5689 Dramatické životní změny, které se týkají zrcadel a kvantových skoků Cosmic agency

[ UFO ] 2024-01-01

Ahoj přátelé, doufám, že jste všichni šťastní a zdraví a měli jste hezké novoroční oslavy. Zákon přitažlivosti se také nazývá Zákon zrcadel. Dávám přednost tomuto druhému názvu, protože mnohem lépe popisuje to, co se skutečně děje, než ten první, protože nic není přitahováno, nebo jen jako výsledek iluze. Ve skutečnosti vše, co subjekt prožívá, je pouze odrazem toho, kým je, proto jsem ve svém posledním videu říkala, že chcete-li získat vše, co chcete ve svém životě, musíte změnit sami sebe a změnit se správným pozitivním způsobem a nezaměřovat se pouze na jednu velmi konkrétní věc, kterou chcete, pokud tato konkrétní věc není součástí vašeho celkového většího životního zlepšení.

Pokud se například zaměříte na to, že chcete drahé sportovní auto, ale jste rozbití, váš život je v nepořádku, pak by takové vaše manifestační přání narazilo na spoustu třecích ploch a blokád, protože takové auto nezapadá do vaší současné reality. Navíc pokud vám zásahem vesmíru nějakým způsobem přistane na prahu auto nyní, kdy je váš život v nepořádku, pak si takové auto nebudete moci užít kvůli všem důsledkům, které to přinese, a rodinným problémům, které by mohly zahrnovat nátlak, abyste ho prodali, abyste zaplatili důležitější věci nebo dluhy, nebo můžete uvažovat o tom, že to uděláte sami poté, co si uvědomíte, že si nemůžete dovolit tak drahé pojištění, stejně jako požadavky na údržbu atd. takže drahá sportovní auta se ve skutečnosti neukážou jako stroje vašich snů, protože jsou většinou nespolehlivá a špatně se řídí. Možná chcete přítele nebo přítelkyni a ve své mysli si představujete, jaký by měl, nebo měla být v ideálním případě, ale neotočíte se a nepodíváte se dovnitř, abyste zjistili, co jim můžete nabídnout, protože teď máte v mnoha ohledech zpackaný život a plný špatných návyků, k nimž patří obklopování se špatným typem lidí, s nimiž by váš ideální chlapec nebo přítelkyně nikdy nechtěli být. Projevit takovou osobu by bylo nemožné, protože neexistuje žádná slučitelnost okolností, žádný vibrační soulad, a stejně jako v případě drahého auta. Kdyby vám vesmír nějakým způsobem dal vašeho ideálního chlapce nebo přítelkyni tak, jak jste nyní, pak by vztah nevydržel, protože taková ideální osoba by se do vašeho světa prostě nehodila. Na dvou příkladech vidíte, jak je změna sebe sama a všech okolností kolem vás to, na čem záleží. To vám skutečně přinese vše, co potřebujete a chcete. Věci a vztahy, které se hodí do vaší vibrační reality, by ve vaší nové realitě nezapadaly, pokud nemáte všechny potřebné souvislosti a rámec k tomu, abyste si je mohli pořídit a udržet, všechny zdroje na jejich podporu a všechno, co s takovým autem souvisí, a to všechno je mimochodem také to, co by vám přineslo stabilitu ve všech ostatních aspektech vašeho života, což vás také učiní vibračně kompatibilními s ideálním chlapcem nebo přítelkyní z druhého příkladu výše a zde. (pozn. takže bohatý zmetek jen více zbohatne a kumulaci bohatství a moci nyní vidíme kolem sebe, takže celý tento způsob zrcadlení vede do pekel... pro 99,9% duší/lidí)

Mluvím o celém hodnotovém rámci jedince a jeho etických potřebách a přáních jeho obecného postoje k životu. Nemluvím jen o peněžním bohatství a úspěchu, i když chápu, že je to velká část toho všeho na planetě Zemi. Mluvím o vnitřní síle a Pravé hodnotě duchovnosti a etiky, které jsou skutečným bohatstvím jednotlivce. Všimněte si, že je třeba obklopit se správným druhem lidí a zbavit se toxických. To je klíčovým faktorem pro váš úspěch, protože bez toho se nic ve vašem životě nezmění k lepšímu, protože negativní lidé jsou doslova manifestační blokátory, protože neustále vás budou srážet do pochybností a poraženecké mentality, která vás mylně přesvědčuje, že nemůžete dosáhnout toho, co chcete, a být v životě úspěšní. Pamatujte, že toxičtí lidé vás vždy budou chtít přimět, abyste se soustředili na všechny své problémy a nedostatky a na negativní stránku všeho, a dělají to z mnoha důvodů, protože cokoli, čeho dosáhnete, jim připomíná jejich vlastní nedostatky, nebo prostě proto, že jsou to agenti nižších astrálních entit vyslaní, aby vás udržovali v nízkých vibracích. Aby mohli využívat vaše utrpení. (pozn. a to je přesně to, co je všude kolem, většina se nesnaží dosáhnout světlejších kvalit, ale snaží se světlo důkladně začernit... takže opět, čím temnější, tím více na koni.. světlé perspektivy=0)

