5754 Ješua a Aštar: Holopaluba Galaxygirl

[ Ezoterika ] 2024-01-18

Zdravím milované přátele Gaii, života a svobody. Přicházíme v míru. Já, Aštar z Galaktické federace, přicházím s krátkým poselstvím míru, lásky a naděje pro lidstvo na jeho žádost. Co se týče výsledků, objevilo se mnoho spekulací a posunů časových linií a není v naší kompetenci předpovídat nebo s jistotou říkat, co přijde. Vše je totiž v božském načasování a vše je v rukou Stvořitele.

Já, Ješua, a já, Aštar, dnes večer mluvíme jako jeden, v solidaritě bratrství. Dnes večer k vám přicházíme a hovoříme z holopaluby Nového Jeruzaléma, která je nyní velmi blízko vaší Zemi, a energie naší lodi by byly pro vaši planetu nejhmatatelnější, kdybychom se odtajnili. V současné době jsme zamaskováni v ionosféře a čekáme na povolení ke vstupu od vašich vlád.

Chceme vám říci, že není vše ztraceno, že vše je v procesu nalézání. Božskost lidstva je znovu objevována sama sebou, což byl pro všechny zúčastněné velmi dlouhý proces. Na tomto projektu jsme s lidmi pracovali po tisíciletí.

Oba pracujeme společně tak dlouho, že jsme bratři v pravém slova smyslu, protože jsme sdíleli břemena jeden druhého, smáli se v dobrých časech a povzbuzovali toho druhého, aby bojoval dál, když se zdálo, že je vše ztraceno. Ale vše není ztraceno a my to chceme znovu zdůraznit. Všechno se rozhodně vynořuje, protože Gaia stoupá na své právoplatné místo ve vesmíru, obklopena zlatým světlem Zdroje, v dokonalosti a milosti.

To, co se v současné době děje na vaší zeměkouli, jsou ti, kteří jsou bez duše a nejsou ze světla, jsou odstraňovány a nahrazovány hologramy nebo klony, takže je velmi obtížné rozeznat, zda ten, koho vidíte před sebou na obrazovkách, je skutečně ztělesněný, nebo zda jde o iluzi. Nastal čas velkého rozlišování a usměrňování svého vnitřního vědění s tvrdohlavou vytrvalostí. Nevzdávejte se, pozemní posádko, je vás velmi zapotřebí.

Právě díky vám, milá pozemní posádko, mohla tato mise postoupit tak daleko. Jste kotevníci kódu, uzemňovatelé světla, tkalci mřížky, držitelé světla. A tuto světelnou práci jste vykonávali jako druhou přirozenost během své každodenní práce nebo péče o lidi kolem sebe. A je opravdu krásné, že to dokážete dělat s takovým nadhledem. Tleskáme vám. Právě díky vám se můžeme tak přiblížit, protože vaše světelná práce povýšila práci s Gaiinou mřížkou na práci s krystalickou strukturou, a to pomohlo vylepšit ty, kteří naslouchají a ztělesňují světlo, do té míry, že se téměř uzavřel kruh.

Právě teď se děje mnoho dobrého, co by mohlo povzbudit vaše srdce. Na vaší severní polokouli je temná zima, a tak jsou myšlenky mnohých z vás ponurejší. Nepodléhejte tomu. Ve světle je prudká síla radosti. Radost neznamená štěstí, a my víme, že to víte, ale opakujeme, že je docela dobře možné být hluboce smutný a zároveň radostný. Právě tento extrém emocí je pro zkušenost duše tak přínosný, že hra na zemské mřížce je tak silná. Radost lze hluboce pocítit i v těch nejtemnějších chvílích. Vím, že mnozí s tím nebudou souhlasit, což je v pořádku, je to vaše vlastní zkušenost. Ale když se mraky rozestoupí a déšť se rozptýlí, není sluneční svit o tolik jasnější? Vidíme před sebou mnoho krásných dnů pro lidstvo.

Vidíme před sebou tolik radosti pro lidstvo. Rok 2024 je rokem zlomu. Všichni jste se ptali, četli a zkoumali astrologii tohoto roku a je pravda, že ve hvězdách je mnoho věcí, které ukazují na to, že tento rok je velmi pronikavý, zlomový, a to je pravda. Ale nenechte se tím odradit a nemyslete si, že to bude rok plný obav. Bude to rok, se kterým je třeba počítat, ale ne se ho obávat. Vy, pracovníci světla, znáte pravdu a ta vás osvobodila. Znáte pravdu, světlo a uzemnili jste ho. A tak se není čeho bát. Vlastně si vůbec nepřejeme, abyste se báli čehokoli. Jako Boží dítě, jako fraktál Zdroje, jste nesmírně, nesmírně mocní. Jste tu proto, abyste pomohli rozpadajícímu se matrixu rozpadnout se rychleji, a to prostřednictvím lásky, tím, že ukážete svou sílu lásky a co nejpevnějšího držení svého světla.

Ve vaší budoucnosti vidíme zářivou radost. Vidíme naději pro lidstvo. Vidíme rodiny, které se znovu sjednocují a vyrovnávají se se svými rozdíly s grácií a lehkostí. Vidíme, jak klíčí nová Země. Jste ve fázi zelených výhonků. Semínka byla zasazena a nyní se objevují výhonky, které vyrážejí ke slunci. A další výhonky se objeví, kam až oko dohlédne, až je najednou zahrada plná krásné zeleně a člověk se může procházet a jíst chutné plody podle svého výběru.

To je Aštar a Ješua, kteří dnes večer mluví jako jeden. Ten požádal o rozhovor Aštara a Ješua zde byl také, takže dnešní noc je speciální dva za jednoho. Jsme velmi potěšeni, že jsme s vámi mohli hovořit, náš milovaný pozemský personále. Jste zřítelnicí našich očí. Zbožňujeme vás a jsme vděční za vaši službu Světlu. Přepínám a končím. (pozn. zapínám, vypráskejte je z Antarktidy)

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/18/jeshua-and-ashtar-holodeck/

Zpět