5696 Čas zjevení 7. Oleg Zemljanin

[ Ezoterika ] 2023-12-07

Pokračujme v hovoru o Pravdě. Ta je vždy silnější než lež, dokonce i privilegovaná lež, například státní lež. V politice existuje něco jako ˝velká státní lež˝, údajně nutná pro zachování stability a jednoty ve společnosti, pro zabránění panice atd. Existují také mezinárodní a univerzální lži, ale to jsou maličkosti ve srovnání s úmyslnými lžemi nějakého na Zemi uctívaného archanděla o Bohu, vesmíru a člověku. Kromě těch, kteří bezostyšně překrucují Pravdu a snaží se ji přizpůsobit svým vlastním potřebám, existují i takoví chytráci, kteří věří, že existuje pravda, kterou lze říci pouze lží. Nejrozšířenějším typem lži však vždy byla takzvaná ˝povinná˝ lež, ˝spásná˝ lež a lež ˝z milosti˝, která byla povýšena na duchovní úroveň a dnes se jí říká ˝svatá lež˝.

Existují lidé, kteří zašli tak daleko, že se uchýlili ke lži ve jménu Pravdy. Ve skutečnosti tomu tak není, přátelé, a Největší lež vždy sestupuje k lidstvu z ˝nebe˝, to znamená, že na Zemi ˝sestupuje˝ z ˝jemných˝ rovin záměrně. Lež, ˝právo˝ Síly, Pokrytectví a nekonečné Zájmy byly a jsou takovou ˝vizitkou˝ našeho Vesmíru a všechen tento hnus se na povrch Gaii ˝valí˝ z ˝jemných˝ rovin již mnoho eónů a neobjevil se na planetě v důsledku ˝hříšnosti a chamtivosti˝ pozemšťanů, jak lidem prohlašují galaktičtí Zmetci. Ve skutečnosti je pravda původním, komplexním a věčným darem Boha Všeho, co jest, kterého nazýváme Mistrem (nikdo jiný!). Díky němu všechny věci v Jeho doméně usilují o světlo uvědomění, rozvoje a stvoření, o sjednocení s Ním, Zdrojem všeho. To je důvod, proč Pravda nemůže být neúplná, jednostranná, rozporuplná a slepá a lež se nestane spravedlivou, neškodnou a potřebnou, natož svatou. Právě díky svému původu od Všemohoucího Boha je pravda v našem zakódovaném vesmíru nepřemožitelná a je příčinou zhroucení všech klamů, ničitelkou všech lží a pokrytectví! Dokonce ani ty, které pocházejí od Nadbytostí (˝místního˝ Božství), Hierarchů a Archandělů, a to ani nemluvím o Kumarech a jakýchkoli jiných ˝vysoce vyvinutých bytostech˝ naší Galaxie! Před Pravdou nikdo neunikne ani se neschová, ctihodní bratři a sestry! Bez ohledu na to, kolik lidí a jak ji překrucuje, nikdo nebude schopen tento neocenitelný dar Mistra definitivně nahradit, a proto se každá lež jednoho dne rozplyne v Pravdě o skutečnosti jako přelud na poušti!

Sami vidíte, přátelé, jak se dnes všichni v naší Galaxii (a dokonce i mimo ni) snaží ze všech sil nasadit lidem z povrchu Země své jho pro příští cyklus. Tito zotročovatelé se považují za naše ˝tvůrce˝, ˝pány˝ a čert ví, koho ještě, ale my s pomocí Všemohoucího Boha dokážeme prolomit jimi uspořádané ničivé ˝závoje˝ a překonat dědictví Luciferova debilního ˝experimentu˝ a znovu se spojit s našimi galaktickými bratry a sestrami, kteří by měli ztrojnásobit své úsilí, aby tuto událost přiblížili! Jasné světlo Pravdy neoslepuje člověka ani v neproniknutelné tmě, ale naopak mu osvětluje správnou cestu v temnotách nevědomosti a předsudků, které dlouho trpící ˝páté rase˝ násilím či lstí vnutili naši zotročovatelé, a po mnoho tisíciletí bylo lidem z povrchu Země podsouváno již velké množství takových nesmyslů. Ve skutečnosti jsou pravdy dostupné každému, ale kvůli zablokování paměti dřívějších inkarnací a destruktivnímu vlivu fyzikálních a ˝kvantových˝ implantátů, zatemňujících vědomí lidí, rok od roku rostoucímu tlaku neúprosných Temných sil na lidstvo, probíhajícímu na pozadí žalostné nerozhodnosti (a někdy přímo zbabělosti) takzvaných ˝Sil světla˝, a směšné struktuře Vesmíru není pro lidskou bytost snadné dostat se ani k těm nejjednodušším!

Pokud si vzpomínáte, přátelé, ani ˝Manifest za otevření paměti lidstva˝ iniciovaný Mistry MŽNZ ˝Světa obyvatel Nové Země˝ před několika lety, okamžitě podpořený mnoha tisíci ˝probuzených˝ na planetě, nepřiměl Hlavního Determinátora, aby této důležité iniciativě vyšel vstříc. TEA a YAAEL však velmi doufali, že se tak stane, a spoléhali na podporu TAO a Yahweho, ale bohužel se jim to nepodařilo.

Co můžeme říci o průměrném občanovi Země? Na jakoukoli pravdu je ze strany našich krutovládců navršeno příliš mnoho svinstva a odpadků, ale jejich čas skončil, musí odejít! Aby překroutily Pravdu, všechny tyto zlé entity a bytosti chytře žonglovaly s fakty, slovy a pojmy a vydávaly se za ˝starostlivé bohy˝, kteří mnohem lépe vědí, co lidé potřebují k úspěšnému rozvoji a vzestupu! Ve skutečnosti byly cíle všech těchto odporných bytostí přesně opačné, a proto lidem po tisíce let násilím nebo lstí vnucovaly ničivé války, nekonečné konflikty, sociální nespravedlnost, otroctví, náhražkovou duchovnost, hloupost a předsudky. Přesto se dnes mnohé ˝vysoce vyvinuté˝ bytosti a entity v naší Galaxii, údajně zastupující Světlo, s chytrými tvářemi ˝tváří jako hlupáci˝ a předstírají, jako by ˝nevěděly˝, jak to všechno na nás bylo a stále je pácháno. Tím jen ukazují svou dvojsmyslnost a ohavnost vůči lidstvu! Upřímně blahořečím poctivým bytostem a bytostem, které i v podmínkách zlých Kumarských ˝závojů˝ a všelijakých temných ˝karantén˝ přímo a otevřeně informovaly lidstvo Země o všem, co se stalo v minulosti a co se děje nyní! Je jich velmi málo. Jsou to vznešený ˝Řád pravdomluvných˝ (Řád Risa), samotný Pán a Paní Risa, moudrá a čestná Isis, skupina zasvěcenců, kteří vydali sbírku knih ˝TAO. Cesta vzestupu˝ a několik dalších. Všichni ostatní lidem buď lstivě lhali, nebo prostě důležité věci ve svých poselstvích až do konce roku 2012 zamlčovali! Jen díky novému systému učitelů, mnozí lidé na planetě si již dobře uvědomují, že náš smutný architekt se svým hlavním ničitelem (neboli GO) svěřil jejich milované satanoidní civilizaci i formování myšlenek lidí z povrchu Země! To znamená, že naše vědomí je jimi ovládáno téměř stoprocentně!

