5777 Kolektiv: Není vše ztraceno Caroline Oceana Ryan

[ Ezoterika ] 2024-01-21

Nanebevzetí mistři, archandělé, rodiny Hvězdných národů, pozemské elementy, starší fae (víly, skřítci apod.), andělské legie a další světelné bytosti známé jako Kolektiv - dnes mistr Johanka z Arku.

Q: Jak může všechno to mocné Světlo a vyšší zvukové vibrace proudit ze Slunce, a to už nějakou dobu, a přesto se cítíme bezmocní, když chceme některé věci ve světě změnit. Usilujeme o Novou Zemi, přivoláváme nové realizace a léčení, čištíme husté energie v našich vlastních životech. A zatím vidíme scény destrukce v různých částech světa a přemýšlíme, zda se nedíváme na jinou Zemi než tu, kterou cítíme, že nyní přichází. Mezi tím, co vidíme nebo zažíváme navenek, a tím, co cítíme jako vyšší realitu na planetě je propast.

Zpráva z minulého týdne od svaté Johanky z Arku.

KOLEKTIV: Zdravím vás, jsme velmi rádi, že s vámi dnes můžeme hovořit. K otázce Míru, a ˝kdy k němu dojde?˝. A jak je možné, že na planetu proudí tolik mocného Světla, a přesto to na planetě vypadá hůře. Jako by věci byly poněkud zoufalé. A ano, člověk si přeje Mír, jako nositelé Světla - všichni si ho velmi přejete. Mnozí z vás jsou Mírovými bojovníky v tom smyslu, že mocně ukotvujete - zasazujete do Země všechny nové paprsky Světla a zvukové vibrace, které mají co do činění s Mírem a prosperitou, ale i s Hojností ducha. Hojnost srdeční mysli, po které všichni velmi toužíte.

A tak jste v tuto chvíli tak trochu uvízli mezi světy.

Máte krásný vyšší aspekt, vyšší mysl a vysoké srdce, které neustále sahá k tomu, co si pamatujete z vyšších sfér a jak tam život prostě plynul. Máte aspekt, který si prostě přeje, aby vše bylo Mírumilovné. Může se velmi, velmi snadno stát, že se dostanete do okamžiku kognitivní disonance, která [říká]: ˝Země má opravdu velmi nízké vibrace. ˝Nevím, proč jsem tady! Jsem z toho unavený! ˝Kde je zákon NESARA? Kde jsou naši galaktičtí přátelé? ˝Budu prostě čekat, až se to stane.˝ Nyní 95 % vašich energií není dáno vyčkávat. Jsou neuvěřitelně aktivní. Každý z vás ve spánku, [když testujete] v éteru - jste na lodích, ve vnitřní Zemi. Multi-lokalizujete se na různá místa na Zemi. (pozn. aktuálně jsem byla dole, ještě není správný čas).

Pracujete s touto nádhernou krystalickou energetickou mřížkou. Pomáháte při demontáži temné matrice. Existuje řada matric, ale vy velmi šťastně pomáháte rozpouštět temnou. Probouzíte a reaktivujete posvátná místa po celém světě. Všude jsou pyramidy, některé z nich jsou pod zemí. Jsou tu zikkuraty. Vypadají trochu jako pyramidy, ale nahoře jsou ploché, a vy je reaktivujete, protože jsou něco jako heliporty - přistávají na nich lodě. Vy ty lodě zahlédnete - může to být ve stavu snění, možná si to ani nepamatujete. Jste naprosto propojeni s tolika krásnými bytostmi po celém tomto vesmíru.

Ve Slunci jsou velké portály. Přichází [skrze ně] nádherné lodě, jak nás ujistili Bílí rytíři Aštarského velitelství. Slunce je jakousi hvězdnou bránou. Lodě přichází z jiných galaxií i z této galaxie. Jsou zde, aby pomohly. Mnohé z nich pomáhají těm, kteří jsou poškozeni ve scénách přírodních katastrof, válek, různých konfliktů a dalších záležitostí, z nichž by člověk mohl mít při sledování zpráv pocit: ˝Ach, to je hrozná situace!˝. Chceme vás však všechny uklidnit a chceme uklidnit i celou planetu: Nikdy nejste sami, a nikdy se s ničím nevypořádáváte sami. Máte naprostou podporu. Jsou tu rodiny vašich duší. Můžete je nazývat hvězdnými rodinami, a to je v pořádku.

