5672 Pohled z budoucnosti na to, co se nyní děje na Zemi - Signál ze Síria Garmonyt

[ Ezoterika ] 2024-01-06

4D
O posledním článku Umy o pohledu jejího oponenta, co se děje.
Dobrý a správný článek. Jen nikoho neodsuzujte. Prosím. Lidé mají v životě různé momenty. Každý má jinou úroveň vývoje, a všichni na stejném webu. Pokud se vám to nelíbí, prostě články ani komentáře nečtěte. Přejte si obezřetnost a nechte to být, vypněte pozornost.
Všechno, co nás rozčiluje, je přece naše, ne? Existuje spousta různých názorů na to, co se děje. My se díváme z budoucnosti.

Nejdřív ve čtyřrozměrném formátu.
Časový odstup. Nibiru neuspěla. Shořela, když se přiblížila k Zemi.
Potomci Anu, děti Adamitů a Evy, geneticky uměle vyšlechtěný lid, obřezaní, kterým dal zákon Mojžíš, ztratili svého Mistra - jeho křestní jméno je Hospodin, má mnoho jmen...., už nedostávají přímé pokyny a instrukce v podobě mentálních vlnových paketů pomocí technologie Anunnaki pro jejich nadvládu nad pozemšťany. Semě rozsévá v Galaxii světlo. Tak se kdysi jmenovala planeta, pak se zvuk stal znělým -z, což z ní udělali téměř úplného otroka. Oni, Satanisté, Řády, Papežové, všichni jsou bezradní, ocitli se bez kontroly, takříkajíc bez hlavního počítače, doba jejich vlády je pryč, stejně jako všechny egregory jimi vytvořených náboženství - který vytvořili se stejnými cíli manipulace nad potomky Prvotního Stvořitele - Bohů na Semi.

Nevyhnutelnost. Evoluce vědomí lidského potenciálu.
Vypnutí pozornosti od toho, co už není zajímavé.
Ano, je to velmi těžké, když sledujete zprávy a všechna média, internet a vše kolem vás křičí o konci světa, o Apokalypse pro obřezané, tedy pro ty, kteří nemají spojení s jádrem Matky planety. Mnoho lidí kolem vás má panickou náladu, i když kolem nich nejsou žádné války nebo hrozné události, že?
Otázka. Jste obřezaní? Proč tedy až dosud uctíváte jiného Boha než toho svého? Proč ctíte Písmo, které nebylo napsáno pro vás? Proč stále žijete v římském právu, které bylo vytvořeno pro uměle stvořené lidi k obrazu a podobě, tedy jen navenek připomínající bohočlověka Prvního Stvořitele, tedy Prvních Mistrů, kteří osídlili planetu? Na jaké úrovni je nyní vaše duchovní úroveň? Uvědomujete si, že všichni ti, kteří se duchovně nerozvíjejí, již odešli, odcházejí?

Signál ze Síria. Z budoucnosti. Rok 2030. Jaro.
Ze Semli odešli všichni náboženští fanatici, kteří si to včas neuvědomili a nečinili pokání za zlo, které lidem způsobili. Planeta přežila. Země bude v 5-7D za několik lidských let. Šest let už probíhá úplná přestavba na Stvoření a Nový život.

A nyní.... jdeme do 5D....
Podívejte se, jak jasné je zimní slunce na obloze, jak jasné jsou jemné mrazivé mraky. Nasměrujte svou pozornost k radosti, k opravdovému půvabu, ke klidu, ke spojení se Zdrojem, který stvořil všechnu tuto krásu, zcela se odpojte od plazů, Anunnaků, svobodných zednářů, démonů a moci, které se údajně zmocnili. To všechno jsou hry vaší mysli. Vašeho vnímání, vašich očekávání, vašich vnitřních pocitů, vašich strachů, které to všechno vytvořily. Vyčistěte si je, převezměte za sebe odpovědnost. Ano, ano. To vše vytvořila vaše pozornost, vaše představy Stvořitelů, vaše nevědomé vnitřní myšlenky, myšlenkové balíčky.
Odpusťte si. Vypněte energii. Vypněte svou pozornost. Začněte žít jinak.
Pokud se díváte směrem k válkám a bolesti, vaše empatie sníží vibrace celé planety - pamatujte na to. Proto - mentálně vypnout negativní scénáře a události je nyní prvním úkolem a je to pro vás možné. Každopádně pro všechny, kteří otiskují své články na těchto stránkách.