Mimochodem, tyto bytosti také v ˝potřebnou˝ chvíli dávají pozemšťanům emoce, a navíc nezapomínejte, že vyšší Já lidí také patří do systému Hlavního Determinátora, a teprve pocity jsou tvořeny Duší. Nyní k tomu přidejte kruté scénáře různých úrovní (od univerzální planetární až po individuální), které tito dva ˝bohové˝ (či Nadlidé) rovněž svěřili svým destruktivním Stvořením, ale zároveň na oklamané a utlačované lidi přenesli plnou zodpovědnost za vlastní ˝grunt˝. Dokonce i ˝karma˝, o níž bude řeč později, je rovněž přidělována podle uvážení Hlavního Determinátora! To není špatné, že? Kde je v tom všem člověk a z čeho má být obviňován? Ani neklidný a zvídavý Sofhoos se do tohoto tématu raději dále nepouští! Všichni galaktičtí zmetci se snaží tento stav zakrýt výkřiky o ˝svobodné vůli˝, neboť už dávno vědí, že jí současné lidstvo vždy nemělo více než 2-3 % a o zbytku rozhodovaly (a stále rozhodují) za pozemšťany destruktivní civilizace různých typů podle vlastního uvážení, ale vždy v souladu se snahami Hlavního Determinátora, který je stvořil.

Stejně tak ti samí Galaktičtí zmetci neustále indoktrinují naše laskavé a naivní ˝světlušky˝ svými kecy o ˝vědomí oběti˝ a ˝převzetí odpovědnosti za to, co se děje˝, a protože to všechno bylo zařízeno z vůle Architekta. Další příklad nestoudné vesmírné lži! To jim bohužel nestačilo a poslední dva roky je situace na Gaii záměrně přiváděna systémem Hlavního Determinátora k apogeu chaosu a všemožných hloupostí. Dokonce i současný GO Země ve svých ˝Odpovědích na otázky˝, prostřednictvím kontaktéra Sophoose již přímo nazývá vše, co se na Zemi děje, ˝scénáristickou bakchanálií˝, ačkoli se tváří, že on sám s tím nemá nic společného, a upřímně přiznává:

˝Ano, dnes je to z hlediska civilizační interakce saturnských civilizací něco jako slavnost během moru. Nemůžeme říci, že je to špatné nebo dobré. Snaží se dosáhnout novosti ve svých technogenních stavech˝.

To opravdu nemůžeme říct? A proč tedy, když požádám Boha Všeho, co jest, aby ve jménu téže ˝novosti˝ tyto ˝saturnské civilizace˝ zničil, aby rozluštil systém Hlavního determinátora (včetně Lucifera s jeho Temnou osou) a doprovodil to slovy, že ˝nemůžeme říci, že je to špatné nebo dobré˝, jak okamžitě začne takový ˝kosmický průjem˝? Hned se všechno kolem doslova ˝roztočí˝, země se otřásá, každou chvíli praskají trubky, lámou se dráty, kouří transformátory a Ze všech stran přibíhají policisté, aby ˝zkontrolovali doklady˝ (dříve to dělala dopravní policie, ale my jsme prodali auto, protože dál než do obchodu se zeleninou se nedalo jet). Všichni ˝ležáci˝, alkáči a bezdomovci ze čtyř bloků odtud chodí přímo ke mně, aby mě požádali o ˝pomoc na jídlo˝ (tj. na láhev alkoholu). Nevycházím z domu bez hrsti drobných v kapse, takže se z takových setkání vždycky vyklube přání dobrého zdraví, nikoliv smutek. Dokonce i toulaví psi, kteří se v našem městě díky úsilí ochránců zvířat rozmnožili, v tuto dobu začínají zle koukat, takže jsem se musel naučit ˝švédskou chůzi˝. No, a samozřejmě vám na hlavu létají cihly z jakéhokoli staveniště, pokud jdete kolem, už dávno je obcházím na sto metrů, protože vím, s kým a s čím mám tu čest. Také už mnoho let na všemožná ˝ruská kola˝ nelezu, na lanovky si nesedám (pokud tam nejsou kabinky), obecně dodržuji bezpečnostní opatření, abych toto provedení dokončil ve stanovených termínech, a ne dříve.

Všechno výše uvedené bylo před dvaceti lety, kdy se to v mém životě začalo projevovat, velmi zatěžující a neobvyklé, ale dnes je to jen smích a vtip! Proč tedy, když se něco takového týká pozemšťanů, je to vždy ˝ani dobré, ani špatné˝, ale když se to dotkne těch, kteří nás po mnoho eónů zneužívají, je to hned ˝nezákonné˝ a nepřípustné? Protože všechno v tomto vesmíru je založeno na Lži a nadřazenosti Moci, a ne na ˝Lásce a Světle˝, o nichž se mluví už tři desetiletí!

Proto tak naléhavě žádám Pána o Jeho Božský zásah, protože sami lidé na Gaii s tím svinstvem nedokážou pohnout a všichni ti, kteří tvrdí opak, si buď neuvědomují plný rozsah Zla, které na Gaii vládne už statisíce let, nebo (což je ještě horší) bezostyšně lžou pozemšťanům, stejně jako v minulosti lhali dalším civilizacím, které kdysi žily na Zemi. Tak to bohužel nyní dělají ti Arkturiáni, Siriané a Plejáďané (stejně jako další členové GFS) prostřednictvím mladého kontaktéra J. Fidriu a dalších, stejně důvěřivých pozemšťanů. Proto se od nich dozvídáme většinou to, co jsme se od jiných dozvěděli před mnoha lety, neboli dávno známé sladké lži, protože oni lhali lidstvu v minulých desetiletích stejným způsobem, jen prostřednictvím jiných, tehdy stejně naivních, ale velmi ambiciózních ˝kontaktérů˝, kteří jsou nyní velmi ˝unaveni˝, a proto se rozhodli používat své hlavy k rozumnějším účelům než dříve. Pravdou je, že po celou krátkou historii současného lidstva na Zemi (tj. posledních 12,5 tisíce let) za lidi téměř o všem rozhodovaly Temné síly, které využívaly zbabělosti a prospěchářství takzvaných ˝Sil světla˝ v naší odnoži Galaxie! O to více je zarážející, že dnes spolu s našimi úhlavními nepřáteli a otrokáři tvrdí, že za vše, co se na Gaii stalo, jsou zodpovědní pozemšťané a že lidé jsou takoví a takoví! Je to snad spravedlivé? Ne, samozřejmě, miláčkové! To jsou jen galaktické lži a ohavnosti, o kterých jsem se již zmínil.