Vy jste také hvězdné bytosti. Jste na této Zemi, když se spojujete se svými milujícími rodinami duší, jako představitelé jejich poslání a svého vlastního individuálního poslání. V Bílém plameni Božského ženství přetransmutujete tíhu, kterou jsme všichni někdy nesli, na duchovní týmy.

Q: Nové začátky, nová Země˝, jaké by bylo další téma, kterým bychom se měli zabývat?

A: S odkazem k situaci v Lahaině na Maui na Havaji a na tamní požáry, které, jak většina z vás ví, byly založeny úmyslně, s cílem vyhnat domorodce neboli Kanaky, lidi, kteří jsou původními obyvateli této oblasti a kteří tam žijí už velmi, velmi dlouho, a ukrást jejich majetek a půdu. Tak to vypadalo na povrchu.

Co se ve skutečnosti děje energeticky, pokud jde o to, co se děje na Maui a na Havaji jako celku, je to, že se obnovuje její spojení s Lemurií. Tyto ostrovy jsou poslední kousek Lemurie a možná i několik dalších ostrovů tu a tam, které jsou v podstatě neobydlené. V každém případě získává zpět své lemurské kořeny a také se nachází v období očisty. Oheň je alchymistickým znamením transmutace a očisty.

Q: Neexistuje klidnější, příjemnější způsob, jak to udělat, aniž by někdo musel opustit Zemi - opustit své tělo - ztratit svůj domov?.

A: Ano, existují klidnější způsoby, a přesto lidstvo jako celek připustilo šokující aspekty transmutace.

Místo pomalého hoření dochází k velmi velkému, silnému, okamžitému uvolnění. Může to znít až příliš. Může to znít jako: ˝Ach-je to strašné! Je to příliš velké na to, abychom to přijali.˝

Pochopitelně, a pokud jde o lidi, kteří opouští planetu v různých částech světa, kde došlo k extrémním záplavám [nebo požárům], nebo v Palestině, kdekoliv - v jakékoli zemi - na Ukrajině, v Rusku atd... - pokud jde o lidi, kteří opouští planetu - buďte si jisti, že toto je jejich cesta! Přišli sem ze svých vlastních důvodů, aby si v těchto místech vyzkoušeli život a pak zažili uvolnění zpět do éteru. A nelze je soudit.

Znovu opakuji - snažte se zprostit soudů, a to i v situacích, kdy tolik lidí odchází. Přesouvají se do jiných časových linií, nebo se někdy přesouvají do jiných galaxií, nebo jsou ve vyšších sférách a pomáhají odtud Zemi a odvádějí mocnou a krásnou práci. Někteří jsou na lodích - někteří byli vyneseni (na lodě), mnozí z těch, které nelze fyzicky nalézt. Mohou se vrátit, až budou připraveni nebo až si to budou přát, a až to bude bezpečné. Pokud si přejí zůstat na lodích, je to v pořádku.

Jde o to, že nikdo nebyl skutečně opuštěn!

Pošlete léčivé Světlo, Smaragdově zelený paprsek léčení od mistra Rafaela a jeho týmu, jsou zde s námi. Celou Zemi vykoupejte v Bílém plameni Božského ženství, a ve Smaragdově zeleném paprsku léčení, zejména v těch místech, kde lidé trpí - nemají dostatek jídla nebo vody, jsou bez domova, vystrašení. Nikde není bezpečno. Posílám těmto drahým jen tolik Lásky a podpory. I když se přihlásili na tuto cestu, chceme je na ní podpořit. Ani v tomto bouřlivém pozemském životě neexistují náhody. Duchovní týmy podávají zprávy a svatá Johanka podobně upozorňuje, že silné plazmatické sluneční paprsky právě teď přichází a každý z vás tyto paprsky zasazuje do Země - ukotvuje tuto novou realitu do Země. Jsou esencí samotné životní energie. Očišťují, obnovují a posouvají DNA lidstva na mnohem vyšší úroveň.

