ve sklepě. Pie tvrdil, že lebka je hybridním potomkem mimozemšťana a lidské ženy na základě testů mitochondriální DNA. Veškeré Lloydovo úsilí nejenže bylo marné, protože o jejím mimozemském původu nedokázal nikoho přesvědčit, ale jeho snaha pokračovat v pátrání a prosazovat své závěry na veřejnosti způsobila, že onemocněl jakousi vzácnou rakovinou. Všichni zasvěcení vědí, že Lloyd Pye byl zavražděn pomocí uměle vyvolané rakoviny, aby mu zabránil v jeho práci, protože byla v rozporu se zájmy Cabal.

Vrátíme-li se k peruánským mumiím, podle našeho skromného názoru nepředstavují logickou morfologickou ani fyzickou strukturu, jakou zjevně má Starchild Lloyda Pye. A na rozdíl od případu mumií víme, jakému druhu patřil, a to jednomu z druhů Šedých ze Zeta Reticuli, mimochodem přátelskému.

Ponechme stranou, zda mumie byly pravé, nebo ne, protože, jak už jsem řekla, jsou příliš zničené, než abychom to věděli, a prostě nemáme dost údajů, mě tu nejvíc zajímá mediální cirkus, který vyvolaly, a to, jak se to celé řídí.

Badatel UFO, který je prezentoval mexickému parlamentu, tvrdí, že má důkaz DNA, že jsou skutečné, ale podle svých slov je nesmí prezentovat veřejnosti, zatímco lidé s autoritou pocházející z mexických univerzit prostě prohlašují, že jsou falešné, a musí být prostě proto, že prý vnucují své postavení a svou společensky uznávanou autoritu tomuto badateli UFO, aniž by brali ohled a měli zájem vidět fakta. Pokud má vyšetřovatel UFO fakta, pak by mu mělo být umožněno je veřejně prezentovat a teprve poté by měly být učiněny závěry. Tento badatel UFO, jehož jméno zde raději nebudu uvádět, je neprávem a krutě napadán lidmi s mocí a autoritou, kteří se na své posty dostali zjevně díky společenské přijatelnosti. Chci tím říct, že to není nic nového, jak jsem vysvětlila na případu Lloyda Pye, i když to vypadá, že vlády a cabal mají na mysli prosazování existence mimozemšťanů, pravděpodobně v rámci přípravy své další velké falešné vlajky: falešné mimozemské invaze.

Tito lidé, kteří útočí na badatele UFO, se zjevně stále řídí myšlenkovými vzorci, které pocházejí z doby před oficiální agendou odhalení mimozemšťanů. Pokud mají důkazy o tom, že jsou falešní, měli by je předložit veřejnosti. Totéž platí pro badatele UFO. Pokud má důkaz, pak mu musí být umožněno předložit své informace veřejnosti, a jen při pohledu na obě strany se můžeme přiblížit pravdě.

To jsou mé dva centy k tomuto tématu a posílám všechny své sympatie badateli UFO za to, že mu bylo tak krutě ublíženo, bez ohledu na jeho záměry a motivaci, proč se rozhodl tyto mumie mexickému parlamentu předložit. Velmi dobře mohl mít v rukou pádné důkazy, které dokazují existenci mimozemšťanů. Stále posílám badateli UFO své sympatie, bez ohledu na to, co si o mně a o mé skupině může myslet. Je mi to upřímně jedno. Vidím, že pevně věří v pravdivost těch mumií. Vidím jeho nadšení, a to mu stačí k tomu, aby svůj případ odhalil, ačkoli v tomto okamžiku, kdy píšu tato slova, všechny údaje nasvědčují tomu, že jde o podvrhy. Stále mu posílám své sympatie, protože vím, jak je zatraceně těžké něco dokázat jako mimozemské, a snadné být podveden agendou, za kterou stojí cokoli nebo kdokoli, kdo mumie vytvořil. Badatele UFO tak možná využívají jako obětního beránka a využívají jeho nadšení proti němu a ve svůj prospěch. A jsem ochotnější věřit malému člověku jinak než oficiálním autoritám, o kterých vím, že neustále lžou.

Je to další příklad toho, jak je lidská věda zcela kontrolována a sleduje pouze zájmy těch, kteří jsou u moci, a jejich programy, nemluvě o médiích a také o mentalitě lidí.

A to je také důvod, proč já a moje skupina nemůžeme poskytnout žádný důkaz o tom, kdo jsme, protože nikdy nemůže být dostatek důkazů o mimozemšťanech, dokonce ani s DNA ET v rukou a před národním parlamentem. V průběhu let jsme také snášeli spoustu urážek, a přesto jsme stále tady. Jediné, co děláme, je zasévání informací a další perspektivy, abyste mohli mít všechna data a vyvodit si o všem vlastní závěry, jinak by tu byl naprostý monopol na pravdu pod kontrolou elity a jejich pochybných zájmů.

A přestože bych rád více komunikovala s mnoha z vás tam venku, o kterých vím, že bychom byli velmi dobrými přáteli, i proto jsem nucena zavřít sekci komentářů ve všech svých videích, jinak bych veškerý svůj čas věnovala odpovídání na ně, interakci s lidmi, řešení konfliktů a tak dále, což by mi znemožnilo psát a publikovat videa denně a ve dvou jazycích. A konečně, je pro nás také výhodné schovávat se za roušku toho, že je to bráno pouze jako science fiction. Chrání nás to, a tak můžeme zasít všechny potřebné informace, aniž by nás to tolik obtěžovalo. Důkazem jsou informace, i když jich nikdy nebude dost, a to tomu, kdo má oči, aby viděl.

Děkuji vám za shlédnutí mého videa a za lajkování a odběr dalších, moc si toho vážím a doufám, že se tu uvidíme příště. Mějte se hezky a buďte moudří.

S velkou láskou.

Váš přítel,

Mari Swaruu

Zdroj: https://swaruu.org/transcripts/peruvian-mummies-in-the-media-there-is-never-enough-proof-about-extra-terrestrials-english

Zpět