Mimochodem, čím více se o nich lidé na Gaii dozvědí, o jejich skutečné historii a nekonečných válkách, podlých volbách, zradách a ostatním, tím více budou žasnout nad drzostí, cynismem a dvojsmyslností všech jejich současných nároků na lidstvo z povrchu Země! Tyto ˝vysoce vyspělé˝ galaxie by před námi, přátelé, rády navždy utajily spoustu věcí, a proto svá tajemství skrývají za tak zlomyslné insinuace. Ti z našich posluchačů a čtenářů, kteří jsou dnes mladí, si na má slova jistě mnohokrát vzpomenou, ale prozatím se vraťme k hlavnímu tématu podkapitoly tohoto materiálu, tedy k Pravdě.

Hlavní příčinou zániku civilizací a kultur, které nás předcházely, byly nejen intriky neúnavných Temných sil na pozadí ubohého ˝třepetání˝ GFS, ale také jejich zapomínání na Pravdu, arogance, pýcha a nahrazování skutečných hodnot falešnými. Často se o Pravdě zmiňovali, ale také na ni neustále zapomínali, protože v oněch epochách bylo stejně jako dnes mnoho žvanilů a demagogů, pro něž jsou bludy a spekulace vždy přítulnější než Pravda o skutečnosti. Tehdy (v Hyperborei, Atlantidě a Lemurii) také velmi mnoho lidí naivně věřilo, že je snadné obejít jakoukoli pravdu tím, že o ní prostě nebudou přemýšlet. To vše zkreslovalo skutečný stav věcí a končilo tím, co ve skutečnosti obvykle končí sebeklamem, neboť kdo nechce vidět Pravdu, tomu je to jako vydloubnout si oči nad chybným výkladem, a proto mnozí z nás dnes, stejně jako v oněch vzdálených dobách, považují lež za Pravdu, nahrazují její moudrost plody cizích výmyslů a pak bloudí v temnotách jako somnambulové, protože slepě spoléhat na cizí úsudek znamená myslet cizí hlavou místo vlastní. Stejně jako tehdy, tak i dnes se hloupost, které uvěřilo sto milionů lidí, nestane Pravdou. Je to stále stejná hloupost, jež oklamala sto milionů lidí, kteří žijí v mezích přesvědčení, jež přijali za Pravdu, aniž by se zatěžovali svým rozumem.

Zde například tvrdí naši podlí otrokáři: ˝Pravda je to, co je právě teď.˝ To je samozřejmě lež, protože Pravdou lze nazvat jen to, co je správné vždy. Později se o tom přesvědčíte sami, drazí! A jiní podvodníci to lidem podsouvají: ˝Pravda se pozná, až když je jí třeba.˝ Vidíte, jak žonglují se slovy a pojmy? Pravda lidem vždy nabízí tu nejlepší cestu, ale ne každý ji dokáže přijmout, protože pro mnohé je jednodušší dělat to, na co jsou zvyklí. Ve skutečnosti Pravda přichází k člověku po kouskách odevšad, v různých dobách a pod různými jmény, protože každý vidí život jinak než ostatní, ale většina z nás nežije rozumem, ale nápodobou, a proto každý den proběhne vedle, aniž bychom si tohoto neocenitelného pokladu všimli. Jak kdysi správně řekl Stephen King: ˝Stačí umět vybrat zrnko pravdy z tuny lží, prázdných pomluv a těch častých případů, když je zbožné přání zkresleno˝.

Existuje například výrok, který lidem rafinovaně podstrkují naši zákeřní zotročovatelé: ˝Pravda se rodí ve sporech˝. Je nepravdivé, neboť ve sporech Pravda naopak mizí ve vlnách rozbouřených emocí, neboť spory jsou ve skutečnosti jen prázdným třesením vzduchu, které vzniká střetem dvou či více zraněných eg. Proto nemají žádnou praktickou hodnotu, požehnaní bratři a sestry, neboť v průběhu sporů jednoduše vznikají nové nesmysly a mylné představy namísto starých. Mnozí účastníci sporu mají sklon dělat kompromisy s Pravdou, dokonce zacházet do krajností, aby měli ve sporu ˝pravdu˝, i když to nestojí ani za zlámanou grešli, a u takových lidí platí, že čím křehčí argumenty, tím silnější názor. Existují také lidé, kteří za Pravdu považují pouze své vlastní přesvědčení a žádné jiné neuznávají, a tito lidé se nestarají o logiku a důkazy, protože ˝už všechno vědí˝. Obecně řečeno, smích a vtip! Je mnoho lidí, kteří milují zisk více než Pravdu, a kvůli té první často obětují tu druhou, zatímco jiní se jí snaží zmocnit vychloubáním a sebevědomím a jejich obvyklý aplaus v takových případech vyznívá jako pocit správnosti. Dalším důvodem nekonečných sporů je rozdíl ve znalostech a míře hodnocení informací. Každý zde má svůj vlastní myšlenkový obsah, a když se několik účastníků sporu neshodne, je to často proto, že jeden prostě zná více faktů než druhý. . Kromě toho ten chápe hlouběji to, ten druhý ono, a Pravda je vždy stejná pro všechny, a pokud ji oba nechtějí slyšet, ale jen si navzájem potírají svá ega, nikdo nebude schopen pochopit podstatu věci, dokud jim oběma život nepomlátí hlavu.

Kde se vzal tak lehkovážný postoj k Pravdě, přátelé? Je to v polovičatosti a polopravdách, v labyrintech falešné duchovní nevědomosti, v nepochopení smyslu naší existence, pramenící z naprosté neznalosti skutečného stavu věcí! U obyčejných lidí je to v pořádku, ale i mezi vědci se najdou tací, kteří se po celá desetiletí, spoléhajíce na cizí autoritu, mezi sebou hádají na tisíc způsobů až do ochraptění, aniž by se kdy obtěžovali pochopit, v čem spočívala skutečná podstata otázky. Zakrývajíce svou nevědomost imaginární a vypůjčenou moudrostí, vytrvale si jejich spekulace navzájem protiřečí, a když se dva mýty (nebo více) střetnou ve ˝vědeckém sporu˝, často to překročí hranici obezřetnosti, a dokonce i etiky. Zde už těmto rádoby ˝pravdomluvcům˝ a ˝lumíkům˝ o skutečnou vědu nejde, protože veřejný spor vždy ovlivňuje ego, prestiž mezi kolegy a mnoho dalšího! Všichni tito vědci by rychleji pokročili v poznání Pravdy, kdyby kvůli ˝vítězství˝ ve sporech pro vědu neužitečných jí nepřisuzovali vlastní domněnky nebo ji záměrně nepopírali, když svědčí proti nim, ale přijímali vše tak, jak je. Pravda se kritiky nebojí, protože jí, na rozdíl od lži a pokrytectví, jen prospívá, i když ji vysloví někdo, koho si nevážíte a vůbec netrpí, pokud ji někdo vůbec neuznává. Trpí ti, kdo na ní neustále hledají nějakou chybu, protože tím okrádají jen sami sebe! Pravda dokonce ani nezávisí na tom, zda ji většina lidí uzná, neboť ti si její věčnou moudrost obvykle uvědomí pozdě. Navíc Pravda nemá potřebu se skrývat a nelze ji zdiskreditovat, protože prostě je a nelze s ní nic dělat.