Jinými slovy, pro ty, kteří jsou stále zde, nastává Vzestup. Někteří již vzestoupili. Zvuk tibetské mísy - zvonění, a pak přichází tišší, plnější zvukové vibrace. Každá buňka vaší bytosti - každá částečka vašeho ducha, všechna vaše energetická těla reagují na tyto zvukové vibrace. Jsou udržovány a zesilovány kytovci, všemi delfíny a velrybami - rodinou velryb. Jsou zesilovány a udržovány všemi krystaly a určitými minerály v zemské kůře a hluboko uvnitř Země, včetně krystalické energetické sítě. Probudily se ley linie.

Posvátná místa spolu komunikují telepaticky, prostřednictvím zvukových vibrací. Světlo, které se sem vlévá, má nejen vyšší vibrace. Udržuje to, čemu lidé říkají Světelné kódy, a ty jsou jako miniaturní, nepatrné, a přesto v jiném smyslu obrovské knihovny vyšších informací. Vyšší moudrost, vyšší vědění, informace od vašeho duchovního týmu, od andělů - na planetu proudí sluneční světlo andělů. Nyní se na planetu valí mnoho, mnoho dalších andělů, legie andělů - mnoho milionů andělů, kteří pomáhají v Transformaci. Nic není ztraceno!

Důvod, proč vidíte, jak se starý mocenský dav snaží zatáhnout za tolik pák najednou, je ten, že ví, že je s nimi konec. Skončili. Ano, jsou tu nákladní lodě, jako Bílí rytíři. Kolem Země jsou nyní rozmístěny obrovské nákladní lodě, které již vyzvedávají válečné zločince - ty, kteří vytvářejí neustálou válku, jíž jste byli tak dlouho svědky. Žádná třetí světová válka nebude. Nebude žádné nasazení jaderných zbraní. Pokud by k nim došlo, byly by vyneseny do vesmíru a rozmístěny (implodovány) tam, kde by nikomu neublížily, jak se to již jednou podařilo velení Aštaru. To se v této časové linii nemá stát.

Nyní se nacházíte na vyšší (vibrační) časové linii Země a míříte přímo do páté dimenze.

Byli bychom rádi, kdybyste si představili, jak se vám otevírají srdce. Byla trochu uzavřená kvůli mnoha pozemským životům, v nichž jste trpěli. To je základem vašeho nového začátku na Nové Zemi. Vystoupení z odsuzování, z osobní preference, kterou má téměř každý člověk na Zemi, téměř bez výjimky - z osobní preference ˝ublížili mi... pořád se kvůli tomu zlobím... nikdy jsem neměl pocit, že patřím do své rodiny.˝ Do té rodiny jste nepatřili! Jsi příliš plný Světla! Patříš do vyšší rodiny! Patříš do rodiny duší a v každém okamžiku se s nimi ve stavu spánku spojuješ. Ale vaše dětské já si to ne vždy pamatovalo, i když vidělo anděly a krásné galaktické návštěvníky v místnosti, ne vždy si pamatovalo - jak člověk stárnul, zejména do dospívání a všechno se zdálo tak těžké. Toto bylo místo s velmi, velmi nízkými vibracemi, 3D Země.

Jen si představte, že se srdce otevírá - pokud chcete otevřít ruce, pokud si to nepředstavujete příliš snadno (pak to udělejte, abyste naznačili otevření srdce) . ... otevřete srdce ... a uvidíte všechno to Světlo, které se vylévá, jako když otevřete dveře a vylévá se z nich tuna Světla. Můžete si představit, jak vcházíte do té místnosti nebo do onoho obrovského prostoru, když jste otevřeli dveře! Spojujete se se vším v tomto vesmíru, co je tvořeno Světlem, nebo se katapultuje vpřed do ještě většího Světla.

Vaším vesmírem právě teď proudí mocné vlny Světla - je nemožné tento tok zastavit, je nemožné ho ignorovat - je nemožné nebýt ovlivněn!