Opakujeme.
Vypnout své vědomí od negativních vzorců jste schopni silou vůle, záměrem, schopností přepnout svou pozornost. Nyní jsou lidé na tuto schopnost testováni. Vaše energie je vám dána pouze pro tvůrčí činnost. Pokud se díváte směrem k destruktivitě, utrácíte božské možnosti, které vám byly dány ve Hře, nikoliv k zamýšlenému účelu. Jen málo lidí se přesune do 6D. Pouze ti, kteří se to naučí okamžitě. Bohužel.

Jak přeladit na vlnu, která přináší pozitivitu a inspiraci pro Nový život, tedy jak zvýšit svou Božskou energii, znovu se spojit ve Světle se Světelnými Tvůrci a Správci vesmíru, v tvůrčím plánu vstoupit do Pole Pravého Boha, který stvořil všechny kódy a zákony přírody na planetě, jak vstoupit do spojení s jádrem Nového Semě, zejména pokud žijete ve velkém městě, ne v přírodě, ne na Altaji, ne například na Krymu, kde jsou vibrace samotné oblasti mnohem vyšší než ve velkých městech.

To, že žijete tady a teď v každém okamžiku, někomu nepomůže. Všechny lekce života jsou vaší odpovědí na otázku, jak na to. Hledejte a ptejte se, a bude vám dáno v novém poznání z vašeho nitra. Na jaké otázky nyní hledáte odpovědi? Jak najít ženu nebo muže? Jak vydělat více peněz?

Opravdu potřebujete nyní hledat odpovědi na tyto otázky? Pamatujte, že jste to vy, kdo tvoříte veškerou realitu svým vědomím a pozorností, svou energií.
Příklad. Vzpomínáte si, jak rychle odešel Covid? Proč? Energeticky silní lidé se přestali dívat jeho směrem a věnovat mu svou pozornost a vše se rozpadlo. Takto můžete změnit vše ve svém světě, takto můžete změnit svůj svět obecně.

Chcete-li prolomit blok, který vám brání například odpojit se od politiky, strašlivých scénářů budoucnosti planety, které mají některé síly bohužel v rukou i nyní, požádejte Nejvyšší bytost, aby vám ukázala, nakolik tento blok zaměstnával celé vaše vědomí, nakolik vám bránil nebo ještě nyní brání začít žít tvořivý a konstruktivní Život. S největší pravděpodobností se po přeměně blok přesune z étericko-mentální a kvazi-dynamické roviny do roviny fyzické, a budete ve fyzickém těle pociťovat bolest. Jedná se o proces transmutace. Jasně ukazuje, co a jak moc je ve vás skutečně špatně. (pozn. na bolest vám kašlu, prostě to zmizí z mého života)

Myslíme si, že nikomu z vás, kdo toto čtete, není třeba vysvětlovat, že jakákoli nemoc fyzického těla je špatným myšlením a špatným směřováním vašeho myšlení, pociťováním událostí zevnitř, utrpením, spojením se s kolektivem trpících lidí nějaké oblasti. Pokud už chcete odejít, vaše duše se tak rozhodla, nalaďte svou empatii na kolektiv, kde se válčí a ničí. Bolest a utrpení přivedou vaše fyzično do kritického stavu a vědomí tělesných buněk to nevydrží.

V době počítačových iluzí nelze s jistotou říci, co je v televizi nebo v masmédiích pravda a co je vyrobené počítačem. Vy si vybíráte, komu nebo čemu věřit a co odpojit, odstranit, vymazat ze svého vědomí a přesměrovat svou pozornost opačným směrem. Z tohoto pohledu je váš svět úžasnou platformou pro rozvoj každého a všech individuálně, na různých úrovních vývoje. Prozradíme vám tajemství, všichni ti, kteří se báli smrti, už téměř všichni odešli.

Vraťte se do živého těla. Však víte, jaká myšlenka vás přivedla k bolestivým pocitům ve vašem těle. Odstraněním tohoto myšlenkového obalu dojde k obnově na všech úrovních jemných těl. Fyzická bolest je referenčním bodem, zda jste na správné cestě, zda vás vaše vědomí vede správně. Jakmile odstraníte příčinu, zmizí i následek. Tělo se začíná zotavovat, bolest ustupuje, buňky začínají zářit zdravím. Chcete se stále méně dívat směrem k válkám, agresi, negativním informacím a negativním informátorům, kteří mluví o Apokalypse. Něco takového není vaše cesta, není to vaše budoucnost. Ani budoucnost vaší planety. Jste tu vy - Stvořitelé, tvoříte svou planetu, svůj svět, svůj vesmír. Kdo ví, na jaké úrovni vývoje se každý z nás nyní nachází ve vztahu k ostatním podobným vědomím. Poznání ještě není dáno každému. Vše přichází tak, jak jste připraveni přijmout tu či onu informaci.