Takových ˝chytrých˝ diskutérů jsem v životě viděl mnoho, přátelé! Zpravidla jen stěží skrývají svou podrážděnost vůči jakémukoli alternativnímu názoru, trpí nabubřelostí a arogantní agresivitou, živenou jistotou o své naprosté správnosti. V hádkách se vrhají od knihy ke knize a hledají citáty, které házejí po protivníkovi jako sněhové koule, nebo argumenty z nějakých článků (samozřejmě ˝vědeckých˝ a ˝autoritativních˝)í, libujíce si ve vlastních monolozích. Ale život je mnohem rozmanitější, a proto vše dříve či později ustoupí před objektivní Pravdou. Ve skutečnosti tito diskutéři žijí v okovech ˝osvícené nevědomosti˝, nebo jinak řečeno ˝vědění˝, které falešně zavedli naši zotročovatelé, a navíc si nikdy nepřipouštějí omezenost svých egoistických názorů, neboť nehledají Pravdu, ale jen iluzi, s níž se jim pohodlně žije. V jimi vytvořených světonázorech je vše pravdivé složitě provázáno s falešným poznáním a vede k omezenému chápání reality, protože často věří lži, protože si přejí, aby byla pravdivá. Jejich dialog s nositeli jiných názorů se obvykle mění ve spor, ale Pravda překonává všechny jejich falešné ˝argumenty˝, neboť je vždy silnější než klam a nikdy s ním nesplyne.

S touto kategorií ˝vědců˝ jsem se v minulosti musel docela často přel. Některé, kteří pohodlně zapomínali Pravdu a již nedokázali najít vhodné argumenty a slova pobouření mými argumenty, jsem dokonce přivedl k slzám, když jsem jim tvrdě otevřel oči. Nakonec jsem převálcoval všechny, s nimiž jsem se v tomto vtělení musel hádat, čehož nyní často lituji. Jako mistr polemik a diskusí jsem obvykle ničil jejich argumenty protiargumenty a oni mě opouštěli frustrovaní a sklíčení, neschopní cokoli namítnout, aniž bych dokázal změnit jejich názor. Pro zavilé diskutéry je mnohem snazší věřit ve vlastní lži a nejtěžší ze všeho je uvěřit v pravdu někoho jiného, i když fakta hovoří proti nim! Kromě toho jsem zjistil, že jejich prohry v těchto sporech byly vždy vedli k osobní nevraživosti, zatímco jsem mohl potenciál těchto lidí využít moudřeji. Kdybych byl tehdy moudřejší, nevyužil bych toho, co se děje, ale probudil bych v nich touhu povznést se nad každodenní marnivost, prázdné polemiky a falešné poznání a povzbudil bych je aby vše viděli ve skutečném světle a všude na světě odhalili záblesk Pravdy. Víc než to! Kdybych vyvinul dostatečně cílevědomé úsilí, mohl jsem využít obrovský potenciál těchto lidí pro harmonický rozvoj pozemšťanů! Není mezi námi mnoho lidí, kteří mají možnost roky něčem debatovat, zatímco miliardy ubohých dělníků se hrbí po celé planetě na polích a u montážních linek, řídí nákladní auta a zametají, drhnou podlahy nebo kopou jámy.

Už tehdy jsem samozřejmě chápal, že existence, míra svobody a možnosti lidí jsou dány mírou pochopené a v každodenním životě uplatňované Pravdy, ale nezkušeně jsem doufal, že si to ti, kteří se hádali, uvědomí sami a povznesou se nad svůj obvyklý úhel pohledu. Přepočítal jsem se, protože tito lidé se svým velkým potenciálem prostě ˝vyšuměli˝ bez jakéhokoli znatelného přínosu. Spory jsou tedy jednoduše zbytečné, ba dokonce kontraproduktivní, a proto našim milým čtenářům vřele doporučuji, aby se s nikým nehádali. Pravda se nerodí ve sporech, ale odhaluje se v klidném světle Rozumu a v přátelské výměně názorů mezi zainteresovanými partnery. Ačkoli existuje mnoho soudů, Pravda je v každé věci jen jedna, i když často není dvěma lidem předkládána stejným způsobem, a proto teprve zdravá argumentace a seriózní analýza v průběhu výměny názorů tento klenot odhalí ku prospěchu všech.

Co musíme udělat, aby se miliardy obyčejných lidí na Zemi staly v budoucnu plnohodnotnými členy tvořivé lidské společnosti? Soumrak hlouposti a temnotu nevědomosti mohou rozptýlit pouze paprsky Rozumu a světlo Pravdy! Pouze osvobozením se od nesmyslů, předsudků a konvencí, stereotypů a šablon, které pozemšťanům vnutili naši otrokáři, se tito lidé budou moci povznést nad každodenní rutinu, zombie televize, mysl tříštící ˝tik tok˝ a ohlupující čtení. Pravda je všude s námi a její poznání závisí pouze na našem prozření, kterému vždy brání Síly temna. Pokud některá lidská bytost již nedokáže žít jako filištín, znamená to, že je čas, aby se probudila ke skutečnému životu! Poté, co pocítí potřebu většího poznání věcí nezbytných pro správné pochopení Božství, Vesmíru a člověka, mnozí z nich v míře svých sil, schopností a uvědomění přispějí do prasátka vědomostí a dovedností lidské civilizace a nebudou celý život jen pracovat a ˝mlátit slámu˝. To je náš úkol pro příští desetiletí. Zatím všechny tyto miliardy dříčů stále žijí v domnění, že se najdou ti, kteří se o to postarají bez nich, zatímco oni pracují na jídlo a sotva vystačí s penězi. Taková je smutná realita!

Pravda se projevuje ve všech aspektech existence našeho chudého a ˝odenergetizovaného˝ vesmíru, který po celé věky existoval v deficitu tvůrčích energií, protože všechny rezervy, které jí původně dal Všemohoucí Bůh pro její stálý a všestranný rozvoj, promrhalo ˝místní˝ božstvo na směšné a zbytečné ˝experimenty˝, nekonečné války, neopodstatněné ničení a další hloupé aktivity, jako jsou směšné ˝hry na integraci polarit˝. Vzpomeňte si na pověstné ˝Kariany˝ a ˝Feliniany˝, o nichž jsme již mnohokrát psali, drazí! Tato idiotská myšlenka se projevila v záměrném obrácení draco a reptiloidů proti humanoidním rasám, a to jak pomocí genetického naprogramování, tak s pomocí ˝svatých písem˝ podstrčených reptiliánům, v nichž jim bylo ˝předurčeno˝ vládnout Galaxii a ničit všechny, kdo by se tomu postavili.