Neztrácíte svou lidskost. Z podvědomí lidí zachycujeme: ˝Zaniknu v éteru? Nejsem už na Zemi člověkem? ˝Nebudu cítit Zemi pod nohama až vystoupím?˝ - Žádné obavy, stále jste do značné míry v pozemském životě. Právě si začínáte plně vzpomínat na to, kým jste. Získáváte zpět své plné já, své autentické já. Takto zasazujete Novou Zemi. Jednotlivci držící Světlo se takto setkávají ve společenství, které také drží Světlo. Zvětšují vzájemné světlo. Zvětšujte Lásku, kterou chováte jeden k druhému, k sobě navzájem i k Zemi.

Vnitřně nebo nahlas řekněte: ˝Nyní si začínám vzpomínat na své poslání na Zemi a na to, proč jsem tady. Vzpomínám si, že jsem vyslanec Světla, který přišel na tuto Zemi zasít Světlo.˝

Johanka z Arku je tu s námi. Svatá Johanka je zde a pracuje s každým z vás.

˝Odlož svou zbraň.˝ To je to, co vám říká. Odložte tedy meč a štít. Mnozí z vás, kteří byli v jiných životech mocnými válečníky, si uvědomují: ˝Mohu použít své válečnické schopnosti - tuto zdatnost - aniž bych se musel pouštět do odsuzování nebo hněvu.˝ Budete vnímat energii, budete vnímat pohyb druhých. Pokud to bude temné jednání nebo záměr - budete před nimi stát, budete jim posílat Světlo a dávat jim najevo: ˝Nemůžete mě odvrátit od této cesty. ˝ A pokud mi pošlete temný záměr, prostě se ode mě odrazí, a já vás budu mít stejně rád.

Cesta Nyní je ve vzduchu - je éterická. Staré metody fyzického řešení věcí už prostě nejdou tak daleko jako dřív. To není Země, na které se teď nacházíte. Takže ano, již začínáte tuto krásnou vyšší Zemi - tuto krásnou 5D existenci. Není to jen nová Země; je to Země s vyššími vibracemi. Vy všichni, čistě svou přítomností - vy ji zvyšujete. Perfektní věc, kterou můžete udělat v jakékoli situaci, kdy se cítíte trochu zaseknutí nebo ztracení, je poslat do této situace tunu Světla, ale také Lásky. A poděkovat.

Poděkujte nemoci. Poděkujte dopravní zácpě. Poděkujte bláznivému sousedovi, který je příliš hlučný. Poděkujte člověku v obchodě, který je velmi nepříjemný. Usmějte se a odmítněte se na této úrovni angažovat, i když vám ego-mysl říká: ˝Ach! Musíš bojovat!˝. Stovky životů byly stráveny ve stylu bojuj, nebo uteč, nebo ztuhni, nebo plav. Měli jste svou taktiku přežití, své dovednosti pro přežití, a to je zcela pochopitelné, protože to byla 3D Země. Ale podívejte se, co děláte teď, se vší tou krásnou Láskou a krásným Světlem! Překlenuli jste propast. Kráčíte po tom krásném mostě a spojujete světy.

Právě se chystáme vyslat oceánskou vlnu vyššího modrého Světla, a to je Modrý paprsek archanděla Michaela, který je samozřejmě mezi námi. To je pro Božskou spravedlnost. A pak Růžový paprsek Božského ženství - Quan Yin. Marie, matky Ješuy. Pro Božskou lásku a Božskou neutralitu. Stejně jako matka miluje své děti, i když vyvádějí, i když jsou destruktivní a vzteklé, tato Láska nikdy nepolevuje - podobně jako vaše Láska k Zemi a všem jejím lidem. I uprostřed strašlivých bojů je stále přítomna. Tato vlna vyšší energie bude pokračovat tak dlouho, jak si budete přát, jak dlouho dovolíte. Proto vám jako vždy posíláme mnoho Lásky a požehnání!

Je nám ctí být součástí tohoto naprosto nádherného společenství, které ukotvuje tolik Světla do Nové Země. Požehnání pro nadcházející rok a pro nadcházející éru!

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/21/the-collective-all-is-not-lost/

Zpět