5710 Vyšší já: Osvobození od temných sil Mike Quinsey

[ Ezoterika ] 2024-01-08

Zdravíme vás z naší strany závoje do krásného nového roku, který je plný příslibů. Věci se vyvíjejí rychlejším tempem, a přestože je váš osud vepsán ve hvězdách, upozorňujeme vás, abyste se pevně drželi svého pozitivního uvažování. Ať už v nadcházejících letech zažijete cokoli, vězte, že jste na cestě, která vede k vašemu osvobození od Temných. Tlačí na pilu s vírou, že si podmaní svět, ale budou zklamáni, protože vaši budoucnost mají v rukou větší síly, než jsou ty jejich. Zachovejte si pozitivní náladu s vědomím, že vše bude v pořádku a vaše budoucnost je zajištěna. Jak budou vibrace nadále stoupat, postupně se dostanou do popředí natolik, že nechají nižší vibrace za sebou. Čeká vás další rok mnoha změn, které se šíří po celé planetě, protože Matka Země pokračuje ve své očistě. Pro mnoho lidí to bude zjevně velmi nepříjemné, ale Země musí být připravena na příchod Vzestupu.

Lidé nevyhnutelně zažijí velké ztráty v závislosti na tom, kde žijí, ale buďte si jisti, že z dlouhodobého hlediska budete mít stejný prospěch jako kdokoli jiný. Čeká vás nový život, který bude zcela bez problémů, které zažíváte nebo které očekáváte v současné době. Ať už se ocitnete v jakékoli situaci, pochopte, že jste si jí byli vědomi ještě předtím, než jste přijali tuto inkarnaci. Mnoho duší si to vůbec nepamatuje a představa reinkarnace je pro ně nepochopitelná. Jako všechny duše však přezkoumávají svůj život, aby zjistily, jaké lekce se nenaučily, a rozhodují se o dalších výzvách pro další život na Zemi. Potřeba nepřetržitých životů bude trvat dlouho, protože další zkušenosti jsou nezbytné k zajištění vašeho dalšího vývoje.

Jakmile dostatečně zvýšíte své vibrace na vyšší úroveň, dosáhnete bodu, kdy už nebudete potřebovat další životy na Zemi. Zaujmete své místo mezi vyššími vibracemi pro velmi přijatelný život, kde temní nemohou existovat. Přijměte tedy tvrdé údery a vězte, že nic se neděje bez dobrého důvodu. Někdy je to karmické, naplánované jako součást vašich potřebných životních zkušeností, ale častěji je to důsledek jednání jiných duší. Bez ohledu na důvody byste se měli za všech okolností snažit jednat rozumně, abyste neubližovali druhým lidem. Pokud tak neučiníte, může to mít za následek okamžitou karmu.

Nic důležitého se neděje náhodou. Určitě se vyskytnou situace, kdy věci nepůjdou podle vašich představ, ale uvědomte si, že váš životní plán má přednost. Vaši Průvodci mají dost práce s tím, abyste nepropásli žádnou příležitost k rozvoji svých vibrací, což znamená, že vám jejich vliv může pomoci podniknout kroky, které jsou pozitivní a ve váš prospěch. Je třeba vás pochválit za to, že přijímáte výzvy, které vám život na Zemi předkládá. Některé duše bohužel nezvládají nároky, které jsou na ně kladeny, a rozhodnou se ukončit svůj život i poté, co to proberou se svými Průvodci. Nakonec je to duše, která má poslední slovo a pochopí důsledky nedokončení svého životního plánu. Nečeká je žádný trest a bude jim nabídnuta další příležitost k překonání jejich problémů.

Oceňujeme vaše odhodlání dotáhnout každý život do konce a zajistit, aby váš vývoj pokračoval. Temní před vámi skrývají mnoho pravd a zkoušejí nejrůznější triky, abyste si mysleli, že každý život je váš jediný. Nechtějí, abyste si uvědomili, že svou svobodu máte ve vlastních rukou, a tam, kde je to možné, vám odpírají povznesení, které vám Světlo může dát. Vskutku se vás budou snažit udržet v temnotě, pokud jde o vaše pravé já jako bytosti Světla. Nemohou to udržet, protože vy stále budete zvyšovat své vibrace, jak si budete více uvědomovat pravdu. Zmínili jsme se o vaší karmě a je zřejmé, že jak se vyvíjíte, nesete jí stále méně, protože jste dosáhli pokročilého stavu bytí. Vaše chápání pravdy se rozšiřuje a váš pokrok se zrychluje. Pravda se stává rozpoznatelnější a vy ji umíte dobře předávat ostatním duším. Někteří, kteří jsou stále prosáklí náboženskými naukami, nejsou připraveni udělat krok k vyšším naukám. Pro mnohé je to však jejich zvolená cesta a můžete si být jisti, že je nakonec dovede k pravdě.

Duše si najdou učení, které v danou chvíli slouží jejich potřebám, takže není třeba se obávat o jejich budoucnost. Máte všechen čas na světě, abyste hledali a pátrali po pravdě, a můžete si být jisti, že ji s pomocí svých Průvodců najdete. Ve skutečnosti nemůžete soudit jinou duši na základě jednoho života, protože když na Zemi přijímá nový život, je na něj připravena a má životní plán, který přesně pokryje jejich potřeby. Proto nemůžete skutečně posoudit, jaké úrovně duše dosáhla.

Královští jsou samostatnou skupinou duší speciálně vybavených pro úkoly, které jsou vlastní jejich životnímu stylu, a právě proto jsou proti tomu, aby se k jejich rodině připojili ˝cizinci˝. Mají specifickou pokrevní linii, kterou nechtějí přerušit.

V každé civilizaci se hodně plánuje, aby duše připravené k přechodu dostaly příležitosti, které k tomu potřebují. Bohatý chudý, je jim to jedno, pokud jde o jejich vývoj, protože nejdůležitějším aspektem je získat konkrétní zkušenosti, které jim pomohou ve vývoji. To je cílem každé duše, ať už si to uvědomuje, nebo ne, a s pomocí je jim dána každá příležitost, aby uspěly. Opouštím vás s láskou a požehnáním a nechť Světlo rozjasní vaše dny a cestu k naplnění. Toto poselství přichází skrze mé Vyšší Já, mé Boží Já, a každá duše má stejné spojení s Bohem.

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/08/mike-quinseys-higher-self-free-from-the-dark-ones/

Zpět