To je skutečný důvod nekonečných bojů mezi Drakoreptiky a humanoidy, které trvají již více než deset milionů let, přestože galaktičtí lháři kolem tohoto tématu již vytvořili horu lží! K tomu připočtěte neuvěřitelné množství nejrůznějších darmožroutů, parazitů, predátorů a požíračů cizích energií, vyžadujících údržbu, které stvořili ti Stvořitelé a Spolutvůrci, kteří stvořili náš Vesmír, a také četné rasy satanoidů a technogenů, stvořených GO z vůle Architekta a rovněž vyžadujících výživnou potravu. Proto náš Vesmír po celé věky ˝žral˝ víc energie, než kolik jí vyprodukoval, a nepřinášel celému Oválu žádný skutečný užitek, jako motor běžící naprázdno. Důkazy na toto téma jsme vám již opakovaně poskytli spolu s omluvami před pozemským lidstvem těch Spolutvůrců a Tvůrců matrixů, kteří otevřeně přiznali chyby a omyly různých ˝řídících struktur˝ Vesmíru, včetně svých vlastních.

Původně byla tato odhalení zveřejněna na inform-portálu dnes již ˝umlčeného˝ IISP (takzvaného ˝Institutu integrace vědomí planety˝, který zastupovali dva sebeuvědomělí ˝šamani˝ z Moskvy), který byl po dlouhou dobu tribunou zotročovatelů pozemšťanů a jejich kompliců. Předem jsme je varovali, že taková činnost jim neslibuje nic jiného než neslavný konec, ale tehdy byli ˝šamani˝ nadšeni ˝perspektivami˝, které se před nimi otevíraly, a po mnoho let věrně sloužili všem, kdo chtěli něco hodit do informačního prostoru lidstva. Kvůli hlouposti, nedostatkům a selháním našich ˝vyšších sil˝ (včetně Absolutna a Architekta) pronikly do tohoto Vesmíru skrz naskrz lži, pokrytectví a chamtivost, podlost a krutost! Nakonec se v důsledku chronického ˝sebepožírání˝ téměř zhroutil (v té době už zbývalo jen udržovací minimum), ale Bůh Všeho, co jest (neboli Zdroj), provedl asi před 20 lety další porci energetické ˝infuze˝. To umožnilo, aby se vše v našem zhuštěném vesmíru ˝pohnulo˝, ačkoli je to pozemšťanům prezentováno jako ˝přirozený proces vývoje vesmíru˝. Hloupost se nedá skrýt za krásná slova na žádné úrovni existence, neboť si vždy najde příležitost, aby se projevila v různých neužitečných projevech.

Je to velmi jednoduché, protože všude jsou vypatlanci a v tomto smyslu je náš průměrný vesmír doslova etalonem hlouposti, průměrnosti, zotročení, krutosti a loupeže. Ať už se kdokoli a jakkoli snaží dokázat opak, ať přestane bezostyšně lhát nebo se seznámí s jeho skutečnou historií, zejména s historií Země! Jedině pravda může rozptýlit tuto mlhu všeobecné lži, bezuzdného pokrytectví a chamtivosti, věčného boje o vlastní prospěch, překrytých bláboly, že: ˝JSME JEDNO˝. Jedině pravda může v tomto Velkém nepořádku obnovit řád a harmonii, pročež zde není milována, je skrývána, ignorována a nahrazována nejrůznějšími lžemi.

Pokud někdo potřebuje příklady, jste vítáni! Sám pověstný Architekt se spolu se svým Mistrem Determinátorem podílel na záměrném klamání současného lidstva Země! Za tímto účelem zde kdysi zavedli Zákon iluze v té nejdebilnější podobě a nařídili, že nikdo nesmí pozemšťanům říkat o ničem více než 30 procent pravdy. Kromě toho byla ˝pátá rasa˝ (tj. současné lidstvo Země) z jejich rozhodnutí brutálně mentálně, geneticky, duchovně a energeticky zmrzačena. Dělo se tak pod vedením Lucifera, který byl tehdy hlavním determinantem Země, prostřednictvím spárů jeho temných přisluhovačů, shromážděných zde z různých koutů galaxie. Celá tato ohavnost je jimi nazývána ˝experimentem v podmínkách duality˝, ačkoli ve skutečnosti to byla jen další arogance Architekta s jeho GO, protože s dualitou jako takovou mají v našem Velkém oválu všechno a všichni jasno už stovky miliard let.

Stručně řečeno, tento obludný podvod byl na Zemi ˝legitimizován˝ samotným božstvím. Taková je smutná realita, drazí! A navíc drtivá většina ˝místních˝ bohů, stejně jako hierarchů a archandělů, Kumarů, ˝vysoce rozvinutých˝ civilizací a dalších entit, které kontaktovaly lidstvo naší planety, mu téměř na 90-100 % lhala! Zároveň je však pokrytectví a drzost těchto bytostí taková, že po celá poslední desetiletí naléhaly, aby lidstvo činilo pokání ze svých ˝hříchů˝ a přijalo odpovědnost za vše, co se zde stalo v důsledku neustálých a destruktivních zásahů do pozemského života. Teprve nedávno bylo učiněno ˝oficiální˝ rozhodnutí, že od února 2024 bude výše zmíněný zákon iluze změněn a podíl pravdy povolený v informacích přicházejících k pozemšťanům se mírně zvýší. Posuďte tedy sami, drazí, jaký je jejich postoj k Pravdě!

Jestliže Architekt se svou ˝dceřinou myslí˝ - Hlavním Determinátorem sami omezili spolehlivost jakýchkoli informací předkládaných pozemšťanům až o 70 %, co teprve mluvit o Satanoidech, kterým tito ˝Bohové˝ svěřili kontrolu nad vědomím lidí, stejně jako nad naším stanovováním cílů, emocemi a formováním myšlenek, scénáři různých úrovní a dokonce i karmou? A co víc! Co vůbec nechali pozemšťanům, kromě mizerných 2 % ˝volby˝ mezi špatnými a horšími možnostmi v každém ze scénářů, které vymysleli jejich satanoidní vychovatelé? Proč nám vůbec byla dána ˝karma˝, když lidstvo žilo v tak špatné ˝iluzi˝, zotročení, klamu a nesvobodě a nemělo možnost cokoli zásadně změnit ani v životě každého z nás, ani ve světě jako celku? To je právě ono! Proto všechny satanské civilizace, které lidstvu z vůle těchto ˝nevyrovnaných˝ Nadlidí (za nezasahování ˝vřele milujících˝ podvodných absolutů) po tisíce let vládly, vždy považovaly posilování racionality pozemšťanů za hlavní hrozbu pro své dominantní postavení, a proto mu všemožně bránily, a nyní se rozzuřily! Neschopni jakékoliv tvořivosti, patologicky netalentovaní a nenasytní, jsou tito ˝dozorující˝ lidské civilizace GO, které Sofos často nazývá ˝žebráky˝, schopni pouze zotročovat, škrtit, lámat a drancovat, což také vytrvale činí. A vůbec celý ˝systém řízení˝ existující na Zemi, od planetárního Logu až po individuální kuratelu pozemšťanů nejrůznějšími destruktivními ˝civilizacemi˝, je prostoupen lží a pokrytectvím, chamtivostí a krutostí. Proto celý tento ˝systém˝ nazýváme Hnusem!