Abyste mohli skutečně projevit vše, co chcete, musíte ve svém životě napravit co nejvíce a váš život je odrazem toho, kdo jste, takže to znamená, že musíte napravit sami sebe, abyste napravili svůj život. To je důvod, proč dávám přednost názvu zákon zrcadel před zákonem přitažlivosti, když mluvíme o manifestaci. Termín kvantový skok se vztahuje na to, když jedinec náhle změní všechny své životní okolnosti ve velmi krátkém čase. Každý jedinec, který dokázal kvantový skok udělat, to udělal jedinečným osobním způsobem, a co funguje pro jednoho člověka nemusí fungovat pro dalšího. Jeden z faktorů, které jsou společné pro všechny kvantové skoky je dosažení nějakého druhu dna, kde cítí, že nemohou spadnout níže, a z tohoto bodu se buď rozhodnou zemřít, nebo tlačit se znovu nahoru, protože v jejich vnímání již není kam jít, než nahoru. Jak se říká, není nic silnějšího než člověk, který dosáhl dna ve svém životě. Lidé, kteří dosáhli tohoto bodu trpěli hodně a způsoby, které jen oni mohou pochopit. V očích lidí, kteří je obklopují, nemusí trpět nebo nemusí mít důvod trpět, a to je také součástí zneužívání. (pozn. dopadli jsme na dno, a to se s námi utrhlo)

Kvantoví skokani nejsou ochotni dále některé věci tolerovat, dospěli ve svém životě do bodu, kdy uvažování o sebevraždě již nepřipadá v úvahu, někdy i zvažovali, že to udělají. Iž to není jejich možnost, vidí, že to neudělají, nebo si uvědomují, že pomocí pokusů o sebevraždu se dovolávají pozornosti, což je vede do nikam, možná viděli, že jejich přátelé a příbuzní se o ně nezajímají, nebo nyní pochopili, že hledání vnějšího potvrzení je nikam nevede. To vede jedince k silnému prozření, kdy konečně pochopí, že jediné, co jim zbývá, je tlačit se v životě dopředu. V jejich mysli nemají jinou možnost. Toto prozření je nutí stáhnout se od všeho a od všech, kteří jim ubližovali, protože jsou zcela otráveni ze všeho zneužívání, kterého se jim dostávalo po dlouhou dobu. Hvězdná semínka a empati se běžně vyskytují v takových situacích kvůli své mentalitě vyhovující lidem, kdy byli zneužíváni jinými lidmi, obvykle narcisty, pro jejich osobní prospěch všeho druhu. Využívali je až do bodu, kdy se jim hroutí život, kdy čelí tvrdé pravdě, že už nemohou být tak empatičtí ke všem, zejména k lidem, kteří je tolik a dlouho zneužívali a ubližovali. To neznamená, že už nejsou empatičtí k ostatním, znamená to jen, že hvězdné semínko v empatovi hluboce pochopí, že musí nejprve umístit sebe, aby mohli z tohoto místa síly pomáhat ostatním. A konečně si uvědomili, že jsou stejně cenní jako kdokoli jiný, a proto si zaslouží šťastný a naplněný život, protože empatové a hvězdná semínka bývají zneužíváni narcisty a podobnými situacemi, kdy je jejich sebeúcta systematicky ničena. Člověk, který ve svém životě dosáhl dna, už nebude tolerovat žádné situace a žádné lidi, kteří mu dlouho ubližovali. Jednoduše to nedokážou, protože už je nebaví se litovat, protože tolik utrpení v nich cosi zacvaklo a oni jsou nyní plně při vědomí, a mnohdy nejsou schopni uvěřit, že nedokázali prohlédnout lidi a situace, které je zdržovaly.

Před prvním krokem v jejich kvantovém skoku se nejčastěji musí stranit všech toxických lidí v jejich životě a to nevyhnutelně způsobí, že se zvýší jejich frekvence a osobní produktivita, která zase bude poskytovat rychlé pozitivní výsledky, které jim umožní cítit se šťastný a naplněný, možná dokonce poprvé v jejich životě. Toto odstranění toxických lidí a nově nalezené silné odhodlání k pokroku nevyhnutelně přinese kaskádu pozitivních událostí, řetězovou reakci, kde jeden úspěch vede k dalšímu, a to zase způsobí, že se jedinec zaměří na další dobré věci, které mu přinesou další dobré věci do života. Dříve zničený jedinec se najednou nově zaměří na život, nový postoj, kdy bude vše, co se kolem něj děje, interpretovat novou optikou plnou naděje a očekávání nových úspěchů. Malé porážky a negativní události se najednou stanou méně důležitými, nebo v nich jedinec dokáže vidět pozitivní stránku, či je přetočit ve svou výhodu. V tomto případě utrpení donutilo jedince s kvantovým skokem vymanit se ze stagnace, přehodnotit všechny své hodnoty a přístup k životu. Jedinec najednou opustil vše, co ho drželo zpátky a projevilo jeho skutečný potenciál.

