5702 Před 2 000 lety Kejraj

[ Ezoterika ] 2024-01-13

Jsi hvězdný cestovatel. Děláš to už celé věky. Pomáhat při povznesení světů pro tebe není nic nového. Kdysi dávno, když se vesmírem ozývalo volání po dobrovolnících, kteří by pomohli při vzestupu Země, jste s radostí odpověděli! Byli jste na Zemi již dříve, v mnoha životech, v Lemurii, Atlantidě a různých starověkých kulturách. Mnozí z vás, kteří jste na Zemi nyní, byli na Zemi přítomni i před dvěma tisíci až dvěma a půl tisíci lety. Jeshua nebyl jediný, kdo začal sázet semínka krystalického světla. Bylo to božské načasování pro určité události, které měly na Zemi nastolit rovnováhu. Z 3D perspektivy to bylo mnoho let, ale ne ve velkém měřítku. Je tak důležité pokračovat ve vnitřní práci a obnovit harmonii ve svém vlastním bytí, a to na všech úrovních, od ducha, mysli, emocí a těla. Tím se otevřou brány vzestupu. Zde dochází ke skutečné evoluci a lidstvo se posouvá vpřed, duchovně i technologicky mnohem rychleji, než tomu bylo v předchozích časových liniích. Už nestojíte na křižovatce mezi vzestupem a zánikem. Jako kolektiv jste se rozhodli opustit staré a vzestoupit do nového světa

Zdroj: https://eraoflight.com/2024/01/13/you-2000-years-ago/#more-347230

Zpět