Jde o vychvalovanou ˝spolupráci˝ takzvaného Architekta a Absolutna a celou tu hloupou ˝iluzi˝, pomocí níž se snaží o ˝novost˝, kterou po nich shora požadují. Ve skutečnosti tento smutný architekt spolu se svým GO pouze testoval svou vlastní aroganci na schopnosti, kreativitu a další ukazatele, ale pokrytecké hledání novinek ve vlastní hlouposti, krutosti a chamtivosti jim přináší stále méně významné výsledky. Proto se vztekají pokaždé, když někde (jako nyní na Gaii) skončí vláda ˝Saturňanů˝, tj. sbírky jim poslušných ˝civilizací˝, sestávající z darebáků, podvodníků, dravců, vyžírků a další spodiny Vesmíru, kterou využívají k hledání ˝perlových zrnek˝ ve vlastních sračkách! Co to sakra jsou ˝superinteligence˝! Proto se veškeré jejich snahy zredukovaly na banální výsměch lidstvu z povrchu Země, kterou kdysi speciálně pro tyto účely proměnili ve Farmu strachu a Ovoce utrpení. Tuto divokou a krutou ˝zkušenost˝ získal Architekt (se svým GO) již tisíckrát předtím na jiných planetách, ale oni vytrvale pokračují v ˝experimentování˝ stejným destruktivním směrem, ačkoli novinka, o kterou jim jde, leží v diametrálně odlišné rovině. Jsou to ˝bohové˝, co si od nich můžete vzít?

(Nejlepší by bylo tyto zbytečné ˝supermysly˝ dekódovat, Pane, a předat náš vesmír někomu rozumnějšímu a tvořivějšímu. A povzbuďte našeho Absolutna, který ˝usíná˝, neboť téměř splynul se svým byrokratizovaným ˝úřadem˝, kvůli němuž není jasné, zda je stále pro něj, nebo je pro úřad už dávno on sám? Ve všech ostatních ohledech zůstávám, Váš věrný služebník, Oleg Zemljanin, malý pozemšťan).

No, a když už pokračujeme v tématu, vážení! Zjevným potvrzením průměrnosti a arogance Architekta s jeho GO může být špatný scénář, který ˝Saturňané˝ záměrně vnucují pozemšťanům na příští desetiletí. Je zřejmé, že v něm počítali s těmi nejodpornějšími a nejnemilosrdnějšími ˝scénáristickými řešeními˝, se všemi existujícími typy katastrof, kataklyzmat, pandemií a pohrom. Co jiného mohli pozemšťané od této multidimenzionální satanské bandy očekávat? Jedině něco takového! Toto scénáristické ˝ohlupování˝ a záměrné rozsévání chaosu na Gaii se odehrávalo v souladu s jejich hlavní zásadou: ˝Hloupější! Hloupější! Teď ještě mnohem horší a ještě hloupější!˝ Nakonec toto rok od roku narůstající ˝chrochtání˝ na planetě způsobilo, že Rada duší odmítala a nepřijímala zkušenosti, které si objednala, a v důsledku toho bylo rozhodnuto provést několik důležitých změn výše zmíněného Zákona iluze a zároveň snížit ˝oficiální˝ úroveň lhaní vůči lidstvu Země.

V důsledku zvýšení koeficientů další dimenze v prostoru došlo i k dalším změnám. Jak lidstvu dosvědčila takzvaná Konglomerátní mysl v materiálu nazvaném ˝Řízení scénářů. Účast inteligentních lidí v systému scénářů˝, předaném 16. září 2023 prostřednictvím kontaktéra Sophoose:

˝Faktem je, že samotný proces scénářového vzdělávání, jak už víte, se začíná dostávat do slepé uličky. . Již několik let se nachází ve slepé uličce, ale samotný proces likvidace, samotný proces viditelného stavu samotného scénáře se v posledním měsíci a půl až dvou měsících z hlediska vašeho časového průběhu vyostřil. Stalo se tak v důsledku rozhodnutí Galaktické rady, Rady duší, celého Vyššího systému přejít na nové stavy samotného scénáře, struktury samotného scénáře.˝

Při debilní povaze scénáře, o které jsem se již mnohokrát zmínil, to není vůbec překvapivé, přátelé! Ve skutečnosti je náš Vesmír všem v tomto Velkém oválu známý neschopností svých tvůrců a správců dělat cokoli moudře a požehnaně. Navíc se plánuje změna takzvaného ˝zákona dvanácti˝ na třikrát menší počet lidí potřebných k vytvoření společenství stejně smýšlejících a stejně tvořících, neboť předchozí počet pozemšťanů už dlouho nikdo nedokázal shromáždit do těchto tvůrčích skupin! To vše bylo také důsledkem nedostatků a konfliktů těch ˝systémů rozumnosti˝ našeho vesmíru, které se zabývají Zemí i arogance Architekta a GO, jejichž součástí jsou téměř všichni. Jakmile se lidé někde shromáždili v osadě a zahájili kýžené spolutvoření, destruktivní kurátoři-civilové brzy každému z nich tak ˝vymyli mozek˝, že začaly neshody a hádky a nakonec vše skončilo neúspěchem.

Poté, co zplodili obrovské množství parazitických civilizací ve všech dimenzích, nebyli tito ˝supermoudří˝ po celé věky schopni přijít s něčím chytřejším, jak každému z nás nasadit několik ˝kurátorů˝ z této satanské pyramidy, aby z lidí neustále stahovali energie potřebné k jejich výživě, a zároveň vše nastavit tak, aby se pozemšťané nemohli bez cizí pomoci osvobodit od jha. Je to tak výhodné, - využívat všemi možnými způsoby brutálně zmrzačené, oklamané a svými sluhy zaslepené obyvatele Země, používat ji po tisíce let jako zkušební polygon pro své bezuzdné autokratické chování a lidi z povrchu planety - jako ˝baterie˝ pro krmení svých vytvořených zástupů nenasytných satanoidů! Není divu, že s takovou ˝božskostí˝ bylo lidstvo podvedeno a zneužito každým, kdo si nemohl pomoci, a ˝evoluce˝, o níž ˝povznesení učitelé˝ v průběhu Luciferova šíleného ˝experimentu˝ tolik básnili, se ukázala být lží. Tento neutěšený stav zakrývali lživou Informační bakchanálií, která trvala tři desetiletí v kuse, až do prosince 2012, ale když jsem je za to označil (a stále označuji) za bandu lhářů a darebáků, okamžitě narůstají proudy stížností zasílaných na tzv. úřad Absolutna a další byrokratické instituce.

Vraťme se nyní k hlavnímu tématu tohoto materiálu - Pravdě. Vezměme si například takovou sféru bytí, jako je politika, která je považována za velmi odtažitou oblast činnosti, kde často vládne lež a pokrytectví, zištnost, zrada a další destruktivní jevy. Existuje dokonce výraz, který říká, že jde o špinavou záležitost, ale to je pravda jen tehdy, když se to děje špinavýma rukama nebo metodami, což se v mnoha případech děje, a to nejen na pozemské, ale i na galaktické, univerzální a mnohem vyšší úrovni. V těchto posledních případech je na místě Plutarchův výrok ˝Ryba začíná smrdět od hlavy˝, protože zlo vždy ˝sestupuje˝ na Gaiu z vyšších úrovní existence. Takto je třeba chápat známý princip korespondence ˝Jak nahoře, tak dole˝, neboť jeho druhá polovina, uvádějící ˝jak dole, tak nahoře˝, je přímým důsledkem první. Právě kvůli tomuto stavu na vyšších úrovních bytí se lež, pokrytectví, nespravedlnost, chamtivost a hrozba silou staly pilíři světové politiky na Zemi. Kdyby se ˝shora˝ na Gaiu nesralo všemi prostředky už miliony let, pak by na tomto světě od pradávna panovala harmonie a probíhal by progresivní evoluční vývoj.