V případě mnoha Hvězdných semínek a empatiků vedlo následování mainstreamových principů a učení New Age k jejich zneužíváni, většinou narcisty, protože je v těchto komunitách a u většiny těchto učitelů velmi prosazována služba druhým, a takzvaní duchovní vůdci neustále prosazují službu druhým jako jedinou pravou charakteristiku pozitivní světelné bytosti nebo člověka. Služba druhým takto nefunguje na Zemi, kde je bohužel realita taková, že se musíte bránit, musíte jíst, nebo být snědeni. Neznamená to, že se hvězdná semínka a empati musí změnit v narcisty, aby přežili. Musí najít správnou rovnováhu mezi péčí o sebe a o své okolí. musí se starat především o své potřeby, aby mohli sdílet s ostatními svou nejlepší verzi, a musí také rozvinout moudrost, aby se dělili pouze s lidmi, kteří si jejich pomoc zaslouží, a v rámci limitů, které musí hvězdné semínko nebo empatik vymezit pro své vlastní dobro a dobro druhých.

Služba druhým neznamená, že je třeba sloužit všem. Služba druhým funguje velmi dobře ve vyšších existenciálních hustotách, protože všichni jsou tam vibračně kompatibilní, takže cokoli jedna bytost udělá pro sebe, prospívá i všem ostatním a naopak. Všechny bytosti a tvorové tam žijí v dokonalé rovnováze a symbióze ve vyšších existenčních hustotách. Služba sobě je službou i ostatním, ačkoli v nižších existenčních hustotách, jako je ta pozemská, to vše vypadá nemožné dosáhnout nebo získat.

Být empatickým milujícím a starostlivým člověkem, který se stará nejprve o své potřeby, aby mohl pomáhat ostatním z místa síly také funguje podobným způsobem jako ve vyšších hustotách, protože všechno, co skutečně empatický a milující člověk dělá, nevyhnutelně prospěje všem kolem něj, včetně celé planety. I když utrpení přivádí většinu hvězdných semínek a empatiků ke kvantovému skoku, když se ve svém životě dostanou na samé dno, utrpení samo o sobě a jako takové není ke kvantovému skoku nutné. Vše, co potřebujete vědět, je, jak to obecně funguje. Můžete odstranit vše, co znáte a co vás brzdí, lidi okolnosti a předměty, nebo se můžete zaměřit na osobní Zlepšení, a váš život bude kvantově skákat vpřed přímo úměrně vašemu odhodlání úsilí a vašim schopnostem.

Jak odstranit to, co vás blokuje
Vím, že pro lidi je těžké nechat jít, zejména blízké členy rodiny, ale musíte pochopit, že jejich role ve vašem životě je, aby vám brání v růstu na svůj plný potenciál. Mnohé okolnosti týkající se rodinných příslušníků nejsou černobílé, jsou šedé a v některých ohledech vám mohou prospět. Jen vy můžete vědět, zda je pro vás ten či onen toxický vztah stále cenný. Do jaké míry a proč to můžete vědět jen vy. Existují ale způsoby a strategie, kdy můžete tyto rodinné příslušníky držet na uzdě, nebo registrovat jen ty okolnosti kruhu, které vám prospívají, a blokovat ty, které vám ubližují. Je to možné, ale přirozeně každý případ je jiný. Častěji je nejlepší je prostě vyškrtnout ze svého života. Pečlivě vybírejte, s kým se chcete stýkat, protože oni budou definovat vaši vibraci, a tedy i to, kým jste. Ve své budoucnosti opusťte co nejvíce toxických míst zaměstnání a prací a soustřeďte se na sebe, protože jako hvězdné semínko a jako empatik za to více než stojíte. Pomůžete tak více ostatním.

Není to tedy jen pro vás, takže zapomeňte, že by to bylo něco jako sebestředný úkol polepšení si. Jakmile zvýšíte svou vibraci, budete automaticky pomáhat jen těm lidem, kteří jsou ve stejném rozsahu vašich vysokých vibrací, těm, kteří jsou s vámi kompatibilní. Budete přirozeně vybírat, kdo bude mít prospěch z vašeho kvantového skoku směrem k nejlepší verzi sebe sama.

Děkuji vám za sledování mého videa a odběr a doufám, že se tu uvidíme příště. Přeji šťastný nový rok plný úspěchů a kvantových skoků.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=1_dcBLqoTug

Zpět