Možná jsi se dnes probudil do úplně jiné reality a vzpomínky na minulá utrpení ti nedovolují začít v ní šťastně žít. Kolem je ticho a Mír, klid a blaženost, krása přírody, vůbec nejsou lidé, jen čistá obloha a jasné zimní slunce... ale uvnitř tebe se děje něco jiného, než to, kde stále jsi. Jdeš dál a dál, zaháčkovaný, projíždíš komentáře u svého článku, který včera napsal nešťastník bez duše, žijící v obavách o své blaho, pokud ty budeš v radosti - vědomě přesměroval tvou pozornost k utrpení, které stále nemůžeš zastavit. Tak si vypni všechny komentáře u článků, nejsi sadomasochista, proč bys chtěl negativitu pod svými příspěvky, nebo se nauč nijak nereagovat na démonkraty se zbraněmi, kteří brzy opustí planetu. A ten čas je právě teď. (pozn. děkuji všem čtenářům za sdílenou pozitivitu....)

Naučte se přesměrovat svou pozornost. To je to, co pátá dimenze lidi vlastně učí.
Je jich nyní na Zemi mnoho? Bohužel, zatím asi deset tisíc lidí. Jsou to Boží lidé, jsou to Boží vyvolení Stvořitele, jsou mimo náboženství. Jsou mezi nimi andělé a archandělé, Svatí, kteří chodí po Zemi nohama. Jsou tam Strážci poznání. Jsou zde Páni živlů. Mnozí prorokují pouhým slovem. Ale oni, kteří o tom vědí, to nikde nezveřejňují, s nikým o tom nediskutují - Střeží planetu a Lidstvo. A vypadají úplně obyčejně. Spíš skromně. Nezajímají se o svůj materiální dostatek, ani o druhého člověka vedle sebe, ani o nic jiného, jsou soběstační a naplnění, vědí, kdo jsou a co na této planetě dělají. Mají vše, co v každém okamžiku potřebují, žijí v inteligentní soběstačnosti, umí oddělit podstatné od prázdného. Společně tvoří jediné tělo Bohyně-Boha všeho, co je. Společně. To je étericko-mentální kvazi-dynamická rovina, kde společně řídí všechny procesy na planetě, aniž by se fyzicky znali. Nemají čas na empatii s těmi, kdo si zvolili cestu války a agrese, utrpení a bolesti, aby co nejrychleji opustili iluzi, a to po svém. Toto je komentář k článku, který říká, že je zločinem žít v radosti, když na Zemi umírají lidé.

Tohle je Přechod, přátelé.
Nemáte vinu, nemáte strach, nemáte zášť, jste vděční všem a za všechno, dávno jste odpustili sobě i všem kolem sebe za všechno, zejména Pánu Bohu a jeho satanistům, nikoho z ničeho neobviňujete ani nekritizujete, jen za všechno děkujete, nezbytnou etapu pro své osvícení jste překonali, prošli jste první etapou svého života, přešli jste na jinou úroveň vývoje svého vědomí, protože jste již dost trpěli a zvolili jste si cestu nikoli soucitu, ale jiného.

O soucitu.
Již jste dostatečně trpěli, projevujíce milosrdenství celému lidstvu a každému, kdo vám byl nablízku. Ocitli jste se na pokraji pekla. Tato zkušenost je u konce. I když ve skutečnosti je tu stále ještě spousta lidí, kteří nejsou schopni soucitu ani soucitu vůbec, jde o uměle vytvořenou buňku a její potomstvo. Žádná duše tam není, oni, Anu, tam dokázali vložit jen základy. Ale není tam duše, nemluvě o svědomí jako vnitřním zákonu, který je v každém, kdo má gen pravého Boha, hlavní složku člověka. Z jabloně se bohužel jahoda nenarodí. O jakém soucitu je tu řeč, řekněte mi? Proto se na planetě rozvinul démonismus a satanismus. Naštěstí to všechno už přestalo.

Co dobrého můžete udělat pro sebe a pro ně? Odpojte se od nich. Odpojte svou pozornost od možnosti soužití s takovými lidmi. A budete rozvedeni. Budete žít na jiném prostorovém kontinentu, nebudete se dotýkat, vaše větve reality se oddělí.