Bohužel naše takzvaná ˝nebesa˝ jsou plná ˝sraček˝, o kterých už bylo mnohokrát řečeno, a ne ˝dobrých andělů˝, jimiž jsou plné všechny pohádky zvané ˝duchovní nauky˝. Navíc poté, co hloupě zničili všechny planety ve Sluneční soustavě, které byly určeny pro existenci trojrozměrného a čtyřrozměrného života (jak si pamatujete, byly to Venuše, Mars, Maldek), mnoho destruktivních civilizací v Galaxii (i mimo ni) dávno obsadilo Zemi, a udělalo z ní jakési smetiště pro svůj toxický odpad, negativní karmu, všelijaké temnoty a další svinstvo, o kterém vám už bylo řečeno. Kromě toho sem po celé věky násilně vyhazovali destruktivní duše a nastražovali zvláštní pasti, které jim znemožňují ze Země uniknout, a nutí je, aby se na planetě znovu a znovu reinkarnovali! O tom vypovídá sbírka ˝TAO. Cesta vzestupu˝, sestavená pro lidstvo ze zjevení různých Vyšších sil čestnými a váženými zasvěcenci:

˝V nevědomém vesmíru zasvěcenci zjistí, že Země a sluneční soustava byly použity jako vězeňský tábor pro ´temné´ neboli destruktivní síly. Posledních 300 000 let vysílala řídící tělesa Plejád na Zemi ´temné duše´. Podle vesmírných kronik vašeho stvoření bylo rozhodnutí využívat sluneční soustavu v této funkci učiněno kvůli její vzdálenosti od všech ostatních hvězdných systémů a její blízkosti ke zbytku Plejád. Sanat Kumara a vaše planetární a sluneční hierarchie dostali pokyn dohlédnout na to, aby nikdo neunikl (z těch, kteří cestovali za účelem deevolvace), a na oplátku jim byla dána svoboda nerušeně řídit stvoření.˝

Později k historikovým slovům o rybě začali Angličané dodávat, že ˝se čistí od ocasu˝, a přestože tomu tak není vždy, pokračujeme v úvahách na téma Pravdy v politice od pozemské úrovně a poté přejdeme k těm vyšším. Dospělí vědí, že slova a sliby pozemských politiků jsou často plná prázdného cinkání, a politik je subjekt, který pevně věří, že politika je schopnost chytře klamat lidi, hrát na jejich obavy a pochybnosti, naděje, touhy atd. V tomto velkém chřestění se v průběhu staletí vyznamenali ideologové různých stran a proudů, z nichž většina se i dnes považuje za ˝vládce myslí˝, ačkoli ve skutečnosti jsou jen vykonavateli cizích tužeb. Využívajíce naivity v tomto oboru nezkušených obyčejných lidí (kterým se dnes před volbami říká voliči a v budoucnu daňoví poplatníci), tito šibalové dobře vědí, že nejsnadnějším způsobem, jak udržet obyčejné lidi v poslušnosti vůči vrchnosti, je barvitý příslib zářné budoucnosti, který je spolu s vychvalováním ˝slavné minulosti˝ obvykle odvádí od myšlenek na bídnou přítomnost. V dnešní době se to děje pomocí různých prostředků masového klamu, především masmédií a sociálních sítí, kde dnes může jejich nesmysly reprodukovat každý, pokud má důvěřivé uši! Existují i takoví woe-ideologové, kteří chápou politiku a světové dějiny jen jako chválu jazyka, zvyků a výkonů své země, národa či kmene, zatímco se rozhořčují nad tím, že zbytek zeměkoule je nezajímá.

Není tajemstvím, že všechny hurá-patriotické výkřiky jsou relevantní pouze v rámci obydlí spoluobčanů, zatímco jen pár metrů od hranic ˝země předků˝ žvaní jiní ˝ideologové˝ s pěnou u úst o pravém opaku. Historická pravda, spravedlnost a zájmy ostatních lidí je příliš nezajímají,. Ideologové jsou většinou velmi vzdáleni Pravdě, a proto jsou jejími nejhoršími vykladači, ale co naplat, je to vášnivý boj a střet názorů, idejí - kolik nálepek si navzájem dávají i celé národy! Kolik pokrytectví a nevraživosti tito lidé vyzařují ve svém ˝ideologickém nadšení˝, jak moc se snaží očernit své odpůrce a přehodit na ně odpovědnost za všechny minulé i budoucí neúspěchy! Hlavní rozdíl mezi tímto druhem činnosti a politikou, jak má být, spočívá v tom, že za svá slova nenesou žádnou odpovědnost a místo pravdy zaujímá pravda, a proto cesty, které tito ideologové předkládají svým spoluobčanům jako cesty k budoucímu štěstí, vedou obvykle na historické smetiště. V tomto boji idejí, vedoucím často k vážnějším střetům, často umírá mnoho pozemšťanů, zatímco vítězi jsou obvykle ti, kteří si hřejí ruce na případných konfliktech, střetech a válkách. Často to nejsou nějací ˝vlivní lidé˝, ale ˝vysoce vyspělé˝ mimozemské rasy, které v naší odnoži Galaxie stojí proti sobě, ačkoli si to lidstvo neuvědomilo.

Vezměme si například jen jeden portál, ovládaný reptiliány, kterým na planetu století za stoletím přichází temnota a kvůli kterému začal další masakr. Před více než dvaceti lety jsem se vydal do těchto zemí, abych se podíval Arabům a Židům do očí, a s oběma stranami otevřeně promluvil, protože vykřikovaly o touze po mírovém procesu. Vrátil jsem se hluboce zklamán a řekl svým kolegům, příbuzným a přátelům: ˝Pokud Bůh nezasáhne, nebude tam, ve ˝svaté zemi˝ klid ještě dlouho!˝ A tak se také stalo, neboť ani ne za tři měsíce se konfrontace obnovila a není divu, že pokračuje dodnes, neboť konflikty a soupeření, nepřátelství a nenávist mezi lidmi různých národností a ras jsou vždy záměrně podporovány zvenčí. Právě to dělají ˝civilové˝ Hlavního Determinátora, které pověřil, aby z povrchu Země vytvářeli pro lidstvo scénáře různých úrovní, a proto veškerou energii z tohoto konfliktu stahují i nenasytní Satanoidé. Řeči o ˝hledání novinek˝ na Gaii jsou jen ˝zástěnou˝ Architekta s jeho GO, kteří potřebují něčím živit nesčetné hordy mrchožroutů, parazitů a ničemů, které v naší odnoži galaxie rozmnožili nad míru. Každý pozemšťan by si to měl uvědomit, aby se všichni tito šmejdi z vesmíru nepokrytě neoháněli vůlí pravého Boha a mrzačili se jen kvůli shromažďování kýžené gavvy (bujnosti).