A ještě jedna věc. Dávejte si pozor na jména. Například Nejvyšší bytosti, Kristus-Maitréja, jména od jmen vám neznámých, Archanděl Rafael, atd. a záměry, dokonce i dobrá slova od vám neznámého, dokonce i známého, ale nacházejícího se v klamu, autora článku mohou být vliv psí.

Dovolávání se Boha, tj. Alláh, Satan, Kristus, Ježíš-Kristus atd. - všechna JEHO jména - kolik radosti, štěstí, štěstí, hojnosti, lásky, míru, lehkosti, milosti ti v tomto životě dlouho přinesly, míru v duši, všimli jste si toho? Možná jsou to všechno modlitby-meditace k zastrašení neposlušných pohanů, kteří mají uvnitř pravého Boha, žijícího v sobě, potvrzujícího svrchovanost, království, nadvládu a moc těch, či spíše všech těch, jejichž jméno bylo vysloveno s opatrností, jehož by světlé lidstvo nejméně rádo přivítalo na své planetě, a ty jsi tím byl hluboce sveden? Každé písmeno v ruském jazyce, každý zvuk má svou sílu, znáte ruská slova Mír, Přátelství, Radost, Pokoj, Milost, Harmonie, Láska, Štěstí - používejte je a dávejte je svým Světlým bohům a Andělům, ke kterým se obracíte o pomoc. Nalaďte se nejprve na jméno. A prociťujte je. Co cítíte? Pokud strach, boj, tíhu, paniku, chlad, vnitřní úzkost - nikdy už toto jméno nevyslovujte, ani v duchu, nečtěte jejich články a channelingy. Pokud cítíte - lehkost, prosperitu, klid, radost, mír - pak jméno nese Světlo a Lásku, Blahobyt a stvoření - jste na správné cestě, informace vám budou užitečné.

Zdroji - Prvotnímu Stvořiteli - je hned jasné, k čemu a ke komu vaše duše směřuje. Tento článek není určen pro každého.

Vraťme se k tématu. Přechod. Už si vybíráš radost místo soucitu, radost s vlastním druhem, všude hledáš ty samé lidi, tvá pozornost je už na lásce k celému světu jako k sobě, na vnitřní milosti a lehkosti a přitahuješ je k sobě , už je najdete všude. Váš svět se změnil. Prostor byl pro vás nově uspořádán. Jste na Nové Zemi. I když fyzicky je jedna z vašich projekcí stále zde. Jste zde potřební, i když to pro vás není snadné.

Existují spolutvůrci Zdroje, Stvořitele všeho, co existuje. Jejich hlavním úkolem je udržovat sebe, svůj vnitřní Prostor, neustále přijímat znalosti při otevírání kódů DNA a využívat tyto znalosti ve prospěch již osvíceného lidstva k posílení Těla Pravého Boha, jehož druhé jméno je Radost. Pomáhají zachovat planetu pro budoucí tvůrčí činnost na Zemi, pro hledání cest rozvoje pro všechny Semljany, pro odvrácení pozornosti většiny od vytváření negativních scénářů.

Mnozí z vás nevědí, že vše, co je napsáno, se týká vás.
Představte si, že jste vědomě opustili inkarnaci a při první komunikaci se Zdrojem zjistíte, kdo jste a jaké možnosti jste měli, když jste byli zde v těle. Nic na tom po další půlstoletí či století nelze změnit. Budete muset začít všechno znovu a už s jinými vědomími. Přemýšlejte o tom.

To byla podpůrná odpověď na poslední článek Umy o tom, kam jdeme, proč jdeme a kdo jsme.
Když se člověk dívá z dnešní třicáté třetí úrovně vývoje vědomí, dobře si uvědomuje, že vše, co je zde vytvořeno, je dokonalé a velmi správné. Vše je určeno k našemu rozvoji. Vše pro náš rozvoj, až do úrovně vědomí Andělů, Archandělů, kteří nemají nic společného s žádnými náboženstvími, Bohy, planetami, vesmírem. Tolik, kolik jen můžete a chcete.

Drazí všichni, splňte si svá nejhlubší přání odpovídající vašemu skutečnému poslání na Nové Zemi.
Ať je pro vás vždy zajímavé žít. Staniž se. Požehnání vám všem. width=
Zdroj: https://absolutera.ru/article16148

Zpět