Správný postoj k politice je být ke svému lidu upřímný, zakládat ji na pravdě, rovnosti a spravedlnosti pro všechny pozemšťany. Od ideologů nemají daleko poslanci různých úrovní, kteří s chytrými tvářemi sedí v zastupitelstvech různých úrovní po celém světě a často jen předstírají, že jim záleží na jejich lidu, městě a okrese, a přitom myslí na výhody, které jim jejich současné postavení slibuje. Jen se zamyslete, přátelé, kolik nesmyslů povýšili tito nafoukaní lidé na státní zákony, jako by hráli směšnou hru s životy milionů pracujících, kteří touží po prostém lidském štěstí a hmotném blahobytu! V mnoha zemích by se lidé cítili mnohem lépe, kdyby jim zákony, podle nichž musí žít, neurčovali nejrůznější kariéristé, úředníci a hlupáci, ale často toho nelze dosáhnout bez nějakého převratu, neboť tento stav je podporován i systémem hlavního determinanta. Mezi poslanci jsou nepochybně i dobří lidé, kteří mají poctivý úmysl sloužit pro dobro společnosti, ale atmosféra a pořádek na těchto shromážděních připomínají mouchy shromážděné k boji s plácačkou.

Na planetě existuje také instituce monarchie, kterou podporují zotročovatelé lidstva, a většina dnešních monarchů je členy různých struktur Tajné vlády Země. Nejde o nic jiného než o součást destruktivního scénáře, který lidem ˝páté rasy˝ vnucují přisluhovači Hlavního Determinátora a v němž jsou všechna ˝volná místa˝ pro inkarnace v rodinách monarchů a dalších vůdců pozemšťanů již dávno ˝zamluvena˝ temnými civilizacemi, jako je Orion. Mimochodem, opět si je ˝rezervovali˝ na sto let dopředu, zatímco takzvané ˝Galaktické síly Světla˝ se krčily, kroutily a vyprávěly lidem o Lásce a Světle. Tak se stalo, že na Gaii po mnoho tisíciletí seděli na trůnech lidé (nebo ne-lidé, kteří se usadili v lidských tělech), pevně přesvědčení, že je Bůh obdařil mocí nad pozemšťany! V evropských zemích se jim často říkalo ˝Boží pomazaní˝. Naštěstí to zdaleka není pravda a skutečný BŮH s tím nemá nic společného. Ve skutečnosti byli všichni ˝pomazaní˝ zotročovateli lidské civilizace, kvůli čemuž byli mnozí z nich později svrženi, otráveni nebo povražděni v boji o moc. Titíž ˝velcí vládci˝, kteří zemřeli v důsledku stáří, dnes nejsou schopni ani vyhnat myši z vlastních kostí a téměř všechny ˝velké úspěchy˝, kvůli nimž kdysi prolili řeky krve, zmizely.

Obecně platí, že každý vládce se dříve či později stane rukojmím jím vytvořeného systému vládnutí. Nakonec neomezená moc vládce buď pozvedne, nebo ho uvrhne do propasti degradace, a to druhé se stává stokrát častěji než to první. Málokdy se panovník choval ke svému lidu s láskou a péčí. Z výše uvedených důvodů jsou naše dějiny plné příkladů zneužití absolutní moci, které se udusily ve vlastní špíně. Stejně smutný konec čeká každého, kdo se touto cestou vydá dnes i v budoucnu. Lidé v mnoha částech světa již dlouho touží po talentovaných vůdcích, neboť k moci se dostali ti, kteří nejsou schopni vést své národy k prosperitě. Pokud obyčejní dělníci litují, že byli celý život slušnými, čestnými a spravedlivými lidmi, pak zemi vládnou blázni nebo dobrodruzi, kteří se prosadili na základě lží, nespravedlnosti a tyranii k vykořisťování mas. Pokud jsou tito vládci navíc senilní, je to velmi obtížná volba. Příkladem jsou dva bratranci, kteří rozpoutali mezi svými zeměmi první světovou válku, ačkoli předtím spolu cestovali na svých výletních lodích po vodách Baltského moře? Mohli si prostě sednout a vše v klidu probrat nad sklenkou čaje a situaci diplomaticky vyřešit, ale oběma chyběla vůle, rozum a lidskost. Hloupost vládců je nesmírně drahá věc, protože se za ni vždycky musí platit třikrát, a to lidskými životy, a ne bankovkami s podobiznami těchto troubů, které časem ztrácejí hodnotu. A navíc, aby byla zaručena válka, byli tito monarchové tajně ˝vymyti˝ přisluhovači Hlavního determinanta podle plánu satanoidních scénáristů z téže bandy. Co s tím mohli Nicky a Willie dělat? Samozřejmě nic! Pouze vydat svým vládám příkaz k mobilizaci lidí k celosvětovému masakru, jaký ˝pátá rasa˝ ještě nezažila.

Takhle ˝systém˝ Mistra Determinátora na Gaii vždycky fungoval! Moc je legitimní pouze tehdy, pokud si drtivá většina spoluobčanů upřímně přeje, aby v čele státu stála právě tato osoba, a ne jiná, a svou legitimitu si zachovává, dokud se názor lidí na tuto otázku nezmění. Kromě toho každý ˝velký člověk˝, který se staví nad lidstvo, ztrácí mnoho ze své velikosti, zatímco ten, kdo s vědomím svých schopností neztratí svou lidskou podobu bude ctěn, a vzpomínka na jeho zásluhy se uchová v paměti lidí. A co máme nyní? Všechno je doslova vzhůru nohama! Kvůli strachu a stereotypům vnuceným pozemšťanům se natáčí nejvíce dokumentárních i hraných filmů o vládcích, kteří zabili největší počet lidí. Za měřítko moci by se neměla považovat něčí schopnost napáchat více škody, ale pouze ochota a schopnost konat mnohem více dobra než ostatní! Nejbezohlednějším projevem moci zůstává bezuzdná touha po ovládnutí světa. Jen pomyslete, kolik národů bylo zničeno pošetilou ctižádostí vládců vypadat mocnější, než ve skutečnosti jsou! V zájmu zachování civilizace si lidé na zemském povrchu musí uvědomit a praktikovat jen tucet pravidel moudré a zodpovědné politiky, která jsou důležitá pro odstranění hrozby sebezničení a zbavení se nejrůznějších neštěstí, stejně jako pro další rozvoj a budování konstruktivní společnosti, aby se nakonec opět připojili k naší galaktické rodině. Jedním z nich musí být uvědomění si, že otěže moci nesmí být nikdy svěřeny tomu, kdo chce moc pro moc, neboť ta nejsilněji přitahuje ty nejhorší lidi, často posedlé nedlidmi z jemnohmotných rovin!Zdroj: http://oleg-zemlyanin.org/000A.HTM

Zpět